Деклараційна кампанія - 2018

Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

На допомогу захисникам Батьківщини!Переяслав-Хмельницьке міськрайонне управління юстиції інформує!

 Згідно плану заходів з реалізації в областях реформ системи державної реєстрації з урахування ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція), прийнятого ВРУ 12.02.2015 року (реєстр №1580 від 22.12.2014 р.) (далі – Закон) реєстраційна служба Переяслав – Хмельницького МРУЮ повідомляє про зміни щодо вимог до осіб, які претендують на зайняття посади державних реєстраторів речових прав на нерухоме мано та державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
  Зміни в сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно:
 • державним реєстратором може бути громадяни України, який має вищу освіту та відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим МУЮ;
 • державний реєстратор є державним службовцем, крім випадку коли державним реєстратором є нотаріус як спеціальний суб’єкт. Оплата праці державного реєстратора складається з посадового окладу, премії, доплати за ранг та надбавки за вислугу років, а також інших надбавок згідно із законодавством. За виконання визначених функцій державні реєстратори одержують винагороду в розмірі та порядку, встановленому КМУ;
 • повноваження державного реєстратора, з видачі та прийому документів можуть виконувати посадові особи органів місцевого самоврядування, адміністратори ЦНАП, а також інші особи, в порядку, визначеному КМУ.
  Зміни в сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців:
 • на посаду державного реєстратора призначається особа, яка має вищу освіту та відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим МУЮ. Державний реєстратор має посвідчення державного реєстратора та власну печатку, опис яких затверджує МЮУ;
 • державний реєстратор є державним службовцем. Оплата праці державного реєстратора складається з посадового окладу, премії, доплати за ранг та надбавки за вислугу років, а також інших надбавок згідно із законодавством. За виконання визначених функцій державні реєстратори одержують винагороду в розмірі та порядку, встановленому КМУ;
 • повноваження державного реєстратора, з прийому документів для надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та видачі оформлених результатів їх надання можуть виконувати посадові особи органів місцевого самоврядування, адміністратори ЦНАП, а також інші особи, в порядку, визначеному КМУ.

 

Переяслав- Хмельницьке міськрайонне

управління юстиції Київської області

Надання фізичним та юридичним особам інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

 Фізичні та юридичні особи мають змогу отримати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно згідно постанови КМУ від 24 грудня 2014 р. N 722.
  Відповідно до порядку надання інформації надання фізичним та юридичним особам інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформація з Державного реєстру прав надається органом державної реєстрації прав, нотаріусом у вигляді:
 • витягу за заявою власника чи іншого правоволодільця про належні йому права, спадкоємців (правонаступників) відповідних осіб, особи, в інтересах якої встановлено обтяження;
 • інформаційної довідки;
 • органом державної реєстрації прав у вигляді виписки за заявою власника чи іншого правоволодільця про осіб, які отримали відомості про зареєстровані права та їх обтяження на нерухоме майно, що йому належить.
  Інформація, що надається з Державного реєстру прав у паперовій формі, формується на підставі відповідної заяви за допомогою програмних засобів його ведення.
  Під час надання інформації з Державного реєстру прав у вигляді витягу або інформаційної довідки використовуються також відомості Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек (далі - реєстри).
  Заява про надання інформації з Державного реєстру прав заповнюється українською мовою:
 • способом машинного друку або від руки розбірливими друкованими літерами, без виправлень - у разі подання заяви в паперовій формі;
 • за допомогою спеціальної форми на офіційному веб-сайті Укрдержреєстру - у разі подання заяви в електронній формі.
  В інформаційній довідці з Державного реєстру прав зазначаються відомості, наявні у Державному реєстрі прав та реєстрах, щодо об'єкта нерухомого майна, крім персональних даних суб'єктів речових прав на нерухоме майно (реквізитів документа, що посвідчує особу, реєстраційного номера облікової картки платника податку).
  За бажанням фізичної та юридичної особи можна отримати інформаційну довідку, яка містить деталізовану інформацію про внесення змін до відповідних записів Державного реєстру прав та реєстрів у хронологічному порядку.
  В інформаційній довідці з Державного реєстру прав, що видається у паперовій формі органом державної реєстрації прав, нотаріусом за заявою власника (співвласника) квартири, житлового чи нежитлового приміщення у багатоквартирному будинку, у разі створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (асоціації власників житлових будинків, якщо їй делеговані повноваження з управління неподільним та загальним майном відповідного житлового комплексу), зазначається інформація про суб'єктів права власності на квартири, житлові та нежитлові приміщення, розташовані в багатоквартирному житловому будинку, наявні у Державному реєстрі прав на дату та час її формування.
  За надання інформації з Державного реєстру прав у вигляді витягу чи інформаційної довідки справляється плата у розмірі, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. N 1204 "Про затвердження розміру і порядок використання плати за внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та надання інформації із зазначеного реєстру" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 1, ст. 13).
  У разі прийняття державним реєстратором, нотаріусом рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав або ненадання інформації в електронній формі у зв'язку з її відсутністю у Державному реєстрі прав чи у випадках, передбачених пунктом 32 цього Порядку, плата за отримання такої інформації не повертається.

