Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

"Урядова гаряча лінія"

На допомогу захисникам Батьківщини!КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ – ОСНОВА ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВИ

     Конституція України являє собою сукупність фундаментальних, юридично незаперечних норм, які поширюються на всі без винятку сфери суспільства. Будь-яка Конституція встановлює соціально-політичне обличчя держави, фіксує вихідні принципи їх функціонування й розвитку.

     Як відомо, 26 червня 1996 року сталася чи не найвизначніша подія в політичному та суспільному житті незалежної демократичної України - була прийнята нова Конституція. В ній вперше системно, повно і як пріоритетні положення закріплені всі основні риси-принципи української держави, які тривалий час були її ідеалом. До того ж ці принципи було закріплено подвійним чином: ненормативно (в Преамбулі) і нормативно у ст.1, 2 та ін..

       Важлива роль прийняття Основного Закону для розвитку публічного права як науки. ЇЇ не можна применшити, адже саме Конституція постає основним джерелом останнього, і законодавче закріплення основних принципів публічного права тільки посприяє його входженню в життя суспільства. Основною умовою та гарантією реалізації публічного права є стійкість суспільства та його життєдіяльність, функціонування інститутів політичної, економічної, соціальної сфер. А ці умови, в свою чергу, забезпечує конституція як основний закон будь-якої держави.

      Звичайно, далеко не всі риси нашої держави, що передбачені і закріплені Конституцією України, стали нині повною мірою реальністю. Конституційні положення, що стосуються цих рис, є певною мірою програмою державотворення на найближчі десятиліття, ідеалом, який треба втілити у життя. Це стосується насамперед зовнішніх аспектів суверенітету держави, а також правового і соціального характеру держави. Тим самим ідеологія українського державотворення потребує значного часу і зусиль для свого утвердження, розвитку і вдосконалення. Ідеологія українського державотворення нині сповна і на найвищому рівні легалізована,але далеко ще не реалізована, її реалізація-одне з найважливіших завдань нашого часу. Пріоритетним напрямом його вирішення є перетворення Конституції в життя, приведення її в дію.

      Таким чином, кожна держава повинна мати Конституцію. Держава без Конституції була б анархією.

        У сучасному конституційному праві існує багато визначень Конституції. За основу як правило береться одна або декілька ознак, що відносяться до предмету конституційного регулювання, місця, яке посідає Конституція в ієрархії джерел права, в національній правовій системі. так, французький політолог Ж. Бюрдо визначав Конституцію як "сукупність правил, що відносяться до способу призначення, організації і функціонування політичних влад". Американський дослідник К. Берд додає до цього таку ознаку як "визначення свобод громадян".

         В юридичній науці й практиці Конституція постає як основний, головний закон держави, який регламентує найважливіші з погляду держави суспільні відносини. До них належать засади суспільного ладу й політики, правового становища особи, державного устрою, організації та діяльності органів держави.

         Конституція також визначає герб, прапор, гімн та столицю держави.

      Термін "конституція" походить від латинськогo слова "constitutio", що означає "устрій", "встановлення". Так іменувалися деякі з актів, проголошуваних римськими імператорами. Застосування терміна "конституція" в сучасному його розумінні пов'язане з пізнішими часами -з епохою буржуазних революцій, коли інтереси нового класу, який прийшов до політичної влади, вимагали скасування віджилих феодальних відносин як гальма суспільного розвитку й водночас диктували нагальну потребу особливого правового захисту найважливіших інтересів молодої буржуазії. Юридичною формою вирішення цих проблем і стала конституція, яка згодом обернулася на невід'ємний атрибут суверенної держави. В сучасному світі конституції є практично в усіх державах, котрі претендують на право називатися демократичними. Виняток становлять абсолютні монархії, наприклад Саудівська Аравія.

         Першими буржуазними конституціями в сучасному понятті були Американська Конституція, прийнята в 1787 році та Французька, прийнята у 1791.

