Деклараційна кампанія - 2018

Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

Федерація футболу

На допомогу захисникам Батьківщини!Відбувся ярмарок професій для випускників шкіл міста та району

18 листопада 2015 року спеціалісти Переяслав-Хмельницького міськрайонного центру зайнятості спільно з навчальними закладами різних рівнів акредитації та відділами освіти Переяслав-Хмельницької міської ради та райдержадміністрації  в приміщенні Переяслав-Хмельницького міськрайонного центру зайнятості організували та провели традиційний ярмарок професій для учнів випускних класів загальноосвітніх шкіл міста та району.

Допомогти свідомо обрати майбутній фах, навчити орієнтуватися у світі професій, надати інформацію про особливості й переваги актуальних  робітничих професій, сприяти тому, щоб уже сьогодні майбутні випускники грамотно будували свій професійний план – така мета профорієнтаційного заходу під назвою «Ярмарок професій».

Понад 300 майбутніх випускників шкіл міста та району, а також їхні батьки  відвідали цьогорічний ярмарок професій. Листівки, буклети, довідники, папки з описами професій – це неповний перелік інформаційно-довідкових матеріалів, якими могли скористатися учасники ярмарку.

Для презентації своїх навчальних закладів на «Ярмарок професій» прибули представники: Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди (філологічного ф-ту); Національного фармацевтичного університету; Чорнобильського медичного коледжу; Київського національного університету ім. Т. Шевченка; Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»; Національної академії статистики, обліку та аудиту; Міжрегіональної академії управління персоналом; Київського національного університету будівництва і архітектури; Інституту підготовки кадрів промисловості; Міжнародного науково-технічного університету ім. академіка Юрія Бугая. Представники навчальних закладів розповіли про правила прийому, перспективи подальшого працевлаштування і т.д.

Під час проведення профорієнтаційного заходу майбутні абітурієнти мали змогу поспілкуватися із представниками навчальних закладів та студентами,   отримати  кваліфіковані відповіді на запитання. Всі бажаючі мали змогу пройти профдіагностичне тестування. Відвідання «Ярмарку професій» сьогодні, в   перспективі - усвідомлений вибір професії з урахуванням побажань, можливостей та реальних потреб регіонального ринку праці.

За словами учасників «Ярмарку професій», проведений захід допоміг їм краще зорієнтуватись у власному професійному виборі, розширив їхній світогляд та уявлення про діяльність та послуги служби зайнятості.

Провідний фахівець з профорієнтації
відділу активної підтримки безробітних                                                                                            Елла Смаль 

Центр зайнятості інформує!

ІНФОРМАЦІЯ для:
осіб старше 45 років;
осіб, які звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби);
осіб, які звільнені з військової служби після участі у проведенні АТО, з числа інвалідів;
внутрішньо переміщених осіб.

Інформація для осіб віком старше 45 років

Шановні громадяни!

За сприяння державної служби зайнятості Ви маєте можливість одноразово отримати ваучер для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці у випадку, якщо Ви відповідаєте наступним вимогам:
вік – старше 45 років;
страховий стаж – не менше як 15 років; 
маєте професійно-технічну або вищу освіту;
не досягли встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;
не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітний;
не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
не отримували ваучер раніше.

На підставі ваучера здійснюється перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, підготовка на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні.

Навчання здійснюється професійно-технічними та вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг, за затвердженим Міністерством соціальної політики України переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер.

Особа здійснює вибір професії, спеціальності за переліком, затвердженим Мінсоцполітики, а також форми та місця навчання.

Для отримання ваучера особа подає центру зайнятості заяву, а також надає:
паспорт;
трудову книжку (дублікат трудової книжки). У разі, коли трудова книжка зберігається у роботодавця, подається її копія, засвідчена роботодавцем. У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів в ній подається довідка чи цивільно-правовий договір, що підтверджують період зайнятості особи;
документ про професійно-технічну або вищу освіту (дублікат такого документа);
реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від його прийняття).
З зазначених документів у присутності особи знімаються копії, які засвідчуються її підписом.
Для підтвердження страхового стражу за період військової служби подається довідка (за наявності).

