Деклараційна кампанія - 2018

Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

На допомогу захисникам Батьківщини!Позачергові вибори Народних депутатів України

Указом Президента України від 27 серпня 2014 року № 690/2014 "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів"  26 жовтня 2014 року призначені позачергові вибори народних депутатів України.
Конституцією України та Законом України "Про вибори народних депутатів України" визначено, що право голосу на виборах народних депутатів України мають громадяни України, яким на день голосування виповнилося вісімнадцять років. Не має права голосу громадянин, визнаний судом недієздатним.
Для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, в Україні існує автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система «Державний реєстр виборців» та діють органи Державного реєстру виборців. Згідно зі статтею 21 Закону України "Про Державний реєстр виборців" виборець може особисто звернутися з письмовим запитом до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою щодо змісту його персональних даних у Реєстрі, пред’явивши паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України. Виборець, постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на таке звернення іншу особу. Перевірка своїх даних в Реєстрі забезпечить людині гарантію того, що вона зможе в день виборів знайти себе у списках виборців та проголосувати.
Організація і порядок проведення позачергових виборів депутатів здійснюються відповідно до статті 107 Закону України "По вибори народних депутатів України".
На позачергових виборах народних депутатів кожний виборець має в одномандатному та загальнодержавному багатомандатному виборчих округах по одному голосу. Громадяни України обирають депутатів безпосередньо шляхом голосування за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії та кандидатів у депутати в одномандатних округах.
 Виборець може використати право голосу тільки на одній виборчій дільниці, де він включений до списку виборців. З 15 жовтня 2014 року кожен виборець зможе ознайомитися з попереднім списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей. У разі виявлення неточностей у списку виборець може звернутися до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Реєстру із заявою про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися. До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені в ній відомості.
Участь громадян України у виборах депутатів є добровільною. Громадянам України забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні. Голосування на виборах депутатів є таємним. Кожний виборець голосує на виборах особисто.
Незалежно від місця перебування в день голосування кожен виборець може реалізувати своє право голосу, тимчасово змінивши місце голосування. Зміна місця голосування – механізм, який забезпечує голосування виборця не за його виборчою адресою (зареєстрованим місцем проживання), а за місцем його перебування у день виборів. 
Законом України "Про Державний реєстр виборців"  передбачено, що звернення виборця про тимчасову зміну місця голосування повинна бути мотивованим. Зокрема, це може бути  посвідчення військовослужбовця чи військовий квиток  (для громадян України - військовослужбовців) та документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування (наприклад: довідка з місця роботи, довідка сільської ради про місце проживання, документ про право власності на житло, виклик на заліково-екзаменаційну сесію тощо). У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред’являються органу ведення Реєстру для перевірки вірності цих копій. Члени окружної та звичайних виборчих комісій, які в день виборів будуть працювати на дільницях, до якої їх виборча адреса не відноситься, подають  заяву про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси, до неї додають копію  посвідчення чинного члена ОВК чи ДВК (пред’являється оригінал) або копію рішення про утворення/зміни в складі ОВК чи ДВК.
Зважаючи на складну ситуацію, що склалася в окремих регіонах України для виборців, виборча адреса яких знаходиться на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької чи Луганської області, та які на день проведення виборів будуть перебувати не за місцем реєстрації, постановами Центральної виборчої комісії встановлено особливий порядок тимчасової зміни місця голосування. При зверненні до органу ведення Державного реєстру виборців із заявою про тимчасову зміну місця голосування на період проведення позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року, вони можуть не додавати документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця їх голосування без зміни виборчої адреси, а пред’явити лише паспорт громадянина України.
   Заява про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси приймаються відділом ведення Державного реєстру виборців до 20 жовтня 2014 року та розглядається невідкладно, виборцю видається посвідчення  про тимчасову зміну місця голосування встановленої форми.
Таким чином кожен громадянин України, який має право голосу може безперешкодно виконати свій громадянський обов’язок та скористатися належним йому виборчим правом.