         При аналізі конституцій в системі права слід враховувати, що від звичайних правових норм конституційні норми відрізняються тим, що вони закріплюють в широкому смислі слова методи та форми здійснення державної влади. Предмет правового регулювання конституційних норм якісно відрізняється від предмету правового регулювання звичайних законів своєю вищою політичною важливістю та фундаментальністю, оскільки вони торкаються основних умов політичного існування усього суспільства. Саме цим перш за все пояснюється відносна стабільність конституцій, які не є продуктом повсякденної нормовстановлюючої діяльності. Дата прийняття конституції в історії будь-якої держави представляє собою найважливішу віху, що відмічає переломний момент його розвитку. Конституція в принципі не може бути актом законодавчої сваволі, її прийняття, як правило, є історично обумовленим.

Значення Конституції  України для розвитку нашого суспільства і держави.

      Прийняття п’ятою сесією Верховної Ради України 28 червня 1996 року Конституції України стало найважливішою історичною подією в житті українського народу після проголошення 24 серпня 1991 року незалежності України і схвалення 1 грудня 1990 року всенародним голосуванням Акта проголошення незалежності України. Тим самим було завершено процес становлення України як суверенної держави, яка має свій Основний Закон.

     Чому саме у суспільстві й державі такого великого значення набуває конституція, чому саме її прийняття обумовлені становленням держави, її  належність до сім’ї цивілізованих демократичних країн, активізація міжнародних відносин?

     Насамперед прийняття Конституції свідчить про досягнення державою певної стабільності у суспільстві. Адже саме цей процес, як правило, зумовлюється переходом суспільства від  одного якісного стану до іншого, зокрема, як це відбувається в Україні – результатом зміни суспільного устрою стало формування громадянського суспільства і демократичної, соціальної, правової держави.

     Ці, так би мовити, історичні передумови прийняття Конституції не вичерпують усіх аргументів щодо її значення як основного закону. Найбільш вагомим аргументом є сам зміст Конституції, ті важливі положення і норми, які в ній закріплено.

    Так, Конституція України закріплює основи її суспільного і державного устрою, визначає напрями розвитку суспільства і держави, основи організації та діяльності державних органів, а також органів місцевого самоврядування, встановлює конституційні гарантії здійснення прав та свобод людини і громадянина, спрямовує розвиток державної та самоврядної форм народовладдя.

       Говорячи про основні характеристики Конституції України, треба наголосити, що вона є основою правової системи нашої держави. Це означає, що норми усіх галузей права, нормотворча, правозастосовна та інші діяльності щодо здійснення правових приписів мають бути зорієнтовані на Конституцію. Взагалі – «правова система держави» - дуже широке поняття. До зазначених вище її складників слід додати всі юридичні установи (суди, прокуратуру, різноманітні інспекції, які стежать за дотриманням норм права відповідного профілю, наприклад, санітарну інспекцію, органи внутрішніх справ, інститут судових виконавців,адвокатуру тощо). До організаційної структури правової системи належать також державні органи, які видають правові акти, наприклад Верховна Рада України – орган, що видає закони; районна державна адміністрація, що у межах своїх повноважень може видавати, зокрема, постанови; а також велика кількість державних і громадських організацій, громадян, яким адресовано правові приписи. Інакше кажучи, правова система суспільства – це відповідний його зріз, сфера правового регулювання, яке здійснюється у даному суспільстві.

   Конституція України і зміцнення громадянської злагоди в суспільстві

   Конституції держави притаманна велика об’єднуюча сила щодо охоплення всіх верств населення, всіх політичних сил процесом досягнення порозуміння у суспільстві, якщо й не з усіх, то з переважної більшості спірних питань.

    Досвіду досягнення порозуміння щодо складних питань розвитку суспільства і держави набуто в конституційній практиці більшості країн. Ще за стародавніх часів на київському віче укладалися договори князя з народом, князя з дружиною, завдяки яким ті чи інші спірні питання вирішувалися за взаємною згодою, без ворожнечі. У наш час прикладом порозуміння з питань державного будівництва став Конституційний договір між Верховною Радою України і Президентом України на період до прийняття нової Конституції. Саме цей прецедент і дав змогу прийняти 28 червня 1996 року Конституцію України.

