Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

"Урядова гаряча лінія"

На допомогу захисникам Батьківщини!ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ

28 листопада в Українському державному медико – соціальному центрі ветеранів війни (госпіталь) с. Циблі Переяслав – Хмельницького району розпочне роботу пункт прийому громадян Переяслав – Хмельницького об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області.

         Прийом буде проводитись в останній вівторок кожного місяця з 8.00 до 13.00.

Щодо надання інформації про результати конкурсу

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246 та змін до Порядку проведення конкурсу від 18.08.2017 № 648, Переяслав-Хмельницьке об’єднане управління Пенсійного фонду України Київської області надає інформацію про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби, проведених відповідно до наказу управління від 01.11.2017 № 132 «Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців»:

Порядковий

 номер

Найменування державного органу

Вид посади

51380

Переяслав-Хмельницьке об’днане управління Пенсійного фонду України Київської області

Головний спеціаліст

 

Посада

Прізвище, ім'я та по батькові кандидата

Результати (загальна сума балів)

Примітка

Головний спеціаліст Переяслав-Хмельницького відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій

Отрошевська Наталія Миколаївна

16,5

Переможець конкурсу

 

Єдиний кандидат на посаду.

ПРОВЕДЕННЯ ЗУСТРІЧІ З УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДДЮ

17 листопада 2017 року в рамках проекту «День відкритих дверей» в Переяслав – Хмельницькому об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Київської області відбулася зустріч з учнями старших класів Переяслав – Хмельницької ЗОШ № 1.
Гості мали змогу ознайомитись із завданнями і функціями органів Пенсійного фонду України  і роботою об’єднаного управління. Фахівці продемонстрували молоді, як проводиться прийом громадян за принципом «єдиного вікна», розповіли про роль кожного громадянина у формуванні власного пенсійного майбутнього, вплив розміру заробітної плати і тривалості страхового стажу на розмір пенсії. Учні також дізнались про ресурсні можливості веб – порталу електронних послуг Пенсійного фонду.
Пенсійники побажали старшокласникам успіхів у здобутті знань, а в майбутньому – стати кваліфікованими спеціалістами.
 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Уряд запланував до кінця 2018 року розробити і внести до Парламенту ряд законопроектів про запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування.
Запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування передбачено пенсійною реформою.
Відповідно до Закону України № 2148 від 03.10.2017 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» перерахування страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування запроваджується з 1 січня 2019 року.
Учасниками накопичувальної системи є особи, які станом на 1 січня 2019 року підлягають загальнообов’язковому  державному пенсійному страхуванню згідно із Законом України № 1058 – ІV від 09.07.2003 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Особи, яким  залишилося менше 10 років до досягнення пенсійного віку, мають право прийняти рішення не сплачувати страхові внески до накопичувальної системи пенсійного страхування. Особи, які досягли пенсійного віку, не можуть бути платниками страхових внесків до накопичувального фонду. 
Накопичувальний пенсійний фонд – цільовий позабюджетний фонд, який акумулює страхові внески застрахованих осіб, що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках та інвестуються з метою отримання інвестиційного доходу на користь застрахованих осіб, пенсійні активи якого використовуються для оплати договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, а у випадках, передбачених цим Законом, членам їхніх сімей чи спадкоємцям та на інші цілі, передбачені цим Законом.
Застрахована особа, яка є учасником накопичувальної системи пенсійного страхування, має право на отримання довічної пенсії або одноразової виплати за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування, що обліковуються  на її накопичувальному пенсійному рахунку  в Накопичувальному фонді.
На сьогоднішній день база під накопичувальну систему практично сформована.
З 1  січня 2019 року буде старт повної пенсійної реформи і старт накопичувальної пенсійної системи.
Старт накопичувальної системи прогнозований від 2 % від заробітної плати. Це невеликі кошти і вони з часом зростуть до 5%  заробітної плати особи, які будуть йти виключно в накопичувальну систему.
Одночасно накопичувальна система не передбачає збільшення податкового тиску на людину, роботодавця чи підприємця.
Запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування дасть змогу кожному громадянину формувати своє майбутнє. При цьому солідарна система збереже свою базову роль, як основа всієї пенсійної системи. Водночас людина отримає можливість зробити собі додаткові виплати до основної пенсії. Ці кошти будуть приватною власністю громадянина, зокрема, їх можна буде успадкувати.

