Деклараційна кампанія - 2018

Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

На допомогу захисникам Батьківщини!ПОРЯДОК СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ

Згідно Сімейного кодексу України передбачено можливість визначення розміру аліментів як у частці від заробітку /доходу/ так і в твердій грошовій сумі. Однак, згідно ч. 2 ст. 182 Сімейного Кодексу України розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим,  ніж 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Для своєчасного отримання аліментів стягувачу необхідно пред'явити виконавчий лист про стягнення аліментів, виданий на підставі рішення суду у відділ державної виконавчої служби міста (району), на території якого проживає або отримує доходи боржник.Відповідно до вимог ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження" державний виконавець відкриває виконавче провадження на підставі виконавчого документу (тобто виконавчого листа, виданого судом на підставі відповідного рішення) і заяви стягувача або його представника про примусове виконання рішення. При цьому повноваження представника мають бути підтверджені відповідними документами. До виконання рішення про стягнення аліментів державний виконавець приступає негайно при отриманні виконавчого документу. Відповідно до вимог ч. 3 ст. 74 Закони України "Про виконавче провадження" державний виконавець у разі отримання виконавчого документу та при наявності боргу по аліментах, зобов'язаний розрахувати розмір заборгованості по аліментах і повідомити про наявність боргу стягувача і боржника. Аліменти можуть бути стягнуті за виконавчим листом за минулий час, але не більш як за три роки (за заявою стягувача), що передували пред’явленню виконавчого листа до виконання.  Якщо за виконавчим листом,  пред’явленим до виконання, аліменти не стягувались у зв’язку з розшуком платника аліментів або у зв’язку із перебуванням його за кордоном, вони мають бути сплачені за весь минулий час.

У разі неможливості стягнення аліментів із заробітної плати чи інших доходів боржника протягом трьох місяців підряд, якщо боржник ніде не працює та не отримує доходів, стягнення звертається на майно боржника, шляхом опису та арешту майна та передачі його на реалізацію торгівельним організаціям. Згідно ч. 3 ст. 195 СК України якщо платник  аліментів  не  працював  на  час  виникнення заборгованості  і  не  працює  на час визначення її розміру,  вона обчислюється виходячи із середньої заробітної плати працівника для даної місцевості. В такому випадку державний виконавець керується даними органу статистики в районі (місті), звідки отримує інформацію про середню заробітну плату по даній місцевості. Однак, не завжди можливо звернути стягнення на нерухоме майно, що належить боржнику – в силу ч. 7 ст. 52 ЗУ «Про виконавче провадження» у разі, якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує десяти розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване це житло, не здійснюється.

В разі, якщо боржник виїжджає на місце постійного проживання до країн,  з якими Україна не має договору про надання правової допомоги, стягнення аліментів провадиться на час виїзду за рішенням суду за весь період до досягнення дитиною повноліття. З осіб, які працюють за кордоном, стягнення аліментів проводиться в порядку та розмірах, передбачених законом.

Платник аліментів повинен повідомляти державного виконавця про зміну місця роботи чи проживання, а також про інші доходи. Але, як передбачено ЗУ «Про виконавче провадження» стягувач вправі зазначити відомості, що ідентифікують боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення (рахунок боржника, місце роботи чи місце отримання ним інших доходів, місцезнаходження його майна тощо). За наявності спору питання про розмір заборгованості по аліментах за заявою заінтересованої особи вирішується судом у порядку встановленому законом. Державний виконавець повинен вжити всіх передбачених законом примусових заходів для сплати боржником аліментів та заборгованості по них. Зокрема, у разі злісного ухилення боржника від сплати аліментів встановлених рішенням суду, а саме коли у боржника наявна заборгованість за шість місяців,   передбачена кримінальна відповідальність по ст. 164 Кримінального Кодексу України. Результатом порушеної кримінальної справи може бути позбавлення волі строком до одного року або виправні роботи  на той самий строк. Якщо вжитими державним виконавцем заходами місце проживання та місце роботи боржника не будуть встановлені, то державний виконавець зобов’язаний  порушити перед судом питання про розшук боржника через органи внутрішніх справ  на підставі ст. 40 Закону України «Про виконавче провадження». Одним із заходів є обмеження боржника у праві виїзду за межі України та вилучення закордонного паспорта, до погашення ним заборгованості. Керуючись ст. 190 Сімейного Кодексу України, з дозволу  органів опіки та піклування той з батьків, з ким проживає дитина, і той  з них, який проживає  окремо від дитини, можуть укласти договір про припинення права на аліменти на дитину, у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно /житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо/.  Набувачем права власності є сама дитина /від 14 років/, а також, на це майно не може бути звернуто стягнення.


