Деклараційна кампанія - 2018

Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

Федерація футболу

На допомогу захисникам Батьківщини!Відбулося позачергове засідання Переяслав-Хмельницької комісії з питань ТЕБ та НС Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації

04 травня  2018 року під головуванням голови Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації, голови комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Юрія Клименка відбулося позачергове засідання Переяслав-Хмельницької  комісії з питань ТЕБ та НС Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації.  На комісію були запрошені заступник  командира бригади з озброєння військової частини А 3085, полковник Едуард Сайко та Дівичківський сільський голова Девко Тимофій Петрович.
Комісією були розглянуті  питання:     

         1. Про сили та засоби, які є в наявності на території військової частини А3085 для недопущення виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру.

       2. Про виконання плану взаємодії військової частини А 3085 з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування при ліквідації (запобіганню) надзвичайної ситуації.

         Заступник командира бригади з озброєння військової частини А 3085, полковник Едуард Сайко доповів, що в розпорядженні військової частини є ЗІЛ 131-АЦ 40 – 2 одиниці, 2 бойові розрахунки, чергові машини-2 одиниці, КРАЗ 255Б -1 – 2 одиниці, постійний черговий підрозділ з пожежної безпеки в складі 7 чоловік та спостережні пости на вишках, які контролюють ситуацію з пожежної безпеки в радіусі 5-10 км.
 
    Вирішили:

1.   Перевірити стан виконання доручення голови Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації  від 05.02.2018 № 9-5 «Про поповнення матеріальних резервів» в частині забезпечення необхідними матеріальними резервами для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2. Юридичному відділу апарату Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації звернутися до Ржищівського військового лісового господарства з метою проведення робіт по розчищенню  завалів на проїздних дорогах лісових масивів для забезпечення  доступу спецтранспорту при виникненні пожежі.
 
   

   

   

   

Про встановлення місцевих податків і зборів

З метою дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 №1160 (далі - Закон) під час прийняття органами місцевого самоврядування рішень про встановлення місцевих податків та зборів, доводимо до Вашого відома позицію Державної регуляторної служби України стосовно даних питань.
Відповідно до вимог статті 1 Закону рішення про встановлення місцевих податків і зборів мають ознаки регуляторних актів та потребують реалізацію процедур, передбачених Законом.
Справляння місцевих податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) здійснюється відповідно до вимог бюджетного Податкового кодексів України.
Підпунктом 12.3.4. пункту 12.3 статті 12 ПКУ встановлено, що рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлених місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.
Водночас, відповідно до припису частини 3 статті 27 Бюджетного кодексу України подання, розгляд проектів рішень про встановлення місцевих податків і зборів, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) приймаються:
не пізніше 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку планового бюджетного періоду;
після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим.
На підставі запланованих надходжень органи місцевого самоврядування до 15 жовтня року, що передує плановому, формують бюджети на плановий бюджетний період з урахуванням особливостей, передбачених Бюджетним кодексом України, та затверджуються до 25 грудня (включно) року, що передує плановому (статті 67-77 Бюджетного кодексу України).
Виходячи з норм пункту 5 статті 2 та частини першої статі 3 Бюджетного кодексу України бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України (однією із складових якої є бюджети місцевого самоврядування), становить один календарний рік, що починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.
Тобто, органи місцевого самоврядування, в рамках, визначених Бюджетним та Податковими кодексами України, мають до 15 липня кожного року прийняти та оприлюднити рішення про встановлення місцевих податків та зборів на наступний рік з визначенням обов’язкових елементів, встановлених положеннями Податкового кодексу України для відповідного місцевого податку чи збору.
У разі, якщо сільська, селищна рада або рада об’єднаних територіальних громад, що створена згідно із законодавством, у встановлений термін не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норм цього Кодексу, із застосування мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, абзац 2 частина 5 розділу ХІХ Прикінцеві положення ПКУ).
Така ж позиція викладена і в листі Державної фіскальної служби України від 15.06.2016 № 10340/5/99-99-12-03-16.
Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно (до 15 липня кожного року) переглядати розміри ставок місцевих податків та зборів, що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.
Таким чином, якщо органи місцевого самоврядування до 15 липня поточного року оприлюднили рішення про затвердження місцевих податків і зборів на наступний (плановий) бюджетний період, то такі рішення будуть діяти лише протягом наступного бюджетного періоду.
У разі, якщо органи місцевого самоврядування оприлюднили рішення про затвердження місцевих податків і зборів на наступний (плановий) бюджетний період після 15 липня поточного року, такі рішення будуть діяти тільки у бюджетному періоді, що наступає за плановим (тобто через один календарний рік).
Згідно із підпунктом 12.3.2 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, при прийнятті рішення про встановлення місцевих податків та зборів обов’язково визначається об’єкт оподаткування, платник податків та зборів, розмір ставки, податковий період та інші обов’язкові елементи, визначені статтею 7 цього Кодексу з дотриманням критеріїв, встановлених розділом ХІІ цього Кодексу для відповідного місцевого податку чи збору.
Обов’язковими елементами відповідно до статті 7 ПКУ є: об’єкт оподаткування, база оподаткування, ставка податку, порядок обчислення податку; податковий період; строк та порядок сплати податку; строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку.
Податковим періодом є період часу, з урахуванням якого відбудеться обчислення та сплата окремих видів податків та зборів, та за який платник податків зобов’язаний здійснювати розрахунки податків, подавати податкові декларації (звіти, розрахунки) та сплачувати до бюджету суми податків та зборів, крім випадків, передбачених цим Кодексом (стаття 33 КПУ).
Відповідно, прийняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів без зазначення бюджетного (податкового) періоду може бути підставою для оскарження таких рішень у судовому порядку зацікавленими особами.
 
