Деклараційна кампанія - 2018

Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

На допомогу захисникам Батьківщини!Проведення реформ у системі органів юстиції

 На початку лютого 2015 року Міністерством юстиції розпочато процес реформування у системі органів юстиції, необхідність якого викликана низькою ефективністю роботи, високою забюрократизованістю, надлишковою кількістю управлінського апарату.
  В рамках ініційованої Міністерством юстиції інституційної реформи системи органів юстиції, прийнято рішення щодо ліквідації Державної реєстраційної служби України та Державної виконавчої служби, скорочення центрального апарату Міністерства юстиції на 20% і територіальних органів юстиції на 10 %.
 Першим кроком перегляду кадрової політики стало проведення Міністерством юстиції 06 лютого 2015 року тестування керівного складу органів юстиції обласного рівня, за результатами якого 47 осіб вимушені були залишити посади.
  Міністерством юстиції України вже оголошено конкурси на всі вакантні посади, основною метою яких є максимальне залучення молодих, вмотивованих, ініціативних, перспективних людей.
  Наразі процес реорганізації триває і в Головному територіальному управлінні юстиції у Київській області. На офіційному веб-сайті Управління, в обласній газеті «Час Київщини» оголошено про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад.
  Затверджено нову організаційно-штатну структуру, яка передбачає посади двох нових заступників у керівника головного управління юстиції, що відповідатимуть за напрямки реєстраційної та виконавчої служби.
   Переведення співробітників органів юстиції до нової структури відбуватиметься за окремим порядком оцінювання ефективності їх діяльності.
  Водночас Міністерством юстиції ініційовано внесення низки новел до чинного законодавства, які сприятимуть зменшенню корупційних ризиків у діяльності органів юстиції, зокрема, щодо:
  - встановлення рівня плати за державну реєстрацію в залежності від строків її проведення;
  - виплати державним реєстраторам та державним виконавцям винагороди за результатами їх діяльності в розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України, та щодо інших реформ у діяльності органів юстиції.
   Крім того створено правове підґрунтя для розширення мережі суб’єктів надання реєстраційних послуг.
 Відбуваються реформи і в системі доступу до професії нотаріуса, зокрема запроваджено анонімне електронне тестування.

До уваги адвокатів!

  Оголошено конкурс з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги. Заяви для проходження конкурсу приймаються Головним управлінням юстиції у Київській області за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 5/2, а також Переяслав-Хмельницьким міськрайонним управлінням юстиції за адресою: м. Переяслав-Хмельницький, вул. Оболоння, 2-в, тел. (04567) 7-11-86,  до 16 березня 2015 року.
   З повним текстом оголошення можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Головного управління юстиції у Київській області: (http://www.kyivobljust.gov.ua).

 

Переяслав – Хмельницьке міськрайонне управління юстиції

ГРАФІК участі керівництва у прямій «гарячій» телефонній лінії Переяслав-Хмельницького міськрайонного управління юстиції на 2015 рік

                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                         Наказ

                                                                                                                         Переяслав- Хмельницького

                                                                                                                         міськрайонного управління

                                                                                                                         юстиції №  3/22 від 05.01.2015

п/п

ПІБ, посада

Дата

проведення

Номер телефону

1

Яковченко Олена Олексіївна

начальник Переяслав -Хмельницького міськрайонного управління юстиції

03.03.2015

03.09.2015

7 – 11 - 86

2

Соколов Григорій Олексійович

начальник відділу державної виконавчої служби Переяслав – Хмельницького міськрайонного управління юстиції

24.03.2015

22.10.2015

7 – 23 -- 35

3

Колесник Руслан Михайлович

начальник реєстраційної служби Переяслав – Хмельницького міськрайонного управління юстиції

21.04.2015

27.10.2015

7 – 19 - 80

4

Литовченко Вікторія Василівна

заступник начальника реєстраційної служби Переяслав -  Хмельницького міськрайонного управління юстиції – начальник відділу реєстрації актів цивільного стану Переяслав – Хмельницького міськрайонного управління юстиції

19.05.2015

11.11.2015

5 – 45 - 20

5

Грукач Вікторія Олександрівна

начальник відділу державної  реєстрації речових прав на нерухоме майно Переяслав – Хмельницького міськрайонного управління юстиції

 

12.05.2015

17.11.2015

5 – 38 - 65

6

Кошман Аліна Михайлівна

начальник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та легалізації

09.06.2015

08.12.2015

 

7 – 19- 80

 

 


Примітка : Час проведення – з 10.00 до 12.00

До уваги підприємств, установ, організацій міста Переяслав – Хмельницький та району!

