Деклараційна кампанія - 2018

Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

Федерація футболу

На допомогу захисникам Батьківщини!Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта реконструкції «Реконструкція котельні по вул. Шевченка, 41М у с. Циблі Переяслав-Хмельницького району Київської області»

Розглянувши звернення КП КОР «Переяслав-Хмельницьктепломережа» в особі виконуючого обов’язки генерального директора Ковальчука П.П. від 02.07.2019, керуючись матеріалами Детального плану території реконструкції котельні по вул. Шевченка, 41М у с. Циблі Переяслав-Хмельницького району Київської області, затвердженого рішенням Циблівської сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської області від 14.06.2019 року № 420 НАКАЗУЮ:
 
Затвердити містобудівні умови та обмеження на проектування об`єкта реконструкції «Реконструкція котельні по вул. Шевченка, 41М у с. Циблі Переяслав-Хмельницького району Київської області на земельній ділянці площею 0,29 га, що знаходиться по вул. Шевченка, 41М у с. Циблі Переяслав-Хмельницького району Київської області, кадастровий номер: 3223388201:01:048:0002, цільове призначення – для виробничої діяльності.
 
2. КП КОР «Переяслав-Хмельницьктепломережа»:
2.1. За участю фахівців, що мають відповідний кваліфікаційний сертифікат на виконання проектних робіт, розробити робочий проект та затвердити його в установленому порядку.
2.2. Звернутися до департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області для отримання дозвільних документів, які дають право на виконання будівельних робіт та прийняття об`єкта в експлуатацію.
3. Містобудівні умови та обмеження на проектування об`єкта реконструкції «Реконструкція котельні по вул. Шевченка, 41М у с. Циблі Переяслав-Хмельницького району Київської області» внести до відповідного реєстру та висвітлити на веб-сайті Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації на сторінці відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури управління економічного, агропромислового розвитку, архітектури та житлово-комунального господарства.
 
4. Контроль за виконанням вищезазначених містобудівних умов та обмежень покласти на начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури управління економічного, агропромислового розвитку, архітектури та житлово-комунального господарства Гича О.Г.
 
 
Виконуюча обов’язки начальника
управління економічного, агропромислового
розвитку, архітектури та житлово -
комунального господарства                                                                    (підпис)
              Ю.НИЖНИК
 
 

Містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва № 09/19 від 05.07.2019

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління економічного, агропромислового розвитку,
архітектури та житлово-комунального господарства
Переяслав-Хмельницької
районної державної адміністрації
(найменування уповноваженого
 органу містобудування та архітектури)
05.07.2019 № 03-12/5
 
Містобудівні умови та обмеження
для проектування об’єкта будівництва  № 09/19
від 05.07.2019

«Реконструкція котельні по вул. Шевченка, 41М у с. Циблі
Переяслав-Хмельницького району Київської області»
(назва об'єкта будівництва)
Загальні дані:
 
1.                       Реконструкція котельні по вул. Шевченка, 41М у с. Циблі Переяслав-Хмельницького району Київської області                                             ..
                                    (вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)
 
            2.КП КОР «Переяслав-Хмельницьктепломережа», адреса реєстрації: 08400, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. І. Мазепи, 33..
                                                                      (інформація про замовника)
 
         3.Відповідає матеріалам «Детального плану території реконструкції котельні по вул. Шевченка, 41М у с. Циблі Переяслав-Хмельницького району Київської області», затвердженого рішенням Циблівської сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської області від 14.06.2019 року № 420.
(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки
містобудівній документації на місцевому рівні)
 
Земельна ділянка площею 0,29 га розташована у с. Циблі Переяслав-Хмельницького району Київської області.
Цільове призначення земельної ділянки – для виробничої діяльності.
Кадастровий номер земельної ділянки: 3223388201:01:048:0002.
 
