Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

"Урядова гаряча лінія"

На допомогу захисникам Батьківщини!Терміни подання декларації з податку на прибуток за 2015 рік

Переяслав-Хмельницька ОДПІ звертає увагу, що з 01.01.2016 набрали чинності зміни, внесені до Податкового кодексу України (далі – Кодекс) Законом України від 24.12.2015 №909-VIII «Про внесення змін до Податкового  кодексу   України та  деяких  законодавчих   актів   України   щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі – Закон №909) у частині справляння податку на прибуток підприємств.

Згідно з пунктом 137.4. статті 137 Кодексу податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених пунктом 137.5 цієї статті, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік.

При цьому податкова декларація з податку на прибуток підприємств (далі – декларація) розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду.

Виключенням є:

- виробники сільськогосподарської продукції, визначеної статтею 209 Кодексу, які можуть обрати річний податковий (звітний) період, що починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року (підпункт 137.4.1 пункту 137.4. статті 137 Кодексу);

- особа, що ставиться на облік контролюючим органом як платник податку протягом податкового (звітного) періоду, для якої перший податковий (звітний) період розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, і закінчується останнім календарним днем такого податкового (звітного) періоду (підпункт 137.4.2 пункту 137.4 статті 137 Кодексу);

- платник податку, що ліквідується (у тому числі до закінчення першого податкового (звітного) періоду), для якої останнім податковим (звітним) періодом вважається період, на який припадає дата ліквідації (підпункт 137.4.3 пункту 137.4 статті 137 Кодексу).

Відповідно до пункту 137.5 статті 137 Кодексу річний податковий (звітний) період встановлюється для таких платників податку:

а) платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному(податковому) році;

б) виробників сільськогосподарської продукції;

в) платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 мільйонів гривень.

При цьому, до річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Враховуючи зазначене вище, для платників, які протягом 2015 року звітували поквартально (перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року), декларація за звітний (податковий)2015 рік подається не пізніше 9 лютого 2016 року (граничний термін сплати – 19 лютого 2016 року).

Для платників податків, у яких відповідно до Кодексу податковим (звітним) періодом є календарний рікдеклараціяза звітний (податковий) 2015 рік подається не пізніше 29 лютого 2016 року (граничний термін сплати – 10 березня 2016 року).

Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 46.2 статті 46 Кодексу платник податку на прибуток разом з відповідною декларацією подає квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання декларації.

Платники податку на прибуток, малі підприємства, віднесені до таких відповідно до Господарського кодексу України, подають разом з річною податковою декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання декларації.

Переяслав-Хмельницька ОДПІ

Особливості кампанії декларування у 2016 році

Переяслав-Хмельницька ОДПІ нагадує, що кампанія декларування доходів, отриманих громадянами у 2015 році, триває до 1 травня 2016 року.

Деклараційна кампанія у 2016 році має свої відмінності від попередніх років.

У зв’язку з набранням чинності з 01.01.2015 норми Закону України від 28.12.2014 №71 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» щодо оподаткування доходів фізичних осіб військовим збором, за результатами 2015 року фізичні  особи – платники податків у декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація) визначають податкові зобов’язання не тільки з податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО), а також і з військового збору.

Нагадуємо, що відповідно до статті 163 Податкового кодексу України з внесеними змінами та доповненнями (далі – Кодекс) ПДФО підлягає оподаткуванню загальний річний оподатковуваний дохід, який включає доходи, як з джерел їх походження в Україні, так і іноземні доходи.

Відповідно до підпункту 1.2 пункту 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені статті 163 Кодексу.

Ставка військового збору складає 1,5% об’єкта оподаткування.

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому статтею 168 Кодексу. Підпунктом 168.2.1 пункту 168.2 статті 168 Кодексу передбачено, що платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів.

Отже, за результатами звітного 2015 року громадянин повинен подати декларацію та визначити податкові зобов’язання як з ПДФО, так і з військового збору. З цією метою з 01.01.2016 введено в дію нову декларацію, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 за №859.

Сума ПДФО, що підлягає сплаті фізичною особою – платником податків самостійно до бюджету за результатами 2015 року вказується у рядку 23.1 розділу IV нової декларації, а сума військового збору – у рядку 24.1 розділу IV нової декларації.

Нагадуємо, що громадяни повинні надати декларацію про майновий стан і доходи за 2015 року у термін до 1 травня 2016 року.

Переяслав-Хмельницька ОДПІ

Кампанія декларування податку на прибуток за 2015 рік

Переяслав-Хмельницька ОДПІ нагадує, що 24.12.2015 Верховною Радою України прийнято Закон України №909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі – Закон №909), положення якого у частині справляння податку на прибуток підприємств набрали чинності 01.01.2016.

Відповідно до змін, внесених Законом №909 до Податкового кодексу України (далі – Кодекс), з 01.01.2016 щомісячні авансові внески з податку на прибуток підприємств не справляються та не підлягають розрахунку у декларації.

При цьому, об’єкт оподаткування визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу (пункт 134.1 статті 134 Кодексу). 

Переяслав-Хмельницька ОДПІ

В січні жителі Київщини подали 748 податкових декларацій про майновий стан і доходи

З початку року громадяни задекларували доходів на суму понад 68 млн. гривень. Шість жителів Київщини задекларували доходи у сумі більше 1 млн. гривень. Загальна сума задекларована «мільйонерами» доходів становить 13,5 млн. гривень.

Найактивніше свої статки декларували мешканці Броварського та Києво-Святошинського районів Київської області – подано 140 та 114 податкових декларацій відповідно.