  З метою оперативного і повного забезпечення правовою інформацією громадян, просимо врахувати в роботі для підвищення рівня правової поінформованості працівників в установах, організаціях, підприємствах наступне.
Бюлетень «Офіційний вісник України» в журнальній формі (передплатний індекс 40433), в електронній формі на CD-диску (передплатний індекс 48345) забезпечує постійну підтримку нормативно-правових актів у контрольному стані.      Така підтримка здійснюється завдяки електронним технологіям. Бюлетень має дві частини: друковану і електронну.
 У друкованій частині подається інформація щодо динаміки нормотворчого процесу протягом місяця. Зокрема переліки: нових прийнятих актів; змінених актів; актів, що втратили чинність тощо. Надаються систематичний та алфавітно-предметний покажчики нормативно-правових актів. Друкується таблиця опублікування актів у бюлетені «Офіційний вісник України» та в інших офіційних виданнях за кожні три місяці.
  Електронна частина (CD-диск) містить комп’ютерну довідково-пошукову систему. ЇЇ інформаційна база включає тексти актів законодавства України в контрольному стані, в тому числі опублікованих у бюлетені «Офіційний вісник України». Електронні тексти актів щомісячно оновлюються з урахуванням прийнятих змін і доповнень – підтримуються в контрольному стані. Тексти актів носять інформаційний характер.
  За додатковою інформацією щодо здійснення передплати звертатися за телефонами: (044) 278-00-74, 353-57-02 (ДП «Українська правова інформація» адреса: 01601, м. Київ-601, пров. Рильський, 8а).

Переяслав-Хмельницьке міськрайонне управління юстиції До уваги громадян!!!

Кабінетом Міністрів України з метою реалізації пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» 03.09.2014 прийнято постанову № 440 якою затверджено Порядок погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою. Відповідно до зазначеного Порядку виконавчі документи за рішеннями суду про стягнення коштів або рішення суду, що набрали законної сили, боржником за якими є державний орган, державне підприємство, установа, організація або юридична особа, примусова реалізація майна якої забороняється відповідно до законодавства, які видані або ухвалені до 01.01.2013, подаються до органів державної виконавчої служби для здійснення їх обліку, інвентаризації та подальшої передачі органам, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів для погашення заборгованості.
Особа на користь чи в інтересах якої ухвалено рішення суду або видано виконавчий документ, або її представник звертається до управління державної виконавчої служби відповідного головного управління юстиції за місцезнаходженням боржника, та надає такі документи:
- заяву про виконання рішення із зазначенням реквізитів банківського рахунка, на який слід перерахувати кошти, або даних для перерахування коштів у готівковій формі через банки або підприємства поштового зв'язку, якщо зазначений рахунок відсутній (форма заяви додається);
- оригінал (дублікат) виконавчого документа або рішення суду (належним чином завірену його копію). Копія рішення суду вважається належним чином оформленою, якщо вона видана в порядку встановленому Інструкцією з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженою наказом Державної судової адміністрації України від 17.12.2013 № 173, Інструкцією з діловодства в адміністративних судах України, затвердженою наказом Державної судової адміністрації України 17.12.2013 № 174 та Інструкцією з діловодства в господарських судах України затвердженою наказом Державної судової адміністрації від 20.02.2013 № 28. Копія рішення суду обов'язково повинна містити відмітку про те, що рішення набрало законної сили;
- копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків);
- копію паспорта громадянина України. Копії довідки та паспорта не завіряються.
Зазначені документи можуть бути подані заявником особисто до відповідного головного управління юстиції, або направлені поштою.
При цьому звертаємо увагу, що у разі, якщо документи подаються представником, його повноваження повинні бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства та посвідчені такими документами:
- довіреністю фізичної особи;
- довіреністю юридичної особи або документами, що посвідчують право представництва юридичної особи (документом про призначення керівником юридичної особи тощо);
- рішенням про призначення опікуном чи піклувальником.
У разі подання до органу державної виконавчої служби виконавчого документа заявник додає до нього копію судового рішення (за наявності).У разі якщо судом змінено спосіб і порядок виконання рішення, до виконавчого документа або рішення суду заявник додає відповідну ухвалу суду про зміну способу і порядку виконання рішення. Якщо заявником подані не всі зазначені документи, або ці документи не відповідають вимогам законодавства, відповідальна особа надсилає заявнику повідомлення про необхідність усунути виявлені недоліки. У цьому разі питання про прийняття рішення для обліку вирішується після приведення документів у відповідність до законодавства. Повідомлення про прийняття рішення до обліку надсилається заявнику не пізніше п'ятнадцяти робочих днів з дня надходження рішення до органу державної виконавчої служби. У повідомленні зазначається черга задоволення вимог заявників, до якої включено рішення.
Рішення повертається заявнику у разі, якщо перевіркою даних Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень встановлено, що воно виконано в повному обсязі. У цьому випадку подані документи направляються заявнику рекомендованою кореспонденцією з відповідною довідкою з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень. Прийняті для обліку рішення вносяться до Реєстру рішень, виконання яких гарантується державою. З метою забезпечення заявнику доступу до цього Реєстру у повідомленні про прийняття рішення до обліку зазначаються адреса відповідного веб-сайта в Інтернеті, а також ідентифікатор для доступу до інформації Реєстру.
Інформацію щодо роботи Реєстру можна отримати в Державному підприємстві «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України за телефоном (044) 206-71-38.
Щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, прийняті органами державної виконавчої служби виконавчі документи та рішення суду передаються органам, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів для погашення заборгованості за ними. Про передачу рішення заявнику надсилається повідомлення із зазначенням реквізитів акта приймання-передавання.
Погашення заборгованості здійснюється в межах бюджетних асигнувань, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду на підставі рішень, поданих органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, згідно з Порядком виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 №845.
 
