Деклараційна кампанія - 2018

Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

На допомогу захисникам Батьківщини!Щодо залучення спеціалістів до конкурсного відбору

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації повідомляє, що відповідно до Указу Президента України від 03.07.2000 № 849 та постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2000 № 1358 «Про реалізацію Указу Президента України від 03.07.2000 № 849» «Про сприяння підготовці управлінських кадрів для сфери підприємництва» в Україні з 2001 року реалізується Програма перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва.

У межах залишку виділених коштів з Державного бюджету України на 2013 рік, здійснюється набір спеціалістів та планується у листопаді поточного року розпочати навчальний процес за Програмою у вищих навчальних закладах.

 

 

  

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 січня 2001 № 55

 

Положення про конкурсний відбір спеціалістів, які направляються на перепідготовку управлінських кадрів для сфери підприємництва

 

 1. Конкурсний відбір спеціалістів, які направляються на перепідготовку управлінських кадрів для сфери підприємництва, проводиться з метою виявлення здібних до управлінської діяльності спеціалістів вищого та середнього рівнів управління (керівники, заступники керівників підприємств, організацій та їх структурних підрозділів) та направлення їх на перепідготовку до вищих навчальних закладів, а також проведення стажування кращих випускників цих закладів за кордоном у рамках Програми заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва на 2001/2002 навчальний рік та на період до 2004 року (далі - Програма).

Конкурсний відбір проводиться в областях, Автономній Республіці Крим, мм. Києві та Севастополі (далі - регіони ) реґіональними робочими групами, які створюються Міжвідомчим центром з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва (далі - Центр).

 1. До участі у конкурсному відборі допускаються особи віком до 40 років, які мають вищу освіту і досвід роботи на управлінських посадах вищого та середнього рівня не менше одного року.
 1. У конкурсному відборі можуть брати участь спеціалісти, які направляються на перепідготовку підприємствами і організаціями незалежно від їх організаційно-правових форм та форми власності.
 2. Не передбачається участь у конкурсному відборі державних службовців, керівників закладів освіти, наукових і медичних закладів, а також закордонних фірм і представництв, не зареєстрованих в Україні як юридичні особи.
 3. Для проведення конкурсного відбору регіональні робочі групи створюють конкурсні комісії, склад яких затверджується головами регіональних робочих груп.
 4. Регіональні робочі групи публікують у засобах масової інформації повідомлення про порядок і умови конкурсного відбору не пізніш як за два місяці до його початку.
 5. Спеціалісти протягом двох місяців після публікації оголошень подають регіональним робочим групам заявки на участь у конкурсному відборі та документи ( з однією копією) згідно з переліком і формами, затвердженими Центром.
 6. Заявки спеціалістів реєструються регіональними робочими групами, які розглядають подані документи та протягом тижня після реєстрації заявок приймають рішення про допущення або недопущення спеціалістів до конкурсного відбору, про що їм офіційно повідомляється.
 7. Конкурсний відбір здійснюється конкурсними комісіями протягом двох тижнів після закінчення терміну прийому заявок за підсумками:
  • тестування для визначення рівня знань іноземної мови (достатнім визнається рівень "читаю і можу розмовляти" мовою країни місцезнаходження іноземного підприємства, де передбачається стажування, і (або) англійською мовою, що дозволяє в процесі перепідготовки досягти рівня самостійного сприйняття навчального матеріалу і ділового спілкування під час стажування);
  • психологічного тестування (підприємницький, менеджерський і творчий потенціал; прагнення до фахового розвитку; комунікативні дані; прагнення і спроможність працювати в колективі, культурна відкритість);
  • оцінки (на основі співбесіди) фахової зрілості спеціаліста, рівня економічних і управлінських знань, а також розуміння цілей і завдань перепідготовки, можливостей використання отриманих знань для розв'язання проблем підприємства, яке направляє спеціаліста на перепідготовку.
 8. Методичні рекомендації щодо проведення конкурсного відбору розробляються реґіональними робочими групами самостійно в рамках загальних вимог, установлених Центром. Регіональні робочі групи зобов'язані не менше ніж за два тижні до початку проведення конкурсного відбору подати Центру для експертизи і затвердження методичні рекомендації щодо його проведення.

Використання методичних рекомендацій, не затверджених Центром, не допускається.

 1. Результати конкурсного відбору оформляються протоколом, який підписується всіма членами конкурсної комісії і затверджується головою регіональної робочої групи.
 1. Спеціалісти, відібрані для участі в програмі перепідготовки, одержують рекомендації регіональних робочих груп за формою, затвердженою Центром.
 2. Копії документів спеціалістів, які успішно пройшли конкурсний відбір, протягом тижня після його закінчення передаються реґіональними робочими групами секретаріатові Центру. Рекомендації регіональних робочих груп подаються в оригіналі.
 3. Центр протягом двох тижнів з дня отримання рекомендацій регіональних робочих груп приймає рішення щодо направлення спеціалістів до вищих навчальних закладів на перепідготовку.
 4. Регіональні робочі групи доводять до відома кожного спеціаліста інформацію про місце проходження його перепідготовки.
 5. Спеціаліст може розпочинати перепідготовку тільки після офіційного виклику вищого навчального закладу.
 6. Перепідготовка завершується державною атестацією. Спеціалісти, які успішно пройшли перепідготовку, одержують документи державного зразка.
 7. Центр затверджує списки кращих випускників, рекомендованих до проходження стажування за кордоном.
 8. Рішення щодо рекомендованих для проходження стажування за кордоном кращих випускників приймається представниками партнерських організацій країн-донорів, які беруть участь у реалізації Програми, і затверджується Центром.

