Деклараційна кампанія - 2018

Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

Федерація футболу

На допомогу захисникам Батьківщини!НАКАЗ

Щодо затвердження містобудівних умов
та обмежень на реконструкцію будівлі школи за адресою:
с. Переяславське, Переяслав-Хмельницького
району Київської області, вул. Привокзальна, 24
 
Розглянувши звернення Студениківської сільської радивід 10.08.2018 № 547, містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками на реконструкції будівлі школи в с. Переяславське, Переяслав-Хмельницького району Київської області по вул. Привокзальній, 24, відповідно до порядку ведення реєстру містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва житлово-комунального господарства України від 31.05.2017 № 135 НАКАЗУЮ:
 
1. Затвердити містобудівні умови та обмеження на реконструкцію будівлі школи за адресою: с. Переяславське, Переяслав-Хмельницького району Київської області, вул. Привокзальна, 24, на земельній ділянці площею 1,5550 га, кадастровий номер 3223385001:01:005:0001, цільове призначення – землі громадської забудови.
 
2. Студениківській сільській раді:
2.1. Розробити у спеціалізованій проектній організації, яка має кваліфікаційний сертифікат на виконання проектних робіт, робочий проект та провести його експертизу відповідно з законодавством України.
2.2. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у Київській області для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об’єкту.
 
3. Містобудівні умови та обмеження на реконструкцію будівлі школи в с. Переяславське, Переяслав-Хмельницького району Київської області по вул. Привокзальній, 24 внести до відповідного реєстру та висвітлити на веб-сайті Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації на сторінці відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури.
4. Контроль за виконанням та затвердження вище зазначених містобудівних умов та обмежень залишаю за собою.

Начальник відділу містобудування,

архітектури, житлово-комунального 

господарства та розвитку інфраструктури                                            О.Г.Гич

Містобудівні умови та обмеження
для проектування об’єкта будівництва  №  03/18  від 18.06.2018

Реконструкція будівлі школи за адресою: с. Переяславське, Переяслав-Хмельницького району Київської області, вул. Привокзальна, 24 (коригування). (назва об'єкта будівництва)

Загальні дані:

1. Реконструкція 2-ої черги будівлі загальноосвітньої школи на 120 учнів (ЗОШ І-ІІ ступенів) по вул. Привокзальній, 24 в с. Переяславське Переяслав-Хмельницького р-ну Київської області на земельній ділянці площею 1,5550 га .

(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

2. Студениківська сільська рада, адреса:  вул. Привокзальна, 27, с. Переяславське, Переяслав-Хмельницький район, Київська область.                     .
                                                            (інформація про замовника)

3. Відповідаєматеріалам генерального плану та плану зонування
с.
Переяславське Переяслав-Хмельницького району Київської області.                .
                               (відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки

 містобудівній документації на місцевому рівні)

 

Відповідно до генерального плану та плану зонування с. Переяславське будівля школи розташована на землях громадської забудови Г-3 - навчальна зона, зона розташування шкільних та дошкільних закладів. Клас шкідливості відсутній.

Містобудівні умови та обмеження:

1. Гранично допустима висота будівель 13,0 м., згідно з п. 2.7 ДБН Б.2.4-1-94 рекомендована висота будівель громадського центру – до 2 пов.                          .

                                  (граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

2. 30% з урахуванням санітарних та протипожежних вимог, відстаней до меж сусідніх ділянок та інженерних комунікацій.                                                            .
                                       (максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

3. Для даного об’єкта не регламентується.                                                                .
                                (максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови

відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)

4. Відповідно до вимог п. 3.37 та дод 3.1 ДБН-360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“(зі змінами), Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 № 173 та генерального плану с. Переяславське - відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, житлових – не менше 3 м.                                                      .
                             (мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній,

ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

5. Охоронні зони пам’яток культурної спадщини, зони охоронного ландшафту, історичні ареали відсутні, згідно з додатком  3.8 ДБН-360-92** та інших нормативних документів                                                                                         .

(планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони

регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару,
в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду,

прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) 

6. При проектуванні враховувати охоронні зони інженерних комунікацій, згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами). При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.          .

.(охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується,
до існуючих інженерних мереж)

Начальник відділу містобудування,

архітектури, ЖКГ та розвитку

інфраструктури райдержадміністрації                         (підпис)                       О.Гич