 

 

Начальник Переяслав-Хмельницького

міськрайонного управління юстиції                                   О.О. Яковченко

Нарада

05.05.2014 в приміщенні відділу державної виконавчої служби Переяслав-Хмельницького міськрайонного управління юстиції відбулася спільна нарада при начальнику відділу державної виконавчої служби Переяслав-Хмельницького міськрайонного управління юстиції з представниками Управління Пенсійного фонду України в місті Переяславі-Хмельницькому та Переяслав-Хмельницькому районі.

Порядок денний: стягнення коштів з боржників юридичних та фізичних осіб-підприємців на користь Державного бюджету України сплату недоїмки із страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. З даним питанням виступала головний державний виконавець відділу державної виконавчої служби Переяслав-Хмельницького МРУЮ Рашева Наталія Ігорівна.

Серед багатьох питань на нараді обговорювались питання щодо забезпечення безумовного додержання Закону України «Про виконавче провадження» при виконанні рішень судів про стягнення коштів на користь держави за позовами органів Пенсійного фонду України щодо повного, своєчасного виконання рішень зазначеної категорії; необхідність здійснення виїздів до боржників юридичних та фізичних осіб-підприємців, а саме ТОВ «Фідес», ТОВ «ЕВВА», ФОП Некрутенко Р.К., ФОП Мисюра В.Ю., ФОП Малишко В.І., ФОП Іщенко (Бугай) Т.В. та ін., та зобов’язати в найкоротші терміни сплатити борги по недоїмці із страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та надати відповідні підтвердження про сплату до відділу державної виконавчої служби Переяслав-Хмельницького міськрайонного управління юстиції.

Вирішили: головному державному виконавцю відділу Рашевій Н.І., яка займається даною категорією справ, направити відповідні подання щодо притягнення до кримінальної відповідальності боржників за невиконання рішень, перевіряти майновий стан боржників, шляхом надіслання відповідних запитів до державних установ, звертатись до суду з поданнями щодо обмеження боржників у виїзді за кордон, по мірі потреби. Також було затверджено графік спільних виїздів з представниками Управління Пенсійного фонду України в місті Переяславі-Хмельницькому та Переяслав-Хмельницькому районі та відділу державної виконавчої служби Переяслав-Хмельницького МРУЮ до боржників юридичних та фізичних осіб-підприємців щодо стягнення коштів на користь Державного бюджету України за позовом органу Пенсійного фонду України.

З метою здійснення контролю за виконанням рішень судів вищезазначеної категорії щоквартально проводити спільні наради та взаємозвірки з  Управлінням Пенсійного фонду України в місті Переяславі-Хмельницькому та Переяслав-Хмельницькому районі, підсилити взаємодію з Управлінням Пенсійного фонду України в місті Переяславі-Хмельницькому та Переяслав-Хмельницькому районі та відділу державної виконавчої служби Переяслав-Хмельницького МРУЮ щодо стягнення недоїмки із страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Додаток            
                                                          до Закону України
"Про засади запобігання
 і протидії корупції"
                                                                                                               від 7 квітня 2011 року
№ 3206-VІ          

                                              

ДЕКЛАРАЦІЯ

                       про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
 за 2013 рік

 

Детальніше...

До уваги громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополь!

Для отримання всіх видів державної соціальної підтримки, зокрема пенсії, допомоги, компенсації тощо, Вам необхідно звернутися до управління соціального захисту населення Переяслав – Хмельницької міської ради та РДА або управління Пенсійного фонду України в м. Переяславі – Хмельницькому та Переяслав – Хмельницькому районі в зручний для Вас час.

 Основні документи, які необхідно мати при собі (за наявності):

 - паспорт;

 - посвідчення отримувача пенсії, допомоги, пільговика;

 - довідка про присвоєння ідентифікаційного коду.

 Там Вам також допоможуть отримати інформацію з усіх питань, які хвилюють Вас на даний час, зокрема з питань розселення, медичного обслуговування, організації навчання та виховання дітей у дошкільних та шкільних навчальних закладах, а також щодо працевлаштування.