Додаток: приклади прийняття рішень про встановлення місцевих податків і зборів  на 1 арк.
 
Приклади прийняття рішень
про встановлення місцевих податків та зборів
 
Якщо міською радою 24.02.2018 (тобто до 15.07.2018) були прийняті та оприлюдненні рішення про встановлення місцевих податків та зборів, із зазначенням у цих рішеннях бюджетного періоду (наприклад, 2019 рік).
Виходячи з вимог ПКУ та враховуючи, що такі рішення були прийняті у встановлені строки, ставки відповідних місцевих податків і зборів будуть діяти з 1 січня 2019 року до кінця бюджетного періоду, тобто до 31 грудня 2019 року.
Якщо рішення про встановлення місцевих податків та зборів будуть прийняті та оприлюднені міською радою 04.09.2018 (тобто після 15.07.2018) з одночасним зазначенням бюджетного періоду (наприклад, 2019 рік).
У цьому випадку ставки відповідних місцевих податків і зборів будуть діяти тільки з 1 січня до 31 грудня 2020 року.
У бюджетному періоді 2019 року ставки відповідних місцевих податків і зборів мають сплачуватися платниками таких податків і зборів, у порядку, встановленому цим Кодексом, за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів, а сама плата за землю має справлятися із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня 2018 року.
У разі, якщо міською радою рішення про встановлення місцевих податків і зборів були прийняті без зазначення бюджетного (податкового) періоду або із зазначенням, що такі рішення є безстроковими, - це є порушення вимог Бюджетного та Податкових кодексів України.
 

Супервізія з питань сімей, що опинились у складних життєвих обставинах

03 травня 2018 року з ініціативи Переяслав-Хмельницького районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на базі Циблівської ЗОШ І-ІІІ ступенів відбулася супервізія з питань сімей, що опинились у складних життєвих обставинах.
У заходах взяли участь: директор школи Віталій Дідичук, шкільний психолог Світлана Шульга, директор Переяслав-Хмельницького районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Елла Смаль, начальник відділу соціальної роботи Переяслав-Хмельницького районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ірина Пурденко, старший інспектор Переяслав-Хмельницького ВП старший лейтенант поліції Олександр Кіряков, батьки та учні.
На засіданні було розглянуто питання сім'ї, яка потребує вирішення ситуації взаємовідношень між батьками та дитиною в підлітковому віці, стимулювання до навчання та саморозвитку. Під час засідання батькам надані рекомендації щодо розвитку і виховання старшокласника.
 

 

Відбувся районний відбір на обласний вокальний дитячий конкурс «Яскраві діти України»

Сьогодні, 3 травня, в районному будинку культури м. Переяслав-Хмельницький відбувся районний відбір  на обласний вокальний дитячий конкурс «Яскраві діти України». Обов’язковою умовою якого було виконання двох пісень будь-якого жанру одна з яких українською мовою  інша ж іншомовна, вікова категорія до 15 років включно. Стало приємністю, що в наших селах  на Переяславщині знайшлись такі діти. Троє учасниць достойно представили  увазі журі себе і свої таланти. Оцінювали виступи професійні та об’єктивні члени журі: керівник апарату Переяслав-Хмельницької РДА  Валерій Перчук, начальник відділу культури  Переяслав-Хмельницької РДА Анна Скляренко, керівник народного інструментального ансамблю «Переяславський Диксиленд» та народного тріо «Криниченька» Анатолій Євсевський, співачка, викладач школи різножанрового вокалу  «ImproviNation» Ліда Ющишина, співачка, лауреат Всеукраїнських, Міжнародних конкурсів та фестивалів Оксана Ковальчук.
Порадившись, було обрано переможницю,  якою стала жителька села Циблі - Діана Дяченко.
Голова журі - Лідія Ющишина подякувала усім учасницям за яскраві виступи та порадила йти тільки вперед, адже кожна з дівчат безумовно талановита і яскрава дитина.
Вже  1 червня 2018 року наша юна землячка представить Переяславщину на обласному етапі конкурсу «Яскраві діти України».

   

                           
 
 
   
            


     


Відбулася нарада щодо роботи Переяслав-Хмельницької районної призовної комісії

03 травня 2018 року у КЗ «Переяслав-Хмельницька районна лікарня» відбулась спільна нарада представників Переяслав-Хмельницького об’єднаного міського військового комісаріату, керівника апарату Переяслав-Хмельницької райдержадміністрації - голови Переяслав-Хмельницької районної призовної комісії Валерія Перчука, начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи РДА Олександра Гопанчука та лікарів КЗ «Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня», які входять до складу Переяслав-Хмельницької районної призовної комісії.
На нараді обговорювалися питання роботи Переяслав-Хмельницької районної призовної комісії.
Вирішено: у зв’язку із кадровими змінами у складі Переяслав-Хмельницької районної призовної комісії рекомендувати голові Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації внести зміни до розпорядження від 02.03.2018 №137 «Про організацію та проведення у Переяслав-Хмельницькому районі чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-травні 2018 року».
Переяслав-Хмельницькому об’єднаному міському військовому комісаріату та сільським головам сільських рад району посилити роботу щодо забезпечення оповіщення та доставки призовників для проходження медичної комісії.