Деклараційна кампанія - 2018

Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

Федерація футболу

На допомогу захисникам Батьківщини!ПРОЕКТ ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ РОЗПОРЯДЖЕННЯ Про деякі питання діяльності Центру надання адміністративних послуг при Переяслав-Хмельницькій районній державній адміністрації

ПРОЕКТ
 
ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА
РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про деякі питання діяльності Центру надання адміністративних послуг
при Переяслав-Хмельницькій районній державній адміністрації

 

Відповідно до ст. ст. 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 12 Закону України «Про адміністративні послуги»,  Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», від 01.08.2013 № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» та з метою упорядкування діяльності Центру надання адміністративних послуг при Переяслав-Хмельницькій районній державній адміністрації:

1. Затвердити:

1) Перелік адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Переяслав-Хмельницькій районній державній адміністрації, що додається;

2) Регламент Центру надання адміністративних послуг при Переяслав-Хмельницькій районній державній адміністрації (додається).

2. Внести зміни до Положення про Центр надання адміністративних послуг при Переяслав-Хмельницькій районній державній адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації від 20.12.2013 № 424, зареєстрованим в Переяслав-Хмельницькому міськрайонному управлінні юстиції 26.12.2013 за № 5/81, виклавши в новій редакції:

1) пункт 1:

«1. Центр надання адміністративних послуг при Переяслав-Хмельницькій районній державній адміністрації (далі – центр) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг при Переяслав-Хмельницькій районній державній адміністрації та знаходиться за адресою: 08400, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького, 53, 1-й поверх»;

2) пункт 14:

«14.Матеріально-технячне та організаційне забезпечення діяльності центру, керівництво центром та відповідальність за організацію його діяльності покладаються на відділ з питань організації діяльності Центру надання адміністративних послуг при Переяслав-Хмельницькій районній державній адміністрації»;

3) перше речення пункту 15:

«15. Центр очолює начальник відділу з питань організації діяльності Центру надання адміністративних послуг при Переяслав-Хмельницькій районній державній адміністрації (далі – керівник центру)».

3. Визнати таким, що втратив чинність п. 3 розпорядження голови Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації від 20.12.2013 

№ 424 «Про створення Центру надання адміністративних послуг при Переяслав-Хмельницькій районній державній адміністрації», зареєстрованим в Переяслав-Хмельницькому міськрайонному управлінні юстиції 26.12.2013 за   № 5/81.

4. Відділу розгляду звернень громадян, доступу до публічної інформації, інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю апарату Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації забезпечити оприлюднення даного розпорядження в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації.

5. Юридичному відділу апарату Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації забезпечити подання даного розпорядження на реєстрацію до Переяслав-Хмельницького міськрайонного управління юстиції.

6. Дане розпорядження набирає чинності з моменту його державної реєстрації, але не раніше дня його офіційного опублікування в засобах масової інформації.

7. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 Голова адміністрації                                                                   Г.І.Дубина

 

«Підлягає державній реєстрації»

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації

 

РЕГЛАМЕНТ
Центру надання адміністративних послуг

ПРИ ПЕЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ РІЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ

 І. Загальна частина

1. Регламент визначає порядок організації роботи центру надання адміністративних послуг при Переяслав-Хмельницькійрайонній державній адміністрації (далі - центр), порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб'єктами надання адміністративних послуг.

2. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про адміністративні послуги".

 

3. Надання адміністративних послуг у центрі здійснюється з дотриманням таких принципів: верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності; стабільності; рівності перед законом; відкритості та прозорості; оперативності та своєчасності; доступності інформації про надання адміністративних послуг; захищеності персональних даних; раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг; неупередженості та справедливості; доступності та зручності для суб'єктів звернення.

 

4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів Київської обласної та Переяслав-Хмельницькоїрайонної державних адміністрацій, Положенням про центр, Регламентом центру.

ІІ. Вимоги до приміщення, в якому розміщується центр 

5. Центр розміщується в центральній частині міста Переяслава-Хмельницького, за адресою: Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького,53.

На вході до приміщення розміщується інформаційна вивіска з найменуванням центру та графіком його роботи.

Графік роботи центру затверджується головою Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації, з урахуванням вимог Закону України “Про адміністративні послуги”.