І. Містобудівні умови та обмеження:
 
1. Гранично допустима висотність будівель 4,0 м. Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій».
_______________________________________________________________________________________________
                                  (граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)
 
2. 33-55%.                                                                                                                      .
_______________________________________________________________________________________________
                                       (максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)
 
 
3. Для даного об`єкта не регламентується (житлова забудова відсутня).
_______________________________________________________________________________________________
                                (максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови
відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)
 
4. Від нових будівель та споруд до червоних ліній - 3 м , існуючих будинків та споруд -  відповідно ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» підрозділ 15.2.                                                                                                               .
(мінімально допустимі відстані до існуючих будинків та споруд. мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)
 
5. У разі виявлення об’єктів культурної спадщини врахувати. Режим визначається згідно з ДБН Б.2.2-12:2018, розділ 13. «Території історичної забудови, пам`яток та  об`єктів культурної спадщини».                                          .
(вимоги щодо охорони культурної спадщини)
 
6. Інші вимоги:
6.1. Охоронювані зони інженерних комунікацій
Режим визначається згідно схеми проектних планувальних обмежень та відповідного розділу пояснювальної записки. Визначаються наступні зони:
- охоронна зона ЛЕП 10 кВ – 10 м, ЛЕП 0,4 кВ- 2 м;
- охоронна зона тепломережі – 5 м;
- охоронна зона водопроводу – 5 м;
- охоронна зона газопроводу низького тиску – 2 м, середнього тиску – 4 м.
Визначаються наступні санітарно-захисні зони:
- санітарно-захисна зона від підприємств – 50 м.
 
6.2. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» — використання земельної ділянки в частині вибору типу фундаменту, забезпечення заходів по їх гідроізоляції та інше – на підставі звіту про інженерні геологічні вишукування.
З метою створення геоінформаційної системи Київської області матеріали топографо-геодезичної зйомки зареєструвати у департаменті містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації і після завершення будівельних робіт подати виконавчу топографо-геодезичну зйомку із зазначенням об’єктів будівництва у відділ містобудівного кадастру зазначеного департаменту в електронному виді згідно з технічними вимогами:
-         формат − *.dmf (Delta Digitals) та *.pdf (Adobe Acrobat) векторний;
-         система координат – місцева;
-         система висот – Балтійська;
-        відображення − пошарове, з окремими елементами в кольорі відповідно до «Класифікатора інформації, яка відображається на топографічних планах масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500», затвердженого Наказом Держгеодезкартографії від 09.03.2000 № 25;
- умовні позначення − згідно з «Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500», затверджених Наказом Держгеодезкартографії  від 03.08.2001 № 295.
 
6.3. Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою).
Розділом благоустрою території передбачити:
- виконання комплексного благоустрою та впорядкування території в частині розпланування та озеленення (газони, квітники, влаштування асфальтобетонного покриття та покриття із плит ФЕМ, влаштування місць для відпочинку працівників);
- розміщення набору функціонально необхідних малих архітектурних форм (урни для сміття, місця для паління);
- зовнішнє освітлення: встановити опори зовнішнього освітлення, які б забезпечили нормативний рівень освітленості території;
- забезпечення умов для комфортного перебування та безперешкодного пересування маломобільних груп населення (відповідно до вимог ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп працівників підприємства», та розділу 12 ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»;
- забезпечення технічних заходів цивільного захисту в частині систем оповіщення населення відповідно до ДСТУ Б А.2.2-7:2010 «Проектування. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту  (цивільної оборони) у складі проектної документації об’єктів. Основні положення».
6.4. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку транспортно-пішохідний зв’язок території реконструкції котельні по вул. Шевченка, 41М у с. Циблі Переяслав-Хмельницького району Київської області виконати відповідно до розробленого Детального плану території з урахуванням безпеки дорожнього та пішохідного рухів.
6.5. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту – передбачити місця для паркування та зберігання автотранспорту обслуговуючого персоналу.
 
ІІ. Графічна частина:
 
1. Викопіювання з «Детального плану території реконструкції котельні по вул. Шевченка, 41М у с. Циблі Переяслав-Хмельницького району Київської області»,М 1:500 — 1 аркуш.                                                                                     .
 (планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони
регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару,
в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду,
прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)
 
 
 
Начальник відділу містобудування,архітектури,
житлово-комунального господарства та розвитку
інфраструктури управління економічного,
агропромислового розвитку, архітектури та
житлово-комунального господарства
                                                  О. ГИЧ

Про затвердження детального плану території на будівництво адміністративно-виробничого комплексу ПП «ЄВРОСЕМ» на частині земельної ділянки площею 20 га сільськогосподарського призначення, що знаходиться в адміністративних межах Ташанської сільської ради П