Рішення про видачу ваучера приймається центром зайнятості не пізніше ніж на восьмий робочий день з дня подання вищезазначених документів. Центр зайнятості інформує особу про прийняте рішення щодо видачі ваучерів протягом трьох робочих дня з дня його прийняття.

Для отримання ваучера Вам необхідно звернутися до центру зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідного повідомлення.

Договір про навчання укладається між навчальним закладом та особою протягом 90 днів після видачі ваучера.

Навчальний заклад інформує центр зайнятості, який видав ваучер, про виконання особою умов договору про навчання, зокрема відвідування занять і виконання навчальної програми.

У разі дострокового припинення занять без поважних причин особа відшкодовує протягом 30 робочих днів шляхом перерахування на рахунок навчального закладу частину його витрат за період фактичного навчання.

Видача ваучерів особам здійснюється відповідно до Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» (зі змінами). Перелік професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер, затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від25.06.2015 № 661, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 липня 2015 року за № 817/27262.

За більш детальною інформацією звертайтесь, будь ласка, до спеціалістів найближчого центру зайнятості 
державної служби зайнятості!


Інформація для осіб, звільнених з військової служби
(крім військовослужбовців строкової служби)

Шановні громадяни!
За сприяння державної служби зайнятості Ви маєте можливість одноразово отримати ваучер для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці у випадку, якщо Ви звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби України у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я та відповідаєте наступним вимогам:
не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітний;
не досягли встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;
не набули права на пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"; 
не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
не отримували ваучер раніше;
маєте вислугу не менше 10 років;
маєте професійно-технічну або вищу освіту.

На підставі ваучера здійснюється перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, підготовка на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні.

Навчання здійснюється професійно-технічними та вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг, за затвердженим Міністерством соціальної політики України переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер.

Особа здійснює вибір професії, спеціальності за переліком, затвердженим Мінсоцполітики, а також форми та місця навчання.

Для отримання ваучера особа подає центру зайнятості заяву, а також надає:
паспорт;
трудову книжку (дублікат трудової книжки). У разі, коли трудова книжка зберігається у роботодавця, подається її копія, засвідчена роботодавцем. У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів в ній подається довідка чи цивільно-правовий договір, що підтверджують період зайнятості особи;
документ про професійно-технічну або вищу освіту (дублікат такого документа);
реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від його прийняття);
копію витягу з наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби та інші документи, які підтверджують підставу звільнення.
З зазначених документів у присутності особи знімаються копії, які засвідчуються її підписом.
Для підтвердження страхового стражу за період військової служби подається довідка (за наявності).

Рішення про видачу ваучера приймається центром зайнятості не пізніше ніж на восьмий робочий день з дня подання вищезазначених документів. Центр зайнятості інформує особу про прийняте рішення щодо видачі ваучерів протягом трьох робочих дня з дня його прийняття.

Для отримання ваучера Вам необхідно звернутися до центру зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідного повідомлення.

Договір про навчання укладається між навчальним закладом та особою протягом 90 днів після видачі ваучера.

Навчальний заклад інформує центр зайнятості, який видав ваучер, про виконання особою умов договору про навчання, зокрема відвідування занять і виконання навчальної програми.

У разі дострокового припинення занять без поважних причин особа відшкодовує протягом 30 робочих днів шляхом перерахування на рахунок навчального закладу частину його витрат за період фактичного навчання.

Видача ваучерів особам здійснюється відповідно до Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» (зі змінами). Перелік професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер, затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від25.06.2015 № 661, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 липня 2015 року за № 817/27262.

За більш детальною інформацією звертайтесь, будь ласка, до спеціалістів найближчого центру зайнятості державної служби зайнятості!

Інформація для осіб, які звільнені з військової служби після участі у проведенні АТО, з числа інвалідів

Шановні громадяни!

За сприяння державної служби зайнятості Ви маєте можливість одноразово отримати ваучер для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці у випадку, якщо Ви звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з числа інвалідів, та відповідаєте наступним вимогам:
не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітний;
не набули права на пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";
не отримували ваучер раніше;
не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
маєте професійно-технічну або вищу освіту.

На підставі ваучера здійснюється перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, підготовка на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні.

Навчання здійснюється професійно-технічними та вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг, за затвердженим Міністерством соціальної політики України переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер.

