Деклараційна кампанія - 2018

Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

Федерація футболу

На допомогу захисникам Батьківщини!Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – розпорядження голови Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації «Про деякі питання діяльності Центру надання адміністративних послуг при Переяслав-Хмельницькій районній державн

1. Виконавець заходів з відстеження результативності регуляторного акта

Відділ з питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації.

2. Цілі прийняття акта

Основною ціллю регуляторного акта є визначення та затвердження переліку адміністративних послуг, що будуть надаватися через Центр надання адміністративних послуг при Переяслав-Хмельницькій районній державній адміністрації, що в свою чергу дозволить перейти до практичної організації його діяльності із надання затверджених адміністративних послуг через адміністраторів Центру у відповідності до вимог Закону.

Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади, шляхом створення та функціонування єдиного переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання  адміністративних послуг.

Головним завданням прийняття цього акту є: побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги при Переяслав-Хмельницькій районній державній адміністрації шляхом створення та функціонування єдиного переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг; підвищення якості надання адміністративних послуг через аналіз даних моніторингу їх надання та рівня задоволеності одержувачів.

 3. Строк виконання заходів з відстеження

 Листопад 2015 року

 4. Тип відстеження результативності регуляторного акта

 Базове відстеження.

 6. Методи одержання результативності відстеження.

 Аналіз якісних показників результативності регуляторного акта.

 7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта проводилося на підставі звернень, запитів, повідомлень громадян, суб’єктів господарювання, а також здійснено шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації в мережі Інтернет за адресою http://pereyaslav-rda.gov.ua.

 8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта

Протягом здійснення заходів з базового відстеження результативності регуляторного акта негативних відгуків та оцінок щодо рівня його підготовки не надходило.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Результати реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення визначених цілей оцінюється позитивно.

Однак остаточна оцінка результативності регуляторного акта буде зроблена за підсумками повторного відстеження, яке здійснюватиметься через рік із дня набрання ним чинності, коли буде змога повною мірою проаналізувати практику застосування норм цього документа.

Голова Переяслав-Хмельницької

районної державної адміністрації                                                       Г.І.Дубина

 Начальник відділу з питань організації діяльності

центру надання адміністративних послуг

Переяслав-Хмельницької районної

державної адміністрації                                                             В.М.Горовий

ЗВІТ про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – розпорядження голови Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації від 02.03.2009 № 256 «Про організацію роботи, пов’язаної з частковим відшкодуванням з районного бюджету відс

1. Вид та назва регуляторного акта

Розпорядження голови Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації від 02.03.2009 № 256«Про організацію роботи, пов’язаної з частковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів».

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Відділ економічного розвитку, торгівлі та з питань власності Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації.

3. Цілі прийняття акта

Основними цілями прийняття регуляторного акта є:

- встановлення відкритого та прозорого порядку відшкодування з районного бюджету частки відсоткових ставок за кредитами залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів та визначення переможця (переможців) конкурсу на отримання права часткової компенсації розміру кредитних ставок за банківськими кредитами;

- здешевлення кредитних ресурсів шляхом запровадження ефективного, на засадах відкритості та прозорості механізму фінансової підтримки розвитку малого та середнього підприємництва за рахунок коштів районного бюджету, сприяння збільшенню залучення кредитних ресурсів на реалізацію інвестиційних проектів та заохочення до участі в конкурсі як найширшого кола суб’єктів підприємницької діяльності.

4. Строк виконання заходів з відстеження

з 01.10.2014 по 28.11.2014 р.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення періодичного відстеження використовувалися два методи одержання результатів відстеження:

- статистичний;

- соціологічний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

1) статистичні показники:

- розмір надходжень до бюджетів усіх рівнів, пов’язаних з дією акта;

- кількість суб’єктів малого та середнього підприємництва, які подали документи для участі в конкурсному відборі на одержання часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами;

- кількість переможців конкурсу, яким надана фінансова підтримка на реалізацію інвестиційних проектів у формі компенсації.

2) соціологічні показники:

- розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами малого та середнього підприємництва, пов’язаними з виконанням вимог акта;

- рівень поінформованості суб’єктів малого та середнього підприємництва стосовно основних положень акта.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

В Програмі розвитку малого і середнього підприємництва у Київській області на 2013-2014 роки (далі – Програма), затверджених рішенням Переяслав-Хмельницької районної ради від 25.12.2012 № 260-21-VI передбачалися кошти на часткове відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів., проте фактичне фінансування не здійснювалося.

У зв’язку з цим, документи суб’єктами малого та середнього підприємництва для участі в конкурсному відборі не подавалися; конкурс на визначення переможців не проводився; надходження до бюджетів усіх рівнів, пов’язаних з дією акта не здійснювалися; кошти і час на виконання вимог акта не витрачалися.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

На підставі кількісних та якісних значень визначених показників результативності акта, проведено оцінку результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

За результатами такої оцінки та враховуючи, що наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25.10.2012 № 1182 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства економіки України і Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 06.03.2006 № 82/20», скасовано, як такі що не відповідають нормам Закону України від 22.03.2012 № 4618-VI «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», Рекомендації щодо порядку часткового відшкодування з місцевих бюджетів відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, відповідно до яких розпорядженням голови Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації від 02.03.2009 № 256«Про організацію роботи, пов’язаної з частковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів», затверджено порядок часткового відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, можна зробити висновок, що регуляторний акт скасовується як такий, що не досягнув задекларованих цілей, реалізація його положень неефективна.

Голова адміністрації                                                                   Г.І. Дубина