Зразок заяви, яку слід подавати разом з документами до територіальних органів ДВС України додається.
Начальник управління ДВС І.В. Зарубенко
Управління державної виконавчої 
служби Головного управління юстиції
у Київській області
______________________________________ 
(найменування (для юридичних осіб),
ПІБ (для фізичних осіб) заявника)
______________________________________
(адреса для листування, телефон, адреса електронної пошти (за наявності)
______________________________________
(у разі якщо заява подається представником, 
зазначається його ПІБ, та документ який 
підтверджує його повноваження)
ЗАЯВА

Відповідно до пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» та пункту 4 Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 440, прошу прийняти виконавчий лист (рішення) від __________ р. № _____, виданий (не)_______________________________________________________________ (назва суду) про__________________________________________________________________________
(повна резолютивна частина рішення)
Кошти прошу перераховувати ___________________________________________________
(реквізити банківського рахунка, на який слід перерахувати кошти, або дані для перерахування коштів у готівковій формі через банки або підприємства поштового зв'язку, якщо зазначений рахунок відсутній)
Додаток:
1. Оригінал (дублікат) виконавчого документа (копія рішення суду) на ___ арк.;
2. Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків на ___ арк.;
3. Копія паспорта на ____ арк..;
4. Копія довіреності, чи іншого документа, який підтверджує повноваження (у разі, якщо заява подається представником.
5.
6.
  « » ________ 2014                                                                              Підпис

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЧИННОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