Вхід до центру облаштований пандусами для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

На прилеглій до центру території передбачається місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення. На прилеглих вулицях розміщуються вказівники, на яких зазначається місце розташування центру.

6. Приміщення центру поділяється на відкриту та закриту частини.

У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками центру. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини центру.

Відкрита частина включає:

сектор прийому;

сектор інформування;

сектор очікування;

сектор обслуговування.

Відкрита частина розміщується на першому поверсі будівлі.

Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій з використанням телефонного зв’язку, а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

Вхід до закритої частини центру суб’єктам звернення забороняється.

7. Сектор прийому облаштовується при вході до приміщення центру. У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи центру.

8. Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

Сектор інформування облаштовується столами, стільцями та забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

В секторі інформування облаштовується скринька для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг, з метою подальшого проведення щорічного аналізу таких зауважень і пропозицій, вжиття відповідних заходів.

9. Сектор очікування розміщується в просторому приміщенні, площа якого визначається залежно від кількості осіб, які звертаються до центру протягом дня, та облаштовується в достатній кількості стільцями, кріслами тощо.

10. Сектор обслуговування утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення повинно мати інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора центру.

11. Площа секторів очікування та обслуговування достатня для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів центру. Загальна площа секторів очікування та обслуговування становить не менш як 50 кв. метрів.

12. На інформаційних стендах  розміщується інформація, зокрема, про:

найменування центру, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

графік роботи центру (прийомні дні та години, вихідні дні);

перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

строки надання адміністративних послуг;

бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

супутні послуги, які надаються в приміщенні центру;

прізвище, ім’я, по батькові керівника центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;

положення про центр;

регламент центру.

13. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, розміщується у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці. Адміністративні послуги в переліку групуються за моделлю життєвих ситуацій суб’єктів звернення та сферами правовідносин (законодавства), та суб’єктами надання адміністративних послуг.

14. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

15. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, надрукованих шрифтом Брайля.

16. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у центрі можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо такими суб’єктами.

17. Переяслав-Хмельницька районна державна адміністрація, створює та забезпечує роботу окремого розділу на своєму веб-сайті, де розміщується інформація, зазначена в пункті 12 цього  регламенту, а також відомості про місце розташування центру, найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

18. Інформація, яка розміщується в приміщенні центру та на веб-сайті, повинна бути актуальною і повною.

Інформація на веб-сайті  має бути зручною для пошуку та копіювання.

19. Суб’єктам звернення, які звернулися до центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг центром у спосіб, аналогічний способу звернення.

 ІІІ. Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

20. Голова Переяслав-Хмельницькоїрайонної державної адміністрації, а також керівник центру можуть вносити  суб'єктові надання  адміністративної  послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

21. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб'єкт її надання своєчасно інформує про це голову Переяслав-Хмельницькоїрайонної державної адміністрації, а також керівника центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних або технологічних карток згідно із законодавством.

 

ІV. Керування чергою в центрі

 

22. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб'єктів звернення у центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення - для керування чергою.

23. У центрі може здійснюватися попередній запис суб'єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до центру, за телефоном та/або електронної реєстрації (електронна пошта, Skype). Прийом суб'єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником центру години.

24. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб'єктів звернення.

 

V. Прийняття заяви та інших документів у центрі

 

25. Прийняття від суб'єкта звернення заяви та інших документів, необхідних  для   надання   адміністративної   послуги   (далі  - вхідний  пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в центрі.

26. Прийняття від суб'єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного   характеру   та    документів,   що   додаються   до   неї,   декларації

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені  регіональними  та  місцевими  дозвільними органами,  та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

27. Суб'єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у центрі особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або в передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

28. У разі коли вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб'єкта звернення, пред'являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

29. Адміністратор центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги,  у разі потреби надає допомогу суб'єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб'єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор  повідомляє суб'єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

30. Адміністратор центру складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб'єктом звернення до неї, у двох примірниках (додаток 1).

31. Суб'єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставлянням печатки (штампа) відповідного адміністратора  центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення в центрі електронного документообігу - в електронній формі.

32. Адміністратор центру під час отримання вхідного пакета документів зобов'язаний з'ясувати прийнятний для суб'єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної  послуги, а також спосіб передачі суб'єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв'язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

33. Адміністратор центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій  та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів (додаток 2).

34. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв'язку і він не містить інформації про прийнятний для суб'єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор центру не пізніше наступного робочого дня надсилає  суб'єктові  звернення опис  вхідного  пакета  документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв'язку.

35. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор центру формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

36. Інформацію про вчинені дії адміністратор центру вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній  формі  (крім випадків, коли адміністратор є суб'єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб'єктів надання адміністративних послуг (додаток 3).

 

VІ. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

 37. Після вчинення дій, передбачених пунктами  25 - 36 цього Регламенту,

адміністратор центру зобов'язаний невідкладно, але не пізніше наступного  робочого  дня,  надіслати  (передати)  вхідний  пакет  документів суб'єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб'єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

38. Передача справ у паперовій формі від центру до суб'єкта надання адміністративної послуги здійснюється шляхом  отримання відповідних справ працівниками суб’єкта надання адміністративних послуг у центрі, доставки працівником центру або надсилання від сканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку,  але не менше ніж один раз протягом робочого дня.

39. Після отримання справи суб'єкт надання адміністративної послуги зобов'язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.

40. Контроль за дотриманням суб'єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами центру відповідно до посадових інструкцій за рішенням керівника центру.

41. Суб'єкт надання адміністративної послуги зобов'язаний:

своєчасно інформувати центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи; надавати  інформацію   на  усний  або   письмовий   запит   (у   тому  числі шляхом надсилання  на   адресу   електронної   пошти)   адміністратора   центру про  хід розгляду справи.

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи  (строків  надання адміністративної послуги тощо) адміністратор центру невідкладно інформує про це керівника центру.

VІІ. Передача вихідного пакета документів суб'єктові звернення 

42. Суб'єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання  адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до центру, про що зазначається в листі про проходження справи. 

43. Адміністратор центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної  послуги суб'єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.

44. Вихідний пакет документів передається суб'єктові звернення особисто під розписку (у тому числі його уповноваженому представникові) у разі пред'явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб'єкта звернення спосіб. Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб'єктом звернення зберігається в матеріалах справи.

45. У разі незазначення суб'єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб'єктові звернення засобами поштового зв'язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб'єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в центрі, а потім передається для архівного зберігання.

46. У разі коли  адміністративна послуга  надається  невідкладно,  адміністратор  центру  реєструє інформацію  про результат   розгляду  справи  в журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб'єктові звернення.

47. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб'єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник центру.

48. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі,  зокрема заява  суб'єкта  звернення,  результат надання  адміністративної послуги, зберігається у центрі.

Усі матеріали справи зберігаються у суб'єкта надання адміністративної послуги.

Керівник апарату адміністрації                                        В.М.Перчук

Додаток 1

до Регламенту центру надання

адміністративних послуг при Переяслав-Хмельницькій
районній державній адміністрації


Опис вхідного пакету документів

 

До справи  від_____________ № ____________

 

Для одержання ______________________________________________________

(назва адміністративної послуги)

___________________________________________________________________

Суб’єкт надання АП__________________________________________________

___________________________________________________________________

Заявник ____________________________________________________________

(ПІБ, телефон)

Термін виконання ___________________________________________________

 

Перелік прийнятих документів:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Дата і час складання ________________________________________________

 

Підпис адміністратора _______________________________________________

 

Підпис суб’єкта звернення ___________________________________________

 

Телефон для довідок: ________________________________________________

Додаток 2

до Регламенту центру надання

адміністративних послуг при Переяслав-Хмельницькій 
районній державній адміністрації

ЖУРНАЛ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

АДМІНІСТРАТОРАМИ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

ПРИ ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ *

№ заяви

Назва АП

Дата прийняття заяви

ПІБ суб’єкта звернення, адреса

Спосіб отримання результату

Суб’єкт надання АП

Кінцевий строк виконання АП

Дата передачі

вхідного пакету документів суб’єкту надання  АП

Дата повернення вихідного пакету документів

Примітка

*У разі потреби журнал може доповнюватись додатковими графами

Додаток 3

до Регламенту центру надання

адміністративних послуг при Переяслав-Хмельницькій
районній державній адміністрації

Лист про проходження справи

 

