Деклараційна кампанія - 2018

Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

Федерація футболу

На допомогу захисникам Батьківщини!Про встановлення місцевих податків і зборів

З метою дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 №1160 (далі - Закон) під час прийняття органами місцевого самоврядування рішень про встановлення місцевих податків та зборів, доводимо до Вашого відома позицію Державної регуляторної служби України стосовно даних питань.
Відповідно до вимог статті 1 Закону рішення про встановлення місцевих податків і зборів мають ознаки регуляторних актів та потребують реалізацію процедур, передбачених Законом.
Справляння місцевих податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) здійснюється відповідно до вимог бюджетного Податкового кодексів України.
Підпунктом 12.3.4. пункту 12.3 статті 12 ПКУ встановлено, що рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлених місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.
Водночас, відповідно до припису частини 3 статті 27 Бюджетного кодексу України подання, розгляд проектів рішень про встановлення місцевих податків і зборів, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) приймаються:
не пізніше 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку планового бюджетного періоду;
після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим.
На підставі запланованих надходжень органи місцевого самоврядування до 15 жовтня року, що передує плановому, формують бюджети на плановий бюджетний період з урахуванням особливостей, передбачених Бюджетним кодексом України, та затверджуються до 25 грудня (включно) року, що передує плановому (статті 67-77 Бюджетного кодексу України).
Виходячи з норм пункту 5 статті 2 та частини першої статі 3 Бюджетного кодексу України бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України (однією із складових якої є бюджети місцевого самоврядування), становить один календарний рік, що починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.
Тобто, органи місцевого самоврядування, в рамках, визначених Бюджетним та Податковими кодексами України, мають до 15 липня кожного року прийняти та оприлюднити рішення про встановлення місцевих податків та зборів на наступний рік з визначенням обов’язкових елементів, встановлених положеннями Податкового кодексу України для відповідного місцевого податку чи збору.
У разі, якщо сільська, селищна рада або рада об’єднаних територіальних громад, що створена згідно із законодавством, у встановлений термін не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норм цього Кодексу, із застосування мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, абзац 2 частина 5 розділу ХІХ Прикінцеві положення ПКУ).
Така ж позиція викладена і в листі Державної фіскальної служби України від 15.06.2016 № 10340/5/99-99-12-03-16.
Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно (до 15 липня кожного року) переглядати розміри ставок місцевих податків та зборів, що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.
Таким чином, якщо органи місцевого самоврядування до 15 липня поточного року оприлюднили рішення про затвердження місцевих податків і зборів на наступний (плановий) бюджетний період, то такі рішення будуть діяти лише протягом наступного бюджетного періоду.
У разі, якщо органи місцевого самоврядування оприлюднили рішення про затвердження місцевих податків і зборів на наступний (плановий) бюджетний період після 15 липня поточного року, такі рішення будуть діяти тільки у бюджетному періоді, що наступає за плановим (тобто через один календарний рік).
Згідно із підпунктом 12.3.2 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, при прийнятті рішення про встановлення місцевих податків та зборів обов’язково визначається об’єкт оподаткування, платник податків та зборів, розмір ставки, податковий період та інші обов’язкові елементи, визначені статтею 7 цього Кодексу з дотриманням критеріїв, встановлених розділом ХІІ цього Кодексу для відповідного місцевого податку чи збору.
Обов’язковими елементами відповідно до статті 7 ПКУ є: об’єкт оподаткування, база оподаткування, ставка податку, порядок обчислення податку; податковий період; строк та порядок сплати податку; строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку.
Податковим періодом є період часу, з урахуванням якого відбудеться обчислення та сплата окремих видів податків та зборів, та за який платник податків зобов’язаний здійснювати розрахунки податків, подавати податкові декларації (звіти, розрахунки) та сплачувати до бюджету суми податків та зборів, крім випадків, передбачених цим Кодексом (стаття 33 КПУ).
Відповідно, прийняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів без зазначення бюджетного (податкового) періоду може бути підставою для оскарження таких рішень у судовому порядку зацікавленими особами.
 
