Деклараційна кампанія - 2018

Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

Федерація футболу

На допомогу захисникам Батьківщини!РЕГЛАМЕНТ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ПРИ ПЕРЕЯСЛАВ – ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Переяслав-Хмельницької районної
                                                                                      державної адміністрації 
01.02.2016  № 35

РЕГЛАМЕНТ
Центру надання адміністративних послуг

ПРИ ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ

 І. Загальна частина 

1. Регламент визначає порядок організації роботи центру надання адміністративних послуг при Переяслав-Хмельницькійрайонній державній адміністрації (далі - Центр), порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб'єктами надання адміністративних послуг.

2. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про адміністративні послуги".

3. Надання адміністративних послуг у Центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

стабільності;

рівності перед законом;

відкритості та прозорості;

оперативності та своєчасності;

доступності інформації про надання адміністративних послуг;

захищеності персональних даних;

раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

неупередженості та справедливості;

доступності та зручності для суб'єктів звернення.

4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів Київської обласної та Переяслав-Хмельницькоїрайонної державних адміністрацій, Положенням про центр, Регламентом центру. 

ІІ. Вимоги до приміщення, в якому розміщується центр

5. Центр розміщується в центральній частині міста Переяслава-Хмельницького, за адресою: Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького,53. На вході до приміщення розміщується інформаційна вивіска з найменуванням Центру та графіком його роботи.

Графік роботи Центру затверджується головою Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації, з урахуванням вимог Закону України “Про адміністративні послуги”.

Вхід до Центру облаштований пандусами для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

На прилеглій до Центру території передбачається місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення. На прилеглих вулицях розміщуються вказівники, на яких зазначається місце розташування Центру.

6. Приміщення Центру поділяється на відкриту та закриту частини.

У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками центру. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини центру.

Відкрита частина включає:

сектор прийому;

сектор інформування;

сектор очікування;

сектор обслуговування.

Відкрита частина розміщується на першому поверсі будівлі.

Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій з використанням телефонного зв’язку, а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

Вхід до закритої частини центру суб’єктам звернення забороняється.

7. Сектор прийому облаштовується при вході до приміщення центру. У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи центру.

8. Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для
одержання адміністративних послуг.

Сектор інформування облаштовується столами, стільцями та забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

В секторі інформування облаштовується скринька для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг, з метою подальшого проведення щорічного аналізу таких зауважень і пропозицій, вжиття відповідних заходів.

9. Сектор очікування розміщується в просторому приміщенні та облаштовується в достатній кількості стільцями, кріслами тощо.

10. Сектор обслуговування утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення повинно мати інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора центру.

11. Площа секторів очікування та обслуговування достатня для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів центру.

Загальна площа секторів очікування та обслуговування становить не менш як 50 кв. метрів.

 12. На інформаційних стендах  розміщується інформація, зокрема, про: найменування центру, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

графік роботи центру (прийомні дні та години, вихідні дні);

перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

строки надання адміністративних послуг;

бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

супутні послуги, які надаються в приміщенні центру;

прізвище, ім’я, по батькові керівника центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;

положення про Центр;

регламент Центру.

13. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, розміщується у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці. Адміністративні послуги в переліку групуються за моделлю життєвих ситуацій суб’єктів звернення та сферами правовідносин (законодавства), та суб’єктами надання адміністративних послуг.

14. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

15. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, надрукованих шрифтом Брайля.

16. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо такими суб’єктами.

17. Консультування із загальних питань організації роботи Центру та порядку прийому суб’єктів звернення у центрі здійснюється спеціалістами та адміністраторами відділу з питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг (далі Відділ). Відділ також:

інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції центру;

консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;

надає іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб’єктам звернення до прийому їх адміністратором.

18. Переяслав-Хмельницька районна державна адміністрація, створює та забезпечує роботу відділу на веб-сайті, де розміщується інформація, зазначена в пункті 12 цього регламенту, а також відомості про місце розташування центру, найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

Інформація, яка розміщується в приміщенні центру та на веб-сайті, повинна бути актуальною і повною.

Інформація на веб-сайті  має бути зручною для пошуку та копіювання.

19. Суб’єктам звернення, які звернулися до Центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг центром у спосіб, аналогічний способу звернення.

 ІІІ. Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

20. Голова Переяслав-Хмельницькоїрайонної державної адміністрації, а також керівник Центру можуть вносити  суб'єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

 21. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб'єкт її надання своєчасно інформує про це голову Переяслав-Хмельницькоїрайонної державної адміністрації, а також керівника Центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних або технологічних карток згідно із законодавством.

ІV. Керування чергою в центрі

 22. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб'єктів звернення у центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення - для керування чергою.

23. У Центрі здійснюється попередній запис суб'єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис здійснюється шляхом особистого звернення до Центру, за телефоном та/або електронної реєстрації (електронна пошта, Skype). Прийом суб'єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником центру години.

24. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб'єктів звернення. 

V. Прийняття заяви та інших документів у центрі 

25. Прийняття від суб'єкта звернення заяви та інших документів, необхідних  для   надання   адміністративної   послуги   (далі  - вхідний  пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в Центрі.

26. Прийняття від суб'єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного   характеру   та    документів,   що   додаються   до   неї,   декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

27. Суб'єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у центрі особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або в передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

 28. У разі коли вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб'єкта звернення, пред'являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

 29. Адміністратор Центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги,  у разі потреби надає допомогу суб'єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб'єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор  повідомляє суб'єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

 30. Адміністратор Центру складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб'єктом звернення до неї, у двох примірниках (додаток 1).

