Деклараційна кампанія - 2018

Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

На допомогу захисникам Батьківщини!Переяслав – Хмельницьке міськрайоннне управління юстиції інформує!

Наказом Міністерства юстиції України від 31 березня 2015 року № 466/5 «Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» затверджено Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та Порядок отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, органами прокурати, органами Служби безпеки України.

Згідно вищевказаного наказу отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, органами прокуратури, органами Служби безпеки України та їх посадовими особами може здійснюватись відповідно дорозділу VІІПорядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 року № 1846/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за № 2105/22417, лише до 01 жовтня 2015 року.

З 01 жовтня 2015 року отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, органами прокуратури, органами Служби безпеки України та їх посадовими особами буде здійснюватися тільки згідно Порядку отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, органами прокурати, органами Служби безпеки України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 31 березня 2015 року № 466/5.

Вищевказаний Порядок визначає умови та підстави для отримання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, органами прокуратури, органами Служби безпеки України та їх посадовими особами відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в електронній формі з метою здійснення ними повноважень, визначених законом.

 

Про онлайн-сервіси Мін'юсту: у запитаннях та відповідях

- Які послуги можна отримати через онлайн-сервіси?

За допомогою онлайн-сервісів можна отримати наступні послуги:

1) Реєстрація бізнесу (за модельним статутом);

2) довідка, виписка;

3) інформація про нерухомість: свідоцтво про право власності, витяг про державну реєстрацію, рішення про зупинення розгляду заяви/ відмову у реєстрації прав. 

 

- Які дії необхідно вчинити для отримання відповідного документа через онлайн-сервіси?:


1) зайти на сайт Міністерства юстиції та обрати розділ “онлайн-сервіс”;

2) ввести пошукові дані (назва компанії, код єдиного реєстру, прізвище засновника);

3) зачекати поки сформується документ

4) оплатити за послугу;

5) роздрукувати документ. Він має таку ж юридичну силу, як документ із печаткою.


- Який спосіб оплати таких послуг?


Вартість отримання документа становить на сьогоднішній день 45,68 грн. Ще 3 гривні комісії. Оплата здійснюється через платіжні картки Visa/ MasterCard. За додаткову копію платити не потрібно.

 

Інструкція зі створення заявки на внесення бенефіціарів

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» № 1281/5 від 22.07.2015, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.07.2015 за № 881/27326, запроваджено можливість попередньої подачі документів для внесення кінцевих вигодоодержувачів та власників істотної участі до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі – ЄДР).

Для створення облікового запису у системі попередньої подачі документів до ЄДР необхідно виконати наступні кроки:

  1. Ознайомитись з інструкцією користувача системи попередньої подачі документів до ЄДР.
  2. Перейти на веб-сайт системи попередньої подачі документів до ЄДР, зареєструватись на ньому та виконати дії у відповідності до інструкції.

Неприбуткові підприємства, установи та організації звільнені від сплати реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін, що вносяться до їх установчих документів

Згідно підпункту 2 пункту 2 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України від 17.07.2015 № 652-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» розділ VIII «Прикінцеві положення» Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» доповнено пунктом 5, згідно якого реєстраційний збір не справляється за проведення державної реєстрації змін, що вносяться до установчих документів неприбуткових підприємств, установ та організацій відповідно до пункту 35 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України.

Згідно пункту 35 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій», що не відповідають вимогам пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу, з метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій зобов’язані до 1 січня 2017 року привести свої установчі документи у відповідність із нормами цього Кодексу та у цей самий строк подати копії таких документів до контролюючого органу.

Неприбуткові підприємства, установи та організації, які не привели свої установчі документи у відповідність із нормами пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу, після 1 січня 2017 року виключаються контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Пунктами 133.4 і 133.5 статті 133 Податкового кодексу України встановлено наступне:

133.4. Не є платниками податку неприбуткові підприємства, установи та організації у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом.

133.4.1. Неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі – неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

133.4.6. До неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені:

бюджетні установи (згідно підпункту 14.1.17. пункту 14.1. статті 14 Податкового кодексу України визначення «бюджетна установа» вживається у значенні, наведеному у Бюджетному кодексі України); громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди; спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб; житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом), дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства); об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків; професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об’єднання; сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам цього пункту.