У зв’язку з прийняттям Верховною Радою України 14 жовтня 2014 року Закону України «Про запобігання корупції» та з метою уникнення помилок з боку правоохоронних органів та інших суб’єктів правовідносин Міністерство юстиції інформує про особливості введення в дію його положень.
 Згідно з пунктом 1 Розділу ХІІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про запобігання корупції» цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності. При цьому вперше Закон України «Про запобігання корупції» був офіційно опублікований у виданні «Голос України» 25 жовтня 2014 року.
 З огляду на зазначене, положення Закону «Про запобігання корупції», пов’язані з регулюванням суспільних відносин в антикорупційній сфері, будуть введені в дію 26 квітня 2015 року. Це правило поширюється, серед іншого, й на пункт 3 зазначеного Розділу Закону щодо застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів в частині, що не суперечить цьому Закону; на пункт 4 цього ж Розділу щодо втрати чинності законами «Про засади запобігання і протидії корупції» та «Про правила етичної поведінки»; на пункт 5 вказаного Розділу, яким передбачено низку змін до законодавчих актів.
 При цьому слід враховувати, що саме дата введення в дію Закону «Про запобігання корупції» є початком для виникнення, зміни чи припинення прав та обов’язків відповідних суб’єктів правовідносин.
 Таким чином, до 26 квітня 2015 року застосуванню підлягають закони «Про засади запобігання і протидії корупції» та «Про правила етичної поведінки». Починаючи з 26 квітня 2015 року - у зв'язку з введенням в дію положення про втрату чинності зазначеними законами - має розпочатися застосування Закону «Про запобігання корупції» і передбачених ним змін до актів законодавства.
 З метою уникнення помилок Міністерство юстиції радить використовувати лише офіційні тексти діючих на сьогодні законів, з якими можна ознайомитись, зокрема, на офіційному сайті Верховної Ради України.

 Переяслав-Хмельницьке міськрайонне управління юстиції

Методичні рекомендації щодо дисциплінарної відповідальності судді

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Управління організаційної та правової роботи

 

 Методичні рекомендації 
щодо дисциплінарної відповідальності судді

 

