Деклараційна кампанія - 2018

Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

Федерація футболу

На допомогу захисникам Батьківщини!ДО ВІДОМА!!! Керівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності

Керуючись ст.32 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.94 № 4005-ХІІ та Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016р. № 876-р, Головне управління Держпраці у Київській області рекомендує.:

- забезпечити виконання вимог ст. 22 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень» від 01.12.99 № 42 в частині дотримання параметрів мікроклімату в межах робочої зони виробничих приміщень в залежності від категорії робіт.

До категорії робіт Іа належать роботи, що виконуються сидячи і не потребують фізичного навантаження.

До категорії Іб належать роботи, що виконуються сидячи, стоячи або пов’язані з ходінням та супроводжуються деяким фізичним напруженням.

До категорії ІІа належать роботи, пов’язані з ходінням, переміщенням дрібних (до 1 кг) виробів або предметів в положенні стоячи або сидячи і потребують певного фізичного напруження.

До категорії ІІб належать роботи, що виконуються стоячи, пов’язані з ходінням, переміщенням невеликих (до 10кг) вантажів та супроводжуються помірним фізичним напруженням.

До категорії ІІІ належать роботи, пов’язані з постійним переміщенням, перенесенням значних (понад 10кг) вантажів, які потребують великих фізичних зусиль.

 

Категорія робіт

Загальні

Енерговитрати

Вт

Класи умов праці

оптимальний

допустимий

шкідливий

небезпечний

1

2

3.1

3,2

3.3

3,4

4

До 139

21,0-23,4

23,5-26,4

26,5-26,6

26,7-27,4

27,5-28,6

28,7-31,0

більше 31,0

140-174

20,2-22,8

22,9-25,8

25,9-26,1

26,2-26,9

27,0-27,9

28,0-30,3

більше 30,3

175-232

19,2-21,9

22,0-25,1

25,2-25,5

25,6-26,3

26,3-27,3

27,4-29,9

більше 29,9

233-290

18,2-20,9

21,0-23,9

24,0-24,2

24,3-25,0

25,1-26,4

26,5-29,1

більше 29,1

3

Більше 290

17,0-18,9

19,0-21,8

21,9-22,2

22,3-23,4

23,5-25,7

25,8-27,9

більше 27,9

 

Відповідно до п. 4 розділу І Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна кваліфікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» робота в небезпечних умовах праці (4 клас) не дозволяється, за винятком ліквідації аварій, проведення екстрених робіт для попередження аварійних ситуацій. Така робота виконується із застосуванням засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) та за умови регламентованих режимів робіт.

Разом з тим пропонує:

адміністративне регулювання режиму праці (скорочення робочого дня, зміна початку та закінчення робочого дня, застосування кімнат відпочинку з оптимальними параметрами мікроклімату та повітрообміну тощо);

збільшити технологічні перерви, обмежити виконання робіт підвищеної небезпеки тощо на період спеки (тривалість регламентованих перерв повинна становити не менше 10% робочого часу на кожні два градуси перевищення температури) забезпечити відпочинок у оптимальних умовах мікроклімату;

провести позапланові інструктажі з працівниками щодо дотримання вимог безпечного ведення робіт та надання долікарської допомоги у разі сонячного та теплового удару, запаморочення;

використовувати комплекс засобів індивідуального захисту (ЗІЗ): спецодяг у вигляді комбінезону з тканини типу молескіна, попліна і подібних для максимального захисту поверхні шкіри від проникання сонячного випромінювання, ЗІЗ – для захисту голови, очей;

для зменшення поглинання сонячного випромінювання поверхнями механізмів і їх нагрівання доцільно використовувати тепловідбиваюче екранування (плівкове покриття, металізовані тканини, склотканини тощо);

забезпечити працівників питною водою;

з метою профілактики порушень водно-сольового балансу вода повинна містити мінеральні солі та мікро елементи;

доукомплектувати медичні аптечки на робочих місцях;

обмежити виконання робіт підвищеної небезпеки, в тому числі робіт на висоті, експлуатацію баштових кранів та інших будівельних машин, механізмів;

проводити медичні огляди на початку робочої зміни працівників, які виконують роботи, що віднесені до робіт з підвищеною небезпекою, або експлуатують об’єкти підвищеної небезпеки тощо.