Деклараційна кампанія - 2018

Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

Федерація футболу

На допомогу захисникам Батьківщини!Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства

Відділ агропромислового розвитку Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації повідомляє, що постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 91 внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 № 587.
Уряд вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства. Документ розроблений Міністерством аграрної політики та продовольства України відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України.
Прийняття постанови дозволить удосконалитимеханізм використання коштів за бюджетною програмою 2801350 «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними», який на сьогодні потребує внесення відповідних змін з метою забезпечення своєчасного отримання суб’єктами господарювання бюджетних коштів.
За більш детальною інформацією звертатись до відділу фінансово-кредитного забезпечення департаменту агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації за телефоном (044) 234-45-87.
 

Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва

Відділ агропромислового розвитку Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації повідомляє, що постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 110 викладено у новій редакції Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 107..
Удосконалено та деталізовано механізм надання державної підтримки за напрямами, які фінансувались у попередньому році:
- збільшено розмір дотації за утримання корів з 750 до 900 гривень за одну голову (двічі на рік);
- надано можливість скористатись державною підтримкою за вирощування молодняку великої рогатої худоби, у тому числі й закупленого.
Крім цього доповнено новим напрямом державної підтримки, а саме:
- часткове відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам вартості будівництва та реконструкції підприємств із зберігання та переробки зерна.
Пропозиція фінансування за цим напрямом обумовлена тим, що в Україні сьогодні існує брак потужностей із зберігання зерна. Загальний вал зерна, включаючи олійні культури, який підлягає зберіганню становить більше 90 млн. тонн, а сертифіковані зернові склади мають загальну потужність одночасного зберігання 42 млн. тонн зерна. Сільськогосподарські товаровиробники всіх форм власності мають додатково потужності одночасного зберігання зерна на 20 млн. тонн.
У зв’язку з цим існує необхідність у збільшенні потужностей із одночасного зберігання та переробки зерна безпосередньо у сільськогосподарських товаровиробників, що забезпечить створення у 2019 році додатково потужностей із одночасного зберігання зерна на 2 000 тис. тонн та на 5% збільшить існуючі потужності.
За більш детальною інформацією звертатись до відділу фінансово-кредитного забезпечення департаменту агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації за телефоном (044) 234-45-87.

До уваги сільгоспвиробників та експортерів рослинної продукції

Основними завдання служби в галузі фітосанітарії є охорона рослинних багатств країни та контроль фітосанітарного стану рослинної продукції, що вивозиться. Існує ряд міжнародних документів, що регулюють міжнародну торгівлю продукцією рослинного походження з метою запобігання розповсюдження особливо небезпечних шкідливих організмів.  
01 липня .2017 року набрали чинності рішення Ради Євразійської економічної комісії № 157 від 30.11.2016. «Про затвердження Єдиних карантинних фітосанітарних вимог, які пред’являються до підкарантинної продукції та підкарантинним об’єктам на митному кордоні та на митній території Євразійського економічного союзу», № 158 «Про затвердження єдиного переліку карантинних об’єктів Євразійського економічного союзу» та № 159 «Про затвердження Єдиних правил і норм забезпечення карантину рослин на митній території Євразійського економічного союзу». (з текстом цих документів  можна ознайомитись  на офіційному сайті Держпродспоживслужби в розділі міжнародне співробітництво-фітосанітарія-фітосанітарні вимоги країн, за посиланням: http://www.consumer.gov.ua/ContentPages/Fitosanitarni_Vimogi_Krain/89)
Однією з вимог ЄАЕС, яка ускладнює експорт з України певних рослин та продуктів рослинного походження, є вимога щодо походження цих продуктів із  зон вільних від певних організмів для певного об’єкта регулювання. Так, зокрема,  згідно з рішенням № 157 імпорт картоплі до країн ЄАЕС повинен здійснюватись відповідно до пунктів 22-24 розділу ІІІ та пункту 1 таблиці 2 Єдиних карантинних фітосанітарних вимог, які пред’являються до підкарантинної продукції та підкарантинних об’єктів на митному кордоні та на митній території Євразійського економічного союзу, а насіннєвої картоплі – відповідно до пунктів 18,19 та пунктів 13,14  таблиці 1 вказаних Єдиних карантинних фітосанітарних вимог. З огляду на вищезазначене, експорт картоплі до Республіки Білорусь повинен здійснюватись виключно із місць виробництва або виробничих ділянок вільних від картопляної молі (Phthorimaea operculella), картопляного жука блошки (Epitrix cucumensis), золотистої картопляної нематоди (Globodera rostohiensis), блідої картопляної нематоди (Globodera pallida) та інших карантинних шкідливих організмів передбачених вимогами.
При здійсненні експорту деревини до Туреччини враховуються вимоги  Положення Про карантин рослин Турецької Республіки, а саме походження  з виробничих ділянок вільних від вусачів ( Monochamus spp.), смолівок (Pissodes nemorensis, P. strobi, P. terminalis, P. Castaneus) та заболонників (Scolytus morawitzi).
 При намірах експортувати до Китаю зерно ячменю, сої, чи кукурудзи необхідно забезпечити виконання ряду фітосанітарних вимог зазначених в Протоколах фітосанітарних та інспекційних вимог, які були підписані між Генеральною адміністрацією  нагляду  за якістю, інспекції та карантину Китайської Народної Республіки та Міністерством аграрної політики та  продовольства України.
З метою врегулювання питання встановлення зон, ділянок та/або місць виробництва вільних від певних видів шкідливих організмів та відповідно до  ст.31 Закону України “Про карантин рослин” розроблено  “Порядок офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки”,  затверджений  наказом Міністерства аграрної політики та продовольства  України від 07.08.2012 за № 487.
З метою реалізації фітосанітарних вимог сільгоспвиробникам та експортерам пропонується провести роботу по встановленню ділянок та/або місць виробництва, вільних від конкретних шкідливих організмів для певного об’єкта регулювання, якщо такий захід вимагає країна імпортер. Форма заяви та процедура затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України, за посиланням: (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1444-12)
Для встановлення статусу місця виробництва або виробничої ділянки вільної від зазначеного шкідливого організму суб’єктом господарювання до територіального органу Держпродспоживслужби подається:
-           заява про встановлення та/або підтримання офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів (у додатковій інформації заяви необхідно зазначити перелік шкідливих організмів відносно яких планується офіційно встановити вільне місце виробництва або виробничу ділянку);
-           копія плану земельної ділянки (витягу з документації із землеустрою), на якій планується офіційне встановлення місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів;
-           копія документа, який засвідчує право власності або користування (у тому числі оренди) на земельну ділянку, на якій планується офіційне встановлення місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів;
-           документ, що підтверджує внесення плати за обстеження посівів сільськогосподарських культур, плодових культур, розсадників, промислових садів, присадибних ділянок та лісосмуг щодо виявлення карантинних організмів.
За результатами розгляду заяви та проведених заходів, що здійснюються протягом 10 робочих днів у вегетаційний період відповідним  наказом присвоюється та/або поновлюється офіційний статус місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, відповідно до Порядку, присвоюється реєстраційного номера.
У наказі про присвоєння офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, з переліком заходів, що підлягають обов’язковому виконанню для підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, зазначаються:
-            реєстраційний номер місця виробництва або виробничої ділянки;
-            найменування (прізвище, ім’я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання), код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) власника (користувача) місця виробництва та/або виробничої ділянки;
-           місцезнаходження та площа місця виробництва та/або виробничої ділянки;
-           перелік заходів, що підлягають обов’язковому виконанню особою для підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів.
 
Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області
провідний спеціаліст відділу карантину управління фітосанітарного контролю
Олег Кутовець

Семінар «Актуально про податково-облікові новації 2019року»

Відділ агропромислового розвитку Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації повідомляє про те що З нагоди Міжнародного жіночого дня Інститут обліку і фінансів запрошує Вас на святковий семінар «Актуально про податково-облікові новації 2019 року» та дарує 80-відсоткову знижку!

Семінар відбудеться 4 березня 2019 року о 10:00год.

Місце проведення: актова зала Інституту аграрної економіки (м.Київ, вул. Героїв Оборони, 10, пов. 3, кім. 317)

Кількість місць обмежена! Встигніть зареєструватися!

Інститут обліку і фінансів

www.iaf.kiev.ua

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Моб           (093) 259-01-23

Тел/факс  (044) 259-01-24

                 (044) 259-01-25

НАЙМАШТАБНІШИЙ СЕМІНАР ВІД КОМПАНІЇ STOLER

Відділ агропромислового розвитку Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації повідомляє про те, що компанія Stoler запрошує на наймаштабніший семінар на тему: «Фізіологія, живлення і біологія – 3 кити життя рослин», який відбудеться 20 лютого о 10:00  м. Київ, Броварський пр-т, 15, Міжнародний виставковий центр, конференц-зал №1 (2-й поверх, вхід 1А)

Реєстрація за посиланням: РЕЄСТРАЦІЯ

 

Постачання карбаміду

Відділ агропромислового розвитку Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації інформує, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості України та посольство України в Азербайджані провели перемовини стосовно постачання карбаміду виробництва компанії «Socar карбамід» в обсязі 10 тис. тонн на місяць для потреб українських аграріїв.

Попередня прогнозована ціна за тонну 400-450S (враховується обсяг замовлення).

Пропозиції щодо зацікавленості поставки карбаміду можна подавати на ел. адресу: bogdan.petrov@mev.gov.ua

Семінар для бухгалтерів сільськогосподарських підприємств

Відділ агропромислового розвитку Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації провів 17 жовтня 2019 року в залі районної бібліотеки  семінар  для керівників і бухгалтерів в аграрному секторі на тему; "2019 рік; бюджетно-податкові зміни, актуально про працю та розрахунково – касові операції".
Семінар підготовлений Інститутом обліку і фінансів НААН України та Департаментом  агропромислового розвитку Київської облдержадміністрації.
В заході взяли участь бухгалтери сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств району.
Представники Інституту обліку і фінансів  НААН висвітлили основні зміни в чинному законодавстві України, які введені на 2019 рік .
Учасники семінару мали змогу отримати найактуальнішу інформацію з наступних питань:
                   бюджет 2019(соціальні стандарти);
                   новації податкового законодавства;
                   трудові відносини (підвищені тарифи за порушення трудового законодавства);
                   податок на додану вартість;
                   єдиний податок 4 групи (індексація НГО земель с/г призначення);
                   ПДФО, ЄСВ;
                   податки на майно;
                   розрахунково-касові операції;
                   судова практика( подвійна реєстрація оренди землі);
                    звітність (звіт ф.50-сг, оновлена декларація з податку на прибуток);
                   господарська діяльність( нові штрафи за порушення у сфері бухобліку, держрегулювання на с.г продукцію).
 На задані запитання під час семінару учасники отримали фахові відповіді.
 
 

Інформаційні матеріали для одержання державної підтримки

Відділ агропромислового розвитку Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації подає інформаційно-презентаційні матеріали щодо здійснення державної фінансової підтримки розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської обслуговуючої кооперації для використання в роботі.

Матеріали доступні для перегляду за посиланням.