Особа здійснює вибір професії, спеціальності за переліком, затвердженим Мінсоцполітики, а також форми та місця навчання.

Для отримання ваучера особа подає центру зайнятості заяву, а також надає:
паспорт;
трудову книжку (дублікат трудової книжки). У разі, коли трудова книжка зберігається у роботодавця, подається її копія, засвідчена роботодавцем. У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів в ній подається довідка чи цивільно-правовий договір, що підтверджують період зайнятості особи;
документ про професійно-технічну або вищу освіту (дублікат такого документа);
реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від його прийняття);
копію посвідчення учасника бойових дій, копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та, у разі наявності, індивідуальну програму реабілітації.

З зазначених документів у присутності особи знімаються копії, які засвідчуються її підписом.

Рішення про видачу ваучера приймається центром зайнятості не пізніше ніж на восьмий робочий день з дня подання вищезазначених документів. Центр зайнятості інформує особу про прийняте рішення щодо видачі ваучерів протягом трьох робочих дня з дня його прийняття.

Для отримання ваучера Вам необхідно звернутися до центру зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідного повідомлення.

Договір про навчання укладається між навчальним закладом та особою протягом 90 днів після видачі ваучера.

Навчальний заклад інформує центр зайнятості, який видав ваучер, про виконання особою умов договору про навчання, зокрема відвідування занять і виконання навчальної програми.

У разі дострокового припинення занять без поважних причин особа відшкодовує протягом 30 робочих днів шляхом перерахування на рахунок навчального закладу частину його витрат за період фактичного навчання.

Видача ваучерів особам здійснюється відповідно до Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» (зі змінами). Перелік професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер, затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від25.06.2015 № 661, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 липня 2015 року за № 817/27262.

За більш детальною інформацією звертайтесь, будь ласка, до спеціалістів найближчого центру зайнятості  державної служби зайнятості!

Інформація для внутрішньо переміщених осіб

Шановні громадяни!

За сприяння державної служби зайнятості Ви маєте можливість одноразово отримати ваучер для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці у випадку, якщо Ви є внутрішньо переміщеною особою та відповідаєте наступним вимогам:
не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітний;
для Вас відсутня підходяща робота;
не досягли встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;
не отримували ваучер раніше;
не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
маєте професійно-технічну або вищу освіту.

На підставі ваучера здійснюється перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, підготовка на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні.

Навчання здійснюється професійно-технічними та вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг, за затвердженим Міністерством соціальної політики України переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер.

Особа здійснює вибір професії, спеціальності за переліком, затвердженим Мінсоцполітики, а також форми та місця навчання.

Для отримання ваучера особа подає центру зайнятості заяву, а також надає:
паспорт;
трудову книжку (дублікат трудової книжки). У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів в ній подається довідка чи цивільно-правовий договір, що підтверджують період зайнятості особи;
документ про професійно-технічну або вищу освіту (дублікат такого документа);
реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від його прийняття);
довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
З зазначених документів у присутності особи знімаються копії, які засвідчуються її підписом.

Рішення про видачу ваучера приймається центром зайнятості не пізніше ніж на восьмий робочий день з дня подання вищезазначених документів. Центр зайнятості інформує особу про прийняте рішення щодо видачі ваучерів протягом трьох робочих дня з дня його прийняття.

Для отримання ваучера Вам необхідно звернутися до центру зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідного повідомлення.

Договір про навчання укладається між навчальним закладом та особою протягом 90 днів після видачі ваучера.

Навчальний заклад інформує центр зайнятості, який видав ваучер, про виконання особою умов договору про навчання, зокрема відвідування занять і виконання навчальної програми.

У разі дострокового припинення занять без поважних причин особа відшкодовує протягом 30 робочих днів шляхом перерахування на рахунок навчального закладу частину його витрат за період фактичного навчання.

Видача ваучерів особам здійснюється відповідно до Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» (зі змінами). Перелік професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер, затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від25.06.2015 № 661, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 липня 2015 року за № 817/27262.

За більш детальною інформацією звертайтесь, будь ласка, до спеціалістів найближчого центру зайнятості 
державної служби зайнятості!