  

Переяслав-Хмельницьке міськрайонне

управління юстиції Київської області

Звертаємо увагу посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судів, органів внутрішніх справ, органів прокуратури, органів Служби безпеки, нотаріусів, адвокатів про доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

 Відповідно до Постанови КМУ від 24 грудня 2014 р. N 722 отримувати інформаційну довідку з Державного реєстру прав у паперовій формі як за об'єктом нерухомого майна, так і за суб'єктом права на нього на підставі письмового запиту, форму та вимоги до заповнення якого встановлює Міністерство юстиції посадові особи органів державної влади, органи місцевого самоврядування, суди, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи Служби безпеки, нотаріуси, адвокати зможуть до 01.10.2015 року до укладення договору про надання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) та отримання електронного цифрового підпису для роботи з Державним реєстром прав.
 Доступ користувачів до Державного реєстру прав та реєстрів надається (припиняється) на підставі договору, укладеного між таким користувачем та адміністратором Державного реєстру прав.
  У разі коли користувачем є посадова особа органу державної влади або органу місцевого самоврядування, договір укладається між органом, у якому працює такий користувач, та адміністратором Державного реєстру прав (Держане підприємство «Інформаційний центр МЮУ»).
 Якщо користувачем є державний нотаріус, договір укладається між державною нотаріальною конторою, у якій працює такий користувач, та адміністратором Державного реєстру прав.
 Доступ користувачів до Державного реєстру прав та реєстрів здійснюється з використанням електронного цифрового підпису.
 

Переяслав- Хмельницьке міськрайонне

управління юстиції Київської області

Довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно можна отримати в електронній формі

 З 1 січня 2015 р. для всіх фізичних та юридичних осіб відкритий доступ до інформації про зареєстровані права на нерухомість, яка міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі - Реєстр).
  Порядок надання інформації з Реєстру затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 722 від 24 грудня 2014 р. (далі - Порядок), відповідно до Закону України № 1701 від 14 жовтня 2014 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодонабувачів юридичних осіб та публічних діячів".
  Головним нововведенням Порядку стала можливість отримання інформації з Реєстру в електронній формі через сайт ДП "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України за адресою: http://rrp.kap.minjust.gov.ua. Для отримання електронної інформаційної довідки із Реєстру необхідно пройти процедуру реєстрації: вказати ПІБ, номер платника податків, серію та номер паспорта фізичної особи, для заявників-юридичних осіб - або найменування та податковий номер. Відповідальність за достовірність таких даних покладається на заявника.
  Відповідно до Порядку, пошук інформації в Реєстрі здійснюється виключно за об’єктом нерухомого майна.
 В електронній інформаційній довідці, сформованій системою, будуть міститись відомості про об’єкт нерухомості, наявні на відповідний момент в Реєстрі (крім персональних даних суб’єкта речових прав).
  За отримання електронної інформаційної довідки з Реєстру стягується плата у розмірі 21 грн. (17 грн. офіційна плата та 4 грн. комісія платіжної системи) через електронну платіжну систему.
  Крім того, як і раніше, існує можливість отримання інформації з Реєстру у паперовій формі у вигляді витягу, виписки або інформаційної довідки.
 Зокрема, власник, правоволоділець, спадкоємці (правонаступники), а також особи, в інтересах яких встановлені обтяження, можуть отримати витяг про належні їм права; власники та праволодільці можуть отримати виписку про осіб, які отримали відомості про зареєстровані права та їх обтяження на нерухоме майно, що їм належать; необмежене коло осіб може отримати інформацію з Реєстру у вигляді інформаційної довідки. Інформацію з Реєстру у паперовій формі уповноважені надавати державні реєстратори та нотаріуси. Процедура отримання вказаних документів залишилась в цілому, незмінною. Плата за надання інформації з Реєстру у паперовій формі складає 120 грн. за витяг та 34 грн. за інформаційну довідку.
 