Переяслав-Хмельницьке міськрайонне управління ююстиції

 

Все про систему електронних сервісів у сфері державної реєстрації бізнесу

Досвід останніх років вказує на гостру необхідність проведення реформ у більшості сфер державного управління в Україні, у тому числі в системі органів юстиції, зокрема, у сфері державної реєстрації бізнесу органами юстиції.

В поточному році Міністерством юстиції України запроваджено ряд новацій у вищезазначеній сфері, передусім це онлайн сервіси для користувачів відповідних адміністративних послуг.

Першим важливим кроком у процесі запровадження онлайн сервісів стало набрання чинності 05 квітня 2015 року Законом України від 12.02.2015 № 191-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» (далі – Закон № 191-VIII). Відтепер стало можливим в режимі онлайн створювати запит для отримання витягу, виписки або довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за максимально розширеною кількістю критеріїв пошуку. Поряд з тим, важливим є те, що вартість електронного документа складає 75% вартості паперового аналогу.

Другим кроком стало набрання чинності 07 квітня 2015 року наказом Мін’юсту від 31 березня 2015 року № 466/5 «Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», яким був затверджений Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що забезпечило відкритий доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Порядком передбачено надання відомостей, що містяться в державному реєстрі, державними реєстраторами як у паперовій, так і в електронній формах. Виписки, витяги та довідки також можуть бути отримані громадянами без участі державного реєстратора через офіційний веб-сайт розпорядника реєстру у вигляді електронних документів. Також, відповідно до наказу Мін’юсту від 31 березня 2015 року № 466/5 встановлено, що виписки, витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України від 22.05.2003 № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» мають однакову юридичну силу.

Враховуючи вищевикладене, безумовними перевагами нової системи надання та отримання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців є: отримання відомостей в режимі онлайн; відсутність потреби у отриманні електронно-цифрового підпису; можливість оплати в режимі онлайн при подачі запиту; надання електронному документу статусу офіційного.

Наступний крок у запровадженні електронних онлайн-сервісів пов’язаний із набранням чинності наказу Міністерства юстиції України від 25.07.2015 №1218/5 «Про пілотні проекти у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців». Наказом був затверджений Порядок реалізації пілотних проектів у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Пілотний проект «Попередній розгляд документів» полягає у попередньому розгляді державним реєстратором за місцезнаходженням юридичної особи документів в електронній формі, необхідних для проведення реєстраційних дій щодо внесення (для юридичних осіб, зареєстрованих до дати набрання чинності Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1701-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів») та зміни відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник – юридична особа, зміни власника істотної участі засновника юридичної особи, якщо засновник – юридична особа, та позачерговому прийнятті таких документів у паперовій формі за місцем, у дату та час, зазначені у повідомленні про результати попереднього розгляду документів. Мета даного пілотного проекту ґрунтується на можливості кожного бажаючого внести певні зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, шляхом заповнення реєстраційної картки та подання документів, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», в електронній формі за допомогою веб-сайту технічного адміністратора Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців для їх попереднього розгляду державним реєстратором. У разі відсутності підстав для залишення документів без розгляду заявнику повідомляється про дату і час подачі паперових документів для проведення відповідної реєстраційної дії. Адміністративна послуга, про яку йде мова, безсумнівно має важливе значення у підвищенні якості надання органами юстиції адміністративних послуг, оскільки суттєво економить час та кошти громадян.