Перелік документів, що надаються спеціалістами

 

 1. Заява спеціаліста до реґіональної робочої групи МЦПК (за довільною формою).
 2. Анкета спеціаліста (форма 1).
 3. Інформація про підприємство (організацію), що направляє спеціаліста на перепідготовку (форма 2).
 4. Подання з місця роботи, рекомендація керівника підприємства (організації) (форма 3с).
 5. Копія диплома про вищу освіту.
 6. Копії дипломів, сертифікатів щодо підвищення професійної кваліфікації спеціаліста.
 7. Копія паспорту.
 8. Копія трудової книжки.

Анонс подій

 17 жовтня 2013 році у залі засідань Переяслав-Хмельницької районної держадміністрації відбудеться нарада-семінар з керівниками діловодних служб та архівних підрозділів установ – джерел формування Національного архівного фонду у зоні комплектування архівного відділу Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації на тему «Організація діловодства, архівної справи, проведення експертизи цінності документів». На семінарі будуть висвітлені такі питання:

 Законодавчі та нормативно-правові документи з питань діловодства та архівної справи;

 Складання номенклатури справ на 2014 рік;

 Експертиза цінності документів в установах.  Типове положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації;

 Складання та оформлення описів справ, актів про вилучення документів для знищення. Порядок подання документів на розгляд експертної комісії архівного відділу районної держадміністрації;

 Роз`яснення Державної архівної служби України щодо порядку виїмки (вилучення) архівних документів правоохоронними органами.

 Семінар проводить архівний відділ районної держадміністрації.

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ ПРИВАТНИХ АРХІВНИХ ЗІБРАНЬ

   Історію матеріального і духовного життя народу відображають не тільки ті документи, що зберігаються в державних архівних установах. Приватні зібрання шанувальників історичної спадщини можуть містити документи, що мають загальнонаціональне або регіональне значення. Тому держава зацікавлена у належному збереженні цих історичних пам'яток.

   Архівний відділ районної держадміністрації звертається до власників приватних зібрань Переяслав-Хмельницького району з пропозицією включення приватних архівних зібрань до списків юридичних та фізичних осіб - джерел формування Національного архівного фонду, які не передають документи до архіву.

   Проведення такої роботи сприятиме престижу приватного архівного зібрання, його реальній оцінці та схоронності. Такий державний підхід спрямований на більш широку інформацію про цінні архівні джерела у складі приватних зібрань, їх публікацію та експонування на документальних виставках.

 

   З побажаннями і пропозиціями просимо звертатися до архівного відділу Переяслав-Хмельницької районної держадміністрації.

 

  Адреса відділу: м. Переяслав-Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького, буд. 53,

  тел. 5-00-29

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

    Архівний відділ Переяслав-Хмельницької районної держадміністрації повідомляє, що набрало чинність Типове положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації (далі - Типове положення), затверджене наказом Міністерства юстиції України від 19.06.2013 №1227/5 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 р. за №1062/23594.

    Підприємствам, установам та організаціям необхідно на підставі зазначеного Типового положення розробити індивідуальні Положення про експертні комісії з проведення експертизи цінності документів та подати їх на схвалення експертної комісії архівного відділу Переяслав-Хмельницької районної держадміністрації.

    За додатковою інформацією звертайтеся до архівного відділу за тел. (04567)5-00-29.

Міжнародна ярмарка “Дари Київщини”

  11 жовтня 2013 року об 11:00 за адресою м. Київ, вул. Кільцева, 110-А (оптовий ринок сільськогосподарської продукції  “Столичний”) за ініціативи голови Київської облдержадміністрації Анатолія Присяжнюка відбудеться відкриття І-го Міжнародного ярмарку-фестивалю “Дари Київщини”. 

 Під час ярмарки відбудеться презентація сільськогосподарської продукції  українських та критських виробників, яку матимуть змогу придбати усі бажаючі за доступними цінами.

 Також у програмі – “Свято борщу”, виступи професійних артистів українських та грецьких мистецьких колективів, виставка майстрів народної творчості, послуг нерухомості та туризму.

До участі в заході запрошують всі бажаючі, а також жителі м. Києва та області.

Ярмарка-фестиваль буде проходити з 11-14 жовтня 2013.

 

 

 

 

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС на перевезення пасажирів

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС
на перевезення пасажирів
на приміських автобусних маршрутах загального користування
Переяслав-Хмельницького району
Переяслав-Хмельницька районна державна адміністрація оголошує конкурс на право здійснення перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування з визначенням об'єктів конкурсу – маршрутів згідно додатку (таблиця 1).
Конкурс відбудеться 25 червня 2013 року об 11:00 годині у приміщенні залу засідань Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації.
Додаткову інформацію щодо конкурсу можна одержати у відділі економічного розвитку, торгівлі та з питань власності Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації,
тел. 5 -00 -25.

Детальніше...

Шановні працівники банківських установ!

Прийміть найкращі вітання з нагоди професійного свята – Дня банківського працівника!
Це свято – доказ важливої ролі банківської системи та відзнака значного внеску працівників банківської сфери в розвиток економіки нашого району та держави в цілому, забезпечення фінансової стабільності і в часи процвітання, і під час кризи.

Детальніше...

Запрошуємо Вас на престольне свято Бориса і Гліба

Запрошуємо Вас на престольне свято Бориса і Гліба, яке відбудеться 15 травня 2013 року в місті Вишгород, в Церкві святих Бориса і Гліба. Під час свята відбудеться введення в храм ікони  Вишгородської Божої Матері, за участю Блаженнійшого Митрополита Київського і Всієї України Володимира.

Детальніше...