В Переяслав-Хмельницькому міськрайонному центрі зайнятості відбувся конкурс малюнку «Твоє майбутнє в твоїх руках»

Вибір професії є одним із найвідповідальніших моментів у житті кожної людини. Цей вибір починається ще  з малку. Найкраще розкрити свою майбутню професію і творчо відобразити її можна лише в малюнку. Тому, цілком доречним стала організація та проведення щорічного обласного конкурсу малюнку «Твоє майбутнє в твоїх руках» для учнівської молоді міста та району.

11 листопада 2015 року в Переяслав-Хмельницькому центрі зайнятості відбулося нагородження переможців І туру конкурсу дитячих малюнків «Твоє майбутнє в твоїх руках». До складу журі конкурсу входили: головний спеціаліст відділу культури Переяслав-Хмельницької райдержадміністрації Біденко В.І, начальник відділу культури і туризму Переяслав-Хмельницької  міської ради Гринець В.І., викладач школи мистецтв Большешальський В.М., фахівець відділу персоналу ТОВ «Костал Україна» Чуприна В.О., директор Переяслав-Хмельницького міськрайонного центру зайнятості Красова  Л.А. , заступник директора  Переяслав-Хмельницького міськрайонного центру зайнятості Томченко Л.О. Журі конкурсу визначило переможців у трьох вікових категоріях та призерів у номінаціях: кращий творчий підхід, художня майстерність та художній реалізм.

Переможцями стали в молодшій віковій категорії (7-10 р.):

Латишов Максим, Переяслав-Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ст.№2,   І місце

Лазоренко Михайло, Переяслав-Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ст.№2, ІІ місце
                                             
Мельник Дмитро, Переяслав-Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ст.№5,  ІІІ місце

Призерами  визнати:

Верхогляд Карина, Переяслав-Хмельницької ЗОШ-інтернат,

Штепа Ангеліна, Переяслав-Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ст.№2,

за кращий творчий підхід;

Васько Оксана,  Переяслав-Хмельницька ЗОШ-інтернат,

Килюшко Роман, Переяслав-Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ст.№2,

за  художню майстерність;

Майборода Аліна, Переяслав-Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ст.№2, 

Захарченко Андрій, Переяслав-Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ст.№2,

за художній реалізм.

в середній віковій категорії (11- 14р.):

Угнівенко Аліна, Переяслав-Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ст.№1,    І місце

Божнюк Володимир, Переяслав-Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ст.№5, ІІ місце                                                                                                                                                          
Куцан Іванна,  Переяслав-Хмельницька ЗОШ-інтернат,  ІІІ місце

Призерами  визнати:

Узенюк Юлія, Переяслав-Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ст.№2,

за кращий творчий підхід;

Мудраченко Дарина, Переяслав-Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ст.№2

за  художню майстерність;

Качан Юрій, Хоцьківська ЗОШ(І-ІІІ ст.)

художній реалізм.

В старшій віковій категорії (15-17):

Гетьман Аліна, Переяслав-Хмельницька ЗОШ І-ІІІ ст. № 3, І місце

Журба Валерія, Переяслав-Хмельницька ЗОШ І-ІІІ ст., № 5, ІІ місце 
                                                                                                                                                           
Суганяк Марина, Переяслав-Хмельницька гімназія,  ІІІ місце

Переможці та призери конкурсу всіх вікових категорій були нагороджені грамотами та подарунками  від Переяслав-Хмельницького центру зайнятості  та ТОВ “Костал Україна».

 Роботи переможців будуть передані до Київського обласного центру зайнятості для участі у ІІ етапі конкурсу.

                                                                                

Провідний фахівець                                                         

відділу активної підтримки безробітних                                                                                                Смаль Е.А

 

В центрі зайнятості відбувся День відкритих дверей для соціальних партнерів

29 жовтня 2015 року в центрі зайнятості відбувся День відкритих дверей для соціальних партнерів. На якому було проведено засідання “круглого столу” на тему: «Сприяння професійній реабілітації та зайнятості учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій, в тому числі осіб з інвалідністю» в якому взяли участь крім соціальних партнерів представники державної районної адміністрації та органів місцевого самоврядування.