Необхідно зазначити, що на відміну від пілотних проектів «Екстериторіальність подання документів» та «Екстериторіальність проведення реєстраційних дій», пілотний проект «Попередній розгляд документів» реалізований у територіальних органах юстиції Міністерства юстиції України на території всієї країни, що надає можливість використання його переваг кожним бажаючим суб’єктом господарської діяльності.

Зміни, які відбуваються у рамках загальної програми реформування сфери надання адміністративних послуг органами юстиції, торкнулися не лише безпосередньо громадян, але й також наступних державних органів: органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів внутрішніх справ, органів прокуратури, органів Служби безпеки України. Починаючи з 01 жовтня 2015 року, відповідно до Порядку отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, органами прокуратури, органами Служби безпеки України, затвердженого наказом Міністерством юстиції України від 31.03.2015 № 466/5, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи Служби безпеки України зобов’язані отримувати відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців виключно самостійно в електронній формі, без права витребування додаткових довідок та інших документів від громадян, які звертаються до відповідних органів для отримання адміністративних послуг.

Даний крок направлений на використання можливостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців державними органами, які раніше мали запитувати необхідну інформацію з Реєстру напряму в органів юстиції або у громадян, на що витрачались додатковий час та кошти.

Поміж позитивних моментів, звісно виникають певні проблеми в частині реалізації програми реформування, наприклад, перепони технічного характеру, зокрема, відсутність взаємного обміну даними між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстрами, інформаційними системами Державної служби статистики України, інформаційними системами Пенсійного фонду України та інформаційними системами Державної фіскальної служби України, в яких забезпечується фіксація факту утворення/змін/припинення суб’єкта господарської діяльності. На практиці зазначена проблема створювала необхідність тривалого процесу відвідування державних установ, відстоювання черг та інші незручності.

Отже, на шляху до досягнення європейських стандартів надання адміністративних послуг кожній людині, яка цього потребує, а також удосконалення роботи системи електронних онлайн-сервісів державними органами здійснюються певні спільні кроки.

06 жовтня 2015 року набрав чинності спільний наказ Міністерства юстиції України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 28.09.2015 № 1834/5/1212 «Про інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та інформаційними системами Державної служби статистики України», яким затверджений Порядок інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та інформаційними системами Державної служби статистики України.

07 жовтня 2015 року набрав чинності спільний наказ Міністерства юстиції України та Міністерства соціальної політики України від 28.09.2015 № 1830/5/967 «Про інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та інформаційними системами Пенсійного фонду України», яким затверджений Порядок інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та інформаційними системами Пенсійного фонду України.

В свою чергу, 17 жовтня 2015 року набрав чинності спільний наказ Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 09.10.2015 № 1918/5/869 «Про інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та інформаційними системами Державної фіскальної служби України, обмін документами в електронній формі», яким затверджений Порядок інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та інформаційними системами Державної фіскальної служби України, обміну документами в електронній формі.

Завдяки плідній співпраці вищезазначених державних органів, в Україні запроваджується спрощена система реєстрації бізнесу. Відтепер підприємницьку діяльність стане можливим зареєструвати за одну добу. Зміст даної системи полягає в тому, що адміністратор Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців забезпечує передачу відомостей про проведені реєстраційні дії щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, у тому числі повідомлень державного реєстратора, та документів в електронній формі, з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців до інформаційних систем відповідних органів, а саме Пенсійного фонду України, Державної фіскальної служби України та Державної служби статистики України у робочий час одночасно з проведенням відповідної реєстраційної дії у цьому реєстрі. Таким чином, громадянам більше не доведеться взаємодіяти безпосередньо з жодним з перелічених органів, а всі процеси будуть проходити в онлайн режимі.

