Деклараційна кампанія - 2018

Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

Федерація футболу

На допомогу захисникам Батьківщини!ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ !!!

Відділ агропромислового розвитку Переяслав – Хмельницької районної державної адміністрації повідомляє, що наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20.03. 2018 № 148 «Про затвердження Положення про Комісію Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва та форм відповідних документів» затверджено форми документів для отримання державної фінансової підтримки в галузі тваринництва за такими програмами:

- компенсація відсотків,

- компенсація вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів,

- дотація за утримання корів,

- дотація за молодняк,

- часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів,

- часткове відшкодування вартості об’єктів

З формами документів можливо ознайомитись за посиланням:

http://www.mihagro.goy.ua/supportapk?tidhierachy=1394

Довідково:

Постанова Кабінету Міністрів України № 107 від 07.02.2018 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва».

КОПІЯ НАКАЗУ ДОДАЄЖТЬСЯ.

 

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.03.2018  № 148Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
28 березня 2018 р. 
за № 374/31826

Про затвердження Положення про Комісію Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва та форм відповідних документів

Відповідно до пунктів 5911 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107, та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Положення про Комісію Мінагрополітики для надання державної підтримки  галузі тваринництва;

2) форму Заявки для отримання компенсації відсотків;

3) форму Заявки для отримання компенсації вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів;

4) форму Заявки для отримання дотації за утримання корів;

5) форму Заявки для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів;

6) форму Заявки для отримання часткового відшкодування вартості об’єктів;

7) форму Журналу обліку фізичних осіб - власників тварин для отримання дотації за молодняк;

8) форму Реєстру суб’єктів господарювання, які набули право на компенсацію відсотків;

9) форму Реєстру суб’єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів;

10) форму Реєстру суб’єктів господарювання, які є юридичними особами та яким нарахована дотація за утримання корів;

11) форму Відомості фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк;

12) форму Реєстру суб’єктів господарювання, які є юридичними особами, яким нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів;

13) форму Реєстру суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості об’єктів;

14) форму Загального реєстру суб’єктів господарювання, які набули право на компенсацію відсотків;

15) форму Загального реєстру суб’єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів;

16) форму Зведеної відомості про нарахування сум дотацій за молодняк;

17) форму Інформації від суб’єкта господарювання, який є юридичною особою, про наявне поголів’я тварин, у тому числі поголів’я тварин, вартість яких частково відшкодована;

18) форму Інформації від суб’єкта господарювання про діяльність об’єкта в галузі скотарства, вартість якого частково відшкодована;

19) форму Інформації від суб’єкта господарювання про діяльність об’єкта в галузі свинарства, вартість якого частково відшкодована;

20) форму Інформації від суб’єкта господарювання про діяльність об’єкта в галузі птахівництва, вартість якого частково відшкодована;

21) форму Інформації від суб’єкта господарювання про діяльність підприємства з переробки сільськогосподарської продукції, вартість якого частково відшкодована;

22) форму Відомості для часткового відшкодування вартості сперми бугаїв.

2. Утворити Комісію Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства аграрної політики та продовольства України:

від 01 грудня 2015 року № 458 «Про здійснення нарахування та виплати часткового відшкодування вартості об’єктів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2015 року за № 1518/27963;

від 01 грудня 2015 року № 459 «Про здійснення нарахування та виплати часткового відшкодування вартості тварин», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2015 року за № 1519/27964.

4. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра М. Мартинюка.

Заступник Міністра 
з питань європейської 
інтеграціїО. Трофімцева
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
аграрної політики 
та продовольства України 
20.03.2018 № 148Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
28 березня 2018 р. 
за № 374/31826

ПОЛОЖЕННЯ 
про Комісію Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності Комісії Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва (далі - Комісія), а саме суб’єктам господарювання - юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності і фізичним особам - підприємцям, що провадять діяльність у галузі тваринництва (далі - заявники), за такими напрямами:

дотація за утримання корів;

часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів;

часткове відшкодування вартості об’єктів.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, цим Положенням та іншими актами законодавства України.

3. Комісія є постійно діючим органом.

4. Головними завданнями Комісії є:

1) на підставі поданих заявниками документів визначити:

обсяг дотації за утримання корів за кожним суб’єктом господарювання, який є юридичною особою;

кількість племінних тварин, сперми та ембріонів, вартість яких буде частково відшкодована, і розмір часткового відшкодування за кожним суб’єктом господарювання, який є юридичною особою;

розмір часткового відшкодування за кожним суб’єктом господарювання.

