Деклараційна кампанія - 2018

Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

Федерація футболу

На допомогу захисникам Батьківщини!Наказ щодо затвердження містобудівних умов та обмежень на будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги у селі Хоцьки Переяслав-Хмельницького району Київської області

НАКАЗ
 
Щодо затвердження містобудівних умов
та обмежень на будівництво амбулаторії
первинної медичної допомоги у селі Хоцьки
Переяслав-Хмельницького
району Київської області
 
Розглянувши звернення керівника комунального некомерційного підприємства Переяслав-Хмельницької районної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги» від 07.11.2018 № 370 відповідно до затвердженого детального плану території для будівництва амбулаторії первинної медичної допомоги у селі Хоцьки Переяслав-Хмельницького району Київської області 39 сесією VII скликання від 19.10.2018 № 916 містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками на будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги у селі Хоцьки Переяслав-Хмельницького району Київської області по вул. Жовтневій, 6б, відповідно до порядку ведення реєстру містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва житлово-комунального господарства України від 31.05.2017 № 135 НАКАЗУЮ:
 
1. Затвердити містобудівні умови та обмеження на будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги у селі Хоцьки Переяслав-Хмельницького району Київської області по вул. Жовтневій, 6-б, на земельній ділянці площею 0,18 га, кадастровий номер 3223387801:01:045:0129, цільове призначення – землі громадської забудови.
 
2. Хоцьківській сільській раді:
2.1. Розробити у спеціалізованій проектній організації, яка має кваліфікаційний сертифікат на виконання проектних робіт, робочий проект та провести його експертизу відповідно з законодавством України.
2.2. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у Київській області для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об’єкту.
 
3. Містобудівні умови та на будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги у селі Хоцьки Переяслав-Хмельницького району Київської області по вул. Жовтневій, 6-б внести до відповідного реєстру та висвітлити на веб-сайті Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації на сторінці відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури.
 
4. Контроль за виконанням та затвердження вище зазначених містобудівних умов та обмежень залишаю за собою.
 
Начальник відділу містобудування,
архітектури, житлово-комунального
господарства та розвитку інфраструктури               (підпис)                О.Г.Гич

Будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги вс. Хоцьки Переяслав-Хмельницького району Київської області

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу містобудування,
архітектури, ЖКГ та розвитку
інфраструктури райдержадміністрації
           (найменування уповноваженого
        органу містобудування та архітектури)
07.11.2018  № 01-19/4
 
Містобудівні умови та обмеження
для проектування об’єкта будівництва  №  04/18  від 07.11.2018

Будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги вс. Хоцьки Переяслав-Хмельницького району Київської області.                                                             .
(назва об'єкта будівництва)
Загальні дані:
 
1. Будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги за адресою: 08473
вул. Жовтнева, 6б, с. Хоцьки, Переяслав-Хмельницького району Київської
області на земельній ділянці площею 0,180 га                                                         
.
                                
(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)
 
2. Комунальне некомерційне підприємство Переяслав-Хмельницької районної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги» адреса:  08403, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького, буд. 137     .
                                                              (інформація про замовника)
 
3. Відповідає матеріалам детального плану території для будівництва амбулаторії первинної медичної допомоги у с. Хоцьки Переяслав-Хмельницького району Київської області, затвердженого рішенням 39 сесії VII скликання Хоцьківської сільської ради від 19.10.2018 № 916                                .
                               (відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки
 містобудівній документації на місцевому рівні)
 
Цільове призначення земельної ділянки - для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.
Функціональне призначення земельної ділянки: вид використання - амбулаторія первинної медичної допомоги.
Земельна ділянка розташована на землях громадської забудови, відповідно до детального плану території.
Містобудівні умови та обмеження:
1. Гранично допустима висота будівель 10,0 м., згідно з п. 2.7 ДБН Б.2.4-1-94 рекомендована висота будівель громадського центру – до 2 пов.                          .
                                  (граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)
 