Додаток: приклади прийняття рішень про встановлення місцевих податків і зборів  на 1 арк.
 
Приклади прийняття рішень
про встановлення місцевих податків та зборів
 
Якщо міською радою 24.02.2018 (тобто до 15.07.2018) були прийняті та оприлюдненні рішення про встановлення місцевих податків та зборів, із зазначенням у цих рішеннях бюджетного періоду (наприклад, 2019 рік).
Виходячи з вимог ПКУ та враховуючи, що такі рішення були прийняті у встановлені строки, ставки відповідних місцевих податків і зборів будуть діяти з 1 січня 2019 року до кінця бюджетного періоду, тобто до 31 грудня 2019 року.
Якщо рішення про встановлення місцевих податків та зборів будуть прийняті та оприлюднені міською радою 04.09.2018 (тобто після 15.07.2018) з одночасним зазначенням бюджетного періоду (наприклад, 2019 рік).
У цьому випадку ставки відповідних місцевих податків і зборів будуть діяти тільки з 1 січня до 31 грудня 2020 року.
У бюджетному періоді 2019 року ставки відповідних місцевих податків і зборів мають сплачуватися платниками таких податків і зборів, у порядку, встановленому цим Кодексом, за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів, а сама плата за землю має справлятися із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня 2018 року.
У разі, якщо міською радою рішення про встановлення місцевих податків і зборів були прийняті без зазначення бюджетного (податкового) періоду або із зазначенням, що такі рішення є безстроковими, - це є порушення вимог Бюджетного та Податкових кодексів України.
 

Інформаційний лист-роз’яснення стосовно прийняття рішень органами місцевого самоврядування щодо встановлення місцевих податків і зборів на 2017 рік

Державна регуляторна служба України на чисельні звернення органів місцевого самоврядування стосовно дотримання вимог Закону України від 11.09.2003 № 1160 «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон № 1160) під час прийняття органами місцевого самоврядування рішення про встановлення місцевих податків та зборів на 2017 рік, інформує.

На виконання вимог пункту 4 розділу XIX Податкового кодексу України (ПКУ) щодо щорічного перегляду ставок деяких податків, визначених в абсолютних значеннях, створення умов для збільшення надходжень до бюджету та забезпечення збалансованості бюджету 2017 року, адаптації до норм Європейського законодавства, було прийнято Закони України від 20.12.2016 № 1791 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (далі – Закон № 1791).

Законом №1791 змінено граничні розміри місцевих податків і зборів, зокрема:

  • ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
  • збору за місця для паркування транспортних засобів;
  • ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження);
  • ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено;
  • орендної плати за земельну ділянку (державної та комунальної власності);
  • ставки єдиного податку для платників першої та четвертої групи.

Прикінцевими та перехідними положеннями Закону № 1791 установлено, що в 2017 році до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів, які прийняті на виконання цього Закону, не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4, підпункту 12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу України та Закону № 1160 (частина 4 розділу II Прикінцеві та перехідні положення Закону № 1791).

Аналогічні норми зазначені і в регламентуючій частині ПКУ.

Дозвіл не застосовувати вимоги Закону № 1160 по відношенню до актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які прийняті на виконання вимог частини 4 розділу II Закону № 1791, поширюється виключно на рішення органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів на 2017 рік.

Таким чином, органи місцевого самоврядування, в межах визначених законодавством, мають привести свої рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2017 у відповідність до ПКУ із врахуванням вимог Закону № 1791.

Разом з тим, рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 мають бути прийняті органами місцевого самоврядування до 15 липня 2017 року в рамках виконання вимог статей 4 і 12 Податкового кодексу України, і матимуть ознаки регуляторних актів та потребуватимуть реалізації процедур, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Інформація Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації про здійснення державної регуляторної політики у 2016 році

1. Вступна частина

Реалізація державної регуляторної політики здійснювалась Переяслав-Хмельницькою районною державною адміністрацією впродовж 2016 року у відповідності до вимог Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) та завдань, доведених листів Державної служби України з питань регуляторної політики, Департаменту економічного розвитку і торгівлі Київської обласної державної адміністрації.

