Деклараційна кампанія - 2018

Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

Федерація футболу

На допомогу захисникам Батьківщини!Нарахування лікарняного за минулий період та продовження хвороби

Нарахування лікарняного за минулий період та продовження хвороби
За листопад 2017 року була повністю нарахована та виплачена заробітна плата. У грудні з'ясувалося, що працівник Васильченко О.М. захворів і надав до бухгалтерку січні 2018 року лікарняний листок за період хвороби з 29.11.17 по 05.01.18, з позначкою про переведення зі стаціонару лікарні на продовження лікування у поліклініці, тобто він продовжує хворіти. За листопад 2017 року цьому працівникові була повністю нарахована за весь місяць заробітна плата та відображена у звіті - Додаток 4 з ЄСВ. Як виправити помилку у Додатку 4 за листопад 2017 року, як відобразити період хвороби у тому ж Додатку 4 за грудень 2017року та як відобразити нарахування лікарняного і продовження хвороби за січень 2018-го?
Ситуація, описана в запитанні, зустрічається на практиці досить часто. Працівникові нараховують зарплату за повний місяць, а згодом він подає листок непрацездатності, який свідчить про його хворобу в цьому самому місяці.
Якщо за робочі дні, протягом яких працівник хворів згідно з листком непрацездатності, йому нараховано заробітну плату, то вона є надмірно нарахованою. Тому в місяці, в якому працівник надав листок непрацездатності, необхідно провести перерахунок і виключити суму надміру нарахованої заробітної плати з персоніфікованих даних за місяць, у якому вона була нарахована.
Згідно з Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженим наказом Міністерства фінансів від 14.04.2015 № 435 (далі - Порядок), суми виплат, нараховані за дні тимчасової непрацездатнос­ті, показуються в окремих рядках з кодами категорії застрахованої особи «29», «36», «37» і «39» у полі відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на такий місяць.
Отже, лікарняні, нараховані за дні хвороби, що припадають на два суміжних місяці, необхідно розподіляти за місяцями та показувати у звітності окремо за кожний місяць, а не всією сумою в одному місяці.
Відповідно до Порядку та Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України 13.01.2004 № 5 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за № 114/8713, яка є єдиним нормативним документом, розробленим згідно з Законом України «Про оплату праці» та який визначає складові фонду оплати праці, якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема у зв'язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони включаються до заробітної плати того місяця, у якому були здійснені нарахування.
Проте в цьому випадку йдеться не зовсім про помилки бухгалтера, а про обставини, що з'ясувалися та потребують внесення поправок в індивідуальні дані працівника.
Порядком передбачено внесення від'ємних значень у таблицю б додатка 4 Порядку.
Внесення від'ємних значень сум нарахованої заробітної плати (доходу) допускається лише:
  • • для показу сум перерахунків заробітку (доходу), пов'язаних з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;
  • • для показу сторнованих сум відпускних і допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованих у попередніх періодах.
Отже, у звітному місяці січень 2018 року корегуємо суми заробітної плати за минулий період в таблиці б:
Перший рядок:
Реквізит 9 Код ЗО - зазначаємо 1;
Реквізит 10 Код типу нарахування - прочерк;
Реквізит 17 Місяць та рік, за який проведено нарахування - зазначаємо 11.2017;
Реквізити 13-16 - прочерки;
Реквізит 17 Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу грошового забезпечення (усього з початку звітного місяця) - зазначається сума заробітної плати, яку нарахували в листопаді зі знаком «мінус», яку потрібно сторнувати;
Реквізит 18 Сума нарахованої заробітної плати/ доходу/грошового забезпечення у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок, - зазначається сума заробітної плати, яку нарахували в листопаді зі знаком «мінус», яку потрібно сторнувати;
Реквізити 19 та 20- прочерки;
Реквізит 21 Сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць (на заробітну плату/дохід/грошового забезпечення) - зазначається сума єдиного внеску із знаком «мінус».
Другий рядок:
Реквізит 9 Код ЗО - зазначаємо - 29;
Реквізит 10 Код типу нарахування - прочерк;
Реквізит 11 Місяць та рік, за який проведено нарахування-зазначаємо 11.2017;
Реквізит 13 Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності - зазначається кількість днів лікарняного, які припадають на листопад;
Реквізити 14-16 - прочерки;
Реквізит 17 Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу грошового забезпечення (усього з початку звітного місяця) - зазначається сума лікарняного;
. Реквізит 18 Сума нарахованої заробітної плати/ доходу/грошового забезпечення у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок - зазначається сума лікарняного;
Реквізити 19 та 20- прочерки;
Реквізит 21 Сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць (на заробітну плату/дохід/грошового забезпечення) - зазначається сума єдиного внеску.
Третій рядок:
Реквізит 9 Код ЗО - зазначаємо 29;
Реквізит 10 Код типу нарахування - прочерк;
Реквізит 11 Місяць та рік, за який проведено нарахування-зазначаємо 12.2017;
Реквізит 13 Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності - зазначається кількість днів лікарняного, які припадають на листопад;
Реквізити 14 - прочерк;
Реквізит 15Кількість календарних днів перебування у трудових/цивільно-правових відносинах, проходження військової служби протягом звітного місяця - зазначається кількість календарних днів перебування у трудових відносинах тобто 31;
Реквізит 16 - прочерк;
Реквізит 17 Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу грошового забезпечення (усього з початку звітного місяця)- зазначається сума лікарняного;
Реквізит 18 Сума нарахованої заробітної плати/ доходу/грошового забезпечення у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок - зазначається сума лікарняного;
Реквізити 19 та 20- прочерки;
Реквізит 21 Сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць (на заробітну плату/дохід/грошового забезпечення) - зазначається сума єдиного внеску.
Четвертий рядок:
Реквізит 9 Код ЗО - зазначаємо - 29;
Реквізит 10 Код типу нарахування - прочерк;
Реквізит 11 Місяць та рік, за який проведено нарахування - зазначаємо 01.2018;
Реквізит 13 Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності - зазначається кількість днів лікарняного, які припадають на листопад;
Реквізити 14-16 - прочерк;
Реквізит 17 Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу грошового забезпечення (усього з початку звітного місяця) - зазначається сума лікарняного;
Реквізит 18 Сума нарахованої заробітної плати/ доходу/грошового забезпечення у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок -зазначається сума лікарняного;
Реквізити 19 та 20 -прочерки;
Реквізит 21 Сума нарахованого єдиного внеску
за звітний місяць (на заробітну плату/дохід/грошово­го забезпечення) - зазначається сума єдиного внеску.
П'ятий рядок:
Реквізит 9 Код ЗО - зазначаємо - 1 ;
Реквізит 10 Код типу нарахування - прочерк;
Реквізит 11 Місяць та рік, за який проведено на­рахування - зазначаємо 01.2018;
Реквізити 13-14та 76-прочерки;
Реквізит 75 Кількість календарних днів пере­бування у трудових/цивільно-правових відносинах, проходження військової служби протягом звітного місяця - зазначається кількість календарних днів пе­ребування у трудових відносинах тобто 31;
Реквізит 17 Загальна сума нарахованої заробіт­ної плати/доходу грошового збезпечення (усього з початку звітного місяця) - зазначається сума заробіт­ної плати за січень;
Реквізит 18 Сума нарахованої заробітної плати/ доходу/грошового забезпечення у межах максималь­ної величини, на яку нараховується єдиний внесок -зазначається сума заробітної плати за січень;
Реквізити 19 та 20 -прочерки;
Реквізит 21 Сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць (на заробітну плату/дохід/грошово­го забезпечення - зазначається сума єдиного внеску.

Веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України

1. Що таке веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України (далі – веб-портал), який інформаційний ресурс містить веб-портал і який перелік послуг можна отримати завдяки цьому електронному сервісу?
Інформаційний ресурс веб-порталу Пенсійного фонду України створений ще у 2012 році з метою дистанційного отримання необхідної інформації та  контролю за персональними даними, що стосується громадян України, які є або були працюючими особами (у тому числі фізичними особами-підприємцями), пенсіонерів та роботодавців.
Веб-портал містить персональні облікові дані застрахованої особи, які включають інформацію щодо:
- прізвища, ім'я та по батькові;
- дати та місця народження;
- місця проживання із зазначенням адреси;
- суми сплачених страхових внесків до Пенсійного фонду за відповідний місяць;
- наявного страхового стажу;
- ознак особливих умов праці (пільговий стаж);
- суми заробітної плати (грошового забезпечення, доходу), з якої сплачено страхові внески за відповідний місяць;
- суми доходу (прибутку) осіб, які провадять підприємницьку діяльність і обрали особливий спосіб оподаткування (єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок);
- дати, з якої призначено пенсію;
- коефіцієнтів  страхового стажу, заробітної плати (доходу);
- заробітної плати (доходу) для обчислення, перерахунку, індексації пенсії;
- розміру пенсії для виплати тощо.
Разом з цим, по страхувальниках, які наразі реєструються в органах Державної фіскальної служби України, наявна інформація щодо звітування за найманих працівників (по фізичних особах-підприємцях – «за себе») та сплати єдиного соціального внеску.
Інформаційний ресурс веб-порталу наповнюється з багатьох джерел. Це відомості облікових баз даних Пенсійного фонду України, Державної фіскальної служби України, Міністерства юстиції України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Основний перелік послуг, які можна отримати завдяки реєстрації на веб-порталі, це:
1. отримання виписок з індивідуальними відомостями про застраховану особу;
2. перегляд даних електронної пенсійної справи;
3.  направлення звернення з будь-якого питання та отримання відповіді, не відвідуючи Пенсійний фонд;
4. надання запиту на попередню підготовку документів (довідок, виписок, інших документів);
5. можливість записатися на прийом до посадових осіб із обранням теми, дати та часу відвідування органу Пенсійного фонду України.
Крім того, на сторінках веб-порталу є багато довідкової інформації, користування якою не потребує реєстрації: графіки прийому керівництва Пенсійного фонду, адреси територіальних управлінь Пенсійного фонду України в областях.
Застраховані особи можуть отримати актуальні тексти законодавчих актів, переглянути наведені зразки бланків, заяв, інших документів, необхідних для призначення та перерахунку пенсій, отримання допомоги на поховання тощо.
Всі можливості, які надаються веб-порталом, абсолютно безкоштовні.
 