м. Київ, 2014


Методичні рекомендації підготовлені Управлінням організаційної та правової роботи Головного управління юстиції у Київській за матеріалами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України  та розраховані для використання у роботі посадовими особами та структурними підрозділами Головного управління юстиції у Київській області, органів та установ юстиції області, а також широкими верствами населення.
Правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні з метою захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, прав та законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави на засадах верховенства права визначені у Конституції України, Законі України «Про судоустрій і статус суддів», Законі України «Про Вищу раду юстиції».
 Відповідно до статті 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з таких підстав:
1) істотні порушення норм процесуального права при здійсненні правосуддя, пов’язані, зокрема, з відмовою у доступі особи до правосуддя з підстав, не передбачених законом, порушення вимог щодо розподілу та реєстрації справ у суді, правил підсудності чи підвідомчості, необґрунтоване вжиття заходів забезпечення позову;
2) невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом;
3) порушення вимог щодо неупередженого розгляду справи, зокрема порушення правил щодо відводу (самовідводу);
4) систематичне або грубе одноразове порушення правил суддівської етики, що підриває авторитет правосуддя;
5) розголошення таємниці, що охороняється законом, в тому числі таємниці нарадчої кімнати або таємниці, яка стала відомою судді під час розгляду справи у закритому судовому засіданні;
6) неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, що встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», зазначення в ній завідомо неправдивих відомостей.
Скасування або зміна судового рішення не тягне за собою дисциплінарної відповідальності судді, який брав участь у його ухваленні, крім випадків, коли порушення допущено внаслідок умисного порушення норм права чи неналежного ставлення до службових обов’язків.
До суддів може застосовуватись дисциплінарне стягнення у виді догани.
Частиною п’ятою статті 126 Конституції України передбачено, що суддя звільняється з посади органом, що його обрав (Верховна Рада України) або призначив (Президент України), у разі, зокрема, порушення суддею вимог щодо несумісності, порушення суддею присяги.
Стаття 84 Закону зазначає, що право на звернення зі скаргою (заявою) щодо поведінки судді, яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, має кожен, кому відомі такі факти. Вища кваліфікаційна комісія суддів України (далі – Комісія) затвердила та розмістила на своєму офіційному веб-порталі зразок скарги (заяви) щодо неналежної поведінки судді, який може використовуватися для повідомлення Комісії відомостей про порушення суддею вимог щодо його статусу, посадових обов’язків чи присяги судді.
У разі участі в розгляді судової справи прокурора органи прокуратури можуть звернутися до Комісії із скаргою (заявою) щодо неналежної поведінки судді, яка може мати наслідком порушення дисциплінарної справи щодо судді, лише в разі, якщо судова справа, в якій мала місце така поведінка судді, не перебуває у провадженні суду будь-якої інстанції або якщо встановлений процесуальним законом строк подання апеляційної чи касаційної скарги закінчився.
Не допускається зловживання правом звернення до органу, уповноваженого здійснювати дисциплінарне провадження, у тому числі ініціювання питання відповідальності судді без достатніх підстав, використання такого права як засобу тиску на суддю у зв’язку з здійсненням ним правосуддя.
Дисциплінарну справу щодо судді не може бути порушено за заявою чи повідомленням, що не містять відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку судді, а також за анонімними заявами та повідомленнями.
Анонімні скарги (заяви) та скарги (заяви), у яких не зазначено суддю, дії якого оскаржуються, за наявності адреси повертаються Комісією заявнику для належного оформлення.
Закон визначає два органи, уповноважені здійснювати дисциплінарне провадження щодо судді:
1) Вища рада юстиції - щодо суддів вищих спеціалізованих судів та суддів Верховного Суду України;
2) Комісія - щодо суддів місцевих та апеляційних судів.
Вища рада юстиції здійснює дисциплінарне провадження стосовно суддів Верховного Суду України та суддів вищих спеціалізованих судів у порядку, встановленому Законом України «Про Вищу раду юстиції».
Порядок здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів місцевих та апеляційних судів Комісією встановлено статтею 86 Закону.
Дисциплінарне провадження можна поділити на чотири стадії: здійснення перевірки даних про наявність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, відкриття дисциплінарної справи, розгляд дисциплінарної справи та прийняття рішення.
Перевірка даних про наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи та притягнення судді до дисциплінарної відповідальності здійснюється членом Комісії у порядку, встановленому цим Законом.
Для здійснення перевірки даних щодо наявності підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності у Комісії діє автоматизована система визначення члена Комісії, який проводитиме таку перевірку.
Член Комісії за результатами перевірки складає висновок з викладенням фактів та обставин, виявлених у ході перевірки, та пропозицією про відкриття чи відмову у відкритті дисциплінарної справи. Висновок члена Комісії та зібрані у процесі перевірки матеріали передаються на розгляд Комісії.
З метою здійснення членами Комісії належної перевірки наявності підстав для притягнення суддів місцевих та апеляційних судів до дисциплінарної відповідальності діє служба дисциплінарних інспекторів, до складу якої входять тридцять три дисциплінарних інспектори. За кожним членом Комісії закріплюється три дисциплінарних інспектори.
Дисциплінарні інспектори за дорученням члена Комісії попередньо аналізують заяви та повідомлення про неправомірні дії суддів з метою виявлення підстав для відкриття дисциплінарних справ та здійснення перевірок; готують проекти висновків про наявність підстав для притягнення суддів місцевих та апеляційних судів до дисциплінарної відповідальності; виконують інші доручення члена Комісії в ході дисциплінарного провадження відповідно до цього Закону (частина друга статті 98 та стаття 99 Закону).
Питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті вирішує Комісія.
Копія рішення Комісії про відкриття дисциплінарної справи не пізніш як через три дні з дня його прийняття надсилається судді щодо якого відкрито дисциплінарну справу, та особі, за зверненням якої порушено справу. До рішення Комісії, яке надсилається судді, додається висновок члена Комісії, складений за результатами перевірки.
