Деклараційна кампанія - 2018

Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

Федерація футболу

На допомогу захисникам Батьківщини!Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації «Про деякі питання діяльності Центру надання адміністративних послуг при Переяслав-Хмельницькій районній державній адміністрації»

Аналіз регуляторного впливу

до проекту розпорядження голови Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації «Про деякі питання діяльності Центру надання адміністративних послуг при Переяслав-Хмельницькій районній державній адміністрації»

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект регуляторного акту розроблено з метою реалізації Законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

Відповідно до частини шостої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги» (далі - Закон) встановлюється, що центр надання адміністративних послуг (далі- Центр) надає послуги відповідно до переліку адміністративних послуг, що визначається органом, який його утворив – Переяслав-Хмельницькою районною державною адміністрацією, а також відповідно до зазначеної статті органу, що утворив Центр має затвердити регламент центру надання адміністративних послуг.

Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді має місце затягування розгляду заяв, клопотань, звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

Необхідність прийняття розпорядження голови Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації «Про деякі питання діяльності Центру надання адміністративних послуг при Переяслав-Хмельницькій районній державній адміністрації» дасть змогу розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг в Переяслав-Хмельницькому районі:

- відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;

- представники органів, які надають адміністративні послуги розміщені в різних приміщеннях;

- необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги;

- одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;

- наявність різноманітних баз даних виконавчих органів влади та інших відомств, не пов’язаних між собою, та необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;

- відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги щодо надання адміністративних послуг;

- відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг.

2. Цілі державного регулювання

Основною ціллю державного регулювання є раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг, визначення та затвердження переліку адміністративних послуг, що будуть надаватися через Центр, що в свою чергу дозволить перейти до практичної організації його діяльності із надання затверджених адміністративних послуг через адміністраторів Центру у відповідності до вимог Закону.

Також основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади, шляхом визначення переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання  адміністративних послуг, а також визначення порядку.

Проектом цього регуляторного акта передбачено:

- створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

- спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

- забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг;

- завдання та обов’язки адміністратора та суб’єктів надання адміністративних послуг Центру.

Даним розпорядженням визначаються перелік адміністративних послуг Центру, взаємодії адміністратора з представниками органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які задіяні у забезпеченні виконання покладених на Центр завдань з організації надання адміністративних послуг.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

1). У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей не можливе, так як дана процедура не відповідає вимогам Закону.

2). Прийняття даного проекту розпорядження дасть можливість:

- визначити порядок організації роботи центру надання адміністративних послуг, порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, що в свою чергу дасть можливість безперешкодно та в зручний спосіб суб’єктам господарювання та громадянам одержувати необхідну інформацію для отримання адміністративних послуг;

- визначити перелік адміністративних послуг по назві.

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Для реалізації даного розпорядження Переяслав-Хмельницькою районною державною адміністрацією здійснені наступні заходи.

Центр надання адміністративних послуг Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації розташовано у центральній частині міста Переяслава-Хмельницького на першому поверсі приміщення Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації. Вхід до приміщення облаштований пандусами для осіб з обмеженими фізичними можливостями. На прилеглій території передбачене місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту. Сектор інформування та очікування займає хол та коридор першого поверху приміщення районної державної адміністрації і складає понад 100 м2, що є достатнім для прийому суб’єктів звернень.

В секторі інформування розміщені чотири інформаційні стенди, облаштований трьома столами, стільцями та канцелярськими товарами: ручки, папір, бланки документів. В секторі очікування встановлено понад 20 стільців для суб’єктів звернень. Сектор обслуговування громадян – це два кабінети загальною площею ≈ 25 м2 облаштовані необхідними меблями та оргтехнікою.