Переяслав – Хмельницьке міськрайонне управління юстиції

До уваги органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів внутрішніх справ, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, а також громадськості!

Затверджено порядок надання та отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців!

Наказом Міністерства юстиції України від 31 березня 2015 року № 466/5 «Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» затверджено Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та Порядок отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, органами прокуратури, органами Служби безпеки України.

Згідно вищевказаного наказу,отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, органами прокуратури, органами Служби безпеки України та їх посадовими особами може здійснюватись відповідно до розділу VІІ Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 року № 1846/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за № 2105/22417, лише до 01 жовтня 2015 року.

З 01 жовтня 2015 року отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, органами прокуратури, органами Служби безпеки України та їх посадовими особами буде здійснюватися тільки згідно Порядку отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, органами прокурати, органами Служби безпеки України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 31 березня 2015 року № 466/5.

Вищевказаний Порядок визначає умови та підстави для отримання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, органами прокуратури, органами Служби безпеки України та їх посадовими особами відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в електронній формі з метою здійснення ними повноважень, визначених законом.

У зв’язку з вищезазначеним та з метою належного забезпечення діяльності, інформуємо про необхідність отримання до 01 жовтня 2015 року доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в порядку встановленому чинним законодавством України.

 

Переяслав – Хмельницьке міськрайонне управління юстиції

Оголошення

03 листопада 2015 року о 13.30 год. в приміщенні Переяслав  - Хмельницького міськрайонного управління юстиції за адресою місто Переяслав - Хмельницький, вул. Оболонна 2в відбудеться виїзний прийом  Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

За довідками звертатися за телефоном 7 – 11 – 86 .

 

Переяслав – Хмельницьке міськрайонне управління юстиції

Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців

ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ:

Начальник Таращанського районного управління юстиції Київської області   (Кваліфікаційні вимоги: вища юридична освіта (магістр, спеціаліста) та стаж роботи на державній службі в сфері правової діяльності на посаді головного спеціаліста не менше трьох років або за фахом в інших сферах не менше п’яти років; володіння державною мовою.)

Начальник Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області    (Кваліфікаційні вимоги: вища юридична освіта (магістр, спеціаліста) та стаж роботи на державній службі в сфері правової діяльності на посаді головного спеціаліста не менше трьох років або за фахом в інших сферах не менше п’яти років; володіння державною мовою).

Заступник начальника Бородянського районного управління юстиції Київської області з питань державної реєстрації    (Кваліфікаційні вимоги: вища юридична освіта (магістр, спеціаліста) та стаж роботи на державній службі в сфері правової діяльності на посаді головного спеціаліста не менше трьох років або за фахом в інших сферах не менше п’яти років; володіння державною мовою.)

Заступник начальника Тетіївського районного управління юстиції Київської області з питань державної реєстрації    (Кваліфікаційні вимоги: вища юридична освіта (магістр, спеціаліста) та стаж роботи на державній службі в сфері правової діяльності на посаді головного спеціаліста не менше трьох років або за фахом в інших сферах не менше п’яти років; володіння державною мовою.)

Заступник начальника Макарівського районного управління юстиції Київської області – начальник відділу державної виконавчої служби    (Кваліфікаційні вимоги: вища юридична освіта (магістр, спеціаліста) та стаж роботи на державній службі в сфері правової діяльності на посаді головного спеціаліста не менше трьох років або за фахом в інших сферах не менше п’яти років; володіння державною мовою.)

Заступник начальника Сквирського районного управління юстиції Київської області – начальник відділу державної виконавчої служби   (Кваліфікаційні вимоги: вища юридична освіта (магістр, спеціаліста) та стаж роботи на державній службі в сфері правової діяльності на посаді головного спеціаліста не менше трьох років або за фахом в інших сферах не менше п’яти років; володіння державною мовою.)