 З усіх цих питань Ви можете БЕЗКОШТОВНО (зі стаціонарних телефонів) звернутися за телефоном "гарячої лінії":

 0 800 507 309

Крім того, для отримання допомоги Ви можете звернутися на "гарячу лінію":

Пенсійного фонду 0 800 503 753

 Державного центру зайнятості 0 800 505 060

 730 – з мобільного телефону

 Фонду соціального страхування з тимчасовою втрати працездатності 0 800 501 892

 телефон довіри Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 0 800 501 383

Додаткову інформацію можна отримати на сайті Мінсоцполітики України www.mlsp.gov.ua

Інформація щодо прав та обов’язків, соціального та правового захисту військовозобов'язаних, призваних на військову службу у зв'язку з мобілізацією, резервістів, а також військовослужбовців, прийнятих на військову службу в добровільному порядку (за контра

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України відповідно до статті 1 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» є конституційним обов'язком громадян України.

Військовий обов'язок включає, зокрема  прийняття на військову службу в добровільному порядку (за контрактом), призов на військову службу, проходження служби у військовому резерві.

Права та обов’язки, соціальний та правовий захист військовозобов'язаних, призваних на військову службу у зв'язку з мобілізацією, та резервістів.

Детальніше...

Графік роботи відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Переяслав – Хмельницького міськрайонного управління юстиції у Київській області

Графік роботи відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Переяслав – Хмельницького міськрайонного управління юстиції у Київській області

 

-    Понеділок –  з 9.00 до 16.45  (державна реєстрація смерті)

-         Вівторок з 9.00 до 20.00

-         Середа з 9.00 до 18.00

-         Четвер з 9.00 до 18.00

-         П’ятниця з 9.00 до 18.00

-         Субота з 9.00 до 16.45

Перерва на відпочинок з 13.00 до 13.45 з понеділка по п’ятницю

Вихідні дні – неділя, понеділок

 

Графік прийому громадян

-         Вівторок з 9.00 до 20.00

-         Середа з 9.00 до 18.00

-         Четвер з 9.00 до 18.00

-         П’ятниця з 9.00 до 18.00

-         Субота з 9.00 до 16.45

Кожна перша середа місяця – санітарний день

Нарада щодо підсилення контролю по виконанню виконавчих проваджень

Начальником відділу державної виконавчої служби Переяслав-Хмельницького міськрайонного управління юстиції Київської області Соколовим Григорієм Олексійовичем проведено нараду щодо підсилення контролю по виконанню виконавчих проваджень за позовом органів прокуратури, за позовом ОДПІ (по виконанню рішень щодо стягнення податкових боргів) та на користь УПФУ (по виконанню рішень щодо стягнення недоїмки із страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування з юридичних осіб).

Були викликані керівники підприємств-боржників: ТОВ «Фідес», ТОВ «Евва», ПАТ «Будівельник-14», ВАТ «Будівельник-14», ДП «Торговий дім «Точмаш» для надання пояснення щодо подальшого погашення боргів та встановлені певні строки погашення відповідних боргів.

Начальник відділу ДВС Переяслав-Хмельницького МРУЮ Соколов Г.О. зауважив, що невиконання рішень суду тягне за собою відповідальність згідно статті 382 Кримінального Кодексу України.

Соколовим Г.О. підписано розпорядження про виїзд до боржників фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб у період з 04.03.2014 по 10.03.2014.

 

Сергій Доморацький: У 2014 році суттєво спрощується процедура реєстрації речових прав на нерухоме майно

Створення та удосконалення нормативно-правової бази у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, проведення широкої роз’яснювальної роботи щодо новел у законодавстві в цій сфері – це одне з головних завдань Укрдержреєстру та реєстраційних служб територіальних управлінь юстиції.

12 лютого 2014 року набуває чинності новий Порядок державної реєстрації прав на нерухоме  майно та їх обтяжень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 № 868 (далі – Порядок реєстрації). Це не тільки новий порядок державної реєстрації, а і нові підходи, стандарти та вимоги до цієї сфери надання адміністративних послуг.

