Деклараційна кампанія - 2018

Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

Федерація футболу

На допомогу захисникам Батьківщини!Про забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань

Згідно до “ Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та тимчасово окупованій території України, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей ’’ затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 18 квітня 2018 № 328 бюджетні кошти спрямовуються на відшкодування вартості послуг з надання професійної правової допомоги для захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, які позбавлені особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях (у тому числі заручників), із числа осіб, які постраждали від терористичного акту, та тимчасово окупованій території України, яких незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок особистої свободи.
Рішення про фінансування приймаються комісією з розгляду питань щодо надання допомоги особам, позбавленим особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях та тимчасово окупованій території України, а також членам їх сімей (далі - комісія)Міністерство з питань тимчасово окупованих територій ( далі-МТОТ) утворює комісію, затверджує положення про неї та її персональний склад.
До складу такої комісії включаються представники Мін'юсту, Мінфіну, Мінсоцполітики, МВС та СБУ (за згодою).
Використання бюджетних коштів здійснюється МТОТ на підставі рішення комісії, прийнятого за зверненням особи, яка позбавлена особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях та тимчасово окупованій території України, члена сім'ї або законного представника такої особи, у розмірі, що визначається рішенням комісії, шляхом перерахування МТОТ бюджетних коштів на їх особові рахунки, відкриті у банківських установах.
Бюджетні кошти за зазначеним напрямом не можуть бути перераховані на особові рахунки осіб, дії яких спрямовані, сприяли та/або сприяють окупації частини території України, втраті контролю органами державної влади над частиною території України, забезпеченню та підтримці діяльності незаконних органів (посадових осіб), утворених на тимчасово окупованій території, незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації чи будь-яких інших органів та формувань на таких територіях, порушенню правового режиму тимчасово окупованої території України, порушенню прав та свобод людини та громадянина, порушенню норм міжнародного гуманітарного права.
МТОТ веде облік осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях та тимчасово окупованій території України, стосовно яких здійснені заходи щодо захисту і забезпечення прав та інтересів відповідно до цього Порядку.