Деклараційна кампанія - 2018

Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

Федерація футболу

На допомогу захисникам Батьківщини!Засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

17 квітня 2018 року в приміщенні управління соціального захисту населення Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації черговий раз проводило спільне засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат (в т.ч. пенсій) та робочої групи щодо перевірки фактичного проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб.

На даному засіданні розглянули питання перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеними особами, щодо фактичного проживання, про призначення (відновлення) або відмову в призначенні соціальної виплати (в т.ч. пенсій). Було розглянуто 8 заяв.  Всі заяви задоволені.

Про відповідальність за надання недостовірної інформації задля права на державну соціальну допомогу

Згідно до «Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»,  затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р.№ 1751  ( із змінами) органи ,  що призначають і  виплачують  державну  допомогу сім'ям   з   дітьми, мають   право  у разі  потреби  перевіряти обґрунтованість видачі та достовірність  документів, поданих для призначення допомоги. Підприємства, установи та організації несуть відповідальність за  шкоду,  заподіяну  сім'ям  з  дітьми  або  державі   внаслідок несвоєчасної  видачі  документів  або видачі неправдивих даних,  і відшкодовують її в установленому законом порядку.

Особи,  яким  виплачується  державна  допомога  сім'ям  з дітьми,   зобов'язані   повідомляти   органи,   що  призначають  і виплачують  зазначену  допомогу,  про  зміну  всіх  обставин,  які впливають  на  виплату  державної  допомоги (зміни у складі сім'ї, перевищення середньомісячного сукупного доходу сім'ї тощо). Суми державної допомоги сім'ям з  дітьми,  виплачені  надміру внаслідок   зловживань  з  боку  громадян  (у  результаті  подання документів  із   свідомо   неправдивими   відомостями , неподання відомостей  про зміни у складі сім'ї,  приховування обставин,  які впливають на  призначення  і  виплату  державної  допомоги  тощо), стягуються згідно із законом.

Органи, що  призначають і виплачують державну допомогу сім'ям з дітьми,  мають право перевіряти матеріальне  становище  сімей  з дітьми.

 Рішення органу, що призначає і виплачує державну допомогу сім'ям з дітьми,  може бути оскаржено у порядку їх  підлеглості  у вищестоящі органи або у судовому порядку.

Посадові  особи  органів ,  що  призначають  і  виплачують державну допомогу сім'ям з дітьми, винні у порушенні законодавства про  державну  допомогу  сім'ям з дітьми,  несуть відповідальність згідно із законом.

Згідно до «Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги  малозабезпеченим  сім’ям», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 250 ( із змінами ) у разі , коли особами, які входять до складу сім’ї, навмисно подано недостовірні відомості чи приховано відомості, що вплинули  або могли вплинути на встановлення права на соціальну допомогу та визначення її розміру , виплата соціальної допомоги припиняється з місяця,в якому виявлено порушення. На наступний строк допомога може бути призначена не раніше ніж через шість місяців починаючи з першого числа місяця виявлення порушення.

Рішення органу соціального захисту населення про призначення соціальної допомоги чи про відмову в її наданні може бути оскаржено до органу виконавчої влади вищого рівня або суду.

 Виплата раніше призначеної соціальної допомоги припиняється:

·        якщо сім'єю приховано або навмисно подано  недостовірні  дані
про її доходи та майновий стан,  що вплинули на встановлення права
на соціальну допомогу і визначення її розміру, внаслідок чого були
надміру виплачені кошти, - з місяця, в якому виявлено порушення;

·        у разі переїзду сім'ї в іншу місцевість та настання обставин,
що унеможливлюють виплату  соціальної  допомоги  (зокрема,  смерть
одинокої  особи),  -  з  місяця,  що  настає  за місяцем,  в якому відбулися зміни;

·        за заявою уповноваженого представника сім'ї – з  місяця,  що
настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою;

·        у  разі  припинення  реєстрації  як  безробітної  особи,  яка
включена   до   складу  сім’ї (крім  припинення  реєстрації у разі працевлаштування самостійно),  –  з  місяця,  що  настає  за місяцем, в якому припинено   реєстрацію   безробітного   за   інформацією   центрів зайнятості.