2. Яким чином відбувається реєстрація користувача? Це складно?
Процедура реєстрації на порталі максимально спрощена для зручності користувачів. Передбачено  два способи реєстрації на порталі:
1) за допомогою подання заяви для реєстрації;
2) он-лайн реєстрація з використанням електронного цифрового підпису.
Реєстрація за заявою передбачає особисте відвідування Пенсійного фонду та складається з трьох кроків:
1 крок. Прийти до найближчого територіального управління Пенсійного фонду й оформити заяву. Для цього фізичній особі треба мати при собі паспорт та ідентифікаційний код, юридичній особі – документ, що посвідчує її належність до організації.
Слід зауважити, що на цьому етапі заяву в управління можна принести  вже заповнену – на веб-порталі викладено її зразок, який треба лише роздрукувати і внести потрібні дані. Якщо оформлення заяви викликає питання – спеціалісти Пенсійного фонду завжди допоможуть її оформити.
Внесені у заяву відомості перевіряються спеціалістом та вносяться до інформаційної системи Пенсійного фонду. Друкується розписка про одержання заяви, а також «реєстраційний код». Цей код необхідний для первинної реєстрації на веб-порталі. До моменту закінчення реєстрації він зберігається  в таємниці.
2 крок. Після отримання реєстраційного коду необхідно зайти на веб-портал Пенсійного фонду України за адресою www.portal.pfu.gov.ua, обрати пункт меню «Реєстрація на порталі», заповнити реєстраційну форму, використовуючи реєстраційний код, заповнити адресу електронної скриньки, внести логін та пароль, які  бажано вибирати такими, що не містять справжніх імен та прізвищ. Виконання такої рекомендації сприяє захисту персональних даних.
3 крок. На електронну адресу, яку ви вказали, надійде лист, потрібний для підтвердження реєстрації. Після підтвердження Ви отримаєте повідомлення з веб-порталу про успішне закінчення реєстрації і можливість користування послугами в електронному вигляді.
Веб-портал має зручне й просте меню та посилання, які надають покрокові роз’яснення процедури реєстрації на порталі, у будь-який спосіб (за заявою чи за допомогою ЕЦП).
З метою захисту персональних даних при реєстрації за заявою інформація на веб-порталі буде знеособлена. Виписки надходитимуть без зазначення прізвища, імені та по-батькові, без ідентифікаційного коду чи даних паспорта.
В отриманні доступу до особистих персональних даних має перевагу 2 спосіб реєстрації на порталі – за електронним цифровим підписом.
 
3. Для категорії громадян, у яких є електронний ключ, користування веб-порталом здійснюється за спрощеною формою? Вони можуть бути користувачами одразу чи мають ще пройти певні реєстраційні процедури?
Вхід до веб-порталу за допомогою електронного ключа є однозначно зручнішим ніж за заявою. І ті особи, які мають електронний ключ – користуються перевагами, а саме: їм не потрібно відвідувати Пенсійний фонд та отримувати реєстраційний код доступу.
Зареєструватися на веб-порталі можна вдома, на роботі, в будь-якому зручному місці та в зручний час.
Процедура реєстрації максимально спрощена та займе не більше 2-3 хвилин.
Після входу за посиланням http://portal.pfu.gov.ua обираємо пункт головного меню «Вхід» та виконуємо перший вхід на веб-портал за ЕЦП (закладка «За ЕЦП»).
Обираємо з переліку орган, за допомогою якого створено електронний ключ та сам ключ, який знаходиться на будь-якому носії (це флешка чи жорсткий диск комп’ютера), вносимо пароль і одразу користуємося електронними послугами веб-порталу.
Слід зауважити, що коли ми користуємося електронним ключем при реєстрації на веб-порталі – то робимо свій вхід більш захищеним ніж вхід за логіном-паролем. Отримаємо доступ до своїх персональних даних, які не підлягають розголошенню та стосуються тільки нас особисто.
Тому веб-портал, саме за рахунок надійної ідентифікації, при використанні електронного ключа надає більшу кількість електронних сервісів.
В першу чергу, наші дані будуть персоніфікованими. Тобто, увійшовши до «Особистого кабінету», побачимо своє прізвище, ім'я, по-батькові,  індефікаційний номер, номер соціального страхування, тощо.
Другою перевагою є те, що для зручності громадян, яким необхідно зробити перерахунок пенсії або необхідно звернутися за первинним призначенням пенсії, –  надається можливість подати заяву на призначення або перерахунок пенсії дистанційно – засобами веб-порталу. Тобто людина може вирішити важливі для себе питання просто і дуже швидко, не відвідуючи Пенсійний фонд. 
 