На сайті, а також на стендах у приміщенні Центру розміщена необхідна інформація для отримання суб’єктами звернення адміністративних послуг без сторонньої допомоги:

-                     місце знаходження центру;

-                     прізвища працівників центру, які ведуть прийом;

-                     перелік адміністративних послуг;

-                     регламент ЦНАП;

-                     положення про ЦНАП;

-                     положення про відділ з організації діяльності ЦНАП;

-                     розклад роботи;

-                     номера телефонів;

-                     електронна адреса ЦНАП для подання пропозицій;

-                     електронна адреса скайп, надаються консультації по скайпу;

-                     інформаційні картки адміністративних послуг.

 

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Реалізація цього регуляторного акта забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо організації надання адміністративних послуг в одному приміщені через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта.

На дію цього регуляторного акта можливий вплив економічної кризи: нестабільне матеріальне становище суб’єктів господарювання може призвести до відмови від провадження господарської діяльності. Також негативним фактором можуть стати високі темпи інфляції, що сприяють підвищенню вартості (у разі платності) адміністративних послуг.

Позитивно на дію цього регуляторного акта може вплинути розвиток сучасних комп’ютерних технологій, який дасть змогу підвищити ефективність та прозорість діяльності Центру, створити зручні та сприятливі умови для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечить підвищення якості надання адміністративних послуг.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Перевагою впровадження регуляторного акта є спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

Нагляд та контроль за додержанням вимог акта.

Здійснення контрольного нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акта буде здійснюватись райдержадміністрацією шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження.

Звіти по відстеженням даного регуляторного акта будуть надаватись до спеціально уповноваженого органу та публікуватись в засобах масової інформації.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

- відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

- раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

- мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;

- мінімізація корупційної складової;

- оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

- налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників ЦНАП, адміністративних органів та суб'єктів звернень;

- формування в суспільстві позитивного іміджу влади.

На утримання Центру

Сфера інтересів суб’єктів господарювання та громадян

- доступність та зручність;

- належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

- чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

- мінімізація часу на очікування в черзі;

- мінімізація кількості відвідувань ЦНАП для отримання результату надання адміністративної послуги;

- можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

- контроль адміністраторів за своєчасністю надання адміністративних послуг суб’єктами надання таких послуг.

- отримання у приміщенні ЦНАП професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

- вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

- наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

- доступ суб'єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

Не очікуються

Порівнявши вигоди та витрати, що виникають внаслідок впровадження регуляторного акта, маємо позитивний соціально-економічний ефект та робимо висновок про доцільність впровадження зазначеного розпорядження.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Даний проект регуляторного акту – розпорядження голови Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації «Про деякі питання діяльності Центру надання адміністративних послуг при Переяслав-Хмельницькій районній державній адміністрації» є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну. Він запроваджується без встановлення обмежень по часу, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є реальними. Тому, дія даного акту є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його цілі. В разі настання таких випадків до розпорядження будуть внесені зміни.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватися та вивчатися:

- кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких буде поширюватися дія акта;

- кількість звернень одержувачів адміністративних послуг, у розрізі суб'єктів господарювання та фізичних осіб;

- кількість суб’єктів надання адміністративних послуг, які беруть участь у наданні адміністративних послуг у Центрі;

- час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

- кількість наданих адміністративних послуг;

- середній термін розгляду звернення;

- кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг.

Регуляторний акт не вплине на розмір надходжень до місцевого бюджетів та розмір коштів, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Заходи з відстеження будуть здійснюватись відділом з питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватись статистичним методом шляхом збору та обробки інформації роботи зазначеного Центру та соціологічним методом шляхом анкетування споживачів адміністративних послуг.

Базове відстеження буде здійснюватися до набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через рік з дня набрання чинності регуляторного акта.

Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності.

Інформування зацікавлених суб’єктів господарювання про розпорядження голови адміністрації буде здійснено шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації в мережі Інтернет за адресою http://pereyaslav-rda.gov.ua.

Впровадження даного регуляторного акта практично не створює додаткових матеріальних, часових або інших витрат для його виконавців. Нагляд за дотриманням вимог регуляторного акту не потребує створення додаткових систем контролю.

Голова Переяслав-Хмельницької

районної державної адміністрації                                                                      Г.І.Дубина