Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

"Урядова гаряча лінія"

На допомогу захисникам Батьківщини!Переяслав-Хмельницький міськрайонний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області роз’яснює статтю 13 «Строки прийняття рішень виконавцями та вчинення виконавчих дій» Закону України «Про виконавче пр

Під час здійснення виконавчого провадження за виконавчим документом, пред’явленим громадянином на виконання до відділу державної виконавчої служби, виконавець вчиняє виконавчі дії та приймає рішення шляхом винесення постанов, попереджень, внесення подань, складення актів та протоколів, надання доручень, розпоряджень, вимог, подання запитів, заяв, повідомлень або інших процесуальних документів у випадках, передбачених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
Арешт на майно (кошти) накладається не пізніше наступного робочого дня після його виявлення, крім випадку, передбаченого частиною сьомою статті 26 цього Закону.
Платіжні вимоги на примусове списання коштів надсилаються не пізніше наступного робочого дня після накладення арешту та в подальшому не пізніше наступного робочого дня з дня отримання інформації про наявність коштів на рахунках.
Опис та арешт майна здійснюються не пізніш як на п’ятий робочий день з дня отримання інформації про його місцезнаходження. У разі виявлення майна виконавцем під час проведення перевірки майнового стану боржника за місцем проживання (перебування) фізичної особи та місцезнаходженням юридичної особи здійснюються опис та арешт цього майна.
Постанова про зняття арешту виноситься виконавцем не пізніше наступного робочого дня після надходження до нього документів, що підтверджують наявність підстав, передбачених частиною четвертою статті 59 цього Закону, та надсилається в той самий день органу (установі), якому була надіслана для виконання постанова про накладення арешту на майно боржника.
 
 

Переяслав-Хмельницький міськрайонний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області роз’яснює пункт 4 статті 4 Закону України «Про виконавче провадження»

Виконавчий документ повертається громадянину, що пред’явив даний документ до виконання, органом державної виконавчої служби без прийняття до виконання протягом трьох робочих днів з дня його пред’явлення, якщо:
1) рішення, на підставі якого видано виконавчий документ, не набрало законної сили (крім випадків, коли рішення у встановленому законом порядку допущено до негайного виконання);
2) пропущено встановлений законом строк пред’явлення виконавчого документа до виконання;
3) боржника визнано банкрутом;
4) Національним банком України прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку-боржника;
5) юридичну особу - боржника припинено;
6) виконавчий документ не відповідає вимогам, передбаченим цією статтею, або якщо стягувач не подав заяву про примусове виконання рішення відповідно до статті 26 цього Закону;
7) виконання рішення не передбачає застосування заходів примусового виконання рішень;
8) стягувач не надав підтвердження сплати авансового внеску, якщо авансування є обов’язковим;
9) виконавчий документ не підлягає виконанню органами державної виконавчої служби;
10) виконавчий документ пред’явлено не за місцем виконання або не за підвідомчістю.

Тиждень права

29.05.2017 року у 5-Б класі Переяслав-Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 начальник Переяслав-Хмельницького міськрайонного відділу державної виконавчої служби Соколов Григорій Олексійович, а також завідуючий Переяслав-Хмельницької районної державної нотаріальної контори Коляденко Ярослав Васильович та завідуючий Переяслав-Хмельницької міської державної нотаріальної контори Ткаченко Олександр Анатолійович провели урок та представили презентацію на тему «Права і обов’язки батьків», «Я дитина – я маю право» (Права та обов’язки дитини, механізм захисту дитини в сучасному суспільстві).
Дітям було роз’яснено права і обов’язки батьків згідно чинного законодавства України. Зазначено, що законодавством України передбачено відповідальність батьків не лише за шкоду, завдану їхніми дітьми, а й за неналежне виконання своїх батьківських обов’язків. Роз’яснено основні статті Сімейного кодексу України, Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України «Про освіту».
Також в доступній для дітей формі роз’яснено основні права дитини:
- кожна дитина має невід’ємне право на життя (стаття 6 Конвенції ООН про права дитини);
- кожна дитина має право на захист і піклування (стаття 3 Конвенції ООН про права дитини);
- усі діти рівні у своїх правах (стаття 2 Конвенції ООН про права дитини);
- усі діти мають право на отримання освіти (стаття 28, 29 Конвенції ООН про права дитини);
- усі діти мають право на медичну допомогу (стаття 24 Конвенції ООН про права дитини);
- усі діти мають право на відпочинок і дозвілля (стаття 31 Конвенції ООН про права дитини);
- усі діти мають право на повноцінне харчування (стаття 27 Конвенції ООН про права дитини);
- усі діти мають право на свободу совісті, думки та релігії (стаття 14 Конвенції ООН про права дитини);
- усі діти мають право на отримання інформації (стаття 17 Конвенції ООН про права дитини);
- усі діти мають право вільно висловлювати свою думку (стаття 12, 13 Конвенції ООН про права дитини);
- усі діти мають право на свободу асоціацій і свободу мирних зборів (стаття 15 Конвенції ООН про права дитини);
- жодна дитина не може примусово бути залучена до праці (стаття 32, 36 Конвенції ООН про права дитини);
- жодна дитина не повинна бути скривдженою і зневаженою (стаття 37, 39 Конвенції ООН про права дитини);
- жодна дитина не повинна бути жертвою насильства та війни (стаття 19, 37, 38 Конвенції ООН про права дитини).
Зустріч була цікавою та мала позитивний вплив на сприйняття дітьми положень чинного законодавства України.
 