4. Який порядок користування веб-порталом? Яким чином можна переглянути наявну на особовому рахунку застрахованої особи або пенсіонера інформацію?
Веб-портал має зручне меню та посилання, які надають підказки та роз’яснення, що робить його простим у користуванні.
Послуга перегляду персональних даних доступна зареєстрованим користувачам в «Особистому кабінеті».
Для пенсіонера у розділі «Моя пенсія» є можливість перегляду даних щодо виду пенсії, суми призначеної пенсії з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, дати виплати та закінчення виплати пенсії, оподаткування та інші утримання.
Корисними функціями для пенсіонера є:
- можливість звернутись із запитаннями до Пенсійного фонду будь-якого району і отримати відповідь на свою поштову або електронну скриньку (за бажанням);
- замовити паперові документи та довідки, які Вам необхідні.
Увійшовши до «Особистого кабінету» на веб-порталі, застраховані особи мають можливість побачити:
- розділ «Моя заробітна плата», у якому інформація щодо нарахованої заробітної плати (доходу) надається по роках у розрізі страхувальників помісячно та за рік. Крім того, за кожний рік додатково визначається загальна сума заробітної плати та загальна сума заробітку, яка враховується для розрахунку пенсії. Завдяки цим відомостям особа може проконтролювати повноту та правильність звітування її роботодавців;
- розділ «Мій страховий стаж», де надаються дані про кількість днів роботи, за які страхувальником було сплачено за особу страхові внески; інформація надається по всіх роках та місяцях роботи особи. Відповідно до чинного законодавства термін «страховий стаж» означає період (строк), протягом якого особа підлягала державному соціальному страхуванню, якою або за яку сплачувались страхові внески (це поняття з’явилось з 01.01.2004). Таким чином, користувач має можливість відслідкувати, чи в повному обсязі сплачені роботодавцем внески, та, відповідно, чи повністю зараховується той чи інший період роботи до страхового стажу для призначення/перерахунку пенсії та інших соціальних виплат, гарантованих Конституцією України.
 
5. На що треба звертати увагу при перегляді інформації?
При перегляді інформації на веб-порталі необхідно одразу звернути увагу на правильність заповнення реквізитів прізвища, ім’я, по-батькові та ідентифікаційного номеру (при вході на веб-портал із ЕЦП), наявність даних за всі роки щодо нарахованої заробітної плати по усіх роботодавцях, з ким користувач перебував у трудових відносинах, про що є записи у трудовій книжці. 
До того ж, незайвим було б звірити відомості по заробітній платі на веб-порталі з даними, зазначеними в Ваших корінцях по зарплаті, що надаються бухгалтерією (з метою контролю за легальною зайнятістю).
Якщо до страхового стажу враховується не повний місяць роботи або взагалі якийсь період не зараховується, то необхідно за допомогою спеціалістів Фонду встановити причини (чи то несплата страхових внесків, чи невірне звітування) та вирішити проблему одразу.
Необхідно також прослідкувати на веб-порталі правильність даних по періодах перебування на обліку особи у центрі зайнятості у статусі безробітного або, наприклад, отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, догляду за інвалідом тощо (в органах соціального захисту населення).
Необхідно акцентувати увагу осіб,  які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії на пільгових умовах, на перевірку достовірності відомостей про спеціальний (пільговий) стаж.
Пенсіонери можуть щомісячно звіряти дані щодо суми пенсії, зазначеної на веб-порталі, та тої, що зараховується на їхній поточний рахунок у відділенні банку, або яку приносить працівник відділення поштового зв’язку; здійснювати контроль за зміною суми призначеної пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, доплат) у порівнянні із попереднім місяцем (наприклад, після здійснення перерахунку пенсії).
Особи, які надали до управління інформацію щодо звільнення або, навпаки, працевлаштування, мають перевірити правильність здійснення утримань із пенсії.
 
6. Який порядок, якщо виникли питання та потреба звернутись до управління Пенсійного фонду письмово?
1. При виникненні будь-якого питання веб-портал передбачає дистанційне спілкування з Пенсійним фондом. В «Особистому кабінеті» на вкладці «Скарга» громадянин може сформувати електронне звернення та задати питання, яке його турбує.
Для формування звернення необхідно обрати орган Пенсійного фонду, до якого саме адресується звернення, та в полі «зміст звернення» викласти текст порушеного питання, зазначити, яким чином особа бажає отримати відповідь: поштою, факсом або на електронну скриньку.
При оформленні звернення передбачена можливість надання будь-яких додатків, для цього необхідно прикріпити файл сканованого документу.
Наприклад: у Вас виникло питання щодо запису в трудовій книжці, відскануйте сторінку або сфотографуйте на телефон, додайте файл та опишіть проблемне питання. На Вашу адресу надішлють кваліфіковану відповідь. Це дуже зручна функція, адже не потрібно гаяти час на транспорт, відвідування Пенсійного фонду та чекання у чергах.
2. Для створення запиту на підготовку довідок на вкладці «запит на підготовку паперових документів» необхідно обрати тип особи, вид документу та при необхідності зміст звернення. Є можливість також додавати файли, якщо це необхідно.
 
