Деклараційна кампанія - 2018

Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

Федерація футболу

На допомогу захисникам Батьківщини!Служба в ЗСУ – почесний обов’язок кожного свідомого громадянина України

Збройні Сили України  – це військове формування, на яке покладено завдання оборони України, захист її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності. Переяслав-Хмельницький  військовий комісаріат сформував мотиваційні чинники для військовослужбовців строкової служби.
На строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.
Керівництвом держави, Урядом та Збройних Сил забезпечено належні умови для призваних на строкову військову службу громадян України, зокрема:
 • Їм виплачується грошова допомога у розмірі двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатнихосіб на 1 січня календарного року (у 2018 році це – 3,5 тис.гривень);
 • Військовослужбовці перебувають на повному державному утриманні, розміщуються в казармах (на кораблях), забезпечуються щоденним триразовим гарячим харчуванням,військовою формою одягу та безкоштовним медичним забезпеченням.
 • Виплачується щомісяця 350 – 600 грн. (від військового звання та посади) на додаткові особисті потреби.
 • при звільненні в запас їм виплачується вихідна грошова допомога у розмірі 8-ми посадових окладів (від2 800 – до 4 800 грн. залежно відвійськового звання і посади). 
            Довідково. Для військовослужбовців з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування 12 окладів (від 3 800 – до 7 200 грн.)
 • надається відпустка (10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад (проїзд оплачується);
 • час проходження строкової військової служби зараховується до стажу роботи;
 • зберігається робоче місце та середній заробіток;
 • зберігаються жилі приміщення, які займали військовослужбовці строкової військової служби до призов. Не можуть бути зняті з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;
 • після звільнення в запас (протягом місяця з дня взяття на військовий облік за місцем проживання за поданням військового комісаріату) виплачується матеріальна допомога в розмірі:
середньої заробітної плати на день призову, але не менше прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, встановленої на день призову (для громадян, які працювали);
у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, встановленої на день призову (для громадян, які до призову не працювали).
Також, держава забезпечує соціальну та професійну адаптацію військовослужбовців строкової військової служби, які до призову на строкову військову службу не були працевлаштовані.
Довідково. У разі необхідності , соціальну та професійну адаптацію проходять також члени сімей військовослужбовців за їх зверненням. Адаптація зазначеної категорії осіб провадиться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту населення, за рахунок коштів державного бюджету.
Особи, які були призвані в період навчання у ВНЗ I-IV рівнів акредитації, при звільненні зараховуються для продовження навчання до того ВНЗ, де вони навчалися до призову, незалежно від форми навчання.
Тільки військовослужбовці строкової військової служби мають право на безоплатний проїзд всіма видами транспорту загального користування : міського, приміського та міжміського сполучення (за винятком таксі).
Члени сімей військовослужбовців строкової служби мають переважне право при прийнятті на роботу і на залишення на роботі при скороченнічисельностіабо штату працівників,
Інші соціальні пільги, передбачені для військовослужбовців або членів сімей військовослужбовців, які загинули чи померли, або пропали безвісти під час проходження служби, у разі отримання в/службовцем строкової військової служби поранення (контузії, травми або каліцтва) у період проходження ним строкової в/служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності.
Призову на строкову військову службу не підлягають громадяни України, які за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до цього Закону отримають відстрочки.
 • За сімейними обставинами (непрацездатні батьки, неповнолітні брати або сестри, дитину до 3-хроків, двох і більше дітей, вагітну дружину);
 • за станом здоров’я (до одного року, які визнані тимчасово непридатними до військової служби);
 • для здобуття освіти(в усіх навчальних закладах з денною формою навчання, крімзагальноосвітніх та ПТУ – до 21 року, в інтернатурі, аспірантурі, докторантурі з відривомабо без відриву);
 • для продовження професійної діяльності  (педагогічні з вищою освітою та медичні працівники у сільській місцевості. за умови повного навантаження, зареєстровані священнослужителі, сільські, селищні, міськіголови, кандидати (доктори) наук, які працюють за цим напрямком, резервісти, працівники органів внутрішніх справ)
 Є також категорія громадян, які взагалі звільняються від призову:
 • за станом здоров’я визнані непридатними до військової служби;
 • виконали обов’язки служби у резерві (протягом 1 та 2 контрактів);
 • батько або мати, рідний брат або сестра яких загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів;
 • до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
 • були засуджені до позбавлення (обмеження) волі;
 • після закінчення ВНЗ присвоєно військове (спеціальне) офіцерське звання.
Призовники, яким надана відстрочка, зобов’язані щороку
до 1 жовтня подавати військовим комісаріатам документи, що підтверджуютьїх право на відстрочку.
Призовники, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов’язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці.
У разі, якщо за будь-якихобставин повістка не надійшла, громадяни призовного вікузобов’язані з’явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України.
Призовники, які змінили місцепроживання, зобов’язані в семиденний строк прибути до районного (міського) військового комісаріату за новим місцем проживання для взяття на військовий облік.
За порушення правил військового обліку, неявку за викликом до військового комісаріату без поважних причин, умисне зіпсування або недбале зберігання посвідчень про приписку, яке спричинило їх втрату, несвоєчасне подання обліковому органу відомостей про зміну місця проживання, навчання, освіти, місця роботи і посади, призовники притягуються до адміністративної та кримінальної відповідальності, згідно із законодавством.