 
 
 
 
 
 

Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

Розв’язання проблеми корупції є одним із пріоритетів для українського суспільства на сьогоднішньому етапі розвитку держави.
За корупцію в Україні передбачена дисциплінарна, адміністративна та кримінальна відповідальність. Кримінальна відповідальність передбачене не лише для чиновника, який вимагає чи бере хабар, але й для громадянина, який його пропонує чи дає.
Зараз, відповідно до норм Кримінального кодексу України (КК України), замість звичного нам поняття «хабар» вживається «неправомірна вигода». Неправомірна вигода більш ширше поняття і включає у себе не тільки отримання грошових коштів чи іншого майна, а й переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів.
Штраф - це грошове стягнення, розмір якого визначає суд відповідно до визначеного  статтями Кримінального Кодексу України діапазону.
Виправні роботи -  це роботи за  місцем роботи громадянина на строк від 6-ти місяців до 2-х років. Із суми заробітку здійснюється відрахування в доход держави, розмір встановлює суд в межах від 10 до 20 відсотків.
Громадські роботи – це виконання у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування. Встановлюються на строк від 60 до 240 годин і відбуваються не більш як 4 години на день.
Арешт – це тримання особи в спеціальній камері чи в СІЗО в ізоляції від суспільства на строк від 1-го до 6-ти місяців.
Обмеження волі - це тримання особи у виправному центрі,  як правило, відповідно до її постійного місця проживання без ізоляції від суспільства. Над особою здійснюється постійний нагляд та її обов’язково залучають до праці. Строк від 1-го до 5-х років.
Позбавлення волі – це тримання особи у кримінально-виконавчої установі закритого типу (колонія, тюрма) в ізоляції від суспільства. Строк від 1-го до 15-ти років.
Конфіскація майна – це примусове безоплатне вилучення на користь держави всього або частини майна, яке є власністю особи.
Спеціальна конфіскація – це примусове безоплатне вилучення на користь держави майна (грошей, цінностей), що використовувалось для вчинення злочину чи було отримане внаслідок злочину (наприклад, хабар).
Так, при застосуванні конфіскації майна на користь держави вилучається особисте майно засудженої особи, а при спеціальній конфіскації допускається вилучення майна інших осіб, які не були засуджені за вчинення злочину.
Неоподаткований мінімум доходу громадян – станом на 2014 рік він становить 17 грн. До нього йде вся прив’язка в Кримінальному Кодексі України по визначенню штрафів.
 

Переяслав-Хмельницький міськрайонний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області роз’яснює статтю 4 «Вимоги до виконавчого документа» Закону України «Про виконавче провадження»

Під час пред’явлення виконавчого документа (виконавчого листа, наказу, постанови тощо) на виконання до відділу державної виконавчої служби виконавчий документ обов’язково повинен містити такі дані:

1) назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище, ім’я, по батькові та посада посадової особи, яка його видала;

2) дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ;

3) повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та, за наявності, по батькові (для фізичних осіб) стягувача та боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або адреса місця проживання чи перебування (для фізичних осіб), дата народження боржника - фізичної особи є обов’язковою;

4) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стягувача та боржника (для юридичних осіб - за наявності);

5) резолютивна частина рішення, що передбачає заходи примусового виконання рішень;

6) дата набрання рішенням законної сили (крім рішень, що підлягають негайному виконанню);

7) строк пред’явлення рішення до виконання.