Регламент розроблено та доопрацьовано в робочому порядку, до листа
від 18.12.2015 р. № 06.01-10/2414:

Розробник  начальник відділу з питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг                                                                                            В.М.Горовий

31. Суб'єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставлянням печатки (штампа) відповідного адміністратора  центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення в центрі електронного документообігу - в електронній формі.

32. Адміністратор центру під час отримання вхідного пакета документів зобов'язаний з'ясувати прийнятний для суб'єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної  послуги, а також спосіб передачі суб'єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв'язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

33. Адміністратор центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій  та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів (додаток 2).

34. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв'язку і він не містить інформації про прийнятний для суб'єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор центру не пізніше наступного робочого дня надсилає  суб'єктові  звернення опис  вхідного  пакета  документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв'язку.

35. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор центру формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

 36. Інформацію про вчинені дії адміністратор центру вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній  формі  (крім випадків, коли адміністратор є суб'єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб'єктів надання адміністративних послуг (додаток 3). 

VІ. Опрацювання справи (вхідного пакета документів) 

37. Після вчинення дій, передбачених пунктами  25 - 36 цього Регламенту, адміністратор центру зобов'язаний невідкладно, але не пізніше наступного  робочого  дня,  надіслати  (передати)  вхідний  пакет  документів суб'єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб'єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

38. Передача справ у паперовій формі від центру до суб'єкта надання адміністративної послуги здійснюється шляхом  отримання відповідних справ працівниками суб’єкта надання адміністративних послуг у центрі, доставки працівником центру або надсилання від сканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку,  але не менше ніж один раз протягом робочого дня.

39. Після отримання справи суб'єкт надання адміністративної послуги зобов'язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.

40. Контроль за дотриманням суб'єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами центру відповідно до посадових інструкцій за рішенням керівника центру.

 

41. Суб'єкт надання адміністративної послуги зобов'язаний:

своєчасно інформувати центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

надавати  інформацію   на  усний  або   письмовий   запит   (у   тому  числі шляхом надсилання  на   адресу   електронної   пошти)   адміністратора   центру  про  хід розгляду справи.

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи  (строків  надання адміністративної послуги тощо) адміністратор центру невідкладно інформує про це керівника центру. 

VІІ. Передача вихідного пакета документів суб'єктові звернення 

42. Суб'єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання  адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до центру, про що зазначається в листі про проходження справи. 

 43. Адміністратор центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної  послуги суб'єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.

 44. Вихідний пакет документів передається суб'єктові звернення особисто під розписку (у тому числі його уповноваженому представникові) у разі пред'явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб'єкта звернення спосіб. Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб'єктом звернення зберігається в матеріалах справи.

 45. У разі незазначення суб'єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб'єктові звернення засобами поштового зв'язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб'єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в центрі, а потім передається для архівного зберігання.

46. У разі коли  адміністративна послуга  надається  невідкладно,  адміністратор  центру  реєструє інформацію  про результат   розгляду  справи  в журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб'єктові звернення.

 47. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб'єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник центру.

48. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі,  зокрема заява  суб'єкта  звернення,  результат надання  адміністративної послуги, зберігається у центрі.

Усі матеріали справи зберігаються у суб'єкта надання адміністративної послуги. 

  Керівник апарату адміністрації                                          В.М.Перчук

Додаток 1

до Регламенту центру надання

адміністративних послуг при Переяслав-Хмельницькій районній державній адміністрації

 
Опис вхідного пакету документів

 

До справи  від_____________ № ____________

 

Для одержання ______________________________________________________

(назва адміністративної послуги)

___________________________________________________________________

Суб’єкт надання АП__________________________________________________

___________________________________________________________________

Заявник ____________________________________________________________

(ПІБ, телефон)

Термін виконання ___________________________________________________

 

Перелік прийнятих документів:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Дата і час складання ________________________________________________

 

Підпис адміністратора _______________________________________________

 

Підпис суб’єкта звернення ___________________________________________

 

Телефон для довідок: ________________________________________________

 

Додаток 2

до Регламенту центру надання

адміністративних послуг при Переяслав-Хмельницькій 
районній державній адміністрації

ЖУРНАЛ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

АДМІНІСТРАТОРАМИ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

ПРИ ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 

№ заяви

Назва АП

Дата прийняття заяви

ПІБ суб’єкта звернення, адреса

Спосіб отримання результату

Суб’єкт надання АП

Кінцевий строк виконання АП

Дата передачі

вхідного пакету документів суб’єкту надання  АП

Дата повернення вихідного пакету документів

Примітка

У разі потреби журнал може доповнюватись додатковими графами

Додаток 3

до Регламенту центру надання

адміністративних послуг при Переяслав-Хмельницькій
районній державній адміністрації

Лист про проходження справи

 

№ _____________ від ________________

 

Назва АП__________________________________________________________ ___________________________________________________________________

КІНЦЕВИЙ СТРОК ВИКОНАННЯ АП_________________________________

 

ПІБ суб’єкта звернення, адреса, телефон ________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

Спосіб отримання результату _________________________________________

 

Суб’єкт надання АП

Дата та час передачі документів до суб’єкту надання АП

Підпис про отримання документів суб’єктом надання АП

Прізвище представника суб’єкта надання АП

Дата повернення вихідного пакету документів суб’єктом надання АП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ СУБ'ЄКТА ЗВЕРНЕННЯ ПРО  РЕЗУЛЬТАТИ  НАДАННЯ  АП:

 

Дата _____________ за телефоном _____________________________________

 

 МП        _______________(ПІБ адміністратора центру)   __________ (Підпис)

 

Результат отримав  « _____»________2014 р.      _________________   (підпис)

 

Дата поштового відправлення  _____________________