Деклараційна кампанія - 2018

Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

На допомогу захисникам Батьківщини!Чи застосовують ФОП платники ЄП при здійсненні діяльності РРО

 Платники єдиного податку другої і третьої (фізичні особи-підприємці) груп при здійсненні діяльності на ринках, при продажу товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі, а також платники єдиного податку першої групи не застосовують реєстратори розрахункових операцій. Це визначено п. 296.10 ст.296 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями.
  Вимоги стосовно застосування реєстраторів розрахункових операцій набирають чинності:
  - для платників єдиного податку третьої групи – з 01.07.2015;
  - для платників єдиного податку другої групи – з 01.01.2016 (абз. 5 п. 1 розд. ІІ «Перехідні положення» Закону України від 28 грудня 2014 року № № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи»).

НАВІЩО ПОТРІБНА ТРУДОВА КНИЖКА?

Трудова книжка є основним документом для підтвердження стажу
    Перш ніж відповісти на це запитання, нагадаємо, що стосовно трудової книжки сьогодні в незалежній Україні чинною є постанова Кабінету Міністрів України № 301 від 27.04.1993 р. У ній зазначено, що трудова книжка – це основний документ про трудову діяльність працівника на підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності або господарювання, а також у фізичної особи. Постановою затверджено нові (українськомовні) бланки трудових книжок зі збереженням інформації, властивої колишнім союзним трудовим книжкам. Видані до цього трудові книжки визнано дійсними і надалі вини не підлягали обміну.
 
 
Про страховий стаж
   Згідно зі статтею 62 Закону України «Про пенсійне забезпечення», трудова книжка, як і раніше, є основним документом для підтвердження стажу.
    А стаж, як відомо, має велике значення під час обчислення пенсії. Адже щоб визначити розмір пенсії необхідно визначити коєфіцієнт страхового стажу й заробітну плату. Це саме ті чинники, від яких прямо пропорційно залежить розмір трудової пенсії. Чим вони більші, тим, звісно, вищу пенсію отримуватиме пенсіонер. Поняття «страховий стаж» почали застосовувати в пенсійному законодавстві з 1 січня 2004 року ( із часу набуття чинності базового Закону «Про загальнообов»язкове державне пенсійне страхування»).
     Саме з 1 січня 2004 року для зарахування в стаж людини певного місяця роботи потрібно, щоб за цей місяць із заробітку було сплачено страхові внески в сумі, не меншій за мінімальний страховий внесок. Мінімальний страховий внесок – це внесок, обчислений із мінімальної заробітної плати. Тобто якщо людина пропрацювала місяць і за цей місяць отримала заробітну плату, меншу за мінімальну, то в страховий стаж їй зараховують не місяць, а менший період (пропорційно, залежно від отриманого заробітку). Інформацію про страховий стаж застрахованих осіб, починаючи з 1 січня 2004 року, надає відділ персоніфікованого обліку територіального управління ПФУ.
     Стаж роботи до 1 січня 2004 року зараховують на умовах раніше чинного законодавства. І основний документ тут – трудова книжка. Слід зазначити, що кожна особа, яка готується оформляти пенсію, насамперед має почати цю підготовку з уважного вивчення записів своєї трудової книжки: чи відповідають вони вимогам.
 
 
Як на практиці мають оформляти й вести трудову книжку?
    Усі питання ведення трудових книжок, їх зберігання, виготовлення та обліку регулюють постанова Кабінету Міністрів України «Про трудові книжки працівників» № 301 від 27.04.1993 р. та Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом міністерств праці, юстиції та соціального захисту населення № 58 від 29.07.1993 р. Інструкція зберегла правила ведення трудових книжок часів СРСР. Новою нормою є ведення трудових книжок у разі укладання трудового договору з роботодавцем – фізичною особою.
   Наприклад, кожному працівникові треба знати, що трудові книжки мають вести на всіх працівників. які уклали трудовий договір. Приймати на роботу без трудової крнижки неправомірно. Роботодавець повинен вести трудову книжку кожного працівника, який пропрацював більш як п»ять днів. Право на окремі виплати чи доплати (надбавки) на перерахунок по»язано з фактом звільнення з роботи, а дата звільнення визначається по трудовій книжці.
 Трудові книжки ведуть також і на позаштатних працівників, за умови, що вони підлягають загальнообов»язковому державному соціальному страхуванню.
   На осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки заповнюють тільки за місцем основної роботи, однак, як зауважено вище, Інструкція про порядок ведення трудової книжки,  якщо так хоче працівник, надає право робити запис і про роботу за сумісництвом.
   Під час оформлення трудової книжки має бути дотримано певних вимог, а саме: записи про звільнення й переведення повинні відповідати формулюванням чинного законодавства й мати посилання на відповідну статтю КЗпП.
     Крім того, записи про назву роботи, професії чи посади для робітників та службовців роблять відповідно до назв професій і посад у Класифікаторі професій.
 