Контроль за правильністю призначення і виплати соціальної
допомоги    здійснює    орган    соціального   захисту   населення
безпосередньо та через соціальних інспекторів.

Органи  соціального  захисту  населення  мають  право  робити запити  та  у  строк  до  15  календарних  днів  з дня надходження відповідного   запиту  безоплатно  отримувати  від  територіальних органів  ДФС,  інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування  інформацію,  необхідну для перевірки достовірності даних,   отриманих  від  осіб,  які  звертаються  за  призначенням державної  соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Для  підтвердження  даних  про  доходи  відсутність доходів)  використовуються  відомості ДФС з Державного реєстру фізичних осіб - платників  податків  у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мінфіном. 

 Інформування  органів  соціального захисту населення стосовно
дотримання  безробітним працездатним членом малозабезпеченої сім’ї
законодавства   про   зайнятість   у   частині   сприяння   своєму працевлаштуванню  та  припинення  реєстрації як безробітної особи, яка   включена  до  складу  малозабезпеченої  сім’ї,  здійснюється центрами  зайнятості  до  10  числа  місяця, що настає за звітним.

Якщо  сім'єю  приховано  або навмисно подано недостовірні дані про її доходи та майновий стан,  що вплинуло на  встановлення права на призначення соціальної допомоги та визначення її розміру, внаслідок  чого  були  надміру виплачені кошти, органи соціального захисту населення:

·        визначають обсяг  надміру  виплачених  коштів та встановлюють
строки їх повернення залежно від матеріального стану сім'ї;

·        повідомляють уповноваженого   представника   малозабезпеченої сім'ї про обсяг надміру виплачених коштів та строки їх повернення;

·        у разі неповернення надміру виплачених коштів  добровільно  в
установлені  строки  вирішують питання про їх стягнення у судовому
порядку.

 

Начальник управління

соціального захисту населення                                                          Н.Ю. Ясинчук

Засідання комісії з питань житлових субсидій

29 березня 2018 року було проведено засідання комісії з питань житлових субсидій під головуванням заступника голови адміністрації Онопрієнко Любові Михайлівни, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 року №848 « Про спрощення порядку надання житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово – комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», було розглянуто питання про надання житлової субсидії, а саме:
 - про надання житлової субсидії на понаднормову площу житлового приміщення – 1сім’ї;
 - про надання житлової субсидії сім’ям в складі яких є зареєстровані члени сім’ї, але фактично за даною адресою не проживають – 3 сім’ям;
-  про пільг, які не зареєстровані, але фактично проживають у житловому приміщенні – 6 сім’ям;

Засідання комісії з питань житлових субсидій

22 березня 2018 року було проведено засідання комісії з питань житлових субсидій під головуванням заступника голови адміністрації Онопрієнко Любові Михайлівни, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 року №848 « Про спрощення порядку надання житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово – комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», було розглянуто питання про надання житлової субсидії, а саме:
 - про надання житлової субсидії на понаднормову площу житлового приміщення – 1сім’ї;
 - про надання житлової субсидії сім’ям в складі яких є зареєстровані члени сім’ї, але фактично за даною адресою не проживають – 14 сім’ям;
-  про надання  житлової субсидії, які не зареєстровані, але фактично проживають у житловому приміщенні на підставі договору найму – 1 сім’ї;
   
 