7. На що треба звернути увагу при оформленні звернення?
Звертаємо Вашу увагу, що замовлення на підготовку паперових документів необхідно адресувати до органу Пенсійного фонду України, в якому знаходиться Ваша пенсійна справа (це важливо для пенсіонерів).
Якщо звернення щодо стану розрахунків з Пенсійним фондом формує страхувальник, то звертатися необхідно до органу Пенсійного фонду України в якому страхувальник зареєстрований.
Найголовніше у зверненні необхідно обов’язково зазначити повні реквізити, чітко і зрозуміло викласти суть та зміст порушеного питання. Зміст звернення повинен бути стислим, інформативним, містити конкретні факти та складові питання. Якщо питання має історію, то необхідно зазначити всі органи, до яких зверталися раніше та навести відповіді цих органів, всю хронологію подій, які передували виникненню питання. Тобто визначити повною мірою суть порушеного питання, щоб спеціаліст, який отримає звернення зрозумів ситуацію та не потребував якоїсь додаткової інформації, уточнень та зайвих питань. Реквізити заявника повинні вноситись ретельно та повністю – це прискорить опрацювання звернення та надання відповіді.
Опрацювання скарг та надання відповідей відбувається за стандартними правилами, як і для паперових документів. Спеціалісти намагаються відповідати на звернення на веб-портал невідкладно, в законодавчо встановлений термін.
 
8. Яким чином може бути корисний веб-портал для застрахованих осіб?
Для застрахованих осіб веб-портал надає можливість:
- не виходячи з дому, побачити про себе відомості з реєстру застрахованих осіб  (щодо правильності зазначення П.І.Б., відображення заробітної плати для призначення пенсії, дізнатись інформацію про накопичений страховий стаж, самостійно підрахувати страховий стаж тощо);
- отримати відповідь на звернення з питання, яке турбує; 
- записатися на прийом до керівництва управління;
- надати запит на попереднє замовлення довідок (ця послуга є дуже корисною в умовах напруженого робочого графіку людини та швидкоплинного часу).
Наприклад: страховий стаж для оплати лікарняного листка або при прийомі на роботу визначається страхувальником на підставі даних реєстру застрахованих осіб, наданих застрахованою особою у вигляді довідки Пенсійного фонду України про нараховану заробітну плату).
Пенсіонери можуть:
- замовити виписку зі своєї пенсійної справи, у якій зазначається назва закону, за яким пенсія призначена, вид і сума пенсії з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової допомоги, індексації та інших доплат;
- з'ясувати який страховий стаж враховано для розрахунку пенсії;
- отримати інформацію щодо умов, розміру, порядку призначення, перерахунку та виплати своєї пенсії;
- звернутись із запитаннями до Пенсійного фонду і отримати відповідь у зручний спосіб (на поштову або електронну скриньку);
- замовити паперові документи та довідки, які необхідні (наприклад, при оформленні кредитів пенсіонерові необхідно надати до фінансової установи довідку щодо розміру  пенсії).
При поданні користувачем електронної послуги через веб-портал попередніх запитів на підготовку довідок обов’язковим є зазначення управління, у якому заявник бажає отримати необхідний документ, вид документа, який він бажає отримати, і відповідний період.
Протягом не більше ніж трьох робочих днів заявнику надсилається повідомлення, у якому зазначаються строк підготовки відповідного документа, місцезнаходження установи, до якої треба звернутись, зручні дата і час для звернення. Після оформлення документів користувачеві необхідно особисто прийти до відповідного управління Пенсійного фонду, маючи при собі документ, який підтверджує особу (наприклад, паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України), та отримати замовлені паперові матеріали.  
 
9. Якщо під час перегляду користувач побачив невідповідності або інформація про нього відсутня зовсім?
Якщо працююча особа побачила на веб-порталі невідповідність, наприклад, прізвища, ім’я та по батькові, варто відразу звернутися до роботодавця з витребуванням виправлення цих даних або до спеціаліста Пенсійного фонду.
У випадку, коли, наприклад, відсутній зв’язок з колишнім страхувальником, користувач веб-порталу має можливість викласти своє питання у вигляді звернення з доданням підтверджуючих документів, або записатися на попередній прийом до посадової особи управління із обранням зручного для себе часу з метою сприяння у вирішенні проблеми (наприклад, щодо відсутності пільгового стажу, незарахування того чи іншого періоду до страхового стажу тощо).
Варто зазначити, що більшість працюючих (саме з числа молоді!) свідомо погоджується на пропозиції роботодавців отримувати офіційну (часто мінімальну) та неофіційну (значно вище мінімальної) зарплату, адже, дійсно, вважають, що до пенсії ще багато років.
Справа у тому, що ніхто не знає, що чекає на кожного з нас вже завтра. Сьогодні ми молоді, здорові, працюємо, тобто можемо забезпечити власні потреби самостійно. Проте, на жаль, завтра та ж сама людина може втратити роботу і спрямуватися до центру зайнятості за отриманням допомоги по безробіттю. Або гірше того, будь-хто може захворіти, потрапити в аварію, тобто втратити працездатність, і логічним буде необхідність оформлення лікарняного листа та, надалі, пенсії, виходячи із наявного страхового стажу. Пенсія  прийде непомітно, проте тоді вже буде запізно звертатись до архівних документів та вирішувати проблеми із колишнім роботодавцем.
 