Переяслав-Хмельницьке міськрайонне

управління юстиції Київської області

Відбулася нарада із суддями

 02 березня 2015 року в приміщенні Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області відбулася спільна нарада при голові Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Реві О.І. з суддями даної установи щодо виконання рішень Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області.
  Багато важливих питань піднімалося в ході засідання. Детально розглянули  порядок виконання постанов суду щодо правопорушення про оплатне вилучення транспортних засобів. Також особливу увагу приділили обговорюванню стягнення штрафів і судових зборів на користь держави, за рахунок яких наповнюється Державний бюджет України.
  Учасники наради наголосили на необхідності посилення контролю щодо повного та своєчасного стягнення штрафів до місцевого та Державного бюджетів України.

 

 Відділ державної виконавчої служби

Переяслав-Хмельницького міськрайонного

управління юстиції

МІНІСТР ЮСТИЦІЇ ОБГОВОРИВ ПИТАННЯ РЕФОРМ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

 До кінця року Міністерство юстиції завершить основний етап реформ надання адмінпослуг. На сферу реєстрації прав чекає перехід на електронний документообіг, спрощення процедур, а функції прийому документів будуть делеговані місцевій владі, ЦНАПам та нотаріусам. Про це в ході обговорення реформування системи державної реєстрації з професійною спільнотою та представниками громадськості повідомив Міністр юстиції Павло Петренко.
  «Міністерство юстиції планує до кінця року завершити основний етап реформ в галузі надання адмінпослуг. Реалізація запланованих реформ забезпечить ліквідацію черг, побутової корупції та багатьох інших проблем, які існують у процесі реєстрації бізнесу та права на нерухомість», - зазначив очільник Мін’юсту.
   Він також повідомив, що в подальшому Міністерство юстиції планує передати на місця як функції прийому документів, так і функції прийняття рішень.
 «Прийнятий парламентом законопроект № 1580 про дерегуляцію дає можливість передати функції фронт-офісу нотаріусам і ЦНАПам. Ми плануємо до 1 червня прийняти закон, який забезпечить передачу функцій як фронт-, так і бек-офісу місцевим органам влади, нотаріусам, ЦНАПам, які будуть спроможні реалізувати ці функції та, можливо, банківським установам», - наголосив Міністр юстиції.
  За його словами, держава буде встановлювати лише стандарти щодо кількості документів, які треба буде пред’явити для реєстраційної дії, строків реєстрації та якості сервісу, що надається громадянам. При цьому він зазначив: чим більше в країні буде суб’єктів, які надають реєстраційні послуги, тим більшою буде конкуренція, тим більший вибір буде у громадян.
  Говорячи про реєстрацію бізнесу, він зауважив: величезна проблема в цьому напрямку – це черги при отриманні виписок, довідок та витягів, адже переважну більшість документів громадяни отримують у паперовому вигляді.
 Тому прийнятий парламентом закон про дерегуляцію прибрав необхідність підпису реєстратора під цими документами. Їх можна буде отримати в електронному вигляді. Електронні документи матимуть таку ж юридичну силу, як і паперові, а для їх отримання не знадобиться Електронний цифровий підпис.
 «Нам не потрібно ЕЦП. Прямо з сайту вводиться суб’єкт пошуку, одразу формується витяг, через Інтернет здійснюється оплата карткою. Автентичність витягу буде підтверджуватися його номером, який зможе перевірити будь-який орган в режимі он-лайн. Цю систему ми плануємо запустити через місяць», - зазначив очільник Мін’юсту.
  За словами Павла Петренка, окрім іншого, заплановано спростити формат реєстрації бізнесу та розширити кількість критеріїв пошуку, за якими буде формуватися той чи інший документ.
  Під час обговорення було презентовано Покроковий план реформування системи державної реєстрації речових прав на нерухомість та бізнесу.
 За словами Першого заступника Голови Державної реєстраційної служби України Артема Янчука, планується розширити на міста Київ, Івано-Франківськ та Калуш пілотний проект «Екстериторіальність», який нині діє у Київській та Вінницькій областях. Жителі цих міст зможуть подавати документи на реєстрацію в будь-якому офісі реєстрації у межах регіонів пілотного проекту.
  Також планується розширити пілотний проект «Модельний офіс» і долучити до нього всі органи реєстрації Київської області. При цьому, як і за попереднім проектом, планується запровадити принцип екстериторіальності.
  Артем Янчук також повідомив, що з 1 квітня буде запроваджено нові електронні сервіси. У сфері державної реєстрації прав – отримання витягу за результатом реєстрації або рішень про відмову в електронному вигляді. Буде відмінено обов’язковість наявності ЕЦП для подібних процедур. У подальших планах реформи – максимальне розширення точок прийому документів.
 «Прийняття законопроекту №1580 передбачає можливість прийняття документів для державної реєстрації посадовими особами органів місцевого самоврядування, працівниками ЦНАПів та нотаріусами. Громадяни зможуть подати документи до будь-кого з цих суб’єктів чи до реєстраційної служби», - зазначив Артем Янчук.
  Далі, за його словами, почнеться робота з прийняття документів, які дадуть можливість передачі функцій реєстрації прав та бізнесу органам місцевого самоврядування, нотаріусам та банкам. Водночас буде ініційовано передачу функцій з державної реєстрації обтяжень державним виконавцям.
  «За Мін’юстом залишаться функції контролю. Зокрема Міністерство здійснюватиме сертифікацію суб’єктів реєстрації і надаватиме доступ до реєстрів», - зазначив Перший заступник Голови Державної реєстраційної служби.
  Окрім того, Мін’юст матиме функцію адміністративного оскарження рішень державних реєстраторів та розгляд скарг на дії суб’єктів реєстрації з правом скасовувати їхні рішення. Також після передачі функцій з реєстрації на місця буде запроваджено дворівневу систему оскарження для громадян. Перший рівень – оскарження до головних територіальних управлінь юстиції. Другий – оскарження безпосередньо до центрального апарату Мін’юсту.
   Також буде запроваджена система санкцій щодо недобросовісних осіб, які мають право здійснювати реєстрацію. Їх будуть позбавляти сертифікатів доступу до реєстрів.
  У свою чергу Міністерство юстиції чекає від усіх небайдужих громадян їхнього бачення шляхів реформування державної реєстраційної служби та відповідних пропозицій, які можна надсилати за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Проведення реформ у системі органів юстиції