Повідомлення про час та місце розгляду Комісією питання про відкриття дисциплінарної справи чи про відмову в її відкритті розміщується на офіційному веб-порталі Комісії не пізніше як за 10 днів до засідання.
Розгляд дисциплінарної справи відбувається на засіданні Комісії, на яке запрошуються особа, за зверненням якої відкрито справу, суддя, стосовно якого відкрито справу, а в разі необхідності й інші заінтересовані особи.
У разі неможливості з поважних причин взяти участь у засіданні Комісії суддя, справа стосовно якого розглядається, може надати по суті порушених питань письмові пояснення, які додаються до матеріалів справи. Письмові пояснення судді оголошуються на засіданні Комісії в обов’язковому порядку. Повторна неявка цього судді на засідання Комісії є підставою для розгляду дисциплінарної справи за його відсутності.
Розгляд дисциплінарної справи стосовно судді відбувається на засадах змагальності. На засіданні Комісії заслуховуються повідомлення члена Комісії, який здійснював перевірку, про результати перевірки, пояснення судді, стосовно якого розглядається справа, та/або його представника, а також інших заінтересованих осіб.
Суддя, стосовно якого розглядається питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності, та/або його представник мають право надавати пояснення, ставити запитання учасникам провадження, висловлювати заперечення, заявляти клопотання і відводи.
Перебіг розгляду дисциплінарної справи стосовно судді та оголошення результатів її розгляду фіксуються технічними засобами.
Якщо після дослідження наявних в провадженні матеріалів Комісія визнає за необхідне з’ясувати додаткові або нові обставини, що мають істотне значення для прийняття рішення, вирішення питання відкладається до закінчення проведення додаткової перевірки.
У разі необхідності проведення додаткової перевірки, витребування додаткових матеріалів щодо судді, стосовно якого розглядається питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності, розгляд такого питання відкладається. Додаткова перевірка проводиться членом Комісії, який здійснював підготовку зазначеного питання до розгляду на засіданні Комісії, або, у разі його відводу (самовідводу) – іншим членом Комісії, визначеним рішенням Комісії. 
Комісія обговорює результати розгляду дисциплінарної справи за відсутності судді, стосовно якого розглядалася справа, і запрошених осіб. Рішення у дисциплінарній справі приймається Комісією більшістю від загального складу Комісії.
При обранні дисциплінарного стягнення стосовно судді враховуються  характер проступку, його наслідки, особа судді, ступінь його вини, обставини, що впливають на можливість притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.
Якщо Комісією прийнято рішення про відсутність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, Комісія припиняє дисциплінарне провадження та повідомляє про це заінтересованих осіб.
Дисциплінарне стягнення до судді застосовується не пізніше шести місяців із дня відкриття Комісією провадження в дисциплінарній справі, але не пізніше року з дня вчинення  проступку, без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування судді у відпустці.
За наслідками дисциплінарного провадження Комісія може прийняти рішення про направлення рекомендації до Вищої ради юстиції для вирішення питання щодо внесення подання про звільнення судді з посади за наявності для цього підстав.
Рішення Комісії викладається в письмовій формі, підписується головуючим і членами Комісії, які брали участь у розгляді дисциплінарної справи, і оголошується на засіданні.
За наявності окремої думки вона викладається членом Комісії у письмовій формі і додається до справи, про що головуючий повідомляє на засіданні. Зміст окремої думки оголошенню на засіданні не підлягає.
Копія рішення Комісії вручається судді, стосовно якого розглядалася дисциплінарна справа, а в разі його відсутності під час оголошення рішення надсилається у семиденний строк поштою.
Як вже зазначалось, до суддів може застосовуватися тільки один вид дисциплінарного стягнення - догана.
Інформація про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності оприлюднюється на офіційному веб-порталі Комісії. Ця інформація повинна містити дані про суддю, якого притягнуто до дисциплінарної відповідальності, накладене дисциплінарне стягнення та копію рішення Комісії про накладення такого стягнення.
Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення суддю не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, який не має дисциплінарного стягнення.
Дисциплінарне стягнення, накладене на суддю, може бути достроково знято Комісією за пропозицією відповідної ради суддів.
Відповідно до пункту 5 частини п’ятої статті 126 Конституції України суддя звільняється з посади у зв’язку з порушенням ним присяги судді.
Факти, які свідчать про порушення суддею присяги, мають бути встановлені Комісією або Вищою радою юстиції.
Комісія, за наслідками дисциплінарного провадження, може прийняти рішення про направлення рекомендації до Вищої ради юстиції для вирішення питання щодо внесення подання про звільнення судді з посади в разі встановлення Комісією обставин, які згідно із Законом можуть бути підставами для звільнення судді.
У разі прийняття Комісією такого рішення його копія направляється до Вищої ради юстиції.
У разі встановлення Комісією обставин, які свідчать про порушення суддею вимог щодо несумісності, Комісія повідомляє Вищу раду юстиції про наявність підстави для звільнення судді з посади.
Такі обставини Комісія може встановити при вирішенні питань про рекомендування кандидата для обрання на посаду судді безстроково, про переведення судді до іншого суду та при здійсненні дисциплінарного провадження щодо судді.
Суддя місцевого чи апеляційного суду може оскаржити рішення Комісії про притягнення його до дисциплінарної відповідальності до Вищої ради юстиції або Вищого адміністративного суду України не пізніше одного місяця з дня вручення йому чи отримання поштою копії рішення.
Скарга до Вищої ради юстиції подається суддею через Комісію.
Комісія не пізніш як у триденний строк після отримання скарги надсилає її разом із матеріалами дисциплінарної справи до Вищої ради юстиції.
Розгляд скарг Вищою радою юстиції здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про Вищу раду юстиції».
Розгляд адміністративного позову щодо оскарження рішення Комісії про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності здійснюється у порядку, передбаченому процесуальним законом.
Подання скарги до Вищої ради юстиції чи адміністративного позову до суду на рішення Комісії про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності зупиняє застосування дисциплінарного стягнення.
 
