Деклараційна кампанія - 2018

Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

Федерація футболу

На допомогу захисникам Батьківщини!Гайшин, Гребля, Чирське рішення про затвердження генплану, зонінгу, СЕО

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Гайшинська сільська рада Переяслав-Хмельницького району Київської області повідомляє про те, що  рішенням тридцять першої сесії сьомого скликання від 22 жовтня 2020 року № 279 затверджено документи державного планування - Генеральні плани з  планом зонування території сіл Гайшин, Гребля, Чирське Гайшинської сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської області та Звіти про стратегічну екологічну оцінку.

Ознайомитись з документами державного планування – Генеральними планами з планами зонування території сіл Гайшин, Гребля та Чирське  Гайшинської сільської ради  та  Звітами про стратегічну екологічну оцінку можна у приміщенні Гайшинської сільської ради.

3_Гайшин_ГП

3_Гребля_ГП

3_Чирське_ГП

7_Гайшин_ГП_зонінг

7_Гребля__ГП_зонінг

7_Чирське_ГП_зонінг

Гайш. СР_ГП-ПЗТ-СЕО_Рішення про затвердженняМУіОб Нове будівництво храму на честь Святителя Миколая Чудотворця у с. Улянівка

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом відділу житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля
Переяслав-Хмельницької
районної державної адміністрації

     (найменування уповноваженого

органу містобудування та архітектури)

23.10.2020  № 03-12/10

 
Містобудівні умови та обмеження 
для проектування об’єкта будівництва  № 10/20  від 23.10.2020

«Нове будівництво храму на честь Святителя Миколая Чудотворця 
по
вул.Середня, 27-в у с. УлянівкаПереяслав-Хмельницького району
Київської областіна земельній ділянці загальною площею 0,1500 га.                               (назва об'єкта будівництва)

Загальні дані:
 
1. Нове будівництво храму на честь Святителя Миколая Чудотворця 
по
вулиці Середня, 27-в у с. Улянівка Переяслав-Хмельницького районуКиївської області на земельній ділянці загальною площею 0,1500 га.                   .
                                            (вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)
 
2. Релігійна громада Свято-Миколаївської парафії Київської єпархії Української Православної Церкви у с. Улянівка Переяслав-Хмельницького району Київської області, адреса реєстрації: 
08471, вул. Леніна, 2, с. Улянівка, Переяслав-Хмельницький район, Київська область, код ЄДРПОУ: 36970091.                                                                               .
                                                         (інформація про замовника)
 

3. Відповідає матеріалам: містобудівної документації «Генеральний план села Улянівка Переяслав-Хмельницького району Київської області», розроблений ТОВ «УКРГРУППРОЕКТ», затверджений рішенням Улянівської сільської ради № 827-51-VII від 30.09.2020 р.                                                           .                                
.
(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на
                                                                                  місцевому рівні)

 

1)    Земельна ділянка кадастровий номер :3 223387601:01:015:0020

Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою:  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права: індексний номер витягу 108570377 від 21.12.2020;  номер запису про інше речове право: 24081111 від 18.12.2017;

вид іншого речового права - право постійного користування земельною ділянкою; цільове призначення земельної ділянки - для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій (код КВЦПЗ-03.04);

категорія земель - землі житлової та громадської забудови;

площа земельної ділянки – 0,1500 га.

Містобудівні умови та обмеження:
 
1. Гранично допустима висота будівель у метрах–15,0 м.                                      ..
                           (граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)
 
2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – визначити проектною документацією  відповідно до вимог діючих державних будівельних  санітарних та протипожежних вимог.                                                                       .
                             (максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)
 

3. Визначити  відповідно вимог державних будівельних норм

ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».                                       ..  

(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці 
                                                                          (кварталу, мікрорайону)

 
4.Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній вулиці не менше 6 м. Мінімальні відстані між будівлями та спорудами визначеними при проектуванні врахувати згідно діючих державних будівельних норм ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», а також Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 року №173).                                                                                                          . 
                         (мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, 
ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)
 

5. Планувальні обмеження - відсутні. У разі виявлення об’єктів культурної спадщини у процесі будівництва визначити, що режим та планувальні обмеження встановлюються згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».                                                                                                    .
(планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)

 

6. Забезпечити охоронні зони інженерних комунікацій згідно діючих державних будівельних норм та інших нормативних документів, отримати необхідні технічні умови на приєднання об’єкту до  інженерних мереж;

- розробити заходи щодо збереження безперебійного інженерного забезпечення території забудови;

Організувати під’їзд та підхід до будівель. Транспортно-пішохідний зв’язок території забудови ув’язати з транспортно-пішохідною схемою с. Улянівка з урахуванням безпеки дорожнього та пішохідного рухів та можливості проїзду пожежних машин.                                                                                                         .                          
(охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж)

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, містобудування, архітектури,

інфраструктури, енергетики та захисту довкілля     (підпис) )Петро ПУРДЕНКО

МУіОб Реконструкція АЗС ТОВ «АЙРЕН ДЕЙЛ» в с. Гайшин, 44 км автошляху Бориспіль-Дніпропетровськ

МУіОб Реконструкція АЗС ТОВ «АЙРЕН ДЕЙЛ» в с. Гайшин, 44 км автошляху Бориспіль-Дніпропетровськ