ПРАВО ГРОМАДЯН НА ДОБРОВІЛЬНУ УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОМУ ДЕРЖАВНОМУ СОЦІАЛЬНОМУ СТРАХУВАННІ

На сьогоднішній день згідно з Пенсійною реформою стало більш актуальним питання про набуття страхового стажу.
Відповідно до статті 24 Закону України № 1058 – ІV від 09.07.2003 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон № 1058 – ІV) до страхового стажу, що враховується при призначенні пенсії зараховується лише ті періоди, за які сплачено страхові внески  на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.        
Особа, яка навчається,  тимчасово виїхала за кордон, чи не працює (або працює без оформлення своїх трудових відносин з роботодавцем належним чином та отримує заробітну плату в «конверті») –  не набуває страхового стажу, що в подальшому при призначенні пенсії вплине на її розмір, через що пенсійна виплата буде меншою, ніж могла б бути.
Закон України соціально захищає цю категорію людей. Статтею 12 Закону № 1058 – ІV  передбачено, що особи, які досягли 16 – річного віку та не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до статті 11 цього Закону, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України, якщо інше не встановлене міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, мають право на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.   
Особа, якій не вистачає страхового стажу для призначення пенсії, може укласти договір про добровільну участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні (далі – договір про добровільну участь) згідно із Законом України від 08.10.2010 № 2464 – VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464–ІV), яким може бути передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, тобто якщо не перебувала в трудових відносинах. При цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок та більшою за суму єдиного внеску, встановлених на дату укладення договору (пункт 5 статті 10 Закону № 2464–ІV ).
Тобто договором про добровільну участь може передбачатися одноразова сплата застрахованою особою страхових внесків за попередні періоди (роки) починаючи з 2004 року. З 01.01.2018 року сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2 (ч.5 ст.10 Закону України № 2464 – VІ).
Для укладення договору про добровільну участь зацікавлені особи подають до територіального  органу Держаної фіскальної служби України за місцем проживання відповідну заяву.    
Договором визначаються розмір та порядок сплати страхових внесків, умови розірвання договору, права та обов’язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов цього договору.
 
 

ВИПЛАТИ ЧІТКО ЗА ГРАФІКОМ

Переяслав-Хмельницьке об`єднане управління Пенсійного фонду України Київської області здійснює фінансування виплати пенсій поточного місяця по місту Переяславу-Хмельницькому, Переяслав-Хмельницькому, Яготинському, Згурівському районах і станом на 17.11.2017 року профінансовано 67,1 % пенсій від місячної потреби. У грошовому еквіваленті це становить 52 440,1 тис. грн. Банківські установи забезпечені коштами по 19 листопада включно. Поштові відділення забезпечені коштами по 20 листопада включно.

ВИПЛАТИ ЧІТКО ЗА ГРАФІКОМ

          Переяслав-Хмельницьке об`єднане управління Пенсійного фонду України Київської області здійснює фінансування виплати пенсій поточного місяця по місту Переяславу-Хмельницькому, Переяслав-Хмельницькому, Яготинському, Згурівському районах і станом на 10.11.2017 року профінансовано 41,15 % пенсій від місячної потреби. У грошовому еквіваленті це становить 31 549,47 тис. грн. Банківські установи забезпечені коштами по 12 листопада включно. Поштові відділення забезпечені коштами по 13 листопада включно.

 

 

ЗУСТРІЧ У ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВІ

10 листопада 2017 року  начальник відділу адміністрування, супроводження інформаційних систем, електронних реєстрів та захисту інформації Переяслав – Хмельницького об’єднаного  управління Пенсійного фонду України Оксана Самійленко та головний спеціаліст Переяслав – Хмельницького відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій Людмила Петровець  провели зустріч у трудовому колективі Переяслав – Хмельницької філії газового господарства.
Присутнім на зустрічі було роз’яснено переваги реєстрації застрахованих осіб  на веб – порталі Пенсійного фонду, де кожна застрахована особа має змогу побачити в своєму «особистому кабінеті» дані з системи персоніфікованого обліку.
Серед питань, які розглядались на зустрічі, також були: основні засади пенсійної реформи, основні положення  проекту Закону України «Про внесення  змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій», легалізація заробітної плати та  популяризація передплати відомчого видання Фонду – газети «Пенсійний кур’єр».
Спеціалісти управління відповіли на численні запитання присутніх.