№ _____________ від ________________

 

Назва АП__________________________________________________________ ___________________________________________________________________

КІНЦЕВИЙ СТРОК ВИКОНАННЯ АП_________________________________

 

ПІБ суб’єкта звернення, адреса, телефон ________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

Спосіб отримання результату _________________________________________

Суб’єкт надання АП

Дата та час передачі документів до суб’єкту надання АП

Підпис про отримання документів суб’єктом надання АП

Прізвище представника суб’єкта надання АП

Дата повернення вихідного пакету документів суб’єктом надання АП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ СУБ'ЄКТА ЗВЕРНЕННЯ ПРО  РЕЗУЛЬТАТИ  НАДАННЯ  АП:

Дата _____________ за телефоном _____________________________________

 МП        _______________(ПІБ адміністратора центру)   __________ (Підпис)

Результат отримав  « _____»________2014 р.      _________________   (підпис)

Дата поштового відправлення  _____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Переяслав-Хмельницької районної

державної адміністрації

                       №

Перелік

адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Переяслав-Хмельницькій районній державній адміністрації

№ п/п

Найменування адміністративної послуг, що надається через центр надання адміністративних послуг

Правові підстави для надання адміністративної послуги

 

1.

Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем.

 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»

 

-“-

 

-“-

 

 

-“-

 

 

-“-

 

 

 

-“-

 

 

-“-

 

2.

Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

 

 

3.

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи.

 

4.

Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття.

 

5.

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

 

 

6.

Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них.

 

 

7.

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення.

 

8.

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням.

Закон Укаїни « Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців»

 

9.

Державна реєстрація:

1) права власності на нерухоме майно;

2) інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна).

 

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

 

 

-“-

 

10.

Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

 

 

11.

Реєстрація громадського об’єднання.

Закон України «Про громадські об’єднання»

-“-

-“-

 

 

-“-

 

 

 

-“-

 

 

 

 

 

-“-

 

12.

Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання.

 

13.

Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту.

 

14.

Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання.

 

 

15.

Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання.

 

 

16.

Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення.

 

17.

Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання.

 

 

Закон України «Про громадські обєднання»

 

18.

Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»

-“-

 

-“-

 

-“-

 

19.

 Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

 

20.

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

 

21.

Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника

 

22.

Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення)

Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України», «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»

 

23.

Оформлення та видача проїзного документа дитини

Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України»

 

24.

Оформлення та видача паспорта громадянина України

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи ї спеціальний статус», постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-XІІ «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон»

 

25.

Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого

 

26.

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку

Постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-XІІ «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон»

 

27.

Реєстрація місця проживання особи

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

 

-“-

 

28.

Зняття з реєстрації місця проживання особи

 

29.

Реєстрація місця перебування особи

 

30.

 Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи

 

31.

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

-“-

 

 

-“-

 

 

-“-

 

 

-“-

 

 

-“-

 

 

-“-

 

 

 

 

 

-“-

 

 

 

 

 

 

32.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

 

33.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

 

34.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

 

35.

 Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

 

36.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

 

37.

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

 

38.

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

землі в межах території адміністративно-територіальних  одиниць

обмеження у використанні земель

земельну ділянку

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації

 

 

39.

Видача довідки про: 
1) наявність та розмір земельної частки (паю) 
2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

 

Земельний кодекс України

 

40.

 Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

Закон України «Про землеустрій»

 

 

-“-

 

-“-

 

41.

 Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

 

42.

Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників

 

43.

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Закон України «Про оцінку земель»

 

44.

Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів

Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»

 

45.

Видача фізичним особам висновку

державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів

 

 

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

 
 

46.

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Кодекс цивільного захисту України

 

47.

Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про початок виконання підготовчих робіт

Закон України « Про регулювання містобудівної діяльності»

 

48.

Реєстрація декларації ( внесення змін до декларації) про початок виконання будівельних робіт

-“-

 

49.

Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про готовність об’єкта до експлуатації

-“-

 

50.

Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

Закон Укроаїни « Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

 

51.

Видача містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

 

52.

Видача паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності

 

53.

Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки

 

 

54.

Надання висновку про наявні обмеження використання земельної ділянки

 

Земельний кодекс України, Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

 

Керівник апарату адміністрації                                                                                          В.М.Перчук