2) прийняття рішення про включення заявників до:

Реєстру суб’єктів господарювання, які є юридичними особами та яким нарахована дотація за утримання корів;

Реєстру суб’єктів господарювання, які є юридичними особами, яким нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів;

Реєстру суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості об’єктів (далі - реєстри).

5. Склад Комісії затверджується наказом Мінагрополітики. До складу Комісії входять представники структурних підрозділів Мінагрополітики, інших державних органів та громадських організацій за погодженням з їх керівниками у кількості не менше п’яти осіб.

6. Комісію очолює голова, який організовує її роботу, розподіляє обов’язки між членами Комісії та проводить засідання. У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник голови, а за його відсутності за рішенням Комісії - один з її членів.

7. Підготовка матеріалів до розгляду Комісією, а також ведення діловодства за кожним із напрямів державної підтримки покладаються на відповідного секретаря Комісії, а за його відсутності - на одного з її членів, визначеного головою Комісії.

8. Формою роботи Комісії є засідання, які скликаються головою або заступником голови Комісії (у разі відсутності голови Комісії) для розгляду поданих документів, визначення обсягу дотації або розміру часткового відшкодування та прийняття рішення про включення суб’єктів господарювання до відповідного реєстру.

9. Комісія розглядає заявки та документи, що додаються до них, які надійшли для отримання дотації за утримання корів, до 01 квітня (станом на 01 січня) та до 01 жовтня (станом на 01 липня); для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів до 05 серпня та до 05 листопада; для отримання часткового відшкодування вартості об’єктів до 05 липня, до 05 жовтня та до 05 грудня.

10. Заявки та документи, що додаються до них, реєструються, розглядаються та зберігаються протягом трьох років.

Документи, подані не в повному обсязі, повертаються суб’єкту господарювання у триденний строк після їх подання із зазначенням причини повернення.

11. Рішення Комісії приймаються на її засіданнях у присутності не менше двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

12. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж дві третини її членів.

13. Рішення Комісії оформлюються протоколом, який підписують усі члени Комісії, присутні на засіданні. Член Комісії, який не згодний з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, яка є невід’ємною частиною протоколу.

14. Комісія за результатами розгляду поданих документів визначає обсяг дотації або розмір часткового відшкодування за кожним суб’єктом господарювання з урахуванням вимог Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107, в межах обсягу відкритих асигнувань та формує:

до 15 квітня та до 15 жовтня Реєстр суб’єктів господарювання, які є юридичними особами та яким нарахована дотація за утримання корів;

до 15 серпня та до 15 листопада Реєстр суб’єктів господарювання, які є юридичними особами, яким нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів;

до 15 липня, до 15 жовтня та до 15 грудня Реєстр суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості об’єктів.

Директор Департаменту 
аграрної політики та сільського 
господарстваВ. Топчій

Н А В Ч А Л Ь Н И Й С Е М І Н А Р !!!

Відділ агропромислового розвитку Переяслав–Хмельницької районної державної адміністрації разом з провідний  спеціалістом відділу контролю за засобами захисту рослин Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області В.В. Неїжко провели навчання працівників сільськогосподарських підприємств району, які працюють з засобами захисту рослин за програмою підвищення кваліфікації працівників, робота яких пов’язана з організацією та безпосереднім проведенням робіт із транспортування, зберігання, застосування, торгівлі пестицидами та агрохімікатами.
 
   О Г О Л О Ш Е Н Я !!!

Відділ агропромислового розвитку Переяслав-Хмельницької районної  державної адміністрації повідомляє про те, що АГРОПОРТ Україна запрошує всіх бажаючих взяти участь у Міжнародній агропромисловій виставці й форумі з підтримки фермерства.
30 березня 2018 року в Медіа-центр Agrogeneration за адресою: м.Київ, Мандарин Плаза, вул..Басейна, 6, поверх 8 відбудеться Круглий стіл АПК України: від сталого до просторового розвитку.
19-21 квітня 2018 року Термінал «А», Міжнародного аеропорту «Львів» ім. Д.Галицького за адресою: вул.Любінська, 168 відбудеться головна агроподія Західної України AGROPORT West Lviv 2018.
Додаток: відеоогляд з форматами заходів АГРОПОРТ Україна та анонсами подій у 2018 році.
 