У виконавчому документі можуть зазначатися інші дані (якщо вони відомі суду чи іншому органу (посадовій особі), що видав виконавчий документ), які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення, зокрема реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) боржника (для фізичних осіб - платників податків), місце роботи боржника - фізичної особи, місцезнаходження майна боржника, реквізити рахунків стягувача і боржника, номери їх засобів зв’язку та адреси електронної пошти.
У разі якщо рішення ухвалено на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів, а також якщо належить передати майно, що перебуває в кількох місцях, чи резолютивною частиною рішення передбачено вчинення кількох дій, у виконавчому документі зазначаються один боржник та один стягувач, а також визначається, в якій частині необхідно виконати таке рішення, або зазначається, що обов’язок чи право стягнення є солідарним.
Виконавчий документ підписується уповноваженою посадовою особою із зазначенням її прізвища та ініціалів і скріплюється печаткою. Скріплення виконавчого документа печаткою із зображенням Державного Герба України є обов’язковим, якщо орган (посадова особа), який видав виконавчий документ, згідно із законом зобов’язаний мати таку печатку.
У разі невідповідності виконавчого документа вимогам, передбаченим цією статтею, позивач має право звернутися до суду чи іншого органу (посадової особи), що видав виконавчий документ, щодо приведення його у відповідність із зазначеними вимогами.
 

Переяслав-Хмельницький міськрайонний відділ державної виконавчої служби інформує

Рішення, що підлягають примусовому виконанню

(згідно статті 3 Закону України «Про виконавче провадження»).

Відповідно до цього Закону Переяслав-Хмельницький міськрайонний відділ державної виконавчої служби виконує рішення на підставі таких виконавчих документів:

1) виконавчих листів та наказів, що видаються судами у передбачених законом випадках;

2) ухвал, постанов судів у цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про адміністративні правопорушення, кримінальних провадженнях у випадках, передбачених законом;

3) виконавчих написів нотаріусів;

4) посвідчень комісій по трудових спорах;

5) постанов державних виконавців про стягнення виконавчого збору, постанов державних виконавців про стягнення витрат виконавчого провадження, про накладення штрафу;

6) постанов органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

7) рішень інших державних органів та рішень Національного банку України, які законом визнані виконавчими документами;

8) рішень Європейського суду з прав людини з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», а також рішень інших міжнародних юрисдикційних органів у випадках, передбачених міжнародним договором України;

9) рішень (постанов) суб’єктів державного фінансового моніторингу (їх уповноважених посадових осіб), якщо їх виконання за законом покладено на органи та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень.

                                                                                                          

Тиждень права

23.03.2017 року головним державним виконавцем Переяслав-Хмельницького міськрайонного відділу державної виконавчої служби Рашевою Наталією Ігорівною у 8-А класі Переяслав-Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 було проведено урок та представлено презентацію на тему «Популяризація реформ, які проводяться Міністерством юстиції України».
Дітям було роз’яснено нові реформи, що проводяться Міністерством юстиції України в галузі права на сьогоднішній день.
По-перше, це «Шлюб за добу»: Мета проекту – зробити одруження максимально зручним та комфортним. Проект передбачає відхід від старих бюрократичних радянських норм, які діють донині і примушують українців, подавши заяву, чекати щонайменше 30 днів.
По-друге, «Надання безоплатної правової допомоги населенню»: Наразі по всій країні діє 549 точок доступу до правової допомоги. Отримати консультацію тут можуть усі громадяни. А соціально незахищені українці мають право на безкоштовного адвоката для представництва у суді.
По-третє, «Онлайн будинок юстиції»: за допомогою цього проекту послугами з повторного отримання документів у сфері реєстрації актів цивільного стану, а також реєстрації та ліквідації фізичної особи-підприємця зможуть скористатися всі українці. Для цього достатньо зайти на сайт сервісу http://online.minjust.gov.ua.
Проведена реформа пенітенціарної системи, що вдалося зробити:
-          привести в систему нових людей, та  оновити керівництво на центральному рівні;
-          здійснити об’єднання обласних управлінь у 6 Міжрегіональних управлінь, яке суттєво б зменшило бюрократичний апарат та зробило б систему прозорішою;
-          започаткувати створення нових відносин із затриманими та ув’язненими: створення системи пробації, автоматизація документообороту, зменшення впливу тюремної субкультури, покращення умов утримання ув’язнених.
Здійснена реформа в системі реєстрації: за допомогою цього законодавства, розробленого Міністерством юстиції України та прийнятого Парламентом, став можливим сучасний та дієвий механізм адміністративного оскарження дій реєстраторів через Комісію з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації.
Проведена реформа державної виконавчої служби: з метою підвищення ефективності діяльності органів та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень Радою по судовій реформі при Президентові України за активної участі Міністерства юстиції було розроблено Закони «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» та «Про виконавче провадження».
Програма «Свідоцтво про народження в пологовому будинку»: Завдяки цьому проекту, щодо отримання свідоцтв у пологовому будинку, запровадженого Міністерством юстиції України, українські батьки після народження дитини більше не будуть змушені стояти в чергах до органів реєстрації актів цивільного стану.
 