 

Шановні військовозобов’язані резервісти ОР-1!

24 серпня 2018 року керівництвом держави заплановано проведення військового параду в м. Києві, з нагоди відзначення 27-ї річниці незалежності України. До участі залучаються резервісти оперативного резерву першої черги.
Підготовка військовозобов’язаних здійснюватиметься шляхом проведення з ними навчальних зборів терміном 30 діб у період з 27.07.2018 року на фондах першої окремої танкової бригади смт. Гончарівське.
Взяти участь в параді можуть всі бажаючі військовозобов’язані резервісти ОР-1, які мають спортивну статуру та зріст не менше 175 см.
Громадяни, які відповідають вищевказаним вимогам та бажають взяти участь у військовому параді мають звернутися до Переяслав-Хмельницького  ОМВК. При собі мати військовий квиток.
 
З повагою,
 
ТВО військового комісара
Переяслав-Хмельницького ОМВК
майор                                                                                          Ф.М.Гуленко

Військова служба за контрактом в Збройних силах України • це почесний обов’язок громадянина по захисту своєї держави, її територіальної цілісності, своїх сімей та рідних;
 • це служба для справжніх чоловіків.

На військову службу за контрактом в ЗСУ можуть бути призвані  чоловіки віком від 18 до 60 років  та жінки від 18 до 50 років.

Для вибору фаху та місця подальшого проходження контрактної служби пропонується широкий спектр військових спеціальностей в різних родах військ, перевага надається військовим частинам бойового складу .

Беручи до уваги характер та особливості проходження служби у ЗСУ військовослужбовцям надається окремий, специфічний статус.

Статус військовослужбовців – це їх правове становище, а саме набір прав і свобод у поєднанні із обов'язками та відповідальністю, що встановлені нормативно-правовими актами та законами України та гарантуються головним законом держави - Конституцією України.

1 березня 2018 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України №704, згідно якої одноразова грошова виплата особам, що вперше уклали контракт, сягає до 17000 гривень!

Служба за контрактом - почесний обов'язок для справжніх чоловіків

Наші контакти: Переяслав  Хмельницький ОМВК, Київська область, м. Переяслав – Хмельницький, вулиця Богдана – Хмельницького, 84.