Розглянувши матеріали проекту детального плану території на будівництво адміністративно-виробничого комплексу ПП «ЄВРОСЕМ» на частині земельної ділянки площею 20 га сільськогосподарського призначення, що знаходиться в адміністративних межах Ташанської сільської ради Переяслава-Хмельницького району Київської області (за межами населеного пункту), відповідно ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про місцеві державні адміністрації», взявши до уваги протокол громадського обговорення зазначеного детального плану території, протокол від 17.05.2019
№ 03/19 засідання архітектурно-містобудівної ради при відділі містобудування, архітектури житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури управління економічного, агропромислового розвитку, архітектури та житлово-комунального господарства Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації:
 
1. Затвердити містобудівну документацію «Детальний план території на будівництво адміністративно-виробничого комплексу ПП «ЄВРОСЕМ» на частині земельної ділянки площею 20 га сільськогосподарського призначення, що знаходиться в адміністративних межах Ташанської сільської ради Переяслава-Хмельницького району Київської області (за межами населеного пункту)», розроблену ТОВ «УКРГРУППРОЕКТ».
 
2. Забезпечити його оприлюднення шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації.
 
3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
 
 
Голова адміністрації                       (підпис)                             Ю. КЛИМЕНКО

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва «Будівництво адміністративно -виробничого комплексу ПП «ЄВРОСЕМ» на частині земельної ділянки площею 20 га сільськогосподарського призначення, що знаходиться в адмін

Розглянувши звернення ПП «ЄВРОСЕМ» в особі директора
Коновалова І.О. від 21.06.2019 № 126, керуючись матеріалами Детального плану території щодо будівництва адміністративно-виробничого комплексу ПП «ЄВРОСЕМ» на частині земельної ділянки площею 20 га сільськогосподарського призначення, що знаходиться в адміністративних межах Ташанської сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської області (за межами населеного пункту), затвердженого розпорядженням Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації від 27.05.2019
№ 136 НАКАЗУЮ:
 
1. Затвердити містобудівні умови та обмеження на проектування об`єкта будівництва «Будівництво адміністративно-виробничого комплексу ПП «ЄВРОСЕМ» на частині земельної ділянки площею 20 га сільськогосподарського призначення, що знаходиться в адміністративних межах Ташанської сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської області (за межами населеного пункту)», кадастровий номер: 3223387400:07:002:0050, цільове призначення – для іншого сільськогосподарського призначення (01.13).
 
2. ПП «ЄВРОСЕМ»:
2.1. За участю фахівців, що мають відповідний кваліфікаційний сертифікат на виконання проектних робіт, розробити робочий проект та затвердити його в установленому порядку.
2.2. Звернутися до департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області для отримання дозвільних документів, які дають право на виконання будівельних робіт та прийняття об`єкта в експлуатацію.
 
3. Містобудівні умови та обмеження на проектування об`єкта будівництва «Будівництво адміністративно-виробничого комплексу ПП «ЄВРОСЕМ» на частині земельної ділянки площею 20 га сільськогосподарського призначення, що знаходиться в адміністративних межах Ташанської сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської області (за межами населеного пункту)» внести до відповідного реєстру та висвітлити на веб-сайті Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації на сторінці відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури управління економічного, агропромислового розвитку, архітектури та житлово-комунального господарства.
 
4. Контроль за виконанням вищезазначених містобудівних умов та обмежень покласти на начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури управління економічного, агропромислового розвитку, архітектури та житлово-комунального господарства Гича О.Г.
 
Виконуюча обов’язки начальника
управління економічного, агропромислового
розвитку, архітектури та житлово -
комунального господарства                                                                        
           Ю.НИЖНИК

«Будівництво адміністративно-виробничого комплексу ПП «ЄВРОСЕМ» на частині земельної ділянки площею 20 га сільськогосподарського призначення, що знаходиться в адміністративних межах Ташанської сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської област

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління економічного, агропромислового розвитку,
архітектури та житлово-комунального господарства
Переяслав-Хмельницької
районної державної адміністрації
(найменування уповноваженого
 органу містобудування та архітектури)
02.07.2019 № 03-12/4
 
Містобудівні умови та обмеження
для проектування об’єкта будівництва  № 08/19
від 02.07.2019

«Будівництво адміністративно-виробничого комплексу ПП «ЄВРОСЕМ» на частині земельної ділянки площею 20 га сільськогосподарського призначення, що знаходиться в адміністративних межах Ташанської сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської області
(за межами населеного пункту)»
(назва об'єкта будівництва)
Загальні дані:
 
1. Будівництво адміністративно-виробничого комплексу ПП «ЄВРОСЕМ» на частині земельної ділянки площею 20 га сільськогосподарського призначення, що знаходиться в адміністративних межах Ташанської сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської області (за межами населеного пункту)                                                                     .
                                    (вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)
 