 
Що робити, якщо запис у трудовій книжці не відповідає вимогам законодавства?
    Якщо виявлено неправильний або неточний запис у трудовій книжці, потрібно зробити випавлення. Робить його підприємство, яке припустилося помилки. Або в разі його ліквідації – правонаступник, а за його відсутності – вища організація. До того ж закреслювати раніше внесені неточні дані неправомірно, а треба зробити позначку: «запис №… уважати недійсним». Потім роблять правильний запис відповідно до оригіналу наказу або розпорядження.
    Однією з найчастіших помилок під час ведення трудових книжок є некоректно зроблений запис про зміни на титульній сторінці. У цьому разі треба подавати документи, які були підставою для внесення змін. У разі їх відсутності або неможливості прочитати первинний запис у трудовій книжці (заклеєно, виведено, замазано) належність трудової книжки тій чи ійшій особі визначають у судовому порядку.
     Інакше кажучи, якщо немає документів про наявний стаж роботи і неможливо їх одержати у зв»язку з воєнними діями, стихійним лихом, аваріями, катастрофами або іншими надзвичайними ситуаціями ( а також унаслідок ліквідації підприємства, установи чи організації), то стаж роботи, який дає право на пенсію, визначають на підставі показань не менш як двох свідків, котрі б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (або колгоспі) чи в одній системі. У визначених випадках необхідно, щоб свідки мали документи про свою роботу за час, щодо якого вони підтверджують роботу заявника.
 
Дублікат для перселенців
 
     Переселенцям із зони АТО в разі потреби сьогодні видають дублікат трудової книжки за новим місцем роботи. Для того щоб його одержати, працівник має подати у відділ кадрів на новому місці роботи заяву й інформацію в письмовій формі (зі штабу ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або з Антитерористичного центру при СБУ) про проведення АТО на території, де він раніше працював.

 

                                                                                                                Ю.Ю. Тірбах,

                                                                                                                начальник відділу по роботі з персоналом

                                                                                                                та організаційно-інформаційної роботи

Нове в пенсійному забезпеченні.

 Закон України № 76 – VІІІ «Про внесення змін та визначення такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» передбачає зменшення відсотка від заробітної плати, що береться для обчислення пенсії, з 70 до 60 для таких категорій як державні службовці, прокурори, судді, народні депутати, службовці місцевого самоврядування. Порядок проведення перерахунку таких пенсій визначатиметься Кабінетом Міністрів України.
  Для науковців відсоток від заробітної плати, що береться для обчислення пенсії, зменшений з 80 до 60.
  Розмір пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання обчислюється для:
І групи – 60 %
ІІ групи – 50 %;
ІІІ групи – 40 % від заробітної плати наукового (науково – педагогічного) працівника.
  Пенсія в разі втрати годувальника обчислюється в таких розмірах:
на трьох і більше членів сім’ї – 60%;
на двох працездатних членів сім’ї – 50 %;
на одного непрацездатного члена сім’ї – 40 % пенсії наукового (науково – педагогічного) працівника.
  Для всіх цих категорій пенсіонерів також передбачене позбавлення права на одержання спеціальних пенсій, якщо були звільнені з роботи у зв’язку із засудженням за умисний злочин із використанням свого посадового становища або притягненням до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією.
  Скасована норма щодо дострокового виходу на пенсію за півтора року до досягнення пенсійного віку через звільнення осіб у зв’язку із скороченням штату або за станом здоров’я.
  Розміри мінімальної пенсії інвалідам-чорнобильцям, додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю внаслідок аварії на ЧАЕС, розміри компенсацій сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи встановлюються Кабінетом Міністрів України.
  Аналогічне право надане уряду і щодо визначення розміру підвищення до пенсії дітям війни.
 Крім цього, відповідно до Державного бюджету, урядом буде запроваджено спеціальний порядок проведення індексації розміру пенсії у 2015 році.
  З 01.01.2015 року оподаткуванню підлягають пенсії, розмір яких  перевищує три розміри мінімальної заробітної плати – 3654 грн. (1218 х3) в частині такого перевищення за ставкою 15 %.  Якщо база оподаткування (сума перевищення) перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, то ставка податку становить 20 % із суми, що перевищує цей розмір.

