Деклараційна кампанія - 2018

Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

На допомогу захисникам Батьківщини!Виконання районного бюджету Переяслав-Хмельницького району за I квартал 2014 року

До районного бюджету у звітному періоді 2014 року надійшло   власних    надходжень    4733,4  тис. грн.   при   плановому  завданні 3166,6 тис. грн. Якщо порівняти з відповідним періодом минулого року, то власних надходжень надійшло більше на 993,7 тис. грн. Основним джерелом наповнення районного бюджету є податок на доходи фізичних осіб. Надійшла дотація з Державного бюджету в сумі 14492,7 тис. грн., при плані 15397,5 тис.грн. На виконання делегованих повноважень поступило субвенцій з бюджетів сільських рад в сумі 53,0 тис. грн. при  планових завданнях 143,2 тис. грн.
       Надійшло субвенції з Державного бюджету на виконання державних програм соціального захисту в сумі 10245,9 тис. грн.
       До спеціального фонду районного бюджету надійшло              587,5 тис. грн., з них власних надходжень бюджетних установ       476,9 тис. грн., субвенцій з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт доріг в сумі   110,6 тис. грн.
Касові видатки районного бюджету за загальним та спеціальним фондами за звітний період 2014 року склали 31666,8 тис. грн.
За загальним фондом бюджету виділено бюджетних асигнувань на проведення видатків в сумі 31141,1 тис. грн. в тому числі на заробітну плату 16063,4 тис. грн. та енергоносії 3026,0 тис. грн.
        Найбільшу питому вагу в загальному обсязі фінансування на соціально-культурну сферу займають видатки на освіту.
Заклади освіти, що фінансуються з районного бюджету, профінансовані на суму 11178,9 тис. грн. в тому числі на заробітну плату з нарахуванням  8593,1 тис. грн. і енергоносії     1959,3 тис. грн.
            Закуплено продуктів харчування для дітей дошкільного та шкільного віку на суму 414,5 тис. грн. Використано бюджетних коштів на поточні витрати по закладах освіти 195,2 тис. грн.
       Заклади охорони здоров'я  профінансовані на 6903,9 тис. грн. На заробітну плату з нарахуванням направлено 5615,8 тис. грн., на проплату за спожиті енергоносії 911,9 тис. грн.
На медикаменти виділено 124,3 тис. грн.
Профінансовані видатки на придбання продуктів харчування в сумі  74,9 тис. грн.
На проведення поточних витрат виділено 176,0 тис. грн.
       Профінансовано територіальний центр по обслуговуванню одиноких і непрацездатних громадян в сумі 415,6 тис. грн., з них на заробітну плату з нарахуванням 399,6 тис. грн.
             Придбано продуктів харчування за рахунок спеціального фонду        районного    бюджету на 31,8 тис. грн.
На утримання центру соціально-психологічної реабілітації дітей "Мрія Переяславщини" виділено з обласного бюджету 328,8 тис. грн. в тому числі на заробітну плату з нарахуванням  198,3 тис. грн., на продукти харчування        40,0 тис. грн.
 З обласного бюджету виділена субвенція на утримання соціального гуртожитку в сумі 74,3 тис. грн. з них на заробітну плату з нарахуванням      58,0 тис. грн., на енергоносії 15,9 тис. грн.
 На утримання центру соціальних служб для молоді та проведення заходів соціальними службами виділено коштів в сумі 187,6 тис. грн.
Установи культури профінансовані на 846,9 тис. грн. Найбільшу питому вагу займають видатки на заробітну плату з нарахуванням. На вказані цілі направлено 792,4 тис. грн.
      На підтримку засобів масової інформації направлено                109,3 тис. грн. в тому числі :
     -   телерадіокомпанія "Альта" - 90,0 тис. грн.,
     -   радіомовлення – 10,9 тис. грн.,
     -   редакції газети – 8,4 тис. грн.
     На утримання трудового архіву виділено 5,5 тис. грн.
      Для надання одноразової грошової допомог  малозабезпеченим громадянам на лікування та у зв’язку з тяжким матеріальним станом виділено 9,2 тис. грн.
         Виплачено 38,4 тис. грн. компенсаційних виплат 101 особі, які доглядають інвалідів I, II груп та осіб , які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.
    Відшкодовано пільги інвалідам зору, загального захворювання, сім'ям загиблих в Афганістані 21,0 тис. грн.
    За рахунок субвенції, яка надійшла з Державного бюджету за звітний період районним бюджетом здійснено виплат:
-         допомог сім'ям з дітьми , малозабезпеченим сім'ям в сумі                5507,2 тис. грн.
-         пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на оплату електроенергії, природного газу послуг теплопостачання і водопостачання в сумі 2789,7  тис. грн.
-  субсидії населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг теплопостачання, твердого палива в сумі                   1369,7 тис. грн.
-  пільги громадянам, передбачених законодавством про охорону
здоров'я, про культуру, про освіту на оплату електроенергії,  природного газу, послуг теплопостачання і водопостачання в сумі 328,2 тис. грн.
- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним          транспортом  71,2 тис. грн.
- компенсаційні виплати на пільговий проїзд на залізничному         транспорті 9,0 тис. грн. 
         Спеціальний фонд розпорядниками  коштів районного бюджету використаний в сумі 525,7 тис. грн. в тому числі відділом освіти в сумі 180,1    тис. грн., центральною районною лікарнею в сумі 220,2 тис. грн., територіальним центром по обслуговуванню одиноких і непрацездатних громадян в сумі 39,4 тис. грн.