Деклараційна кампанія - 2018

Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

Федерація футболу

На допомогу захисникам Батьківщини!



ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ


ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ

НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ

Ведення військового обліку з кожним роком стає більш серйозним та вимогливим. Події сьогодення підтверджують важливість виконання завдань у сфері оборони, потребу якісної організації військового обліку військовозобов’язаних осіб. Завдання, які повинні виконувати підприємства, установи, організації (далі - підприємства) в процесі ведення військового обліку, викладено в постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» від 7 грудня 2016 року № 921.

Керівник своїм наказом призначає особу, відповідальну за ведення військового обліку, в залежності від кількості працюючих призовників і військовозобов’язаних станом на 1 січня поточного року. У разі, якщо їх кількість становить менше, ніж 500 осіб обов’язки щодо ведення військового обліку покладаються на посадову особу кадрового підрозділу, або служби управління персоналом, якій встановлюється доплата у розмірі до 50%  посадового окладу. В семиденний строк інформація про призначення, переміщення і звільнення такої особи надається відповідному військовому комісаріату.

Військово-обліковий персонал (працівник кадрової служби) повинен:

  • вивісити на інформаційному стенді «Правила військового обліку громадян України»;
  • перевіряти при прийнятті працівників на роботу наявність у них військово-облікових документів (у військовозобов’язаних — військових квитків або тимчасових посвідчень, виданих замість військових квитків, у призовників — посвідчень про приписку до призовних дільниць),  встановлювати  перебування їх на військовому обліку за місцем проживання;
  •  звернути увагу на те, що військовозобов’язані і призовники, які не перебувають на військовому обліку, можуть бути прийняті на роботу (зараховані на навчання) лише після взяття їх на військовий облік у військовому комісаріаті;
  •  повідомляти у семиденний строк військкомати у погодженій з ними формі про військовозобов’язаних і призовників, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених з роботи (навчання);
  • подавати щороку в грудні до військкоматів списки юнаків, яким у рік приписки виповнюється 17 років;
  • здійснювати систематичний облік змін сімейного стану, адреси проживання, службового становища, професійної підготовки, освіти військовозобов’язаних і призовників і у п’ятиденний строк вносити ці зміни до їх особових карток  та повідомляти про них військкомати у встановлені строки.

Для забезпечення якісного обліку рекомендується:

  • приймати від військовозобов’язаних і призовників їх військово-облікові документи для подання у військкомати, звірки із записами в особових картках та для інших цілей з обов’язковим оформленням розписки;
  • систематично звіряти особові картки працівників із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць і подавати ці картки не рідше одного разу на рік до військкоматів (за домовленістю, або за графіком) для звірки з обліковими даними останніх;
  • належним чином оформляти та вести військовий облік військовозобов’язаних і призовників;
  • своєчасно здійснювати бронювання військовозобов’язаних за підприємством,  із числа інженерно-технічних працівників і кваліфікованих робітників.

Відповідальність за порушення порядку військового обліку встановлено Кодексом України про адміністративні правопорушення у наступних статтях:

ст. 210-1 КУпАП – порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію;

ст.211-3 КУпАП – прийняття на роботу військовозобов’язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку;

ст. 211-4 КУпАП – незабезпечення сповіщення військовозобов’язаних і призовників про їх виклик у військові комісаріати, перешкода їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці;

ст. 211-5 КУпАП – несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників, несповіщення їх про виклик у військові комісаріати;

ст. 211-6 КУпАП – неподання відомостей про військовозобов’язаних і призовників.

У зв’язку із проведенням перевірок Переяслав-Хмельницьким об’єднаним міським військовим комісаріатом (згідно графіку перевірок стану ведення військового обліку затвердженим Переяслав-Хмельницькою РДА) та веденням адміністративних проваджень, щодо посадових осіб, винних в порушенні вищевказаних статтей,  ПРОШУ КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ПРИВЕСТИ ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ.

 

 

 

З повагою,

військовий комісар

Переяслав-Хмельницького ОМВК

підполковник                                                          О.Б.Озірний