В ході роботи обговорено питання та проблеми, що виникають в повсякденному житті учасників АТО, які демобілізовані та повернулись  до мирного життя. Однією з ознак соціально справедливого суспільства є гарантія того, що люди, які в силу різних причин перебувають у скрутних життєвих обставинах чи потребують соціального захисту, мають право отримати належну підтримку, але надати її неможливо без чіткої системи взаємодії та координації всіх структур. Тому, основною метою проведення заходу було підписання шестисторонньої угоди про співпрацю між Переяслав-Хмельницьким міськрайонним центром зайнятості, Управлінням соціального захисту населення Переяслав-Хмельницької міської ради, Управлінням соціального захисту населення Переяслав-Хмельницької райдержадміністрації, Громадською організацією інвалідів та соціально неадаптованих людей «Антей-Плюс», Громадською організацією «Асоціація учасників бойових дій та учасників антитерористичної операції Переяславщини» та Міськрайонною спілкою ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів). Ця угода про співпрацю дозволить багатьом громадянам отримати адресні та якісні послуги, дозволить повернути учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій, в тому числі осіб з інвалідністю до активного суспільного життя.

КВК на Переяславщині

23 жовтня 2015року  в приміщенні Переяслав-Хмельницького районному будинку культури  відбувся відбірковий етап профорієнтаційного змагально –мотиваційного  конкурс «Обери майбутнє» серед учнівських команд Переяслав-Хмельницького району. Учасниками заходу стали команда Стовп’язької  ЗОШ І-ІІІ ст., «Терабайки» керівник Петрова Н.А., команда  Лецьківського НВО «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» «Діаграма» керівник Цивінська Л.Г., команда Пристромської ЗОШ І-ІІІ ст. «Шалені штрихкалки» керівник Широкова Т.Р. та  команда Дем’янецької ЗОШ І-ІІІ ст. «КОВШ» керівник Мисюра О.П.

Організатори заходу мали на меті привернути увагу громадськості до проблеми професійного самовизначення старшокласників, розкрити творчий потенціал обдарованої молоді, в оригінальний спосіб підвищити рівень знань школярів про сучасний ринок праці та актуальні професії. Команди творчо та влучно демонстрували власні інсценівки про професії продавця, лікаря, педагога, фермера, тракториста, журналіста та інші. 

Оцінювало гру компетентне журі у складі: заступник директора Переяслав-Хмельницького МРЦЗ  Томченко Л.О., головний спеціаліст відділу освіти Переяслав-Хмельницької  райдержадміністрації Середа К.А., методист районного методичного кабінету Петрик О.О., методист відділу культури Переяслав-Хмельницької райдержадміністрації Скляренко А.С., та спеціаліст відділу культури Переяслав-Хмельницької райдержадміністрації Біденко В.І.

Переможцями, за підсумками конкурсів, стали учні Лецьківського НВО «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» «Діаграма» керівник Цивінська Л.Г. Кожний учасник команди отримав у подарунок флешку та подарунок для школи - кубок із нанесеним логотипом заходу. Друге місце між собою поділили команди Стовп’язької  ЗОШ І-ІІІ ст., «Терабайки» керівник Петрова Н.А. та Дем’янецької ЗОШ І-ІІІ ст. «КОВШ» керівник Мисюра О.П., третє місце – команда Пристромської ЗОШ І-ІІІ ст. «КОВШ» керівник Мисюра О.П.

Команда, яка зайняла перше місце, буде змагатись у півфінальній грі.

 

Провідний фахівець                                                    Смаль Е.А.  відділу активної підтримки безробітних

Виїзна акція центру зайнятості з використанням мобільно центру професійної орієнтації для жителів села Циблі.

 В рамках проведення Декади зайнятості 7 жовтня  2015 року спеціалістами Переяслав-Хмельницького міськрайонного центру зайнятості спільно із соціальними партнерами була проведена виїзна акція з використанням мобільного центру професійної орієнтації для жителів села Циблі та профінформацій семінар для внутрішньо переміщених осіб.

  Мета заходу  -  активізація роботи вимушено переміщених осіб та членів їх сімей, надання їм всебічної допомоги у пошуку роботи та підвищенні  конкурентоспроможності на ринку праці, посилення взаємодії влади і громадськості у вирішенні проблем зайнятості ВПО. Розгортання  профорієнтаційної та інформаційно-просвітницької роботи серед населення, в т.ч. серед шкільної та студентської молоді; забезпечення доступності населення до профорієнтаційних технологій у профорієнтаційну роботу, відповідно до потреб кожної вікової та соціальної групи клієнтів.

