Деклараційна кампанія - 2018

Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

Федерація футболу

На допомогу захисникам Батьківщини!Роз'яснення Національного агентства від 23.06.2020 № 5 "Щодо правого статусу викривача"

Шановні колеги!
Просимо ознайомитися та враховувати в роботі роз'яснення Національного агентства від 23.06.2020 № 5 "Щодо правого статусу викривача".
Роз’яснення доступні за посиланням https://cutt.ly/Uiyf5KD.

Правовий статус викривача

Надання викривачам вторинної правової допомоги

Роз‘яснення

ІНФОРМУЄМО ДЛЯ ВІДОМА ТА МОЖЛИВОГО ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ У РОБОТІ, РОЗ’ЯСНЕННЯ НАЗК

Шановні колеги, інформуємо для відома та можливого використання Вами у роботі, роз’яснення НАЗК щодо:
 1)  надання викривачам безоплатної вторинної правової допомоги
 2) особливостей перевірки повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

   Також ці роз’яснення розміщені на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції:
 1) у розділі «Роз’яснення» підрубрики «Законодавство» рубрики «Запобігання та виявлення корупції» (https://cutt.ly/zp8LW1q)
 2) у розділі «Роз’яснення» підрубрики «Викривачі корупції» рубрики «Запобігання та виявлення корупції» (https://cutt.ly/1p8LNPB)

 

 

Надаємо роз’яснення НАЗК від 03.08.2020 за № 8 стосовно подання

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або

місцевого самоврядування, військовослужбовцями та іншими окремими

категоріями суб’єктів декларування.

 

З роз’ясненнями також можна ознайомитися за посиланням

https://cutt.ly/CdSf3CP

Просимо враховувати зазначені роз’яснення у роботі.

 

 

Н А Г А Д У В А Н Н Я

Депутатам,посадовим особам та державним службовцям по 01 квітня необхідно поновити електронний підпис та подати декларацію. Також,просимо звернути увагу на ЗМІНИ до подачі декларації на сайті НАЗК

Додаткова інформація до відома:

Процедура декларування змінюється відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції». Він набув чинності 18 жовтня 2019 року.

 

Щодо процесу декларування:

1) виключається обов’язок подання декларацій громадськими активістами – фізичними особами, які займаються антикорупційною діяльністю;

2) зменшено перелік випадків, у яких зобов’язані подавати декларації, для представників громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інших осіб, які входять до складу конкурсних комісій, громадських рад, рад громадського контролю тощо;

3) змінено норму щодо подання виправленої декларації – декларант протягом семи днів після подання декларації має право подати виправлену декларацію. Але не більше трьох разів.

(Ці зміни вводяться в дію з 1 січня 2020 року)

 Розширюється перелік відомостей, які декларант має подавати щодо себе і членів сім’ї.

Так, декларант зазначає відомості про:

- прізвище, ім’я, по батькові:

- число, місяць і рік народження;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- серію та номер паспорта громадянина України;

- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб’єкта декларування та членів його сім’ї;

- зареєстроване місце їх проживання;

- місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб’єкту декларування Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію;

- місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби);

- займану посаду, або посаду, на яку претендує;

- категорію посади (якщо така є) суб’єкта декларування;

- належність до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, а також належність до національних публічних діячів відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

- відомості, пов’язані із юридичними особами, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї,

- трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї;

- нематеріальні активи, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї, у тому числі об’єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті, криптовалюти.

 Внесено деякі уточнення до поняття «члени сім’ї».

 Так, до членів сім’ї додатково віднесено дітей зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття — незалежно від спільного проживання із суб’єктом.
Додається ще один блок відомостей, які зазначатимуться в декларації.

 Так, підлягають декларуванню банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, в яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї) або зберігаються кошти, інше майно.

Такі відомості включають дані про тип та номер рахунку, дані про банківську або іншу фінансову установу, осіб, які мають право розпоряджатися таким рахунком або мають доступ до індивідуального банківського сейфу, осіб, які відкрили рахунок на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї. Додається вимога щодо декларування фінансових зобов’язань членів сім’ї декларанта.

 Скасовується норма щодо обов’язковості декларування фінансових зобов’язань, розмір яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року;

 Додається норма про те, що дані про об’єкт декларування, який перебував у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, зазначаються в декларації, якщо такий об’єкт перебував у володінні або користуванні станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду.

 Вводиться норма про те, що під час заповнення декларацій та подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані членами сім’ї суб’єкта декларування, які не є його подружжям або дітьми, вважаються особи, що спільно проживали із суб’єктом декларування станом на останній день звітного періоду або сукупно протягом не менше 183 днів протягом року, що передує року подання декларації.

 Вносяться зміни щодо підстав подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані та звужується коло декларантів, на яких поширюється вимога щодо подання таких повідомлень, а саме:

– під суттєвими змінами у майновому стані суб’єкта декларування, крім отримання доходу, придбання майна, розумітиметься здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів;

– положення щодо подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані застосовуються до суб’єктів декларування, які є службовими особами, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до статті 50 цього Закону.

 НАГАДУЄМО що змінами до Закону, які вже набули чинності з 18.10.2019, значно розширено коло близьких осіб. Так, до переліку близьких осіб, які були зазначені у чинному Закону, наразі додається: двоюрідний брат, двоюрідна сестра, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки) (тобто свати).

Звертаємо увагу на те, що в останні дні березня 2020 року у зв’язку з великим навантаженням на систему, можуть виникати технічні збої у роботі веб-сайту Національного агентства.

Виходячи з вищенаведеного просимо не затягувати з поданням електронних декларацій, а по мірі можливості подавати їх протягом березня цього року.

 

19 червня набрав чинності наказ НАЗК від 19.05.2020 № 204/20

Шановні колеги!

Інформуємо вас, що 19 червня набрав чинності наказ НАЗК від 19.05.2020 № 204/20 "Про затвердження Змін до Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій". Наказ доступний за посиланням https://cutt.ly/Cu88bnZ.

Коротко про зміни, яких зазнав Порядок:

-    припиненням діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, є останній день виконання суб'єктом декларування зазначених функцій (раніше припиненням такої діяльності вважався день видачі трудової книжки суб’єкту декларування, із зазначенням підстав такого припинення);

-    перевірка факту подання декларації суб'єктів декларування, які припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування здійснюється упродовж п'яти робочих днів після спливу строку у двадцять робочих днів з дня припинення суб'єктом декларування зазначеної діяльності (в попередній редакції було два строки, які залежали від підстав звільнення – з ініціативи роботодавця чи працівника);

-    у разі повідомлення Національного агентства про неподання чи несвоєчасне подання суб'єктом декларування декларації, подання якої передбачено частиною другою статті 45 Закону, у відповідному повідомленні вказується дата припинення зазначеним суб'єктом діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. До такого повідомлення додаються копії документів, що підтверджують дату припинення зазначеної діяльності (раніше зазначене не вимагалося).

Нагадуємо, що повідомлення про факти неподання чи несвоєчасного подання декларацій потрібно надсилати окремо стосовно кожного суб’єкта декларування за встановленою формою (https://cutt.ly/6u4lD9U) на поштову адресу: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28, 01103.