2. 40% з урахуванням санітарних та протипожежних вимог, відстаней до меж сусідніх ділянок та інженерних комунікацій.                                                            .
                                       (максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)
 
3. Для даного об’єкта не регламентується.                                                                .
                                (максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови
відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)
 
4. Відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2018 “Планування і забудова територій», Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 № 173 та матеріалам детального плану території для будівництва амбулаторії первинної медичної допомоги у с. Хоцьки Переяслав-Хмельницького району Київської області - відступ від червоних ліній та ліній регулювання забудови не менше 3 м.                                                                            .
                             (мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній,
ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)
 
5. На земельній ділянці та територіях прилягаючих до неї пам’ятки культури, охоронювальні ландшафти, археологічно-культурні шари, об’єкти природньо-заповідного фонду, охоронні зони пам’яток культурної спадщини, зони охоронного ландшафту, історичні ареали - відсутні                                               .
(планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони
регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару,
в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду,
прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)
 
6. При проектуванні враховувати охоронні зони об’єктів транспорту, інженерних комунікацій, відстань від об’єкта, що проектується, до існуючих мереж:
– 5 м від фундаменту будівлі до найближчих підземних інженерних мереж згідно з додатком  И.1 ДБН Б.2.2-12:2018 “Планування і забудова територій»;
– З0 м від джерел водопостачання;
– підключення до інженерних мереж здійснювати відповідно до технічних умов інженерних служб;
– місця для паркування автотранспорту передбачити на відведеній земельній ділянці.
.(охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується,
до існуючих інженерних мереж)

Начальник відділу містобудування,
архітектури, ЖКГ та розвитку
інфраструктури райдержадміністрації                         (підпис)                       О.Гич
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

07 серпня 2018 року                                                           № 481
 
м. Переяслав-Хмельницький
 
Про затвердження детального плану території щодо будівництва сільськогосподарського об’єкту з оброблення, зберігання та переробки побічних продуктів тваринного походження на органічні добрива потужністю 55000 тонн/рік на земельній ділянці площею 1,5 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що знаходиться
у власності ТОВ «СТЕЙКАГРО» в адміністративних межах Пристромської сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської області (за межами населеного пункту)
 
Розглянувши матеріали проекту Детального плану території щодо будівництва сільськогосподарського об’єкту з оброблення, зберігання та переробки побічних продуктів тваринного походження на органічні добрива потужністю 55 000 тонн/рік на земельній ділянці площею 1,5 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що знаходиться у власності ТОВ «СТЕЙКАГРО» в адміністративних межах Пристромської сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської області (за межами населеного пункту) та керуючись ст. 31, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», взявши до уваги протокол громадського обговорення зазначеного Детального плану території, протокол від 26.04.2018 № 07/18 засідання містобудівної ради при департаменті містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації:
 
  1. Затвердити містобудівну документацію «Детальний план території щодо будівництва сільськогосподарського об’єкту з оброблення, зберігання та переробки побічних продуктів тваринного походження на органічні добрива потужністю 55 000 тонн/рік на земельній ділянці площею 1,5 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що знаходиться у власності ТОВ «СТЕЙКАГРО» в адміністративних межах Пристромської сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської області (за межами населеного пункту), розроблену ТОВ «УКРГРУППРОЕКТ»;
 
  1. Оприлюднити дане розпорядження шляхом його опублікування в засобах масової інформації;
 
  1. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
 
 
Голова адміністрації                                (підпис)                         Ю.В. Клименко
 

НАКАЗ

Щодо затвердження містобудівних умов
та обмежень на реконструкцію будівлі школи за адресою:
с. Переяславське, Переяслав-Хмельницького
району Київської області, вул. Привокзальна, 24
 
Розглянувши звернення Студениківської сільської радивід 10.08.2018 № 547, містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками на реконструкції будівлі школи в с. Переяславське, Переяслав-Хмельницького району Київської області по вул. Привокзальній, 24, відповідно до порядку ведення реєстру містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва житлово-комунального господарства України від 31.05.2017 № 135 НАКАЗУЮ:
 
1. Затвердити містобудівні умови та обмеження на реконструкцію будівлі школи за адресою: с. Переяславське, Переяслав-Хмельницького району Київської області, вул. Привокзальна, 24, на земельній ділянці площею 1,5550 га, кадастровий номер 3223385001:01:005:0001, цільове призначення – землі громадської забудови.
 
