Деклараційна кампанія - 2018

Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

На допомогу захисникам Батьківщини!Реєстрація місця проживання внутрішньо переміщеної особи

  Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи засвідчує місце проживання внутрішньо переміщеної особи на період наявності підстав, зазначених у статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».
  Управління соціального захисту населення видає довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та робить відмітку про реєстрацію місця проживання. При цьому відмітка про реєстрацію місця проживання внутрішньо переміщеної особи не вноситься до її паспортного документа. У випадку зміни фактичного місця проживання внутрішньо переміщена особа повідомляє про це  управління соціального захисту населення протягом 10 днів. Реєстрація або перереєстрація місця проживання внутрішньо переміщеної особи здійснюється управлінням соціального захисту населення та є безкоштовною, не передбачає сплати суми державного мита, інших платежів та зборів.                                        
 Реалізація прав внутрішньо переміщеної особи, взятої на облік, на зайнятість, пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, на отримання соціальних послуг здійснюється відповідно до законодавства України.

  Внутрішньо переміщена особа зобов’язана:

дотримуватися Конституції та законів України, інших актів законодавства; повідомляти про фактичне місце проживання внутрішньо переміщеної особи управління соціального захисту населення протягом 10 днів; повідомляти про зміну фактичного місця проживання або про повернення до покинутого місця проживання протягом 10 днів; у разі виявлення подання внутрішньо переміщеною особою завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки про взяття на облік відшкодувати фактичні витрати, понесені за рахунок державного та місцевих бюджетів у результаті реалізації прав, передбачених цим Законом; один раз на шість місяців особисто проходити перереєстрацію в управлінні соціального захисту населення.

   Внутрішньо переміщена особа зобов’язана виконувати інші обов’язки, визначені Конституцією та законами України.

 

Надія  Ясинчук

начальник управління

соціального захисту населення

Переяслав-Хмельницької РДА