Деклараційна кампанія - 2018

Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

Федерація футболу

На допомогу захисникам Батьківщини!Інформаційно-довідковий департамент ДФСДля своєчасного подання звітності до Державної фіскальної служби України та сплати податків і зборів до бюджету України пропонуємо ознайомитись з Податковим календарем на січень 2017 року

Для своєчасного подання звітності до Державної фіскальної служби України та сплати податків і зборів до бюджету України пропонуємо ознайомитись з Податковим календарем на січень 2017 року

Дата

Останній день сплати податку, збору (платежу)

Останній день подання звітності

10.01.2017

 

- звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за грудень 2016 року (п. 3 розд. I Порядку заповнення форми звіту № 1-РС, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.02.2016 № 49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення» (далі – Наказ № 49));

- звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за грудень 2016 року (п. 3 розд. I Порядку заповнення форми звіту
№ 2-РС, затвердженого Наказом № 49);

- звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за грудень 2016 року (п. 3 розд. I Порядку заповнення форми звіту
№ 3-РС, затвердженого Наказом № 49);

- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за грудень 2016 року (п. 6 розд. I Порядку заповнення форми звіту № 1-ОА, затвердженого Наказом № 49);

- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за грудень 2016 року (п. 8 розд. I Порядку заповнення форми звіту № 1-ОТ, затвердженого Наказом № 49);

- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі за грудень 2016 року (п. 5 розд. I Порядку заповнення форми звіту № 1-РА, затвердженого Наказом № 49);

- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі за грудень 2016 року (п. 6 розд. I Порядку заповнення форми звіту № 1-РТ, затвердженого Наказом № 49);

- попередньої заявки-розрахунку про потребу в марках акцизного податку (на березень 2017 року) (наказ Міністерства фінансів України від 11.04.2016 № 428 «Про затвердження форм заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного податку, звіту про використання марок акцизного податку та журналів для обліку марок акцизного податку» (далі –  Наказ № 428); постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1251 «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних
напоїв і тютюнових виробів»
(далі – Постанова № 1251));

- декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари/продукцію (п. 4 розд. ІІ Порядку складання та подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.03.2015 № 359 «Про затвердження форми Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), Порядку складання та подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари /продукцію» (далі – Наказ № 359))

16.01.2017

 

- звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1) за грудень 2016 року (п. 7 ст. 3 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами (далі - Закон № 265/95-ВР));

- довідки про використані розрахункові книжки за грудень 2016 року (п. 7 ст. 3 Закону
№ 265/95-ВР)

19.01.2017

- єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, за IV квартал 2016 року (абзац. третій частина 8 ст. 9 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464-VI); п. 6 розд. IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449 «Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі – Наказ № 449))

 

20.01.2017

- єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за грудень 2016 року, крім гірничих підприємств (абзац перший частина 8 ст. 9 Закону № 2464-VI; п.п. 6 п. 3 розд. IV Наказу № 449);

- авансового внеску з єдиного податку на січень 2017 року платниками, віднесеними до 1 та 2 груп (п. 295.1 ст. 295 Кодексу);

- акцизного податку за грудень 2016 року (доплати у разі потреби) податкового зобов’язання з акцизного податку на тютюнові вироби, розрахованого з урахуванням авансових платежів, здійснених при придбанні марок акцизного податку)*

 

*Увага! Виробники тютюнових виробів здійснюють авансову сплату акцизного податку при придбанні марок акцизного податку в сумі, розрахованій з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, що діють відповідно до норм Податкового кодексу України (п.п. 222.1.2 п. 222.1 ст. 222 Кодексу)

- податкової декларації з податку на додану вартість за грудень 2016 року (п.п. 49.18.1 п. 49.18 ст. 49 та п. 203.1 ст. 203 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс));

- заяви про вибір квартального звітного (податкового) періоду з податку на додану вартість у 2017 році (п.п. 49.18.1 п. 49.18 ст. 49 та п. 202.2 ст. 202 Кодексу);

- декларації акцизного податку за грудень 2016 року (п. 223.2 ст. 223 Кодексу);

- податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за грудень 2016 року у разі не подання податкової декларації за 2016 рік (п. 286.3 ст. 286 Кодексу);

- податкової декларації з рентної плати за грудень 2016 року з розрахунком:

   рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

   рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

   рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

   рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України (п.п. 49.18.1 п. 49.18 ст. 49 та п. 257.1 ст. 257 Кодексу);

- звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги,

компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за грудень 2016 року (п. 1 розд. III Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 року № 435)

25.01.2017

 

- декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари/продукцію (п. 4 розд. ІІ Порядку складання та подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), затвердженого Наказом № 359)

27.01.2017

- авансового внеску з податку на нерухоме майно, відмінно від земельної ділянки за IV квартал 2016 року (п.п. «б» п.п. 266.10.1 п. 266.10 ст. 266 Кодексу);

- авансового внеску з транспортного податку юридичними особами за IV квартал 2016 року (п.п. «б» п.п. 267.8.1 п. 267.8 ст. 267 Кодексу)

 

30.01.2017

- єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з сум заробітної плати (доходу) за грудень 2016 року (абзац. перший частина 8 ст. 9 Закону № 2464-VI; п.п. 6 п. 3 розд. IV та п. 11 розд. IV Наказу № 449);

- рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за грудень 2016 року (п. 257.5 ст. 257 Кодексу);

- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за грудень 2016 року (п. 257.5 ст. 257 Кодексу);

   - рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України за грудень 2016 року (п. 257.5 ст. 257 Кодексу);

- рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за грудень 2016 року (п. 257.5 ст. 257 Кодексу);

- податку на додану вартість за грудень 2016 року платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю (п. 57.1 ст. 57 та п. 203.2 ст. 203 Кодексу);

- акцизного податку за грудень 2016 року (п. 57.1 ст. 57 та п.п. 222.1.1 п. 222.1 ст. 222 Кодексу);

- плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за грудень 2016 року (п. 287.3 та п. 287.4 ст. 287 Кодексу);

- єдиного податку платниками четвертої групи за IV квартал 2016 року (п. 295.9 ст. 295 Кодексу);

- податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за грудень 2016 року (п.п. 168.1.5 п. 168.1 ст. 168 Кодексу);

- податку на доходи фізичних осіб із загальної суми доходів у вигляді процентів, нарахованих за грудень 2016 року на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів, вкладів (депозитів) членів кредитної спилки у кредитної спілці (п. 170.4 ст. 170 Кодексу);

- військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу, за грудень 2016 року (п.п. 168.1.5 п. 168.1 ст. 168 та п. 161 підрозд. 10 розд. XX Кодексу)