Деклараційна кампанія - 2018

Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

Федерація футболу

На допомогу захисникам Батьківщини!Інформаційний лист-роз’яснення стосовно прийняття рішень органами місцевого самоврядування щодо встановлення місцевих податків і зборів на 2017 рік

Державна регуляторна служба України на чисельні звернення органів місцевого самоврядування стосовно дотримання вимог Закону України від 11.09.2003 № 1160 «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон № 1160) під час прийняття органами місцевого самоврядування рішення про встановлення місцевих податків та зборів на 2017 рік, інформує.

На виконання вимог пункту 4 розділу XIX Податкового кодексу України (ПКУ) щодо щорічного перегляду ставок деяких податків, визначених в абсолютних значеннях, створення умов для збільшення надходжень до бюджету та забезпечення збалансованості бюджету 2017 року, адаптації до норм Європейського законодавства, було прийнято Закони України від 20.12.2016 № 1791 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (далі – Закон № 1791).

Законом №1791 змінено граничні розміри місцевих податків і зборів, зокрема:

  • ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
  • збору за місця для паркування транспортних засобів;
  • ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження);
  • ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено;
  • орендної плати за земельну ділянку (державної та комунальної власності);
  • ставки єдиного податку для платників першої та четвертої групи.

Прикінцевими та перехідними положеннями Закону № 1791 установлено, що в 2017 році до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів, які прийняті на виконання цього Закону, не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4, підпункту 12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу України та Закону № 1160 (частина 4 розділу II Прикінцеві та перехідні положення Закону № 1791).

Аналогічні норми зазначені і в регламентуючій частині ПКУ.

Дозвіл не застосовувати вимоги Закону № 1160 по відношенню до актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які прийняті на виконання вимог частини 4 розділу II Закону № 1791, поширюється виключно на рішення органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів на 2017 рік.

Таким чином, органи місцевого самоврядування, в межах визначених законодавством, мають привести свої рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2017 у відповідність до ПКУ із врахуванням вимог Закону № 1791.

Разом з тим, рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 мають бути прийняті органами місцевого самоврядування до 15 липня 2017 року в рамках виконання вимог статей 4 і 12 Податкового кодексу України, і матимуть ознаки регуляторних актів та потребуватимуть реалізації процедур, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Інформація Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації про здійснення державної регуляторної політики у 2016 році

1. Вступна частина

Реалізація державної регуляторної політики здійснювалась Переяслав-Хмельницькою районною державною адміністрацією впродовж 2016 року у відповідності до вимог Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) та завдань, доведених листів Державної служби України з питань регуляторної політики, Департаменту економічного розвитку і торгівлі Київської обласної державної адміністрації.

Для здійснення державної регуляторної політики, робота Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації спрямовувалася на:

-       безумовне дотримання вимог Закону та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (далі – Постанова), пов’язаних з підготовкою, прийняттям, відстеженням результативності регуляторних актів;

-       встановлення єдиного системного підходу до впровадження регуляторної діяльності;

-       підвищення якості підготовки аналізів регуляторного впливу та звітів з відстеження результативності регуляторних актів;

-       забезпечення інформаційної відкритості з питань державної регуляторної політики;

-       поглиблення регуляторної реформи на місцевих рівнях;

-       залучення громадськості до обговорення проектів регуляторних актів.

Повноваження з питань реалізації державної регуляторної політики у Переяслав-Хмельницькій районній державній адміністрації здійснює відділ економічного розвитку, торгівлі та з питань власності.

 

2. Загальна частина

У Переяслав-Хмельницькій районній державній адміністрації налагоджена прозора система планування та підготовки проектів регуляторних актів.

Розроблення проектів регуляторних актів та складання аналізу їх впливу розробниками регуляторних актів Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації проводиться з дотриманням вимог статей 7, 8, 9, 10 Закону та Постанови.

Відповідно до вимог статті 7 Закону, 11.12.2015 року № 32-1 був затверджений План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації на 2016 рік (далі – План) та оприлюднений відповідно до вимог статті 13 Закону на офіційному веб-сайті райдержадміністрації (www.pereyaslav.gov.ua) в розділі «Регуляторна політика» (http://pereyaslav-rda.gov.ua/regulyatorna-politika-pidrozdili/planuvannya-regulyatornoji-diyalnosti).

Протягом 2016 року в Переяслав-Хмельницькій районній державній адміністрації був прийнятий 1 регуляторний акт – розпорядження голови Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації від 01.02.2016 № 35 «Про деякі питання діяльності Центру надання адміністративних послуг при Переяслав-Хмельницькій районній державній адміністрації», зареєстрований в Переяслав-Хмельницькому міськрайонному управління юстиції 10.02.2016р. за № 7/97, в частині «Регламент Центру надання адміністративних послуг при Переяслав-Хмельницькій районній державній адміністрації». Повторне відстеження результативності регуляторного акту заплановано на лютий 2017 року.