Любов Лаврик,

заступник начальника управління

ГРАФІК прийому громадян керівниками Міністерства соціальної політики України

Посада, прізвище, ім’я, 
по батькові

Адреса

День прийому

Часи

прийому

Міністр

РОЗЕНКО

Павло Валерійович

пров. Музейний, 12

четвертий

понеділок

парного  місяця

з 15.00

до 17.00

Перший заступник Міністра

ШЕВЧЕНКО

Василь Васильович

вул. Еспланадна, 8/10

третій четвер

кожного місяця

з 15.00

до 17.00

Заступник Міністра –

керівник апарату

ІВАНКЕВИЧ

Віктор Вікторович

вул. Еспланадна, 8/10

перший четвер

кожного місяця

з 15.00

до 17.00

Заступник Міністра

МУЩИНІН

Віталій Вадимович

вул. Еспланадна, 8/10

другий четвер

кожного місяця

з 15.00

до 17.00

Заступник Міністра

ЯРОШЕНКО

Валерій Станіславович

вул. Еспланадна, 8/10

четвертий четвер

кожного місяця

з 15.00

до 17.00

Заступник Міністра

УСТИМЕНКО

Сергій Олександрович

вул. Еспланадна, 8/10

перший понеділок

кожного місяця

з 15.00

до 17.00


Примітка. Реєстрація громадян проводиться у приміщеннях громадських приймалень за вказаними адресами з 9.30 до 13.00 у визначений графіком день на підставі документів, що засвідчують особу відвідувача.

Пенсійне забезпечення осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції

  Постановою Кабінету Міністрів України № 637 від 05.11.2014 року установлено, що призначення та продовження виплати пенсій особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, здійснюються за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з Порядком оформлення і видачі довідок про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України № 509 від 01.10.2014 року, копія якої залишається в органах Пенсійного фонду України.
   Довідка є документом, який видається громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України і переміщуються з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції.
  Для отримання довідки повнолітня особа, яка переміщується, звертається особисто або через законного представника із заявою про взяття на облік до міського або районного управління соціального захисту населення.
Разом із заявою про взяття на облік особа, яка переміщується, пред’являє:
-         паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу;
-         іноземець або особа без громадянства – паспортний документ, посвідку на постійне проживання або інший документ, що посвідчує особу.
   У разі  подання заяви законним представникам особа, яка переміщується, додатково пред’являє:
- документ, що посвідчує особу законного представника;
- документ, що підтверджує повноваження особи, як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).
   У разі зміни місця тимчасового перебування заявник звертається за видачею довідки до іншого уповноваженого органу, а довідка, що була видана раніше, вилучається.
   У разі втрати або псування довідки уповноважений орган замість неї видає дублікат на підставі заяви особи, якій видавалася довідка.
  Зазначені виплати, що призначені або продовжені відповідним особам до набрання чинності цією постановою, здійснюються за фактичним місцем їх проживання (перебування) в разі видачі їм до 31 грудня 2014 року такої довідки.   Тому Управління Пенсійного фонду України в м. Переяслав- Хмельницький та Переяслав-Хмельницькому районі  просить пенсіонерів, які проживають у місті та районі і які не подали довідок до управління, терміново їх подати для подальшої виплати пенсій за фактичним місцем проживання (перебування).
                                                                                                                       Любов Лаврик,

заступник начальника управління

На нараді поштовиків наголошено на дотриманні Інструкції про виплату пенсій національним оператором поштового зв`язку

1 грудня 2014 року у відділенні зв’язку м. Переяслав-Хмельницький  на підсумковій нараді  працівників поштових відділень м. Переяслав-Хмельницький  та Переяслав-Хмельницького району  за участю начальника центрального відділення поштового зв’язку № 8  м. Яготин Крутька В.І. розглянуто питання «Про підсумки роботи поштового відділення за листопад 2014 року».
На нараді були присутні представники управління ПФУ в м. Переяславі-Хмельницькому  та Переяслав-Хмельницькому районі – начальник відділу з виплати пенсій Боліла Н.І.  та головний спеціаліст відділу надходження, прогнозування платежів, обліку застрахованих осіб та контрольно-перевірочної роботи  Гринько С.В.
Боліла Н.І.  в своєму виступі наголосила на додержанні при виплаті пенсій інструкції «Про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв’язку» .
Зокрема, особливо зверталася увага щодо:
- здійснення  виплати пенсій відповідно до  зазначеної на відомості дати;
- виплати пенсій за дорученням;
- складання звітів.
Гринько С.В. вказала про виправлення та недопущення в подальшому недоліків, які були виявленні при перевірці поштових відділень на протязі року.
 