 На початку лютого 2015 року Міністерством юстиції розпочато процес реформування у системі органів юстиції, необхідність якого викликана низькою ефективністю роботи, високою забюрократизованістю, надлишковою кількістю управлінського апарату.
  В рамках ініційованої Міністерством юстиції інституційної реформи системи органів юстиції, прийнято рішення щодо ліквідації Державної реєстраційної служби України та Державної виконавчої служби, скорочення центрального апарату Міністерства юстиції на 20% і територіальних органів юстиції на 10 %.
 Першим кроком перегляду кадрової політики стало проведення Міністерством юстиції 06 лютого 2015 року тестування керівного складу органів юстиції обласного рівня, за результатами якого 47 осіб вимушені були залишити посади.
  Міністерством юстиції України вже оголошено конкурси на всі вакантні посади, основною метою яких є максимальне залучення молодих, вмотивованих, ініціативних, перспективних людей.
  Наразі процес реорганізації триває і в Головному територіальному управлінні юстиції у Київській області. На офіційному веб-сайті Управління, в обласній газеті «Час Київщини» оголошено про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад.
  Затверджено нову організаційно-штатну структуру, яка передбачає посади двох нових заступників у керівника головного управління юстиції, що відповідатимуть за напрямки реєстраційної та виконавчої служби.
   Переведення співробітників органів юстиції до нової структури відбуватиметься за окремим порядком оцінювання ефективності їх діяльності.
  Водночас Міністерством юстиції ініційовано внесення низки новел до чинного законодавства, які сприятимуть зменшенню корупційних ризиків у діяльності органів юстиції, зокрема, щодо:
  - встановлення рівня плати за державну реєстрацію в залежності від строків її проведення;
  - виплати державним реєстраторам та державним виконавцям винагороди за результатами їх діяльності в розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України, та щодо інших реформ у діяльності органів юстиції.
   Крім того створено правове підґрунтя для розширення мережі суб’єктів надання реєстраційних послуг.
 Відбуваються реформи і в системі доступу до професії нотаріуса, зокрема запроваджено анонімне електронне тестування.