ДО УВАГИ АГРАРІЇВ!!!

Дорожня карта

для аграріїв Київщини щодо пересування вагових та великогабаритних транспортних засобів дорогами загального призначення.

         КРОК 1

Перевізник, який має намір використовувати великоваговий та/або великогабаритний транспортний засіб, зобов'язаний не пізніше ніж за три доби звернутися до Служби автомобільних доріг із заявою про видачу погодження маршруту.

 1. Заява, в якій зазначаються заплановані строки проїзду транспортного засобу, маршрут руху, геометричні ( висота, ширина, довжина) і вагові (загальна вага, осьові навантаження) параметри транспортного засобу, інформація про вантаж, найменування, адреса , телефон перевізника та прізвище відповідальної за перевезення особи;

 2. Копії погоджувальних документів з власниками вулично – дорожньої мережі, залізничних переїздів, мостового господарства, служб міського електротранспорту, електромереж, електрифікації, електрозв’язку щодо проїзду автотранспорту;

  3. Документ, що підтверджує внесення плати за оформлення дозволу.

 

Контакти :     СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Адреса: 03680, м. Київ, вул. Народного ополчення, 11А

Пн — Чт з 8:00 до 17:00
Пт з 8:00 до 15:45

Телефон:(044) 249-86-98

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЗРАЗОК                                                                                                    
Служба автомобільних                                                                                                                                                                                                                                                              доріг у Київській області

 

ЛИСТ-ЗАЯВКА N ___

 

     "___" _______ 20__ р.

 

    Прошу погодити проїзд великогабаритного  та  (або)великовагового транспортного засобу автодорогами загального користування України за маршрутом:________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

     1. Марка, модель та реєстраційний номер транспортного засобу:

     -тягач, одиночний транспортний засіб _______________________________

     -причіп, напівпричіп ______________________________________________

     2. Належність транспортного засобу _________________________________

(найменування та адреса організації)

__________________________________________________________________

 

 Телефон __________________________________________________________

 Ідентифікаційний номер _____________________________________________

 Свідоцтво платника ПДВ N __________________________________________

 Рахунок N ______________ Назва банку _______________________________

 МФО ___________ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____________________

     3. Кількість рейсів ______________

     4. Схема автопоїзда

 

     Відстань між осями, м:       |<---->|<---->|<---->|<---->|<---->|<---->|<---->|

     Осьові навантаження, т    ____ ____ ____  ____  ____   ____  ____  ____

 

Габаритні розміри, м: Довжина _____ Висота ____ Ширина ____

     Загальна вага транспортного засобу з вантажем         _____ т

     Без вантажу (якщо повертається наднормативним)        _____ т

     Без вантажу                                           _____ т

     Найбільше навантаження на вісь         _____ т

     Кількість шин на строєних осях (одиничні чи подвійні) _______

     5. Вантаж: __________________________________________________

(назва, власник, маса за транспортними документами)

     6. Термін руху з "___" _____________ 20___ року

 

Дата оформлення  "___" _____________ 20___ року

 

Підпис ____________             _____________________________

 (прізвище, ім'я, по батькові)

 

 


Довідка:
 
Згідно вищезазначених законів та постанов вантажні транспортні засоби вважаються великоваговими та великогабаритними в разі якщо їх параметри перевищують наступні показники, а саме: коли хоч один з їх габаритів перевищує за шириною 2,6 м, за висотою від поверхні дороги — 4 м (для контейнеровозів на встановлених Укравтодором і Національною поліцією маршрутах — 4,35 м), за довжиною — 22 м (для маршрутних транспортних засобів — 25 м), фактичну масу понад 40 т (для контейнеровозів — понад 44 т, на встановлених Укравтодором і Національною поліцією для них маршрутах — до 46 т), навантаження на одиночну вісь — 11 т (для автобусів, тролейбусів — 11,5 т), здвоєні осі — 16 т, строєні — 22 т (для контейнеровозів навантаження на одиночну вісь — 11 т, здвоєні осі — 18 т, строєні — 24 т).
 
