Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

На допомогу захисникам Батьківщини!ПЕРЕЛІК АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Перелік

адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Переяслав-Хмельницькій районній державній адміністрації
 

№ п/п

Перелік адміністративних послуг, що надається через центр надання адміністративних послуг

Перелік суб’єктів надання адміністративної послуги

Термін надання  послуги

1.

Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем.

Реєстраційна служба Переяслав-Хмельницького міськрайонного управління юстиції

 

2.

Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

 

3.

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи.

 

4.

Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття.

 

5.

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

 

6.

Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них.

 

7.

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення.

 

8.

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням.

 

9.

Державна реєстрація:

1) права власності на нерухоме майно;

2) інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна).

 

10.

Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

 

11.

Реєстрація громадського об’єднання.

 

12.

Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання.

 

13.

Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту.

 

14.

Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання.

 

15.

Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання.

 

16.

Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення.

 

17.

Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання.

 

18.

Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

1 місяць

19.

 Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

1 місяць

20.

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

1 місяць

21.

Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника

1 місяць

22.

Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення)

Переяслав-Хмельницька районна служба управління Державної Міграційної служби в Київській області

 

 

 

 

23.

Оформлення та видача проїзного документа дитини

 

24.

Оформлення та видача паспорта громадянина України

30 робочих днів

25.

Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого

30 (у деяких випадках 60) робочих днів

26.

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку

5 робочих днів

27.

Реєстрація місця проживання особи

Здійснюється в день подання особою документів

28.

Зняття з реєстрації місця проживання особи

Здійснюється в день подання особою документів

29.

Реєстрація місця перебування особи

 

30.

 Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи

 

31.

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

 

 

Управління Держземагенства України в Переяслав-Хмельницькому районі

14 робочих днів

32.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

14 робочих днів

33.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

14 робочих днів

34.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

14 робочих днів

35.

 Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

14 робочих днів

36.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

14 робочих днів

37.

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

1 робочий день

38.

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

землі в межах територіальних одиниць

обмеження у використанні земель

земельну ділянку

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації

 

 

10 робочих днів

10 робочих днів

 

 

1 робочий день

10 робочих днів

10 робочих днів

39.

Видача довідки про: 
1) наявність та розмір земельної частки (паю) 
2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

1 робочий день

40.

 Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

14  днів

41.

 Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

10 робочих днів

42.

Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників

 

43.

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

7 робочих днів

44.

Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів

 

45.

Видача фізичним особам висновку

державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів

 

 

Бориспільське міжрайонне управління Головного управління Держсанепідслужби у Київській області

 

46.

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Державна служба з надзвичайних ситуацій України

 

47.

Видача містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального

господарства та розвитку інфраструктури Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації

 

10 робочих днів

48.

Видача паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності

10 робочих днів

49.

Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки

10 робочих днів

50.

Висновок про наявні обмеження використання земельної ділянки

10 робочих днів

51.

Видача ордеру на проведення земляних робіт

10 робочих днів

52.

Отримання експлуатаційного дозволу для провадження діяльності: 
на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження

на потужностях (об’єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

Управління ветеринарної медицини в Переяслав-Хмельницькому районі

 

53.

Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), які займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі

Бориспільське міжрайонне управління Головного управління Держсанепідслужби у Київській області