Деклараційна кампанія - 2018

Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

На допомогу захисникам Батьківщини!Щодо професійного відбору у 2014 році

Відповідно до листа Міністерства юстиції України від 11.06.2014 № 14-32/868 Головним управлінням юстиції у Київській області буде здійснюватись професійний відбір осіб для вступу у 2014 році до Національного університету «Одеська юридична академія України» та Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» з урахуванням Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29.10.2013 № 1510, та з урахуванням майбутнього працевлаштування випускників в органах юстиції Київської області, та з урахуванням майбутнього працевлаштування випускників в органах юстиції Київської області.

Професійний відбір здійснюється Головним управлінням юстиції у Київській області на підставі плану прийому-добору абітурієнтів у 2014 році (додається) з дотриманням вимог Міністерства юстиції України.

 Так, критеріями професійного відбору у 2014 році, який здійснюватиметься утвореною при Головному управлінні юстиції у Київській області комісією, мають бути:

         успішність навчання, як сума середнього балу документа про повну загальну середню освіту, та сума балів сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти;

участь у профільних конкурсах, підтверджена копіями грамот, нагород, похвальних листів, інших заохочувальних відзнак;

професійна спрямованість кандидата на роботу в органах юстиції, розуміння специфіки майбутньої роботи, що визначається під час співбесід з кандидатами.

Особі, яка успішно пройшла в Головному управлінні юстиції у Київській області професійний відбір, видається рекомендація, в якій зазначається факультет та орган, для роботи в якому буде готуватися молодий фахівець.

Кандидати для отримання рекомендації, мають подати наступні документи:

 заяву на ім’я начальника Головного управління юстиції у Київській області про видачу рекомендації та зобов’язання відпрацювати в структурі органів юстиції не менше трьох років після закінчення навчання;

 копія паспорта (всі заповнені сторінки);

          копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

 характеристика з місця навчання;

 копія табеля успішності, документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень або документ про базову середню освіту) та додаток до нього;

         копія Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, що відповідають переліку вступних випробувань, для участі у конкурсі щодо вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність);

         автобіографія;

         2 фотокартки розміром 3x4;

         особову картку;

         документи про участь у профільних конкурсах, копії грамот, нагород, похвальних листів та інших заохочувальних відзнак (у разі наявності).

Документи кандидатів оформляються належним чином в територіальних управліннях юстиції Київської області та направляються з супровідним листом за підписом керівника управління юстиції до Головного управління юстиції у Київській області.