Допомога дітям померлого годувальника

Законом України від 07.02.2017 року № 1836-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання допомоги дітям померлого годувальника», який набрав чинності 5 березня 2017 року, передбачено виплату щомісячної допомоги на дітей померлого годувальника.
Порядок призначення державної соціальної допомоги дітям померлого годувальника визначено постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 №611 (набрала чинності 31 серпня поточного року).
1. Кому виплачується допомога?
Допомога виплачується на дітей померлого годувальника, який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Допомога виплачується до досягнення дитиною повноліття одному з батьків або законному представнику дитини.
2. Який розмір допомоги?
Розмір державної соціальної допомоги на дітей померлого годувальника встановлюється виходячи з  розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: на одну дитину – 100% ; на двох дітей – 120% , на трьох і більше дітей -  150%.
3. З якого часу призначається допомога та на який період?
Державна соціальна допомога призначається на дітей померлого годувальника  з дня  звернення. 
Якщо звернення про призначення допомоги надійшло не пізніше 12 місяців з дня смерті годувальника, допомога призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника (але не раніше дня набрання чинності змін до Закону) .
Крім того, особам, які протягом трьох місяців з дня набрання чинності вказаною вище постановою (тобто до 30 листопада 2017 року) звернуться за призначенням державної соціальної допомоги дитині померлого годувальника, допомога буде призначена з дня набрання чинності Закону (з 5 березня 2017 року), але не раніше дня, що настає за днем смерті годувальника.
Державна  соціальна  допомога  призначається до досягнення дитиною 18 років. 
Дітям, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним  рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), допомога  призначається  до  закінчення ними навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення 23 років. На дітей-сиріт допомога  призначається до  досягнення  23 років незалежно від факту навчання.
4. Куди необхідно звернутися для оформлення допомоги на дітей померлого годувальника та які документи надати?
Для призначення соціальної допомоги дітям померлого годувальника необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання (реєстрації). Одним з батьків дитини або її законним представником, а у разі досягнення повноліття – безпосередньо дитиною померлого годувальника подаються:
- заява за формою, встановленою Мінсоцполітики;
- копія свідоцтва про народження дитини;
- копія паспорта громадянина України особи, якій призначається соціальна допомога, з пред’явленням оригіналу;
- копія довідки (за наявності) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податку особи, якій призначається допомога, з пред’явленням оригіналу;
- копії документів, що засвідчують родинні зв’язки члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності);
- копія свідоцтва про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісті відсутнім чи оголошення його померлим з пред’явленням оригіналу;
- довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про навчання дитини за денною формою навчання (у разі продовження навчання дитини віком від 18 до 23 років).
 

Засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

20 березня 2018 року в приміщенні Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації заступник голови адміністрації Любов Онопрієнко провела спільне засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат (в т.ч. пенсій) та робочої групи щодо перевірки фактичного проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб.
На даному засіданні розглянули питання перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеними особами, щодо фактичного проживання, про призначення (відновлення) або відмову в призначенні соціальної виплати (в т.ч. пенсій). Розглянуто справи 13 осіб, із них: 2 особам відновлено виплату пенсії, 11 особам відновлено виплату адресної допомоги на проживання (згідно п.8 і 9 Порядку призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою КМУ від 08.06.2016р.№365).
За результатами розгляду питань винесених на розгляд комісії, членам комісії в межах своєї компетенції рекомендовано вжити всіх можливих заходів щодо виконання урядової Постанови.
 
 
 

Засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

В зв’язку з набуттям чинності постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365 «Деякі питання здійснення виплат внутрішньо переміщеним особам» з метою здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам 06  березня 2018 року в приміщенні управління соціального захисту населення Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації під головуванням заступника голови РДА Любові Онопрієнко  відбулось спільне засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат ( в т.ч. пенсій) та робочої групи щодо перевірки фактичного проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб.
На даному засіданні розглянули питання перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеними особами, щодо фактичного проживання, про призначення (відновлення) або відмову в призначенні соціальної виплати ( в т.ч. пенсій). Розглянуто 10 осіб із них: 9 особам відновлено виплату адресної допомоги на проживання, 1 особу зобов’язали повернути надміру отриманих коштів на рахунок управління соціального захисту населення Переяслав-Хмельницької райдержадміністрації в зв’язку з тим, що дана особа своєчасно не повідомила про те, що має у власності житлове приміщення, яке знаходиться не на окупованій території.
За результатами розгляду питань винесені на засіданні комісії, членам комісії в межах своєї компетенції рекомендовано вжити всіх можливих заходів щодо виконання урядової Постанови.