Телефон: (04567)5-16-40

Служити готові

На Київщині стартував черговий весняний призов громадян віком від 20 до 27 років на строкову військову службу. Цього року на новобранців чекає чимало нововведень.
Слід зауважити, що престиж проходження служби в Збройних силах України продовжує зростати. Значну роль у цьому відіграє той факт, що молоді люди вже на збірних пунктах можуть побачити і відчути позитивні зміни: в рази поліпшилося харчування, військовий камуфляж став більш якісним і зручнішим, майбутній солдат може без  зайвих застережень користуватися мобільним зв’язком, що раніше суворо заборонялося. Одне слово, нарікати на радянські стандарти в армії нині не доводиться. Щодо самої служби, то для призовника зараз створено максимально комфортні умови.
Після проходження служби військовослужбовець отримує від держави широкий пакет соціальних гарантій, які включають в себе, зокрема: безкоштовне санаторно-курортне лікування; за ним зберігається житло, яке він займав до призову на строкову військову службу; не можуть бути зняті з квартирного обліку військові, які потребували поліпшення житла; ті, хто в повній мірі віддав данину державі, мають право вступати до вищих навчальних закладів військового профілю поза конкурсом; хто був призваний на строкову службу в період навчання, при звільненні з військової служби  зараховуються для продовження навчання до того ж закладу, де навчалися до призову. Також військовослужбовці користуються безплатним проїздом усіма видами громадського транспорту, окрім таксі. Держава гарантує, що під час проходження строкової служби, військовослужбовці не залучатимуться до зони проведення операції Об’єднаних сил, якщо не укладуть професійний контракт на продовження військової служби.
Усім необхідним військові строкової служби будуть забезпечені в повному обсязі, а це - триразове харчування, військова форма, близько чотирьохсот гривень щомісяця на особисті витрати та, у разі необхідності, безкоштовне лікування. При призові кожен отримає одноразову грошову допомогу у сумі 3524 грн, а при звільненні в запас вже вісім посадових окладів. Зрештою, все залежить від посади та звання. Строкова служба триває півтора року, для громадян з вищою освітою – один рік. При прийомі на роботу до правоохоронних, силових органів, муніципальних структур перевагу надаватимуть тим, хто пройшов службу в лавах Збройних сил.
Призовна комісія нині враховує бажання призовника служити неподалік від місця проживання, реально оцінює його можливості за станом здоров’я, освіти, спеціальностей, отриманих до призову.
У сучасній Українській армії військовослужбовець по призову займається бойовою підготовкою, вдосконаленням навичок, а не другорядними роботами, тому служби боятися не варто, але готуватися до неї потрібно.
 
Група по роботі з особовим складом та громадськістю
Київського обласного військового комісаріату

ПОРЯДОК ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ТА ДЕЯКИХ ІНШИХ ОСІБ

Урядовим рішенням передбачено набрання чинності з 1 березня 2018 р. постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 704 “Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб”,  та визначено порядок перерахунку і виплати пенсій, що призначені згідно із Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.
Зокрема, військовослужбовцям та деяким іншим особам перерахунок пенсій здійснюватиметься із урахуванням трьох складових оновленого грошового забезпечення, визначеного на 1 березня 2018 року – окладу за посадою, військовим (спеціальним) званням та надбавки за вислугу років.
Виплата перерахованих пенсій здійснюватиметься поетапно починаючи з 1 січня 2018 року у таких розмірах:
з 1 січня 2018 р. — 50 відсотків;
з 1 січня 2019 р. по 31 грудня 2019 р. — 75 відсотків;
з 1 січня 2020 р. — 100 відсотків суми підвищення пенсії, визначеного станом на 1 березня 2018 року.
Пенсійний фонд Київської області здійснюватиме перерахунок пенсій на підставі довідок про складові оновленого грошового забезпечення, що враховується для перерахунку пенсій, які будуть видані Київським обласним військовим комісаріатом.
Посадові особи Київського обласного військового комісаріату повідомляють пенсіонерів Міністерства оборони України, які проживають на території Київської області, що для перерахунку пенсій особам, які мають на неї право, особисто звертатися до районних (міських) військових комісаріатів Київської області не потрібно. Перерахунок буде здійснено на основі списків наданих Пенсійним фондом у Київській області.
 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ

На жаль, попри свідоме та чесне виконанням обов’язків військової служби абсолютною більшістю військовослужбовців, у Збройних Силах України мають місце випадки самовільного залишення військових частин чи місць служби.
Самовільне залишення військової частини або місця служби (стаття 407 Кримінального кодексу України) становить закінчений склад злочину з моменту залишення військової частини і триває протягом усього періоду, поки особа не буде затримана або не з’явиться із зізнанням.
Військовослужбовець переховуючись від військового командування, слідства за скоєння злочину з кожним днем лише обтяжує свою вину. Такий військовослужбовець все одно не зможе уникнути кримінальної відповідальності, проте таке тривале продовження протиправної поведінки може унеможливити застосування судом більш м’яких заходів кримінального впливу чи навіть звільнення від кримінальної відповідальності відповідно до Закону.
З’явлення із зізнанням до правоохоронних органів, щире каяття або активне сприяння розкриттю злочину є обставинами, які зможуть пом’якшити чи бути підставою для звільнення від покарання.
Військова служба правопорядку у Збройних Силах України та військова прокуратура звертається до усіх військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину, з пропозицією зробити перший крок для повернення до повноцінного життя і припинення ЗЛОЧИННИХ ДІЙ.
Вам необхідно повернутися до своєї військової частини чи звернутися до військового комісаріату за місцем проживання, або прибути до найближчого органу Військової служби правопорядку, де зробити зізнання та надати первинне пояснення щодо причин самовільного залишення військової частини.
Наголошуємо, що за відсутності тяжких наслідків або фактів вчинення інших злочинів, застосування до особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у ході досудового слідства ініційовано не буде, а в ході вирішення питання щодо правових наслідків самовільного залишення військової частини до уваги приймаються і інші причини та умови, що могли спонукати до дій по залишенню військовослужбовцем військової частини, включаючи збіг тяжких сімейних обставин, наявність позастатутних відносин та інші.
Також закликаємо членів родин та громадських активістів допомогти своїм близьким людям виправити свою, можливо, найбільшу помилку у житті та перестати критися та боязливо опускати очі перед присутніми, відновити своє чесне ім’я та впорядкувати свій життєвий шлях.
Для надання інформації просимо звертатись за телефоном :
 