З метою забезпечення єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів та прийняття їх тільки після проходження всіх регуляторних процедур, визначених Законом, районна державна адміністрація постійно та систематично надавала розробникам регуляторних актів, суб’єктам господарювання, а саме структурним підрозділам адміністрації, практичну допомогу з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

У процесі регуляторної діяльності Переяслав-Хмельницькою районною державною адміністрацією постійно проводиться систематизація регуляторних актів, перегляд регуляторних актів та виконання заходів з відстеження їх результативності.

 

3. Висновок

Протягом 2016 року робота Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації була направлена на забезпечення відповідності форм і рівня державного регулювання господарських відносин вимогам законодавства, а також прозорості процесу регуляторної діяльності.

Особлива увага приділялася здійсненню державної регуляторної політики, вдосконаленню правового регулювання господарських відносин, недопущенню прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів.

Переяслав-Хмельницькою районною державною адміністрацією забезпечується безумовне дотримання норм регуляторного законодавства України.

Разом з тим, виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів на належному рівні забезпечується Переяслав-Хмельницькою районною державною адміністрацією та потребує якісного виконання у відповідності до положень Постанови.

Переяслав-Хмельницька районна державна адміністрація у 2017 році планує проводити активну роботу, спрямовану на підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів.

 

Перший заступник
голови адміністрації                                                                    Ю.В.Бобровнік

Інформація Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації про здійснення державної регуляторної політики у 2015 році

1. Вступна частина

Реалізація державної регуляторної політики здійснювалась Переяслав-Хмельницькою районною державною адміністрацією впродовж 2015 року у відповідності до вимог Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) та завдань, доведених листів Державної служби України з питань регуляторної політики, Департаменту економічного розвитку і торгівлі Київської обласної державної адміністрації.

Для здійснення державної регуляторної політики, робота Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації спрямовувалася на:

• безумовне дотримання вимог Закону та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (далі – Постанова), пов’язаних з підготовкою, прийняттям, відстеженням результативності регуляторних актів;

• встановлення єдиного системного підходу до впровадження регуляторної діяльності;

• підвищення якості підготовки аналізів регуляторного впливу та звітів з відстеження результативності регуляторних актів;

• забезпечення інформаційної відкритості з питань державної регуляторної політики;

• поглиблення регуляторної реформи на місцевих рівнях;

• залучення громадськості до обговорення проектів регуляторних актів.

Повноваження з питань реалізації державної регуляторної політики у Переяслав-Хмельницькій районній державній адміністрації здійснює відділ економічного розвитку, торгівлі та з питань власності.

 2. Загальна частина

У Переяслав-Хмельницькій районній державній адміністрації налагоджена прозора система планування та підготовки проектів регуляторних актів.

Розроблення проектів регуляторних актів та складання аналізу їх впливу розробниками регуляторних актів Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації проводиться з дотриманням вимог статей 7, 8, 9, 10 Закону та Постанови.

Відповідно до вимог статті 7 Закону, 15.12.2014 року був затверджений План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації на 2015 рік (далі – План) та оприлюднений відповідно до вимог статті 13 Закону на головній сторінці офіційного веб-сайту райдержадміністрації (www.pereyaslav.gov.ua) в розділі «Регуляторна політика».

Впродовж 2015 року в процесі регуляторної діяльності 31 липня, 10 серпня та 08 жовтня 2015 року були внесені та оприлюднені зміни до Плану діяльності Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік.

Для одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, розробники регуляторних актів постійно оприлюднюють проекти регуляторних актів з відповідними повідомленнями про оприлюднення та аналізами регуляторного впливу на головній сторінці офіційного веб-сайту райдержадміністрації (www.pereyaslav.gov.ua) в розділі «Регуляторна політика».

Протягом 2015 року в Переяслав-Хмельницькій районній державній адміністрації регуляторні акти не приймалися.

За 2015 рік проведено 1 базове відстеження. Звіт про проведення відстеження оприлюднено на офіційному веб-сайті.

З метою забезпечення єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів та прийняття їх тільки після проходження всіх регуляторних процедур, визначених Законом, районна державна адміністрація постійно та систематично надавала розробникам регуляторних актів, суб’єктам господарювання, а саме структурним підрозділам адміністрації, практичну допомогу з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

В процесі регуляторної діяльності Переяслав-Хмельницькою районною державною адміністрацією постійно проводиться систематизація регуляторних актів, перегляд регуляторних актів та виконання заходів з відстеження їх результативності.

3. Висновок

Протягом 2015 року робота Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації була направлена на забезпечення відповідності форм і рівня державного регулювання господарських відносин вимогам законодавства, а також прозорості процесу регуляторної діяльності.

Особлива увага приділялася здійсненню державної регуляторної політики, вдосконаленню правового регулювання господарських відносин, недопущенню прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів.

Переяслав-Хмельницькою районною державною адміністрацією забезпечується безумовне дотримання норм регуляторного законодавства України.

Разом з тим, виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів на належному рівні забезпечується Переяслав-Хмельницькою районною державною адміністрацією та потребує якісного виконання у відповідності до положень Постанови.

Переяслав-Хмельницька районна державна адміністрація у 2016 році планує проводити активну роботу, спрямовану на підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів.

Керівник апарату

адміністрації                                                                                       В.М.Перчук