10. Що треба пам’ятати страхувальникам аби забезпечити правильні записи в особових рахунках застрахованих осіб?
Роботодавець повинен формувати звіт з дотриманням всіх вимог порядку формування та подання страхувальниками звіту з ЄСВ, а саме правильно відображати прізвище, ім'я та по-батькові працівника, ідентифікаційний номер, які повинні збігатися з паспортом та довідкою про присвоєння податкового номеру. Необхідно вірно відображати суми заробітної плати, дати початку та звільнення, підстави звільнення, відомості щодо пільгових умов праці. Кожен реквізит кожної таблиці звіту має своє особливе значення та впливає в подальшому на правильність призначення соціальних виплат.
Страхувальнику необхідно дотримуватись законодавства і щодо рівня доходу, який не має бути менше законодавчо встановленого мінімуму. На сьогодні мінімальна заробітна плата складає 3200,00 грн., а мінімальний внесок – 704,00 грн. Щоб уникнути сплати податків в повному обсязі недобросовісні роботодавці намагаються перевести працівників на роботу за договором цивільно-правового характеру або пропонують частину заробітку отримати «в конверті», відправляють працівника у безоплатну відпустку та розробляють інші схеми уходу від сплати податків. При цьому робітник може і не знати які саме відомості зазначає у звітності роботодавець, і чи звітує він взагалі, чи перераховує страхові внески?
Приклад 1. Підприємство надало звіт з ЄСВ за лютий 2017 року своєчасно, проте страхові внески перераховані не були, що призвело до виникнення заборгованості зі сплати ЄСВ.
Страховий стаж за лютий найманим працівникам врахований не буде, поки не буде погашена заборгованість. За таких умов громадянин може не набути права на пенсію.
Приклад 2. Працюючий пенсіонер звернувся за перерахунком через 2 роки після попереднього призначення пенсії, проте йому було відмовлено в перерахунку з причини не набуття страхового стажу 24 місяці. Виявилося, що бухгалтер просто перестав надавати щомісячну звітність, щоб не сплачувати податки. Спеціалісти Пенсійного фонду разом з трудовим колективом залучили до звітування бухгалтера і людина змогла зробити перерахунок. Але це коштувало втраченого часу та завдало переживань людині.
Тому варто користуватись веб-порталом саме сьогодні, моніторити та контролювати відомості, які впливають на врахування страхового стажу і, відповідно, розмір майбутньої пенсії та вимагати від роботодавця дотримання законодавства та своєчасного виправлення припущених помилок, а не тоді коли помилку усунути буде не можливо. 
 
11. Якщо виникає необхідність  особисто відвідати Пенсійний фонд або записатися на прийом до фахівця в зручний час? Чи можна це зробити?
Так, це можна зробити на веб-порталі. Записатися на прийом не складно. Зареєстрованому користувачеві серед інших функцій в «Особистому кабінеті» можливо також переглянути графік прийому спеціалістами Пенсійного фонду.
В графіку прийому наведено хто саме веде прийом, в які дні та з якого питання. Є можливість переглянути стан запису на прийом та обрати зручний та вільний для себе день та час.
Для ефективного та раціонального спілкування з фахівцем відвідувач має для себе чітко визначити та сформулювати проблему та записатися на прийом саме до тієї посадової особи, до компетенції якої входить вирішення проблемного питання, це може бути керівник територіального управління або його заступник.
Вас буде прийнято в зазначений Вами час.
 

Робочий візит

26 червня 2018 року голова Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації Юрій Клименко та голова Переяслав-Хмельницької районної ради Петро Качкалда з робочим візитом відвідали комунальний заклад Переяслав-Хмельницької районної ради «Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня».
В ході візиту очільники району перевірили хід підготовки об’єкту до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року.
 
   

На Переяславщині невдовзі розпочнеться жнивна кампанія

На Переяславщині невдовзі розпочнеться жнивна кампанія, тож Переяслав-Хмельницький РС ГУ ДСНС України у Київській області звертається до керівників сільськогосподарських господарств з проханням дотримуватися правил пожежної безпеки, та рекомендує виконати наступні заходи для забезпечення безпеки врожаю:
- розробити загальну інструкцію про заходи пожежної безпеки та інструкцію для всіх вибухопожежонебезпечних, пожежонебезпечних та вибухонебезпечних приміщень;
- до початку збирання врожаю в усій  збиральній техніці, агрегатах та автомобілях відрегулювати системи живлення, змащення, охолодження, запалювання, а також оснастити справними іскрогасниками, обладнаними первинними засобами пожежогасіння (комбайни і трактори - двома вогнегасниками, двома штиковими лопатами, двома мітлами; автомобілі - вогнегасником та штиковою лопатою). Трактористам, комбайнерам, їх помічникам та інші особам, задіяним на роботах по збиранню врожаю, повинні пройти протипожежний інструктаж;
- збиральну техніку регулярно перевіряти на щільність з'єднання вихлопної труби з патрубком випускного колектора та колектора з блоком двигуна. У разі появи ознак пробивання прокладок роботу слід припинити до їх заміни;
- перед дозріванням колосових (у період воскової стиглості) хлібні поля в місцях прилягання їх до лісових та торф'яних масивів, степової смуги, автомобільних шляхів обкосити (з прибиранням скошеного) і оборати смугою не менше 4 м завширшки;
- у період воскової стиглості збіжжя перед косовицею хлібних масивів розбити на ділянки площею не більше 50 га. Між ділянками зробити прокоси не менше 8 м завширшки. Скошений хліб з прокосів негайно прибирати. Посередині прокосів робиться проорана смуга не менше 4 м завширшки;
- безпосередньо на хлібному масиві площею понад 25 га, з якого збирається врожай,  мати напоготові трактор з плугом на випадок пожежі;
- у польових умовах заправляти паливом збиральну техніку за межами поля (не ближче 30 м) паливозаправниками, коли заглушені двигуни;
- у період збирання заборонити спалювання стерні, післяжнивних залишків та розведення багать на полях;
- під час навантаження кормів безпосередньо в кузов автомобіля його двигун має бути заглушений. Перед виїздом ретельно оглянути місце стоянки і прибрати солому, сіно поблизу вихлопної труби. 

