Деклараційна кампанія - 2018

Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

Федерація футболу

На допомогу захисникам Батьківщини!Виїзні заняття у м. Переяслав-Хмельницький

У наказі МВС України від 21 жовтня 2014 року № 1112 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання» вказано, що однією з форм функціонального навчання у навчально-методичних центрах сфери цивільного захисту є виїзна – як особлива форма підвищення кваліфікації слухачів.
Для організації та проведення виїзних занять педагогічними працівниками обласних курсів удосконалення керівних кадрів використовується навчально-матеріальна база циклу практичної підготовки, НКП  та міських, районних адміністрацій.
Виїзні заняття проводяться відповідно до контрактів з підприємствами, установами та організаціями з метою наближення навчання до місця розташування замовника.
Під час виїзних занять у м. Переяслав-Хмельницький необхідно відмітити організаційну та навчально-методичну співпрацю викладача вищої категорії обласних курсів Романенка В.М., завідувача НКП Олефіра М.І. та завідувачів відділу, сектора з питань НС міської та районної адміністрацій Мартинова С.Г. та       Гопанчука О.Т. Вони були організовані для посадових осіб, осіб та фахівців, які організовують та здійснюють заходи ЦЗ.
Заняття проводилися з використанням комп’ютерних технологій. Викладачем вищої категорії обласних курсів удосконалення керівних кадрів            Романенком В.М. розроблено понад 100 схем і таблиць, які в  поєднанні із текстом підручника, документа, ноутбука сприяють формуванню цілісного образу вивченого об’єкта з цивільного захисту. Слухачам були надані методичні розробки та рекомендації, законодавча база, матеріали фахових періодичних видань. Проводились лекції, практичні заняття та надавалися індивідуальні завдання. Особливо зацікавили керівників та фахівців теми: «Планування діяльності підсистеми ЄДС ЦЗ та її ланок», «Дії за призначенням органів управління та сил цивільного захисту», «Організація діяльності керівників і фахівців у режимі підвищеної готовності ЄДС ЦЗ», «Заходи евакуації» тощо.
По завершенню занять було проведено підсумковий контроль та надані методичні рекомендації щодо самостійної роботи слухачів.
Протягом І півріччя 2016р. викладачами обласних курсів були проведені виїзні заняття в м.м. Біла Церква, Славутич, Обухів.
 
Обласний методичний кабінет