У заході взяли участь спеціалісти Переяслав-Хмельницького міськрайонного центру зайнятості, сільський голова с. Циблі Бикало Володимир Миколайович, фахівці управління соціального захисту населення Переяслав-Хмельницької РДА та начальник відділу обслуговування громадян управління Пенсійного фонду в м. Переяслав-Хмельницькому та Переяслав-Хмельницькому районі, зайняте та незайняте населення села, шкільна та студентська молодь, вимушено переміщені особи та члени їх сімей.

Працівники ЦЗ ознайомили бажаючих із соціальними послугами, які надає центр зайнятості населенню та роботодавцям, надали інформацію про вакансії, можливості отримання нової професії, започаткування власної справи на селі, а також надавались юридичні консультації. Всі учасники заходу отримали роздаткові матеріали щодо послуг служби зайнятості.

В рамках проведення виїзної акції спеціалісти центру зайнятості провели «Профінформаційний семінар для внутрішньо переміщених осіб». Під час заходу особи із числа ВПО мали змогу отримати інформацію про актуальні вакансії на регіональному ринку праці, пройти профдіагностичне тестування з метою виявлення схильностей до того чи іншого виду діяльності. В семінарі прийняли участь 4 особи із числа ВПО, 2 соціальні партнери та 2 роботодавці.

 

Провідний фахівець

відділу активної підтримки безробітних                                                                                   Смаль Е.А.

 

На території військової частини (В5229) в с. Дівички-1, відбувся семінар з працівниками, які підлягають до вивільнення

       18 серпня 2015 року на території військової частини  (В5229) в с. Дівички-1, вул Артилеристів відбувся семінар з працівниками, які підлягають до вивільнення. Захід був проведений Переяслав-Хмельницьким міськрайонним центром зайнятості. У семінарі прийняли участь спеціалісти Переяслав-Хмельницького міськрайонного центру зайнятості, заступник командира частини по роботі з особовим складом Федяй В.М. та начальник відділу з обслуговування та розгляду звернень громадян управління Пенсійного фонду України в м.Переяславі-Хмельницькому та Переяслав-Хмельницькому районі Київської області Мисловська Л.О.

      Провідний юрисконсульт центру зайнятості Яковенко І.О. ознайомила всіх присутніх із гарантіями держави для вивільнюваних працівників, правами та пільгами, а також можливістю отримати інформацію щодо працевлаштування з єдиної бази вакансій по всій Україні. Повідомила про передбачені діючим законодавством України види соціальних послуг служби зайнятості, види забезпечення безробітним та стан ринку праці регіону. Присутні дізналися про Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу та звертаються до центру зайнятості за сприянням у працевлаштуванні, про можливості пройти професійну підготовку, перепідготовку чи підвищення кваліфікації, в т.ч. у навчальних закладах державної служби зайнятості, а також з наданням ваучера.

      Учасники заходу цікавилися Порядком реєстрації та переліком документів, необхідних для надання статусу безробітного, розмірами допомоги по безробіттю та можливостями започаткування власної справи, шляхом отримання одноразової виплати допомоги по безробіттю.

        На запитання, що стосуються працюючих пенсіонерів та підрахування страхового стажу відповідала начальник відділу з обслуговування та розгляду звернень громадян управління Пенсійного фонду України в м.Переяславі-Хмельницькому та Переяслав-Хмельницькому районі Київської області Мисловська Л.О.

        По закінченню заходу всі бажаючі отримали інформаційні буклети від центру зайнятості.

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ НА ВИРОБНИЦТВІ !

20 серпня о 1000   Преяслав-Хмельницьким міськрайонним центром зайнятості та ТОВ «Завод металовиробів «Вертикаль» буде проведено захід «День відкритих дверей на виробництві».

 

До уваги учасників заходу:

-презентація підприємства;

-актуальні вакансії;

-співбесіда з роботодавцем;

-індивідуальне навчання та стажування на виробництві

 

Захід відбудеться за адресою: м.Переяслав-Хмельницький, вул..Сковороди,73

До участі в заході запрошуються всі бажаючі.

 

Адміністрація центру зайнятості