Деклараційна кампанія - 2018

Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

Федерація футболу

На допомогу захисникам Батьківщини!Інформація про стан виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» за І півріччя 2018 року

назва органу викона

вчої

(місцев

ої)

влади

загальна

кількість

отриманих

запитів

на

інформа

цію

 

Кількість запитів на інформацію

Результати розгляду запитів на інформацію

поштою

телефоном

факсом

ел.

поштою

від

представни

ків

засобів

масової

інформації

 

від

громадян

від

юридич

них

осіб

від

об᾿єднань

громадян

без

створення юридичних осіб

задоволено

надіслано

належним розпоряд

никам

інформації

 

відмовлено

відповідними

обгрунтуван

нями

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Переяс

лав-

Хмель

ницька районная державна адміністра

ція

41

18

0

0

23

3

25

4

9

41

0

0

Інформація про стан виконання Закону за ІІ півріччя 2017 року України «Про доступ до публічної інформації»

назва органу викона

вчої

(місцев

ої)

влади

загальна

кількість

отриманих

запитів

на

інформа

цію

 

Кількість запитів на інформацію

Результати розгляду запитів на інформацію

поштою

телефоном

факсом

ел.

поштою

від

представни

ків

засобів

масової

інформації

 

від

громадян

від

юридич

них

осіб

від

об᾿єднань

громадян

без

створення юридичних осіб

задоволено

надіслано

належним розпоряд

никам

інформації

 

відмовлено

відповідними

обгрунтуван

нями

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Переяс

лав-

Хмель

ницька районная державна адміністра

ція

41

10

0

0

31

2

26

4

9

38

3

0

Інформація про стан виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» за І півріччя 2017 року

Інформація про стан виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» за І півріччя 2017 року

назва органу викона

вчої

(місцев

ої)

влади

загальна

кількість

отриманих

запитів

на

інформа

цію

 

Кількість запитів на інформацію

Результати розгляду запитів на інформацію

поштою

телефоном

факсом

ел.

поштою

від

представни

ків

засобів

масової

інформації

 

від

громадян

від

юридич

них

осіб

від

об᾿єднань

громадян

без

створення юридичних осіб

задоволено

надіслано

належним розпоряд

никам

інформації

 

відмовлено

відповідними

обгрунтуван

нями

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Переяс

лав-

Хмель

ницька районная державна адміністра

ція

27

13

0

0

14

1

23

1

2

26

1

0

Інформація про стан виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» за ІІ півріччя 2016 року

Назва органу викона

вчої

(місцев

ої)

влади

загальна

кількість

отриманих

запитів

на

інформа

цію

 

Кількість запитів на інформацію

Результати розгляду запитів на інформацію

поштою

телефоном

факсом

ел.

поштою

від

представни

ків

засобів

масової

інформації

 

від

громадян

від

юридич

них

осіб

від

об᾿єднань

громадян

без

створення юридичних осіб

задоволено

надіслано

належним оз поряд

никам

інформації

 

відмовлено

відповідними

обгрунтуван

нями

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Переяс

лав-

Хмель

ницька районная державна адміністра

ція

33

8

0

0

25

0

14

3

16

32

1

0

Інформація про стан виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» за І півріччя 2016 року

назва органу викона

вчої

(місцев

ої)

влади

загальна

кількість

отриманих

запитів

на

інформа

цію

 

Кількість запитів на інформацію

Результати розгляду запитів на інформацію

поштою

телефоном

факсом

ел.

поштою

від

представни

ків

засобів

масової

інформації

 

від

громадян

від

юридич

них

осіб

від

об᾿єднань

громадян

без

створення юридичних осіб

задоволено

надіслано

належним розпоряд

никам

інформації

 

відмовлено

відповідними

обгрунтуван

нями

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Переяс

лав-

Хмель

ницька районная державна адміністра

ція

46

2

0

0

44

2

7

7

30

43

3

0

Інформація про стан виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» за ІІ півріччя 2015 року

Інформація про стан виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

за ІІ півріччя 2015 року

назва органу викона

вчої

(місцев

ої)

влади

загальна

кількість

отриманих

запитів

на

інформа

цію

 

Кількість запитів на інформацію

Результати розгляду запитів на інформацію

поштою

телефоном

факсом

ел.

поштою

від

представни

ків

засобів

масової

інформації

 

від

громадян

від

юридич

них

осіб

від

об᾿єднань

громадян

без

створення юридичних осіб

задоволено

надіслано

належним розпоряд

никам

інформації

 

відмовлено

відповідними

обгрунтуван

нями

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Переяс

лав-

Хмель

ницька районная державна адміністра

ція

29

3

0

0

26

7

9

1

10

29

29

0

Інформація про стан виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» за І півріччя 2015 року

Інформація про стан виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

за І півріччя 2015 року 

назва органу викона

вчої

(місцев

ої)

влади

загальна

кількість

отриманих

запитів

на

інформа

цію

 

Кількість запитів на інформацію

Результати розгляду запитів на інформацію

поштою

телефоном

факсом

ел.

поштою

від

представни

ків

засобів

масової

інформації

 

від

громадян

від

юридич

них

осіб

від

об᾿єднань

громадян

без

створення юридичних осіб

задоволено

надіслано

належним розпоряд

никам

інформації

 

відмовлено

відповідними

обгрунтуван

нями

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Переяс

лав-

Хмель

ницька районная державна адміністра

ція

11

4

0

0

7

0

6

0

4

11

11

0