 
Начальник управління
організаційної та правової роботи                                                     І.О. Степанов


ЗРАЗОК    

Вища кваліфікаційна комісія суддів України

вул. Механізаторів, 9, м. Київ, 03109

 

Заявник: ___________________________________________

Заявник: ___________________________________________

  (прізвище, ім’я, по батькові фізичної або найменування юридичної особи)

Адреса місця проживання фізичної

особи або місцезнаходження

юридичної особи:                                 ___________________________________________

  ___________________________________________

(індекс, область, населений пункт, вулиця, номер будинку,квартири)

 

Контактний номер телефону: ___________________________________________

Скарга (заява)

щодо неналежної поведінки судді

 

1. Інформація про суддю: ______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_____________________________________________________________________________

(назва місцевого чи апеляційного суду, в якому працює суддя)

 

2. Судова справа: _____________________________________________________________

(номер справи, під час розгляду якої мала місце неналежна поведінка судді)

 

3. Судове рішення: ____________________________________________________________

______________________________________________________________________

(вид, дата та реєстраційний номер судового рішення, якщо неналежна поведінка судді мала місце під час розгляду справи)

 

4. Статус заявника: ___________________________________________________________

(сторона, третя особа, представник сторони, інші учасники судового процесу)

5. Відомості про порушення суддею вимог щодо його статусу, посадових обов’язків чи

присяги судді: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

6. Підстави дисциплінарної відповідальності судді відповідно до статті 83 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”:

¨         істотні порушення норм процесуального права при здійсненні правосуддя, пов’язані, зокрема:

¨         - з відмовою у доступі особи до правосуддя з підстав, не передбачених законом;

¨         - порушення вимог щодо розподілу та реєстрації справ у суді;

¨         - правил підсудності чи підвідомчості;

¨         - необґрунтоване вжиття заходів забезпечення позову;

¨         невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом;

¨         порушення вимог щодо неупередженого розгляду справи, зокрема порушення правил щодо відводу (самовідводу);

¨         систематичне або грубе одноразове порушення правил суддівської етики, що підриває авторитет правосуддя;

¨         розголошення таємниці, що охороняється законом, в тому числі таємниці нарадчої кімнати або таємниці, яка стала відомою судді під час розгляду справи у закритому судовому засіданні;

¨         неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік, зазначення в ній завідомо неправдивих відомостей;

¨         умисне порушення норм права чи неналежне ставлення до службових обов’язків, наслідком чого стало скасування або зміна судового рішення.

 

7. Прошу притягнути суддю ____________________________________________

(назва суду, ПІБ судді)

___________________________________ до дисциплінарної відповідальності.

 

8. “Всі відомості, подані у цій заяві, є правдивими, і я обізнаний з тим, що у разі поширення неправдивої інформації мене може бути притягнуто до встановленої законом відповідальності”.   ________________

(підпис заявника)

 Додаток: _________________________________________________________________________
(копії судових рішень та інших документів, що підтверджують викладені у скарзі (заяві) факти)
Дата ________________                                     Підпис заявника ________________

  

Примітка: 1. Прізвище, ім’я, по батькові заявника і судді потрібно зазначати в називному відмінку, друкованими літерами. Інші відомості викладати чітким, розбірливим почерком.
2. Скарга (заява) про скасування чи зміну судового рішення подається в порядку, встановленому процесуальним законодавством, і не є предметом розгляду Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.
3. Вища кваліфікаційна комісія суддів України здійснює дисциплінарне провадження лише стосовно суддів місцевих та апеляційних судів.
4. Якщо у Вас є відомості/докази про будь-який злочин, скоєний суддею, повідомте про це правоохоронні органи. Така інформація не є предметом розгляду Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.
5. Скарги (заяви) без зазначення місця проживання, не підписані автором (авторами), а також такі, з яких неможливо встановити авторство, визнаються анонімними і розгляду не підлягають.