Серед загальної кількості задекларованих доходів найбільша частка припадає на доходи, отримані в результаті прийняття у спадщину чи дарунок майна –  задекларовано понад 18 млн. грн.; доходи у вигляді заробітної плати - майже 3 млн. грн. (ті, які отримували доходи від двох та більше податкових агентів і загальна сума отриманих доходів яких перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року); дохід, отриманий від операцій з продажу рухомого та нерухомого майна - 7 млн. грн., інші доходи –  також 7 млн. гривень.

Сума податку на доходи фізичних осіб, самостійно визначена громадянами до сплати, становить 1 млн. гривень.

Загальна сума задекларованого до сплати військового збору склала 300 тис. гривень.

Протягом січня правом на отримання податкової знижки скористалося 205 громадян. Задекларована ними сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає поверненню, становить 500 тис. гривень.

ГУ ДФС у Київській області

У пункті пропуску «Бориспіль» зупинена спроба незаконного ввозу валюти майже на 37 тисяч доларів США

Працівниками Київської митниці ДФС зафіксована спроба незаконного переміщення через митний кордон України крупної партії валюти високоповажним громадянином - співробітником посольства однієї з західно африканських країн при Міністерстві закордонних справ Російської Федерації.

Іноземець прибув з республіки Бєларусь і самостійно обрав для проходження митного контролю спрощену систему -  «зелений коридор», де передбачено наявність у громадян готівки у сумі, що не перевищує 10000 євро (чи еквівалент в іншій валюті).

Після перетину «білої лінії», яка позначає закінчення зони спрощеного митного контролю „зелений коридор”, у кишенях плаща та піджака, одягнених на пасажирі, виявлено 36 815 доларів США.

Зі слів іноземця, готівку він привіз в Україну для оплати стипендії своїх земляків-студентів у різних учбових закладах України.

Згідно чинного законодавства, складено протокол про порушення митних правил та вилучено 25470 доларів США до винесення судом рішення у справі. Пропущено пасажиру 11345 доларів США.

ГУ ДФС у Київській області

На Київщині зареєстровано на 4 тис. більше нових суб’єктів господарської діяльності ніж торік

На обліку територіальних органів ГУ ДФС у Київській області станом на 1 лютого перебуває 159 тис. платників, з них понад 59 тис. юридичних осіб, та 99,5 тис. фізичних осіб. За рік кількість платників збільшилася на 4 тисяч, з них 55,5 тис. юридичних осіб на 3,5 тисячі, 99,3 тис. фізичних осіб - на 200 осіб.

Тільки в січні територіальними органами ГУ ДФС у Київській області зареєстровано 777 новостворених суб’єктів господарської діяльності.

З початку року платниками податку на додану вартість зареєстровано 13,3 тис. осіб, платниками єдиного соціального внеску – 176 тисяч, з них 57 тис. юридичних осіб та 119 тисяч фізичних осіб.

Протягом січня у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків зареєстровано 36 осіб, з них 33 іноземця.

ГУ ДФС у Київській області

В електронному вигляді звітують 91,3% платників податків Київщини

В грудні 2015 року в електронному вигляді до територіальних органів ГУ ДФС у Київській області подали звітність в електронному вигляді з податку на додану вартість - 100% платників (за аналогічний період 2014 року – 97,4%), з акцизного податку - 70% платників, декларацію з податку на прибуток підприємства за ІІІ квартал 2015 року - 86,6% платників, по єдиному податку 53,4% платників (за ІIІ квартал 2014 року – 51,0 %), декларацію з податку на землю за 2015 рік - 67% платників, декларації про майновий стан і доходи за 2014 рік - 12% платників податків, за попередній рік – 11,2%.

Станом на 1 лютого свої доходи за 2015 рік в електронному вигляді задекларували 560 громадян.

ГУ ДФС у Київській області

Робота по упередженню корупційних проявів в органах ДФС Київщини

Співробітниками відділу власної безпеки при Головному управлінні ДФС у Київській області ГУВБ ДФС України впродовж 2015 року проведено 1062 профілактичних заходи щодо попередження корупційних проявів, це: постійно діючий швидкий рядок на суб-сайті ГУ ДФС у Київській області, 192 бесіди (виступи, лекції) в робочих колективах з антикорупційної тематики, організовано 181 виступ по радіо та телебаченню, здійснено 79 публікацій та повідомлень в мережі Інтернет. Також проведено 162 інших заходи з підвищення ефективності боротьби із корупцією (зокрема, економічні навчання в колективах), забезпечено 28 публікацій в пресі, проведено 32 наради  та 2 виступи.

У 2015 році до підрозділу власної безпеки ГУ ДФС у Київській області надійшло 89 повідомлень від суб’єктів господарської діяльності, фізичних та юридичних осіб, про можливі неправомірні дії співробітників органів фіскальної служби.

Проведено 247 службових розслідувань та перевірок. За їх наслідками винесено 49 подань керівникам структурних підрозділів для вжиття заходів реагування, за результатами яких 15 посадових осіб притягнуто до відповідальності, в тому числі 6 – до дисциплінарної, 127 службовим особам та кандидатам на працевлаштування до органів фіскальної служби винесено офіційні застереження щодо недопущення протиправної поведінки в ході провадження службової діяльності.

Розпочато 2 кримінальних провадження за встановленими фактами прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, тобто хабарництва, відповідальність за вчинення яких передбачена частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

Крім того, в минулому році за матеріалами підрозділу власної безпеки розпочато 22 кримінальних провадження за фактами вчинення посадовими особами Головного управління, його територіальних органів, а також Київської митниці ДФС злочинів у сфері службової діяльності.

ГУ ДФС у Київській області