 

Переяслав-Хмельницьке міськрайонне управління юстиції у Київській області

поняття "сепаратизм"

У світлі подій, які відбуваються в Україні (анексія Російською Федерацією Автономної республіки Крим, події на сході країни), особливого значення набуває поінформованість населення про зміст та значення поняття «сепаратизм» та відповідальності за вчинення таких дій.
Зокрема, сепаратизм (від лат. separatio - відокремлення) — прагнення окремих груп населення чи організації до відокремлення, відособлення; рух за надання частині держави права автономії чи за її повне відокремлення й створення нової держави.
У багатонаціональних державах - прагнення національних меншин до відокремлення, створення самостійної держави. Дуже часто причиною сепаратизму в політиці є культурно-етнічний поділ. У межах політичної партії чи руху сепаратизм відображає прагнення опозиційної частини реалізувати власні інтереси й цілі, що не збігаються з офіційно визнаними і декларованими політичною партією чи рухом.
Разом з тим, причини сепаратизму дуже часто бувають пов’язані з грубим порушенням прав людини і народів, національних, расових і релігійних груп (меншин), а також державних інтересів.
Сепаратизм також розрізняється по цілях, які переслідують відповідні групи людей: по-перше, виділяють сепаратизм, метою якого є відділення і утворення нової незалежної держави; по-друге, сепаратизм, з метою відділення та приєднання до іншої держави; по-третє, сепаратистські рухи, метою яких є тільки отримання більшої автономії при збереженні регіону у складі держави.
В Україні за останній час почастішали (а в окремих місцях мають місце) сепаратистські та інші прояви, які загрожують територіальній цілісності держави та грубо порушують конституційні права громадян.
Територіальна цілісність і недоторканність України є невід’ємною складовою самостійності та незалежності.
Частиною 3 статті 2 Конституції України проголошено, що територія України в межах існуючого кордону є цілісною та недоторканною.
Кримінальним кодексом України (КК України) передбачено цілу низку складів протиправних дій за злочини проти Основ національної безпеки.
Зокрема:
Стаття 109 КК України. «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади»: 1. Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій - караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років. 2. Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій - караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк. 3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації - караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Стаття 110 КК України. «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України»: 1. Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій - караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років. 2. Ті самі дії, якщо вони вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі - караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років. 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків - караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.
Стаття 111 КК України. «Державна зрада»: 1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України - карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.
Стаття 113 КК України. «Диверсія»: Вчинення з метою ослаблення держави вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров’ю, на зруйнування або пошкодження об’єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, а також вчинення з тією самою метою дій, спрямованих на радіоактивне забруднення, масове отруєння, поширення епідемій, епізоотій чи епіфітотій - карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.
Стаття 114 КК України. «Шпигунство»: 1. Передача або збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю, якщо ці дії вчинені іноземцем або особою без громадянства - караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.
Стаття 114-1 КК України. «Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань»: 1. Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період - карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. 2. Те саме діяння, яке призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків - карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.
Сподіваємось, що спільні зусилля правоохоронних органів району, органів державної влади та місцевого самоврядування у взаємодії з жителями нашого району дозволять зберегти існуючий мир та спокій, забезпечити виконання законів та Конституції України.

 

Переяслав-Хмельницьке міськрайонне управління юстиції

Нарада з стягнення недоїмки із страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування з боржників на користь Державного бюджету України

02.10.2014 в приміщенні відділу державної виконавчої служби Переяслав-Хмельницького міськрайонного управління юстиції відбулася спільна нарада при начальнику відділу державної виконавчої служби Переяслав-Хмельницького міськрайонного управління юстиції з представниками Управління Пенсійного фонду України в місті Переяславі-Хмельницькому та Переяслав-Хмельницькому районі.

Порядок денний: стягнення недоїмки із страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування з боржників юридичних та фізичних осіб-підприємців на користь Державного бюджету України; підсумки спільної співпраці за 9 місяців 2014 року; обговорення Акту звірення виконавчих документів за рішеннями про стягнення на користь держави в інтересах органів Пенсійного фонду станом на 01.10.2014 року.

З даним питанням виступала юрист Управління Пенсійного фонду України в місті Переяславі-Хмельницькому та Переяслав-Хмельницькому районі Кукса Н. та головний державний виконавець відділу державної виконавчої служби Переяслав-Хмельницького МРУЮ Рашева Н.І., яка донесла до відома присутніх результати проведеної нею роботи протягом 9 місяців 2014 року.