         КРОК 2
 
В разі проходження маршруту руху через населені пункти із дорогами/вулицями комунальної власності або через автомобільні дороги загального користування місцевого значення для узгодження такого маршруту по вулично-дорожній мережі перевізник звертається відповідно до балансоутримувачів, а саме: міських рад за маршрутом руху і Департаменту регіонального розвитку.
 
Контакти : Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації.
Адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 40
Пн — Чт з 8:00 до 17:00
Пт з 8:00 до 15:45
Телефон:(044)206-74-91
         КРОК 3
 На підставі отриманих узгоджень балансоутримувачів вулично-дорожньої мережі, перевізник подає документи до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП)  для подальшої передачі пакету документів до органів Національної поліції України;
 
         КРОК 4

Після опрацювання пакету документів наданим перевізником, підрозділи Національної поліції, керуючись нормативно-правовими документами системи МВС України, готують дозвіл на проїзд транспортного засобу габаритні та/або вагові показники якого перевищують нормативні або відмову у такому перевезенні із подальшою передачею вказаних документів перевізнику через ЦНАП.
 
         КРОК 5
Отримати узгодження маршруту руху вагового та великогабаритного транспортного засобу в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).
СТАВКИ 
плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні

Вид транспортного засобу

Параметри

Ставка плати за кожен кілометр відстані, євро

1.

Великовагові транспортні засоби (за загальну масу)

від 40 до 44 тонн включно

0,1

від 44 до 52 тонн включно

0,2

від 52 до 60 тонн включно

0,27

понад 60 тонн за кожні наступні 10 тонн

0,78

2.

Великовагові транспортні засоби з перевищенням допустимих осьових навантажень

до 5 відсотків включно

0,05

від 5 до 10 відсотків включно

0,1

від 10 до 20 відсотків включно

0,27

понад 20 відсотків за кожні наступні 5 відсотків

0,15

3.

Великогабаритні транспортні засоби з перевищенням установленої ширини, висоти, довжини

за кожний параметр

0,03

{Ставки із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 490 від 17.09.2014}
 
 

Н А В Ч А Л Ь Н И Й С Е М І Н А Р !!!

Відділ агропромислового розвитку Переяслав – Хмельницької районної державної адміністрації на чолі з директором Державного підприємства «Школа підвищення кваліфікації  спеціалістів по розведенню сільськогосподарських тварин та племінній справі» - Святовець В.Г. та викладачем – Малахович А.Ф.  21.03.2018 року в залі засідань Переяслав – Хмельницького районного управління Держпродспоживслужби провели навчання техніків штучного осіменіння сільськогосподарських тварин на тему: «Наукові основи і техніка штучного осіменіння тварин. Засоби підвищення заплідненості тварин. Заморожування, зберігання і використання сперми плідників. Ветеринарно - санітарні правила при штучному осіменінні тварин. Охорона праці і техніка безпеки».

   

ДО УВАГИ СУБЄКТІВ ПІДТРИМКА ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА!!!

Відділ  агропромислового розвитку Переяслав-Хмельницької районної  державної адміністрації інформує, що на сайті Урядового порталу (http://www.kmu.gov.ua – розділ Рішення Уряду) розміщено Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва» від 07 лютого 2018 № 107.
Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінагрополітики у державному бюджеті за програмою «Державна підтримка галузі тваринництва».
Бюджетні кошти спрямовуються на державну підтримку за такими напрямами

1) часткова компенсація відсоткової ставки за банківськими кредитами, залученими для покриття витрат, пов’язаних із провадженням діяльності у галузях: вівчарство, козівництво, бджільництво, звірівництво, кролівництво, шовківництво та аквакультура;

2) часткова компенсація вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції в частині витрат, профінансованих за рахунок банківських кредитів;

3) спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності;

4) спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб;

5) часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок і сперми бугаїв та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність;

6) часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції.

З більш детальним текстом постанови можливо ознайомитись за посиланнямhttps://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-vik.
 

Уряд збільшив компенсацію вартості за сільгосптехніку з 20 до 25%.