Заступник начальника Володарського районного управління юстиції Київської області – начальник відділу державної виконавчої служби   (Кваліфікаційні вимоги:  вища юридична освіта (магістр, спеціаліста) та стаж роботи на державній службі в сфері правової діяльності на посаді головного спеціаліста не менше трьох років або за фахом в інших сферах не менше п’яти років; володіння державною мовою.)

Заступник начальника Славутицького міського управління юстиції Київської області – начальник відділу державної виконавчої служби   (Кваліфікаційні вимоги:  вища юридична освіта (магістр, спеціаліста) та стаж роботи на державній службі в сфері правової діяльності на посаді головного спеціаліста не менше трьох років або за фахом в інших сферах не менше п’яти років; володіння державною мовою.)

Заступник начальника Вишгородського районного управління юстиції Київської області –  начальник відділу державної виконавчої служби   (Кваліфікаційні вимоги: вища юридична освіта (магістр, спеціаліста) та стаж роботи на державній службі в сфері правової діяльності на посаді головного спеціаліста не менше трьох років або за фахом в інших сферах не менше п’яти років; володіння державною мовою.)

Заступник начальника Миронівського районного управління юстиції Київської області – начальник відділу державної виконавчої служби   (Кваліфікаційні вимоги:  вища юридична освіта (магістр, спеціаліста) та стаж роботи на державній службі в сфері правової діяльності на посаді головного спеціаліста не менше трьох років або за фахом в інших сферах не менше п’яти років; володіння державною мовою.)

Для участі у конкурсі подаються документи:

- заява про участь у конкурсі;

- особова картка П-2ДС з додатками;

- копія паспорта;

- копії документів про освіту;

- копія трудової книжки, завірена за місцем роботи;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

- медична довідка про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України (для посад начальників районних управлінь юстиції);

- декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім’ї за попередній рік;

- дві фотокартки розміром 4 х 6 см.

Документи для участі у конкурсі приймаються до 28 жовтня 2015 року, за адресою:04071,  м. Київ, вул. Ярославська, 5/2, кабінет № 2. За додатковою інформацією звертатись за телефонами (044) 462-58-62, 463-75-97. Окрім того, за будь-якою додатковою інформацією ви можете звертатись до Переяслав-Хмельницького міськрайонного управління юстиції за номером телефону: (04567) 7-11-98, або за адресою: м. Переяслав-Хмельницький, вул. Оболонна, 2-в

Особливості місцевих виборів 2015 року

Новий Закон «Про місцеві вибори» запроваджує низку нововведень, продиктованих, у тому числі, курсом на побудову європейської моделі місцевого самоврядування. Цьому приділялася увага і в коаліційній угоді парламенту поточного скликання. Серед новацій:

            У селах і селищах з населенням до 90 тис. вибори відбуватимуться за мажоритарною системою.

            Вибори до райрад, міськрад та облрад будуть проходити за пропорційною системою.

            Мерів міст з населенням більше 90 тис. обиратимуть абсолютною більшістю (50%+1 голос). Передбачена можливість проведення другого туру.

            Блоки партій у виборах участі не беруть.

            Якщо партія набрала 5% голосів, кількість кандидатів від неї які пройшли, визначається відповідно до кількості голосів, поданих безпосередньо за депутата в окремому окрузі.

            Дата реєстрації партії для участі у виборах не має значення.

            Обов'язковість присутності у списку партії не менше 30% представників однієї статі.

Крім того, Закон уперше забезпечує обрання старост — нових посадових осіб місцевого самоврядування, правовий статус яких ще не визначено.

Виборчий процес, згідно постанови ЦВК, розпочався 5 вересня — за 50 днів до дати виборів.

Всього у виборах візьмуть участь місцеві осередки 132 партій.

Не мають права голосу на місцевих виборах: військовослужбовці ЗСУ строкової служби; громадяни України, що проживають за кордоном; особи, визнані судом недієздатними; громадяни України, які перебувають у місцях позбавлення волі.

Не можуть брати участь у виборах місцеві організації партій, які не відповідають вимогам Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”.