Ніна Боліла,
начальник відділу
 з виплати пенсій

ЗУСТРІЧ З ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ

27 листопада 2014 року відбулася зустріч працівників управління Пенсійного фонду України в м. Переяславі-Хмельницькому та Переяслав-Хмельницькому районі з трудовим колективом Українського державного медико-соціального центру інвалідів Великої Вітчизняної війни, на якій були присутні 68 осіб.
Працівники управління ПФУ в ході зустрічі висвітлили такі основні питання з питань пенсійного забезпечення: умови призначення пенсій за віком та за вислугу років, порядок надання документів, необхідних для призначення та перерахунку пенсій, виплата грошової допомоги в розмірі 10 місячних пенсій відповідно до п.7.1, право дострокового виходу на пенсію за віком жінкам, яким виповнилось 55 років відповідно до п.7.2 прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Обговорювалися також питання важливості легалізації заробітної плати, доцільності проведення перерахунків пенсій, визначення середньомісячного заробітку для призначення пенсій, переведення пенсії з одного виду на інший.
Зокрема, зверталася увага на роботу працівників кадрових служб, від якої значною мірою залежить якість підготовки документів, необхідних для призначення пенсій.
Консультації з питань пенсійного законодавства надали заступник начальника управління Лаврик Л.П. та начальник відділу з обслуговування та розгляду звернень громадян Мисловська Л.О.
Головний спеціаліст відділу інформаційних систем та програмного забезпечення Самійленко О.В. наголосив на важливості залучення осіб для реєстрації на веб-порталі Пенсійного фонду.

 

 

Людмила Мисловська,

начальник відділу з обслуговування та

розгляду звернень громадян

ПРО ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ З РАЙОНІВ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

У зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України  щодо здійснення соціальних виплат особам, які переміщуються з тимчасово окупованих територій України та районів проведення антитерористичної операції, прийом заяв про призначення пенсій, переведення пенсійних справ, виплати допомоги на поховання, недоотриманої пенсії від осіб, місце проживання яких зареєстровано в цих районах, проводиться за місцем перебування таких осіб відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабінету міністрів України № 509 від 01.10.2014 року, що підтверджується довідкою, копія якої залишається в органах Пенсійного фонду України.
Довідка є документом, який видається громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України і переміщуються з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції.
Для отримання довідки повнолітня особа, яка переміщується, звертається особисто або через законного представника із заявою про взяття на облік до міського або районного управління соціального захисту населення.
Разом із заявою про взяття на облік особа, яка переміщується, пред’являє:
-         паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу;
-         іноземець або особа без громадянства – паспортний документ, посвідку на постійне проживання або інший документ, що посвідчує особу.
У разі  подання заяви законним представникам особа, яка переміщується, додатково пред’являє:
- документ, що посвідчує особу законного представника;
- документ, що підтверджує повноваження особи, як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).
У разі зміни місця тимчасового перебування заявник звертається за видачею довідки до іншого уповноваженого органу, а раніше видана довідка вилучається.
У разі втрати або псування довідки уповноважений орган замість неї видає дублікат на підставі заяви особи, якій видавалась довідка.
З метою обліку осіб, які переміщуються, уповноважений орган веде єдину інформаційну базу даних про взяття на облік осіб.
Для осіб, місце проживання яких зареєстровано на території проведення антитерористичної операції та яким уже проводиться виплата пенсій за фактичним місцем проживання або які вже подали заяви до управління, інформація про реєстрацію як переміщеної особи з району проведення антитерористичної операції  буде проставлена на підставі інформації єдиного державного реєстру тимчасово переміщених осіб.
За бажання пенсіонер може надати таку довідку самостійно. Військові пенсіонери у всіх випадках подають такі довідки самостійно, в т.ч. через територіальні органи Пенсійного фонду.

 

 

Любов Лаврик,
 заступник начальника управління