133.5. Не є платниками податку суб’єкти господарювання, що застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, визначені главою 1 розділу XIV цього Кодексу.

Змінено порядок отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Порядком доступу посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування,суддів, органів внутрішніх справ, органів прокуратури, органів Служби безпеки, нотаріусів, адвокатів ( далі - користувачі) до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2014 року № 722 «Деякі питання надання інформації про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження», визначені умови та підстави безпосереднього доступу користувачів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об»єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек у зв»язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, а також механізм користування ними.                  

Нагадуємо, що з 1 жовтня 2015 року надання інформації органам влади, що мають право на отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в паперовому вигляді припиняється.

Реєстраційна служба інформує!

215 тисяч українських компаній все ще не подали до реєстраційних служб інформацію про кінцевих бенефіціаріарних власників. Якщо представники бізнесу не активізуються та знову відкладуть подачу відповідних даних ближче до кінця граничного терміну 25 вересня, це може призвести до ажіотажу та черг в органах реєстрації.

З такою заявою сьогодні в Кабінеті Міністрів виступили заступник Міністра юстиції Оксана Іванченко та директор департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції Сергій Бенедисюк.

25 вересня збігає граничний термін подання бізнесом відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) компаній – так званої Форми 4. Просимо усіх, хто ще не подав відповідних даних, не відкладати цей процес на останній тиждень, аби не створювати зайвого ажіотажу», - сказала заступник Міністра юстиції.

Вона нагадала, що у травні цього року в реєстраційних службах склалася досить напружена ситуація. Представники бізнесу в останній момент згадали про необхідність подати Форму 4 з даними про реальних власників компаній. Це призвело до черг та незадоволення з боку відвідувачів реєстраційних служб.

«Разом з парламентаріями нам вдалося 21 травня схвалити зміни до закону, якими було відтерміновано строк подання відомостей на 4 місяці та спрощено процес подачі цих даних», зауважила Оксана Іванченко.

Зокрема, за її словами, не потрібно подавати дані релігійним організаціям, державним та комунальним підприємствам, політичним партіям, творчим спілкам, торгово-промисловим палатам та низці інших організацій.

Так само подавати інформацію про кінцевих бенефіціарів не потрібно тим юридичним особам, власниками яких є виключно фізичні особи у тому випадку, коли саме ці фізичні особи є бенефіціарами даної компанії.

За словами Сергія Бенедисюка представникам компаній не доведеться наново заповнювати усі сторінки Форми 4.

«Ми зробили Форму 4 у вигляді конструктора. Якщо ви подаєте інформацію виключно по бенефіціарам, немає необхідності подавати всі сторінки. Достатньо титульної сторінки та сторінки з даними, які ви хочете подати», - зазначив директор реєстраційного департаменту.

За його словами, найбільш зручною ця новація буде для тих, хто вирішив надіслати заповнену форму поштою.

«У такому випадку закон вимагає , щоб підпис керівника був засвідчений нотаріусом на кожній сторінці документу. Нині вам не доведеться засвідчувати 10 сторінок. Замість цього треба засвідчити лише 1 сторінку», - наголосив Сергій Бенедисюк.

Ще одне нововведення – це можливість попереднього перегляду адміністратором заявок, поданих у електронній формі.

«У розділі онлайн-сервісів Мін’юсту можна подати скановану Форму 4. Її перевірить спеціаліст, і якщо не буде помилок, реєстратор призначить конкретний час, коли громадянин має прийти поза загальною чергою з паперовим носієм», - поінформував присутніх директор департаменту державної реєстрації Мін’юсту.

Водночас, як повідомив Сергій Бенедисюк, у Формі 4 з’явився пункт «відсутній кінцевий бенефіціар».

«Якщо немає якихось осіб, які підпадають під визначення бенефіціара, передбачене Законом про запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, то представники компанії можуть обрати цей пункт. Однак, якщо хтось намагатиметься подати недостовірну інформацію про відсутність бенефіціарів, українське законодавства передбачає кримінальну відповідальність за такі дії», - попередив він.

За словами Сергія Бенедисюка, інформацію про реальних власників вже подало більше 1 млн підприємств. Ще близько 215 тисяч юридичних осіб не внесли відповідні дані.