Деклараційна кампанія - 2018

Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

На допомогу захисникам Батьківщини!НАВІЩО ПОТРІБНА ТРУДОВА КНИЖКА?

Трудова книжка є основним документом для підтвердження стажу
    Перш ніж відповісти на це запитання, нагадаємо, що стосовно трудової книжки сьогодні в незалежній Україні чинною є постанова Кабінету Міністрів України № 301 від 27.04.1993 р. У ній зазначено, що трудова книжка – це основний документ про трудову діяльність працівника на підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності або господарювання, а також у фізичної особи. Постановою затверджено нові (українськомовні) бланки трудових книжок зі збереженням інформації, властивої колишнім союзним трудовим книжкам. Видані до цього трудові книжки визнано дійсними і надалі вини не підлягали обміну.
 
 
Про страховий стаж
   Згідно зі статтею 62 Закону України «Про пенсійне забезпечення», трудова книжка, як і раніше, є основним документом для підтвердження стажу.
    А стаж, як відомо, має велике значення під час обчислення пенсії. Адже щоб визначити розмір пенсії необхідно визначити коєфіцієнт страхового стажу й заробітну плату. Це саме ті чинники, від яких прямо пропорційно залежить розмір трудової пенсії. Чим вони більші, тим, звісно, вищу пенсію отримуватиме пенсіонер. Поняття «страховий стаж» почали застосовувати в пенсійному законодавстві з 1 січня 2004 року ( із часу набуття чинності базового Закону «Про загальнообов»язкове державне пенсійне страхування»).
     Саме з 1 січня 2004 року для зарахування в стаж людини певного місяця роботи потрібно, щоб за цей місяць із заробітку було сплачено страхові внески в сумі, не меншій за мінімальний страховий внесок. Мінімальний страховий внесок – це внесок, обчислений із мінімальної заробітної плати. Тобто якщо людина пропрацювала місяць і за цей місяць отримала заробітну плату, меншу за мінімальну, то в страховий стаж їй зараховують не місяць, а менший період (пропорційно, залежно від отриманого заробітку). Інформацію про страховий стаж застрахованих осіб, починаючи з 1 січня 2004 року, надає відділ персоніфікованого обліку територіального управління ПФУ.
     Стаж роботи до 1 січня 2004 року зараховують на умовах раніше чинного законодавства. І основний документ тут – трудова книжка. Слід зазначити, що кожна особа, яка готується оформляти пенсію, насамперед має почати цю підготовку з уважного вивчення записів своєї трудової книжки: чи відповідають вони вимогам.
 
 
Як на практиці мають оформляти й вести трудову книжку?
    Усі питання ведення трудових книжок, їх зберігання, виготовлення та обліку регулюють постанова Кабінету Міністрів України «Про трудові книжки працівників» № 301 від 27.04.1993 р. та Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом міністерств праці, юстиції та соціального захисту населення № 58 від 29.07.1993 р. Інструкція зберегла правила ведення трудових книжок часів СРСР. Новою нормою є ведення трудових книжок у разі укладання трудового договору з роботодавцем – фізичною особою.
   Наприклад, кожному працівникові треба знати, що трудові книжки мають вести на всіх працівників. які уклали трудовий договір. Приймати на роботу без трудової крнижки неправомірно. Роботодавець повинен вести трудову книжку кожного працівника, який пропрацював більш як п»ять днів. Право на окремі виплати чи доплати (надбавки) на перерахунок по»язано з фактом звільнення з роботи, а дата звільнення визначається по трудовій книжці.
 Трудові книжки ведуть також і на позаштатних працівників, за умови, що вони підлягають загальнообов»язковому державному соціальному страхуванню.
   На осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки заповнюють тільки за місцем основної роботи, однак, як зауважено вище, Інструкція про порядок ведення трудової книжки,  якщо так хоче працівник, надає право робити запис і про роботу за сумісництвом.
   Під час оформлення трудової книжки має бути дотримано певних вимог, а саме: записи про звільнення й переведення повинні відповідати формулюванням чинного законодавства й мати посилання на відповідну статтю КЗпП.
     Крім того, записи про назву роботи, професії чи посади для робітників та службовців роблять відповідно до назв професій і посад у Класифікаторі професій.
 
 
Що робити, якщо запис у трудовій книжці не відповідає вимогам законодавства?
    Якщо виявлено неправильний або неточний запис у трудовій книжці, потрібно зробити випавлення. Робить його підприємство, яке припустилося помилки. Або в разі його ліквідації – правонаступник, а за його відсутності – вища організація. До того ж закреслювати раніше внесені неточні дані неправомірно, а треба зробити позначку: «запис №… уважати недійсним». Потім роблять правильний запис відповідно до оригіналу наказу або розпорядження.
    Однією з найчастіших помилок під час ведення трудових книжок є некоректно зроблений запис про зміни на титульній сторінці. У цьому разі треба подавати документи, які були підставою для внесення змін. У разі їх відсутності або неможливості прочитати первинний запис у трудовій книжці (заклеєно, виведено, замазано) належність трудової книжки тій чи ійшій особі визначають у судовому порядку.
     Інакше кажучи, якщо немає документів про наявний стаж роботи і неможливо їх одержати у зв»язку з воєнними діями, стихійним лихом, аваріями, катастрофами або іншими надзвичайними ситуаціями ( а також унаслідок ліквідації підприємства, установи чи організації), то стаж роботи, який дає право на пенсію, визначають на підставі показань не менш як двох свідків, котрі б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (або колгоспі) чи в одній системі. У визначених випадках необхідно, щоб свідки мали документи про свою роботу за час, щодо якого вони підтверджують роботу заявника.
 
Дублікат для перселенців
 
     Переселенцям із зони АТО в разі потреби сьогодні видають дублікат трудової книжки за новим місцем роботи. Для того щоб його одержати, працівник має подати у відділ кадрів на новому місці роботи заяву й інформацію в письмовій формі (зі штабу ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або з Антитерористичного центру при СБУ) про проведення АТО на території, де він раніше працював.

 

                                                                                                                Ю.Ю. Тірбах,

                                                                                                                начальник відділу по роботі з персоналом

                                                                                                                та організаційно-інформаційної роботи