2. Студениківській сільській раді:
2.1. Розробити у спеціалізованій проектній організації, яка має кваліфікаційний сертифікат на виконання проектних робіт, робочий проект та провести його експертизу відповідно з законодавством України.
2.2. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у Київській області для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об’єкту.
 
3. Містобудівні умови та обмеження на реконструкцію будівлі школи в с. Переяславське, Переяслав-Хмельницького району Київської області по вул. Привокзальній, 24 внести до відповідного реєстру та висвітлити на веб-сайті Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації на сторінці відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури.
4. Контроль за виконанням та затвердження вище зазначених містобудівних умов та обмежень залишаю за собою.

Начальник відділу містобудування,

архітектури, житлово-комунального 

господарства та розвитку інфраструктури                                            О.Г.Гич

Містобудівні умови та обмеження
для проектування об’єкта будівництва  №  03/18  від 18.06.2018

Реконструкція будівлі школи за адресою: с. Переяславське, Переяслав-Хмельницького району Київської області, вул. Привокзальна, 24 (коригування). (назва об'єкта будівництва)

Загальні дані:

1. Реконструкція 2-ої черги будівлі загальноосвітньої школи на 120 учнів (ЗОШ І-ІІ ступенів) по вул. Привокзальній, 24 в с. Переяславське Переяслав-Хмельницького р-ну Київської області на земельній ділянці площею 1,5550 га .

(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

2. Студениківська сільська рада, адреса:  вул. Привокзальна, 27, с. Переяславське, Переяслав-Хмельницький район, Київська область.                     .
                                                            (інформація про замовника)

3. Відповідаєматеріалам генерального плану та плану зонування
с.
Переяславське Переяслав-Хмельницького району Київської області.                .
                               (відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки

 містобудівній документації на місцевому рівні)

 

Відповідно до генерального плану та плану зонування с. Переяславське будівля школи розташована на землях громадської забудови Г-3 - навчальна зона, зона розташування шкільних та дошкільних закладів. Клас шкідливості відсутній.

Містобудівні умови та обмеження:

1. Гранично допустима висота будівель 13,0 м., згідно з п. 2.7 ДБН Б.2.4-1-94 рекомендована висота будівель громадського центру – до 2 пов.                          .

                                  (граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

2. 30% з урахуванням санітарних та протипожежних вимог, відстаней до меж сусідніх ділянок та інженерних комунікацій.                                                            .
                                       (максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

3. Для даного об’єкта не регламентується.                                                                .
                                (максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови

відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)

4. Відповідно до вимог п. 3.37 та дод 3.1 ДБН-360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“(зі змінами), Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 № 173 та генерального плану с. Переяславське - відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, житлових – не менше 3 м.                                                      .
                             (мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній,

ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

5. Охоронні зони пам’яток культурної спадщини, зони охоронного ландшафту, історичні ареали відсутні, згідно з додатком  3.8 ДБН-360-92** та інших нормативних документів                                                                                         .

(планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони

регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару,
в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду,

прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) 

6. При проектуванні враховувати охоронні зони інженерних комунікацій, згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами). При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.          .