Переяслав-Хмельницьке відділення Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області повідомляє

«Переяслав-Хмельницьке відділення Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області  повідомляє, що з  02.07.2018 у зв’язку із запровадженням Державною казначейською службою України  централізованої моделі виконання дохідної частини бюджетів рахунки для зарахування доходів до державного та місцевих бюджетів будуть відкриті на балансі центрального апарату Казначейства (МФО 899998) в розрізі кодів бюджетної класифікації, бюджетів та адміністративно-територіальних одиниць України.
Таким чином, починаючи з 02.07.2018 змінюються реквізити бюджетних рахунків для сплати податків і зборів.
З реквізитами рахунків можна ознайомитись на сайті ГУ ДФС у Київській області за посиланням  http://kyivobl.sfs.gov.ua/Бюджетні рахунки/назва територіальної громади/державний бюджет з 02.07.2018 або місцевий бюджет з 02.07.2018.
За інформацією звертатись в каб.2.7 (тел.5-56-60).»

Відбулося засідання колегії Переяслав-Хмельницької райдержадміністрації

26 червня під керівництвом голови Переяслав-Хмельницької райдержадміністрації Юрія Клименка відбулося засідання колегії Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації. У роботі колегії взяли участь голова Переяслав-Хмельницької районної ради Петро Качкалда, члени колегії, та начальники відділів адміністрації.
На засіданні колегії розглядалися наступні питання.
Про підготовку житлово-комунального господарства та об’єктів соціально-культурного призначення Переяслав-Хмельницького району до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року доповіла головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації Інна Свищ.
Відповідно до розпорядження голови РДА підготовка господарського комплексу та об᾽єктів соціально-культурного призначення Переяслав-Хмельницького району до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років стартувала з 24 травня 2018 року. Зазначене розпорядження своєчасно доведено до установ, організацій та підприємств району. До початку опалювального періоду необхідно підготувати 22 джерела тепла (котельні і топкові).
Начальник відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації Любов Кузькова зі співдоповідачем т.в.о. начальника Переялав-Хмельницького РС ГУ ДСНС України у Київській області Олександром Бутенком поінформували про підготовку до проведення збору урожаю 2018 року сільськогосподарськими підприємствами району та забезпечення охорони урожаю зернових культур та грубих кормів від пожеж на території на території Переяслав-Хмельницького району.
Під урожай 2018 року сільськогосподарські підприємства району посіяли озимих культур на площі 10,3 тис. га, ярої групи зернових культур посіяно на площі – 3,6 га, з яких ярої пшениці – 200 га, ячменю – 1,7 тис. га, 250 гектарів вівса та 1472 гектари гороху. Всього до збору ранніх зернових та зернобобових 13,9 тис. га. Пізніх зернових посіяно на площі 23,4 тис. га, з них – 10 гектарів гречки та 35 гектарів проса, кукурудзи посіяно на площі 23 тис. га.
Всього зернових та зернобобових культур до збирання 37,2 тис. га, що на 1,1 тисячу гектарів більше ніж у минулому році. Технічні кульутри посіяно на площі 22,2 тис. га, з них: соняшник – 11,3 тис. га, сої – 8 тис. га, озимого ріпаку – 2,7 тис. га, цукрового буряку – 200 гектарів.
Заслухавши та детально обговоривши питання порядку денного колегія прийняла ряд протокольних рішень з пропозиціями та доповненнями.

  

  

    

Низький уклін вам та шана за ваш життєвий шлях – Президент привітав ветерана Другої світової війни Івана Залужного зі столітнім ювілеєм

У Запоріжжі Президент Петро Порошенко зустрівся з учасником Другої світової війни 1939 – 1945 років Іваном Залужним та привітав його зі 100-літнім ювілеєм.

Під час відвідування однієї з військових частин Національної гвардії України, Глава держави вручив герою орден «За мужність» ІІІ ступеня, відзначивши його героїзм і самовідданість, виявлені у період Другої світової війни 1939 – 1945 років, вагомий внесок у розвиток ветеранського руху та патріотичне виховання молоді.

«Дорогий Іван Анікейович – низький уклін вам та шана за ваш життєвий шлях. Подяка від всього українського народу і за ваші бойові подвиги, і за онука-героя. Я щиро вітаю вас з вашим сторічним ювілеєм і спеціально для цього сьогодні прилетів у Запоріжжя. Щоб вся країна бачила як ми шануємо героїв», - звернувся Петро Порошенко до ветерана.