Для здійснення державної регуляторної політики, робота Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації спрямовувалася на:

-       безумовне дотримання вимог Закону та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (далі – Постанова), пов’язаних з підготовкою, прийняттям, відстеженням результативності регуляторних актів;

-       встановлення єдиного системного підходу до впровадження регуляторної діяльності;

-       підвищення якості підготовки аналізів регуляторного впливу та звітів з відстеження результативності регуляторних актів;

-       забезпечення інформаційної відкритості з питань державної регуляторної політики;

-       поглиблення регуляторної реформи на місцевих рівнях;

-       залучення громадськості до обговорення проектів регуляторних актів.

Повноваження з питань реалізації державної регуляторної політики у Переяслав-Хмельницькій районній державній адміністрації здійснює відділ економічного розвитку, торгівлі та з питань власності.

 

2. Загальна частина

У Переяслав-Хмельницькій районній державній адміністрації налагоджена прозора система планування та підготовки проектів регуляторних актів.

Розроблення проектів регуляторних актів та складання аналізу їх впливу розробниками регуляторних актів Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації проводиться з дотриманням вимог статей 7, 8, 9, 10 Закону та Постанови.

Відповідно до вимог статті 7 Закону, 11.12.2015 року № 32-1 був затверджений План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації на 2016 рік (далі – План) та оприлюднений відповідно до вимог статті 13 Закону на офіційному веб-сайті райдержадміністрації (www.pereyaslav.gov.ua) в розділі «Регуляторна політика» (http://pereyaslav-rda.gov.ua/regulyatorna-politika-pidrozdili/planuvannya-regulyatornoji-diyalnosti).

Протягом 2016 року в Переяслав-Хмельницькій районній державній адміністрації був прийнятий 1 регуляторний акт – розпорядження голови Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації від 01.02.2016 № 35 «Про деякі питання діяльності Центру надання адміністративних послуг при Переяслав-Хмельницькій районній державній адміністрації», зареєстрований в Переяслав-Хмельницькому міськрайонному управління юстиції 10.02.2016р. за № 7/97, в частині «Регламент Центру надання адміністративних послуг при Переяслав-Хмельницькій районній державній адміністрації». Повторне відстеження результативності регуляторного акту заплановано на лютий 2017 року.

З метою забезпечення єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів та прийняття їх тільки після проходження всіх регуляторних процедур, визначених Законом, районна державна адміністрація постійно та систематично надавала розробникам регуляторних актів, суб’єктам господарювання, а саме структурним підрозділам адміністрації, практичну допомогу з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

У процесі регуляторної діяльності Переяслав-Хмельницькою районною державною адміністрацією постійно проводиться систематизація регуляторних актів, перегляд регуляторних актів та виконання заходів з відстеження їх результативності.

 

3. Висновок

Протягом 2016 року робота Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації була направлена на забезпечення відповідності форм і рівня державного регулювання господарських відносин вимогам законодавства, а також прозорості процесу регуляторної діяльності.

Особлива увага приділялася здійсненню державної регуляторної політики, вдосконаленню правового регулювання господарських відносин, недопущенню прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів.

Переяслав-Хмельницькою районною державною адміністрацією забезпечується безумовне дотримання норм регуляторного законодавства України.

Разом з тим, виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів на належному рівні забезпечується Переяслав-Хмельницькою районною державною адміністрацією та потребує якісного виконання у відповідності до положень Постанови.

Переяслав-Хмельницька районна державна адміністрація у 2017 році планує проводити активну роботу, спрямовану на підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів.