Відділ агропромислового розвитку Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації інформує, що на сайті Урядового порталу (http://www.kmu.gov.ua – розділ Рішення Уряду) розміщено Постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» від 07 лютого 2018 № 86.
Законом України « Про державний бюджет України на 2018 рік» за бюджетною програмою КПКВК 2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» передбачено видатки в обсязі 945,0 млн. грн.
Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 року № 130.
Урядом 7 лютого 2018 року внесено зміни до Порядку, згідно з якого сільгосптоваровиробникам надається компенсація на безповоротній основі у таких розмірах:
20 % вартості техніки та обладнання (без урахування податку на додану вартість) за придбану техніку та обладнання у грудні 2017 року;
25 % вартості техніки та обладнання без урахування податку на додану вартість) за придбану техніку та обладнання з 1 січня 2018 року.
Сільськогосподарські товаровиробники, які придбали техніку та обладнання у грудні 2017 року подають державним банкам заявки та відповідні документи до 1 березня 2018 року.
Оплата за техніку і обладнання та її компенсація проводиться через державні банки, у статутному капіталі яких 75 і більше відсотків акцій належить державі.
Форма Заявки для отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання затверджена наказом Мінагрополітики від 18 квітня 2017 року № 228 «Про затвердження форм для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 травня 2017 р. за № 614/30482.
Довідково:
Нагадаємо, що у 2017 році сільськогосподарськими товаровиробниками з 20-відсотковою компенсацією вартості придбано майже 3 тис. одиниць техніки та обладнання на загальну 805 млн. гривень.
З більш детальним текстом постанови можливо ознайомитись за посиланням https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do--1
З формами заявки можливо ознайомитись за посиланням http://www.minagro.gov.ua/uk/budget?nid=24337
З переліком техніки можливо ознайомитись за посиланням http://www.minagro.gov.ua/uk/budget?nid=24338.
 

ДО ВІДОМА СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЕКСПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ!!!ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЄДИНИХ КАРАНТИННИХ ФІТОСАНІТАРНИХ ВИМОГ.
.
 
         З 01 липня 2017 року набрали чинності Рішення Ради Євразійської економічної комісії від 30.11.2016 №157 «Про затвердження Єдиних карантинних фітосанітарних вимог, які пред’являються до підкарантинної продукції та підкарантинним об’єктам на митному кордоні та на митній території Євразійського економічного союзу», № 158  «Про затвердження єдиного переліку карантинних об’єктів Євразійського економічного союзу» та №158 «Про затвердження Єдиних  правил і норм забезпечення карантину рослин на митній території Євразійського економічного союзу», які розміщені на офіційному сайті ГУ Держпродспоживслужби в Київській області.
         У зв’язку з чим, при здійсненні експортних операцій суб’єктами господарювання, у випадку наявності вимог країни-імпорту щодо експорту об’єкту регулювання із зон, місць (або) ділянок виробництва, вільних від певного карантинного організму спеціалістами Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області за ініціативи суб’єкта господарювання, проводиться процедура офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів чи одного шкідливого організму відповідно до норм  Порядку офіційного встановлення та\або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.08.2012 № 487.
         Для цього особа має направити листом комплект документів, визначених зазначеним наказом, на  адресу Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області (08133, вул. Булакова, 22, м. Вишневе, Києво-Святошинський р-н, Київської області, тел..(044)406-38-13) а саме:
  1. Заява про встановлення, або підтримання офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів.
  2. Копія плану земельної ділянки (витягу з документації із землеустрою), на якій планується офіційне встановлення місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих  шкідливих організмів.
  3. Копія документа, який засвідчує право власності або користування  
    (в тому числі оренди) на земельну ділянку, на якій планується  офіційне встановлення місця виробництва або виробничої ділянки, вільних  від регульованих шкідливих  організмів.
  4. Документ ,що підтверджує внесення плати за обстеження посівів сільськогосподарських культур, плодових культур, розсадників, промислових садів, присадибних ділянок та лісосмуг щодо виявлення карантинних організмів для надання та\або підтвердження статусу місця виробництва або виробничої ділянки на вимогу особи, що здійснює виробництво об’єктів регулювання, передбачених  Законом України
    «Про карантин рослин», розмір яких визначено Постановою КМ\ від 28.12.2011 №1348.
     За результатами проведених заходів, пов’язаних зі встановленням та\або підтриманням статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, відповідно до Порядку,  присвоюється реєстраційний номер місцю виробництва або виробничій ділянці, вільних від регульованих шкідливих організмів.
 
     За додатковою інформацією звертатись до фітосанітарного інспектора Головного управління Держпродспоживслужби Київської області в Переяслав-Хмельницькому районі Неїжко В.В. тел. 099-167-60-71.