Центральне управління ВСП (по м. Києву та Київській обл.) 044-456-47-27;
Переяслав-Хмельницький ОМВК (м.Переяслав-Хмельницький) 045-675-13-45

Захисники незалежності

В ці дні вся українська громадськість відзначає день пам’яті героїв Крут. Подвиг українських юнаків під Крутами, що своєю кров’ю окропили святу землю в боротьбі за волю України, навічно залишиться в історії як символ національної честі.
Між цими фото майже 100 років та прокоментувати їх можна, як з сумом так і з щирою радістю про обставини, які спонукали їх викласти.
З сумом - тому що ці фото нагадують  про те, що в котрий раз нам зовні нав’язують свою думку і щирому та відкритому народові приходиться захищати свої права ціною власних життів, життів найпрекрасніших своїх синів та дочок.  З радістю – тому що, як писав наш земляк П.П.Чубинський «Ще на вмерла України ні слава ні воля…», правнуки тих хто закладав фундамент нашої свободи знаходяться серед нас і з честю продовжують цю величну справу.
Не залишились без уваги наші Переяславські герої, які зараз проходять службу у місцевому військовому комісаріаті. Адже не в зовсім далекому минулому їхні гарячі серця бились на сході, де в котрий раз небезпека прийшла «несподівано» зі сходу.
Указом Президента України відзнакою «За участь в антитерористичній операції» нагороджені  наші колеги Пронін В.І., Звєрєв О.М., Овдій Ю.М., Миколаєв В.В..
Приєднуємося до привітань з почуттям безмежної вдяки та  щиро віримо, що вони  стануть прикладом для майбутніх поколінь.

         
              

Герої поміж нас…

Темний, тісний бліндаж, до якого сонячні промені потрапляють лише тоді, коли хтось відчиняє двері та заходить погрітися, або перепочити після чергування, став для Овдія Юрія Миколовича домівкою на цілих 2 роки. Двічі за чотири роки сумнозвісних подій на сході нашої держави, простий український хлопець з чималим життєвим досвідом  не по наказу,  а за покликом серця боронив  кордони та захищав іі спокій даруючи кожному з  нас можливість спокійно ходити на роботу, навчатись, одружуватись, виховувати дітей  тощо.  Ми уявляючи тамтешні події навіть на половину не усвідомлюємо того,  яка небезпека підстерігає кожну хвилину та секунду наших захисників, які ціною власного життя зберігають наш спокій.
То був перший його важкий випадок. Небезпека прилетіла підступно й несподівано. В котрий раз ворог показав свої «добрі наміри, щодо дотримання перемир’я». Спочатку Юрій був шокований, та це тривало лише долі секунди, а далі , опанувавши себе швидко , як кажуть на автоматі, кинувся на позиції до кулемета, помітивши ворожу ДРГ змусив ворога відчути смак нашої рідної української земельки.
Зараз Юрій Миколайович проходить службу в Переяслав-Хмельницькому військкоматі, займається набагато безпечнішою але не менш важливою справою.
Військо існує для перемог!  Воїн – особистість , яка живе перемогою : над собою, над життєвими обставинами, над ворогом. Перемог абстрактних не буває, кожна має власне ім’я, свій фактаж, притаманні характеристики й біографію. Тому на прикладі таких людей, як Юрій важливо вже нині виховувати покоління людей, здатних відчувати смак перемоги, заради якого вони житимуть та боротимуться. Людей, які люблять себе долати – людей волі.