Так, на виконанні у відділі ДВС Переяслав-Хмельницького МРУЮ підлягало примусовому виконанню 150 виконавчих документів щодо стягнення коштів в інтересах органів Пенсійного фонду України на загальну суму 523 876 грн. З них завершено станом на 01.10.2014 року – 110 виконавчих документів на суму 382 076 грн.

Вирішили: головному державному виконавцю відділу Рашевій Н.І., яка займається даною категорією справ, спрямувати свою роботу на зменшення залишку виконавчих документів щодо стягнення коштів за рішеннями судів та інших органів на користь Державного бюджету України в інтересах ПФУ шляхом направлення відповідних подань щодо притягнення до кримінальної відповідальності боржників за невиконання рішень, перевірки майнового стану боржників, шляхом надіслання відповідних запитів до державних установ, шляхом звернення до суду з поданнями щодо обмеження боржників у праві виїзду за межі України, по мірі потреби.

З метою здійснення контролю за виконанням рішень судів вищезазначеної категорії і надалі щоквартально проводити спільні наради та взаємозвірки з  Управлінням Пенсійного фонду України в місті Переяславі-Хмельницькому та Переяслав-Хмельницькому районі, підсилити взаємодію з Управлінням Пенсійного фонду України в місті Переяславі-Хмельницькому та Переяслав-Хмельницькому районі та відділу державної виконавчої служби Переяслав-Хмельницького МРУЮ щодо стягнення недоїмки із страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

тематичні заходи з питань підвищення рівня правової обізнаності громадян щодо протидії корупції в судовій системі

        В рамках Всеукраїнського тижня правових знань «Подолання корупції в судовій системі», проводиться низка тематичних заходів з питань підвищення рівня правової обізнаності громадян щодо протидії корупції в судовій системі.

       Так, щоденно  з 29.09.2014 по 03.10.2014 з 10.00 год. по 17.00 год. надаватимуться консультації з питань, що можуть бути пов'язані із корупцією у судовій системі у громадській приймальні Головного управління юстиції у Київській області.

       Крім того, щоденно з 29.09.2014 по 03.10.2014 з 10.00 год. по 17.00 год. функціонуватиме «гаряча» телефонна лінія з питань, що можуть бути пов'язані із корупцією у судовій системі.

        Для отримання консультацій Ви можете звернутися до громадської приймальні Головного управління (каб. 14, вул. Ярославська, 5/2,  м. Київ) або до громадських приймалень за місцем проживання (переглянути адреси та контактні телефони громадських приймалень Київської області).

       «Гаряча» телефонна лінія з питань, що можуть бути пов'язані із корупцією у судовій системі працюватиме за наступним номером : (044) 462 53 91

       Законом України «Про судоустрій та статус суддів» передбачено, що суддя зобов’язаний своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства, виконувати вимоги та дотримуватися обмежень, встановлених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції". З метою відновлення довіри до судової влади в Україні, з’ясування фактів, що свідчать про порушення суддями присяги, наявність підстав для притягнення суддів до дисциплінарної або кримінальної відповідальності прийнято Закон України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні».

       Ганебним явищем у судовій системі є випадки вимагання від громадян неправомірної вигоди. Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» неправомірна вигода - це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав. Відповідно до статті 368 КК України судді є службовими особами, які займають відповідальне становище. Діяння, предметом якого була неправомірна вигода, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією.

      Згідно із Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», об'єднання громадян, їх члени або уповноважені представники, а також окремі громадяни в діяльності щодо запобігання, виявлення і протидії корупційним правопорушенням мають право повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних правопорушень спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції, іншим органам, зазначеним у статті 5 цього Закону, керівництву та колективу підприємства, установи чи організації, в яких були вчинені ці правопорушення, а також громадськості.