 
 
 
 
 

Права дитини у сучасному суспільстві

24.02.2017 року начальником Переяслав-Хмельницького міськрайонного відділу державної виконавчої служби Соколовим  Григорієм Олексійовичем та головним державним виконавцем Переяслав-Хмельницького міськрайонного відділу державної виконавчої служби Білодід Іриною Юріївною у 4-В класі Переяслав-Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 було проведено урок та представлено презентацію на тему «Права дитини у сучасному суспільстві» (права переселенців, тимчасово переміщених, біженців).

Дітям було роз’яснено, що права людини – це можливості, які окреслюють простір вільної від втручання держави діяльності людини. Права людини записані у Конституції.

Цікаво знати, що усі права дітей записані у Конвенції ООН про права дитини.

Передусім, Конвенція - це угода.

Текст Конвенції про права дитини готувався, обговорювався та узгоджувався більше десяти років. Конвенція ООН про права дитини - це угода між країнами. В ній записано, як уряд кожної країни має дбати про дітей. Конвенція була прийнята та відкрита для підписання та приєднання резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1989 року. Цей особливий документ було ратифіковано 191 країною світу.

Конвенція ООН про права дитини набула чинності в Україні з 27 вересня 1991 року і з цього часу є частиною національного законодавства.

Роз’яснено, що Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права дитини в перший же рік своєї незалежності (1991 р.). В нашій країні не існує спеціального законодавства для неповнолітніх, і їх права виділені окремими статтями Сімейного, Цивільного, Кримінального та Кримінально Процесуального кодексів України, а також регулюються окремими законами, такими як закони «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про попередження насильства в сім’ї». Різні державні інституції та міністерства покликані відповідати за дотримання прав дитини в Україні. Багато зусиль також докладають громадські організації, які працюють на терені захисту прав дитини, щоб кожна дитина почувала себе захищеним законом повноцінним членом суспільства. Конвенція ООН про права дитини містить 54 статті.

Дитячий фонд ООН, ЮНІСЕФ (United Nations International Children's Fund, UNICEF), спецілізована структура ООН створена 11 грудня 1946 року. Мета фонду - поліпшення стану здоров'я, харчуваня, умов існування дітей.Фонд надає допомогу дітям бідних держав.

Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ) відкрив своє представництво у Києві у 1997 році. З того часу він працює над покращенням життя дітей та сімей на всій території України.

Програми ЮНІСЕФ впроваджуються у Києві, АР Крим, Одесі, Донецьку, Львові, Херсоні, Сумах, Івано-Франківську, Черкасах, Житомирі, Хмельницькому, Чернігові, Дніпропетровську, Запоріжжі, Миколаєві.

Учням у ігровій формі, з показом слайдів було роз’яснено їхні основні права, згідно Конституції України:

Кожна дитина має невід’ємне право на життя.

Кожна дитина має право на піклування та турботу.

Кожна дитина має право на достатнє харчування та дах над головою. Про це повинні піклуватися батьки дитини, якщо ж їх нема, то опікуни, держава.

Кожна дитина має право на розваги та дозвілля.

Кожна дитина має право на освіту.

Кожна дитина має право на медичну допомогу.

Кожна дитина має право на особисте приватне життя.

Кожна дитина має право висловлювати свою особисту точку зору.

Зустріч була цікавою та пройшла в теплій, дружній атмосфері.