Президент нагадав, що три роки тому мав за честь вітати Івана Анікейовича у залі Верховної Ради на урочистих зборах з нагоди 70-річчя перемоги у Другій світовій війні.

«Ваша родинна історія, шановний Іван Анікейович, пролунала на всю Україну. Більше того – пролунала на весь світ як Ваше особисте звернення до Путіна, який особисто розв’язав цю війну. І ваше звернення почув український народ і, без жодного сумніву, почули всі народи світу, включаючи росіян», - зазначив він.

Іван Залужний звернувся до Верховного Головнокомандувача і підкреслив, що як ветеран Другої світової, капітан 1 рангу вірить у мужніх воїнів, які сьогодні захищають Україну від ворога та їх сили. «Не хвилюйтеся – те, що ми завоювали у 1945-му нікому ми не віддамо. Ми віримо у сучасну молодь. Вони кажуть: «ми боротимемося до останнього патрона, але на нашу землю ніхто не зайде». Тому слава, слава, нашій героїчній молоді і слава Україні», - сказав він.

Президент ще раз подякував ветерану за службу і запевнив, що влада і сучасне військо виправдають його сподівання. «Служу народу України. Служу нашій славній молоді. Будемо навчати і допомагати. Віримо у них і нікому не дозволимо топтати нашу рідну українську землю», - додав Іван Залужний.

Петро Порошенко та Іван Залужний також вшанували пам'ять воїнів, загиблих в АТО і поклали квіти до пам'ятного знаку на території частини. 

Іван Анікейович Залужний народився у 1918 році в селі Кіслічуватое Томаківського району Дніпропетровської області. 

У 1938 році був призваний у 14-й гірськострілецький кавказький полк. Проходив службу на Далекому Сході. Під час Другої світової війни у складі 355-го окремого батальйону морської піхоти брав участь у боях за Сталінград, де був поранений в ногу. 14 серпня 1945 у складі десанту брав участь у боях за місто Сейсін (Північна Корея). Пройшов усю війну (а також японську кампанію), дослужився до капітана I рангу. Після війни продовжив службу в армії.

Нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, орденом «За мужність» ІІІ ступеня, медалями «Захиснику Вітчизни» та ювілейною медаллю «60 років визволення України від фашистських загарбників», двома орденами Червоного прапора, орденом Червоної зірки, двома орденами Вітчизняної війни II ступеня, медаллю «За бойові заслуги», Почесним знаком комітету ветеранів за активне патріотичне виховання молоді та іншими нагородами.

10 серпня 2014 року під час обстрілу терористами блокпоста в районі Амвросіївки Донецької області був смертельно поранений онук ветерана - 23-річний молодший лейтенант Іван Гутник-Залужний. Ціною свого життя він врятував бойових товаришів. Іван посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

Донька Івана Анікейовича Залужного (мати Івана Гутник-Залужного) - Галина Іванівна пройшла війну в Афганістані.

Відео доступне для перегляду за посиланням.

  
Відбулася щотижнева апаратна нарада

25 червня 2018 року голова Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації Юрій Клименко провів щотижневу апаратну нараду. Участь в нараді взяли голова Переяслав-Хмельницької районної ради Петро Качкалда, керівник апарату адміністрації Валерій Перчук, керівники установ, організацій та структурних підрозділів РДА.
Розпочинаючи апаратну нараду Юрій Клименко повідомив присутнім, що 23 червня цього року поблизу села Дівички сталася жахлива аварія. Внаслідок ДТП є потерпілі, яких госпіталізували до медичного закладу. Юрій Васильович подякував всім службам району, які були задіяні того дня за оперативне реагування та виконану роботу.
Заступник головного лікаря комунального закладу Переяслав-Хмельницької районної ради «Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня» Лариса Кузьменчук зазначила, що всім потерпілим внаслідок ДТП надана медична допомога.
Про хід проведення медичної реформи на Переяславщині доповіла заступник головного лікаря комунального закладу Переяслав-Хмельницької районної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Олена Базиль. Станом на 25.06.2018 року підписано більше 14600 декларацій.
Начальник сектору превенції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Сергій Полтавець поінформував присутніх про криміногенну ситуацію в районі за минулий тиждень.
Про роботу Переяслав-Хмельницького сектору головного управління НС України  в Київській області доповів головний інспектор сектору Олександр Бутенко. За минулий тиждень пожеж не виникало.
Головний редактор міськрайонної газети «Вісник Переяславщини» Галина Карпенко повідомила що передплатна кампанія триває, також зазначила, що вже завтра отримають свідоцтво про реєстрацію.
Про заплановані заходи, які відбуватимуться в районі протягом тижня повідомила начальник відділу культури РДА Анна Скляренко. День Конституції України та День молоді цього року відзначатимуть в Улянівці.
Начальник відділу освіти РДА Таміла Дубина повідомила, що дошкільні навчальні заклади влітку працюватимуть, лише деякі закриватимуться на 2-3 тижні для проведення ремонтних робіт.
По завершенню апаратної наради, заслухавши звіти начальників структурних підрозділів та відділів РДА голова райдержадміністрації Юрій Клименко дав відповідні доручення.