Деклараційна кампанія - 2018

Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

Федерація футболу

На допомогу захисникам Батьківщини!Містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва № 02/18 від 24.05.2018

Будівництво дахової фотогальванічної електростанції «Студениківська ФЕС» на покрівлі будівель норкової ферми ТОВ «Пелском» (три черги будівництва)
(назва об'єкта будівництва)
Загальні дані:
1. Нове будівництво, вул. Студениківська, буд. 15, с. Студеники,
Переяслав- Хмельницького району Київської області.                                            
.
(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)
2. ТОВ «Студениківська ФЕС» вул. Студениківська, буд. 15, офіс 46,
с. Студеники, Переяслав-Хмельницький район, Київська область.                   
.
                                                            (інформація про замовника)
3. Відповідно до п. 4 ст. 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності“ – не вимагається.                                                                              .
                               (відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки
 містобудівній документації на місцевому рівні)
Відповідно до плану зонування – В-3 виробнича зона для розміщення об’єктів ІІІ-ІV класу шкідливості.
Містобудівні умови та обмеження:
1. Згідно генерального плану виробничого підприємства.                                      .
                                  (граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)
2. Відповідно до п. 4 ст. 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності“– не вимагається.                                                                                      .
                                       (максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)
3. Для даного об’єкта не регламентується.                                                                .
                                (максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови
відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону))
4. Відповідно до вимог ДБН-360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“(зі змінами),                                                                .
                             (мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній,
ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)
5. Охоронні зони пам’яток культурної спадщини, зони охоронного ландшафту, історичні ареали відсутні.                                                                                    .
(планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони
регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару,
в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду,
прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)
6. При проектуванні враховувати охоронні зони інженерних комунікацій, згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами). При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.                                .
(охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується,
до існуючих інженерних мереж)