Головна мета цього нормативно-правового акту – це впровадження удосконаленої та суттєво спрощеної процедури державної реєстрації речових прав на земельні ділянки, а також на інші об’єкти нерухомого майна. І цей процес тісно пов’язаний з проведенням в Україні економічних реформ, направлених, зокрема, на оптимізацію процедур надання адміністративних послуг, у тому числі їх спрощення.

Так, новим у Порядку реєстрації є:

1. можливість подання заяви про реєстрацію речового права на нерухоме майно шляхом надсилання поштою або кур’єрською службою з обов’язковим описом вкладеного, а також надсилання у такий же спосіб державними реєстраторами поданих документів та прийнятих рішень;

2. визначення суб’єкта, який відповідає за достовірність даних у документах, які подаються для державної реєстрації, а саме – заявника;

3. можливість подання однієї заяви (власником або правонабувачем) для реєстрації права власності та речових прав, похідних від нього (наприклад оренда, суперфіцій тощо);

4. проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно на заміну втрачених, пошкоджених чи зіпсованих свідоцтва про право власності на нерухоме майно чи державного акта на право власності на землю, виданих компетентними органами до 01 січня 2013 року;

5. встановлення, що державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, що є похідними від права власності,  яке зареєстроване до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент його виникнення, проводиться без державної реєстрації права власності (зокрема договорів оренди земельних ділянок, суперфіцію, сервітуту тощо);

6. визначається, що документом, який відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку, господарської (присадибної) будівлі та споруди, прибудови до них, побудованих до 05.08.1992, є технічний паспорт на об'єкт нерухомого майна;

7. державна реєстрація припинення обтяження нерухомого майна іпотекою проводиться нотаріусом одночасно із зняттям ним заборони. При цьому заявником може бути також особа в інтересах якої припинено обтяження, що прискорює процес звільнення майна від обтяження іпотекою;

8. для реєстрації прав на новозбудований або реконструйований об’єкт нерухомого майна, будівництво якого здійснювалось із залученням коштів інвесторів, розмежовано перелік документів, необхідних для такої реєстрації (окремо визначено документи, які має подавати особа, що залучала кошти (забудовник), та безпосередньо інвестор);

9. чітке визначення переліку документів, необхідних для реєстрації права державної та комунальної власності на об’єкти нерухомого майна, будівництво яких завершено і не зареєстровано до 01.01.2013, у тому числі за «радянських часів» (так, у разі проведення державної реєстрації права державної власності, заявник подає витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо такого об’єкта та технічний паспорт об’єкта, а у разі проведення державної реєстрації права комунальної власності заявник подає документ, відповідно до якого підтверджується факт перебування об’єкта нерухомого майна у комунальній власності, виданий відповідним органом місцевого самоврядування та документ, відповідно до якого підтверджується факт відсутності перебування об’єкта нерухомого майна у державній власності, виданий Фондом державного майна чи його регіональним відділенням, а також - технічний паспорт об’єкта);

10. з переліку документів, необхідних для проведення державної реєстрації права власності на підставі договору іпотеки, що містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, виключено звіт про оцінку предмета іпотеки та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (у разі коли предметом іпотеки є земельна ділянка).

Новий порядок реєстрації спрямований на вирішення проблемних питань, які виникали під час функціонування діючої системи державної реєстрації речових прав в 2013 році.

Також варто відмітити, що з 01.01.2014 року:

державна реєстрація права власності та речових прав проводиться у строк, що не перевищує п’яти робочих днів;

державна реєстрація обтяжень та іпотек проводиться в день надходження заяви;

державна реєстрація права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс проводиться у строк, що не перевищує чотирнадцяти робочих днів;

державна реєстрація права власності з видачею, у випадках, передбачених Законом, свідоцтва, проводиться у строк, що не перевищує чотирнадцяти робочих днів.

Зменшення строків розгляду заяв відбулись із набранням чинності відповідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно» від 4 липня 2012 року № 5037-VI.

 

 

Начальник реєстраційної служби

Переяслав-Хмельницького міськрайонного                   С.В.Доморацький

управління юстиції