Деклараційна кампанія - 2018

Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

Федерація футболу

На допомогу захисникам Батьківщини!Щодо проведення внутрішнього та зовнішнього оцінювання діяльності головного бухгалтера бюджетної установи за 2015 рік

Переяслав-Хмельницьке управління Державної казначейської служби України Київської області (далі- Переяслав-Хмельницького управління Казначейства ) доводить до відома, що відповідно до наказу МФУ №1537 від 01.12.2011 року про Порядок проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень, Оцінка здійснюється шляхом проведення внутрішнього та зовнішнього оцінювання діяльності головного бухгалтера бюджетної установи.

1.Внутрішнє оцінювання передбачає заповнення головним бухгалтером за погодженням із керівником бюджетної установи Анкети про виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень і направляється на погодження до керівника та головного бухгалтера бюджетної установи, якій підпорядкована бюджетна установа, у разі, коли така установа є розпорядником коштів нижчого рівня державного або місцевого бюджету до 1 березня 2016 року.

2.Зовнішнє оцінювання діяльності головного бухгалтера здійснюється органом Казначейства, який обслуговує бюджетну установу.

Головний бухгалтер надає заповнену та погоджену в установленому порядку Анкету (нова редакція анкети наказ МФУ №717 від 24.06.2014року) Комісії Переяслав-Хмельницького управління Казначейства не пізніше 1 квітня 2016 року.

 

Начальник Переяслав-Хмельницького
управління Державної казначейської
служби україни Київської області                                                                                             О.А.Шкіра