.(охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується,
до існуючих інженерних мереж)

Начальник відділу містобудування,

архітектури, ЖКГ та розвитку

інфраструктури райдержадміністрації                         (підпис)                       О.Гич

 

Містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва № 02/18 від 24.05.2018

Будівництво дахової фотогальванічної електростанції «Студениківська ФЕС» на покрівлі будівель норкової ферми ТОВ «Пелском» (три черги будівництва)
(назва об'єкта будівництва)
Загальні дані:
1. Нове будівництво, вул. Студениківська, буд. 15, с. Студеники,
Переяслав- Хмельницького району Київської області.                                            
.
(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)
2. ТОВ «Студениківська ФЕС» вул. Студениківська, буд. 15, офіс 46,
с. Студеники, Переяслав-Хмельницький район, Київська область.                   
.
                                                            (інформація про замовника)
3. Відповідно до п. 4 ст. 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності“ – не вимагається.                                                                              .
                               (відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки
 містобудівній документації на місцевому рівні)
Відповідно до плану зонування – В-3 виробнича зона для розміщення об’єктів ІІІ-ІV класу шкідливості.
Містобудівні умови та обмеження:
1. Згідно генерального плану виробничого підприємства.                                      .
                                  (граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)
2. Відповідно до п. 4 ст. 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності“– не вимагається.                                                                                      .
                                       (максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)
3. Для даного об’єкта не регламентується.                                                                .
                                (максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови
відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону))
4. Відповідно до вимог ДБН-360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“(зі змінами),                                                                .
                             (мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній,
ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)
5. Охоронні зони пам’яток культурної спадщини, зони охоронного ландшафту, історичні ареали відсутні.                                                                                    .
(планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони
регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару,
в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду,
прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)
6. При проектуванні враховувати охоронні зони інженерних комунікацій, згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами). При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.                                .
(охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується,
до існуючих інженерних мереж)

РЕЄСТР містобудівних умов та обмежень виданих відділом містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації

№ з/п

Дата та номер наказу про затвердження містобудівних умов та обмежень

Замовник об’єкта будівництва

Назва об’єкта будівництва

Адреса об’єкта будівництва

Інформація про внесення змін до містобудівних умов та обмежень

Підстава для скасування або зупинення містобудівних умов та обмежень

1

2

3

4

5

6

7

1

08.11.2017

№ 01/17

ПрАТ «Переяславський ЕКХП»

будівництво АГЗП для власних потреб

вул.Привокзальна, 2, с.Переяславське, Переяслав-Хмельницького району, Київської області

 

 

2

02.01.2018

№ 01/18

 

ТОВ «Світове енергетичне об`єднання»

будівництво комерційної сонячної електростанції

вул. Об`їздна, 1/2,
с. Переяславське, Переяслав-Хмельницького району, Київської області

 

 

3

24.05.2018

№ 02/18

 

ТОВ «Студениківська ФЕС»

Будівництво дахової фотогальванічної електростанції «Студениківська ФЕС» на покрівлі будівель норкової ферми ТОВ «Пелском» (три черги будівництва)

вул.Студениківська,

буд. 15,
с. Студеники,
Переяслав- Хмельницького району Київської області.

 

 

4

18.06.2018

№ 03/18

 

Студениківська сільська рада, адреса:  вул. Привокзальна, 27, с. Переяславське, Переяслав-Хмельницький район, Київська область.

Реконструкція будівлі школи за адресою: с. Переяславське, Переяслав-Хмельницького району Київської області, вул. Привокзальна, 24 (коригування).

с. Переяславське, Переяслав-Хмельницького району Київської області, вул. Привокзальна, 24

 

 

5

07.11.2018

№ 04/18

 

Комунальне некомерційне підприємство Переяслав-Хмельницької районної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги» адреса: 08403,
Київська область,
м. Переяслав-Хмельницький,
вул. Богдана Хмельницького, буд. 137. 

Будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги в с. Хоцьки Переяслав-Хмельницького району Київської області.

08473
с. Хоцьки,
вул. Жовтнева, 6б, Переяслав-Хмельницький район, Київська
область