 

Перший заступник
голови адміністрації                                                                    Ю.В.Бобровнік

Інформація Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації про здійснення державної регуляторної політики у 2015 році

1. Вступна частина

Реалізація державної регуляторної політики здійснювалась Переяслав-Хмельницькою районною державною адміністрацією впродовж 2015 року у відповідності до вимог Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) та завдань, доведених листів Державної служби України з питань регуляторної політики, Департаменту економічного розвитку і торгівлі Київської обласної державної адміністрації.

Для здійснення державної регуляторної політики, робота Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації спрямовувалася на:

• безумовне дотримання вимог Закону та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (далі – Постанова), пов’язаних з підготовкою, прийняттям, відстеженням результативності регуляторних актів;

• встановлення єдиного системного підходу до впровадження регуляторної діяльності;

• підвищення якості підготовки аналізів регуляторного впливу та звітів з відстеження результативності регуляторних актів;

• забезпечення інформаційної відкритості з питань державної регуляторної політики;

• поглиблення регуляторної реформи на місцевих рівнях;

• залучення громадськості до обговорення проектів регуляторних актів.

Повноваження з питань реалізації державної регуляторної політики у Переяслав-Хмельницькій районній державній адміністрації здійснює відділ економічного розвитку, торгівлі та з питань власності.

 2. Загальна частина

У Переяслав-Хмельницькій районній державній адміністрації налагоджена прозора система планування та підготовки проектів регуляторних актів.

Розроблення проектів регуляторних актів та складання аналізу їх впливу розробниками регуляторних актів Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації проводиться з дотриманням вимог статей 7, 8, 9, 10 Закону та Постанови.

Відповідно до вимог статті 7 Закону, 15.12.2014 року був затверджений План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації на 2015 рік (далі – План) та оприлюднений відповідно до вимог статті 13 Закону на головній сторінці офіційного веб-сайту райдержадміністрації (www.pereyaslav.gov.ua) в розділі «Регуляторна політика».

Впродовж 2015 року в процесі регуляторної діяльності 31 липня, 10 серпня та 08 жовтня 2015 року були внесені та оприлюднені зміни до Плану діяльності Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік.

Для одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, розробники регуляторних актів постійно оприлюднюють проекти регуляторних актів з відповідними повідомленнями про оприлюднення та аналізами регуляторного впливу на головній сторінці офіційного веб-сайту райдержадміністрації (www.pereyaslav.gov.ua) в розділі «Регуляторна політика».

Протягом 2015 року в Переяслав-Хмельницькій районній державній адміністрації регуляторні акти не приймалися.

За 2015 рік проведено 1 базове відстеження. Звіт про проведення відстеження оприлюднено на офіційному веб-сайті.

З метою забезпечення єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів та прийняття їх тільки після проходження всіх регуляторних процедур, визначених Законом, районна державна адміністрація постійно та систематично надавала розробникам регуляторних актів, суб’єктам господарювання, а саме структурним підрозділам адміністрації, практичну допомогу з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

В процесі регуляторної діяльності Переяслав-Хмельницькою районною державною адміністрацією постійно проводиться систематизація регуляторних актів, перегляд регуляторних актів та виконання заходів з відстеження їх результативності.

3. Висновок

Протягом 2015 року робота Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації була направлена на забезпечення відповідності форм і рівня державного регулювання господарських відносин вимогам законодавства, а також прозорості процесу регуляторної діяльності.

Особлива увага приділялася здійсненню державної регуляторної політики, вдосконаленню правового регулювання господарських відносин, недопущенню прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів.

Переяслав-Хмельницькою районною державною адміністрацією забезпечується безумовне дотримання норм регуляторного законодавства України.

Разом з тим, виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів на належному рівні забезпечується Переяслав-Хмельницькою районною державною адміністрацією та потребує якісного виконання у відповідності до положень Постанови.

Переяслав-Хмельницька районна державна адміністрація у 2016 році планує проводити активну роботу, спрямовану на підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів.

Керівник апарату

адміністрації                                                                                       В.М.Перчук