Громадські та міжнародні організації мають право лише спостерігати за виборчим процесом і днем голосування (на одну виборчу дільницю організація може делегувати не більше 2 осіб).

Підкуп виборців заборонений.

Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора місцевої організації партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує п’яти відсотків розміру мінімальної заробітної плати – близько 61 грн.) та інших матеріальних цінностей або робіт чи послуг.

Забороняється укладення з виборцями за рахунок коштів виборчого фонду оплатних договорів на проведення передвиборної агітації.

Вибори на окупованих територіях (АР Крим та неконтрольовані ділянки Донецької та Луганської областей) не проводяться.

Центральною виборчої комісією  утворені обласна та районна територіальні виборчі комісії, які в свою чергу та сформований склад міської та сільських виборчих комісій. З 10 жовтня 2015 року почнуть діяти вже дільничні виборчі комісії, які займуться питаннями підготовки та проведення голосування на виборчих дільницях.

Голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року відбуватиметься з 8 до 20 години.

Чергові місцеві вибори в Україні (вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів) призначені на неділю 25 жовтня 2015 року

У рішенні 2013 року Конституційний Суд України постановив, що всі чергові вибори депутатів місцевих рад та місцевих голів, обраних на чергових або позачергових виборах, відбуваються одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень, обраних на чергових виборах 31 жовтня 2010 року. Тобто, загальні місцеві вибори на всій території України повинні відбутися 25 жовтня 2015 року.

На тимчасово окупованій внаслідок російської агресії території (Автономна Республіки Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей) місцеві вибори не відбудуться. Це прямо передбачено ч. 5 ст. 8 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України». Вибори також не відбудуться в окремих підконтрольних українській владі населених пунктах Донбасу, де голосування може бути небезпечним для життя громадян через наближеність до військових дій.

Вибори депутатів районних у місті Києві рад також призначено на інший день — 27 березня 2016 року.

Правовою основою виборів став новий Закон «Про місцеві вибори» від 14 липня 2015 року.

У разі повної реалізації конституційної реформи, повноваження депутатів і голів, обраних на цих виборах, будуть припинені у жовтні 2017 року — тоді пройдуть нові місцеві вибори відповідно до нового адміністративно-територіального устрою. 

Переяслав – Хмельницьке  міськрайонне управління юстиції

Послуги адвоката надає та оплачує держава

Броварський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової  допомоги  розташований в м. Бровари і зокрема обслуговує населення Переяслав-Хмельницького району, міста Переяслав-Хмельницький та  інших районів Київщини та забезпечує доступ до безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальних, цивільних та адміністративних справах для цілої низки соціально незахищених категорій громадян, таких як:

- особи,  які  перебувають  під  юрисдикцією  України,  якщо середньомісячний  сукупний  дохід   їхньої   сім'ї   нижчий   суми прожиткового  мінімуму ,  розрахованого та затвердженого відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» для  осіб, які   належать   до   основних  соціальних  і  демографічних  груп населення;

-  інваліди,  які  отримують  пенсію  або  допомогу,   що призначається  замість  пенсії,  у  розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;

-  діти-сироти,  діти,  позбавлені  батьківського піклування;

- безпритульні діти,  діти,  які можуть  стати  або  стали  жертвами  насильства  в  сім'ї;

- особи, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»;

- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

- особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань;

- особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;

- особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;

- особи, реабілітовані відповідно до законодавства України.

Усім цим незахищеним категоріям осіб будуть надаватися послуги адвокатів для представництва їх інтересів у цивільних та адміністративних судових спорах, а також потерпілим і свідкам у кримінальних провадженнях, якщо вони належать до категорії , що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, як це визначено ст.14 ЗУ «Про безоплатну правову допомогу».

Звертатись: прийом – м. Бровари, вул. Київська, 135 (старий центр).

Тел. (04594)6-93-55, 067 3208089 e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Начальник Переяслав – Хмельницького                                                                   О. О. Яковченко

міськрайонного управління юстиції