                                                                                     Переяслав-Хмельницьке міськрайонне управління юстиції

Інформація для участі у конкурсі адвокатів

На виконання наказу Міністерства юстиції України від 09 вересня 2014 року №182/7 «Про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги», Головне управління юстиції у Київській області повідомляє про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, у Київській області.
 Претенденти, які пройшли конкурсний відбір, залучатимуться до надання безоплатної вторинної правової допомоги на постійній основі за контрактом або на тимчасовій основі на підставі договору відповідно до Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 № 8 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 № 1214).
Відповідно до Порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1362 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2012 № 915),претенденти, які виявили намір взяти участь у конкурсі, повинні відповідати таким вимогам щодо їх професійного рівня:
˗ наявність свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю;
˗ знання нормативно-правових актів у сфері захисту прав людини;
˗ знання норм процесуального та матеріального права;
˗ знання та дотримання правил адвокатської етики;
˗ вміння складати процесуальні заяви, скарги та інші документи правового характеру;
˗ вміння працювати з правовими базами даних;
˗ володіння державною мовою (володіння англійською мовою та/або мовами національних меншин, які на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці становлять значну частку населення, є перевагою);
˗ досвід роботи (є перевагою).
 
Для участі у конкурсі необхідно особисто подати за встановленою Міністерством юстиції формою заяву разом з такими документами:
˗ копіями паспорта громадянина України, облікової картки платника податків, свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, трудової книжки, документів про освіту;
˗ біографічною довідкою та анкетою за встановленою Міністерством юстиції формою, а також мотиваційним листом (до 500 слів), у довільній формі за підписом претендента.
Увага! Зразки заяви, біографічної довідки та анкети розміщено на офіційному веб-сайті Координаційного центру з надання правової допомоги http://www.legalaid.gov.ua/ua/konkurs-advokativ/fifth.
 Заяви та документи, необхідні для участі у конкурсі, приймаються до 15 жовтня 2014 року Головним управлінням юстиції у Київській області та управліннями юстиції:  Київська область вул. Ярославська, 5/2, м. Київ, 04073, Головне управління юстиції у Київській області, (044) 462-53-91 Заступник начальника управління, Борковська Світлана Павлівна, (044) 462-53-91
 
Конкурс проводиться у три етапи:
- перший етап - розгляд документів, поданих претендентами: 21 жовтня 2014 року за адресою: вул. Ярославська, 5/2, м. Київ;
- другий етап - письмове тестування претендентів: 25 жовтня 2014 року з 10 до 12 год. за адресою: вул. Ярославська, 5/2, м. Київ;
- третій етап - співбесіди з претендентами: 30 жовтня 2014 року за адресою: вул. Ярославська, 5/2, м. Київ. Точний день та час співбесіди кожного претендента буде окремо повідомлено під час реєстрації для проходження письмового тестування.
 
 
Переяслав-Хмельницьке міськрайонне управління юстиції 04567 7-11-86

Оголошення щодо виїздів пересувного консультативного центру правової освіти населення, що діє при Київській обласній державній адміністрації

         На виконання розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 17.07.2014 № 226, Програми правової освіти населення Київської області на 2011–2014 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради від  24.03.2011 № 058-05-VI, протягом серпня - жовтня 2014 року для мешканців Київської області, в т.ч. громадянам України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції та їх сім’ям, надаватимуться безоплатні правові консультації з питань земельного законодавства, законодавства у сфері пенсійного та соціального забезпечення та інших питань, що виникають у громадян.

         Консультації надаватимуться під час роботи пересувних консультативних центрів правової освіти населення Київської обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, що діє при Київській обласній державній адміністрації, районних, міських міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення, що діють при райдержадміністраціях та міськвиконкомах, фахівцями Головного управління Держземагентства у Київській області, Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області, департаменту  соціального захисту населення Київської облдержадміністрації, Головного управління юстиції у Київській області.

З інших питань, що порушуватимуться громадянами, будуть залучатися відповідні спеціалісти.

Метою діяльності центру є надання безоплатної правової допомоги шляхом проведення виїзних прийомів та правового консультування громадян. Під час прийому громадян будуть розглядатися питання призначення та перерахунку пенсій, приватизація земельних ділянок, оформлення права власності на землю тощо.

         Кожен зможе отримати кваліфіковану правову допомогу з роз’ясненням проблемних правових питань.

         Для уточнення дати проведення виїздів вищезазначених центрів необхідно звернутися до Переяслав – Хмельницького міськрайонного управління юстиції Київської області або до управління організаційної та правової роботи Головного управління юстиції у Київській області.

         Контакти:

         Управління організаційної та правової роботи Головного управління юстиції у Київській області: тел. (044) 462-53-91- начальник управління Степанов Ігор Олександрович.

Переяслав-Хмельницьке міськрайонне управління юстиції. Контактний телефон: (04567) 5-38-65.