 

Позачергові вибори Народних депутатів України

Указом Президента України від 27 серпня 2014 року № 690/2014 "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів"  26 жовтня 2014 року призначені позачергові вибори народних депутатів України.
Конституцією України та Законом України "Про вибори народних депутатів України" визначено, що право голосу на виборах народних депутатів України мають громадяни України, яким на день голосування виповнилося вісімнадцять років. Не має права голосу громадянин, визнаний судом недієздатним.
Для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, в Україні існує автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система «Державний реєстр виборців» та діють органи Державного реєстру виборців. Згідно зі статтею 21 Закону України "Про Державний реєстр виборців" виборець може особисто звернутися з письмовим запитом до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою щодо змісту його персональних даних у Реєстрі, пред’явивши паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України. Виборець, постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на таке звернення іншу особу. Перевірка своїх даних в Реєстрі забезпечить людині гарантію того, що вона зможе в день виборів знайти себе у списках виборців та проголосувати.
Організація і порядок проведення позачергових виборів депутатів здійснюються відповідно до статті 107 Закону України "По вибори народних депутатів України".
На позачергових виборах народних депутатів кожний виборець має в одномандатному та загальнодержавному багатомандатному виборчих округах по одному голосу. Громадяни України обирають депутатів безпосередньо шляхом голосування за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії та кандидатів у депутати в одномандатних округах.
 Виборець може використати право голосу тільки на одній виборчій дільниці, де він включений до списку виборців. З 15 жовтня 2014 року кожен виборець зможе ознайомитися з попереднім списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей. У разі виявлення неточностей у списку виборець може звернутися до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Реєстру із заявою про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися. До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені в ній відомості.
Участь громадян України у виборах депутатів є добровільною. Громадянам України забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні. Голосування на виборах депутатів є таємним. Кожний виборець голосує на виборах особисто.
Незалежно від місця перебування в день голосування кожен виборець може реалізувати своє право голосу, тимчасово змінивши місце голосування. Зміна місця голосування – механізм, який забезпечує голосування виборця не за його виборчою адресою (зареєстрованим місцем проживання), а за місцем його перебування у день виборів. 
Законом України "Про Державний реєстр виборців"  передбачено, що звернення виборця про тимчасову зміну місця голосування повинна бути мотивованим. Зокрема, це може бути  посвідчення військовослужбовця чи військовий квиток  (для громадян України - військовослужбовців) та документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування (наприклад: довідка з місця роботи, довідка сільської ради про місце проживання, документ про право власності на житло, виклик на заліково-екзаменаційну сесію тощо). У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред’являються органу ведення Реєстру для перевірки вірності цих копій. Члени окружної та звичайних виборчих комісій, які в день виборів будуть працювати на дільницях, до якої їх виборча адреса не відноситься, подають  заяву про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси, до неї додають копію  посвідчення чинного члена ОВК чи ДВК (пред’являється оригінал) або копію рішення про утворення/зміни в складі ОВК чи ДВК.
Зважаючи на складну ситуацію, що склалася в окремих регіонах України для виборців, виборча адреса яких знаходиться на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької чи Луганської області, та які на день проведення виборів будуть перебувати не за місцем реєстрації, постановами Центральної виборчої комісії встановлено особливий порядок тимчасової зміни місця голосування. При зверненні до органу ведення Державного реєстру виборців із заявою про тимчасову зміну місця голосування на період проведення позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року, вони можуть не додавати документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця їх голосування без зміни виборчої адреси, а пред’явити лише паспорт громадянина України.
   Заява про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси приймаються відділом ведення Державного реєстру виборців до 20 жовтня 2014 року та розглядається невідкладно, виборцю видається посвідчення  про тимчасову зміну місця голосування встановленої форми.
Таким чином кожен громадянин України, який має право голосу може безперешкодно виконати свій громадянський обов’язок та скористатися належним йому виборчим правом.

 

Переяслав-Хмельницьке міськрайонне управління юстиції у Київській області