2.ПП «ЄВРОСЕМ», адреса реєстрації: 08460, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Ташань, вул. Шевченка, 29 А, тел. (04567)  2-02-44                                                                                                                            .
                                                                      (інформація про замовника)
 

3.Відповідає матеріалам «Детального плану території щодо будівництва адміністративно-виробничого комплексу ПП «ЄВРОСЕМ» на частині земельної ділянки площею 20 га сільськогосподарського призначення, що знаходиться в адміністративних межах Ташанської сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської області (за межами населеного пункту)», затвердженого розпорядженням Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації від 27.05.2019 року № 136.                                                                                                .
(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки
містобудівній документації на місцевому рівні)
 
Цільове призначення земельної ділянки – для іншого сільськогосподарського призначення (01.13).
Земельна ділянка розташована в адміністративних межах Ташанської сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської області (за межами населеного пункту).
Кадастровий номер земельної ділянки: 3223387400:07:002:0050.
І. Містобудівні умови та обмеження:
 
1. Гранично допустима висота будівель 12,0 м. Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій».
_______________________________________________________________________________________________
                                  (граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)
 
2. 65%.
_______________________________________________________________________________________________
                                       (максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)
 
3. Для даного об`єкта не регламентується (житлова забудова відсутня).
_______________________________________________________________________________________________
                                (максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови
відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)
 
4. Від нових будівель та споруд до червоних ліній  - 5 м , існуючих будинків та споруд -  15 м.
____________________________________________________________________
(мінімально допустимі відстані до існуючих будинків та споруд. мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)
 
5. Визначається згідно з ДБН Б.2.2-12:2018, розділ 13. «Території історичної забудови, пам`яток та об`єктів культурної спадщини» та Закону України «Про охорону культурної спадщини». Зони санітарної охорони визначаються згідно розділу 2 пояснювальної записки до ДПТ. Режим визначається згідно ДБН Б.2.2-12:2018, розділ 11, ДСП 173-96: від об’єкту будівництва – 1000 м, розміщення сміттєзбірників – 20 м, розміщення резервуарів протипожежного запасу води та насосної станції пожежогасіння – 40 м.                                          .
(вимоги щодо охорони культурної спадщини)
 
6. Інші вимоги:
6.1. Охоронювані зони інженерних комунікацій — режим визначається згідно схеми проектних планувальних обмежень та відповідно розділу пояснювальної записки детального плану території. Визначено наступні охоронні зони:
- до мережі водопроводу в обидві сторони від труби (ДБН Б.2.2-12:2018)–5 м;
- до мережі самопливної побутової каналізації в обидві сторони від труби (ДБН Б.2.2-12:2018) – 1 м;
- до кабельної ЛЕП 0,4 - 10кВт  в обидві сторони (ДБН Б.2.2-12:2018) – 1 м.
 
6.2. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» — використання земельної ділянки в частині вибору типу фундаменту, забезпечення заходів по їх гідроізоляції та інше – на підставі звіту про інженерні геологічні вишукування.
З метою створення геоінформаційної системи Київської області матеріали топографо-геодезичної зйомки зареєструвати у департаменті містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації і після завершення будівельних робіт подати виконавчу топографо-геодезичну зйомку із зазначенням об’єктів будівництва у відділ містобудівного кадастру зазначеного департаменту в електронному виді згідно з технічними вимогами:
-         формат − *.dmf (Delta Digitals) та *.pdf (Adobe Acrobat) векторний;
-         система координат – місцева;
-         система висот – Балтійська;
-        відображення − пошарове, з окремими елементами в кольорі відповідно до «Класифікатора інформації, яка відображається на топографічних планах масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500», затвердженого Наказом Держгеодезкартографії від 09.03.2000 № 25;
- умовні позначення − згідно з «Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500», затверджених Наказом Держгеодезкартографії  від 03.08.2001 № 295.
 
6.3. Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою).
Розділом благоустрою території передбачити:
- виконання комплексного благоустрою та впорядкування території в частині розпланування та озеленення (газони, квітники, влаштування асфальтобетонного покриття та покриття із плит ФЕМ, влаштування місць для відпочинку працівників виробничого комплексу ПП «ЄВРОСЕМ»);
- розміщення набору функціонально необхідних малих архітектурних форм (урни для сміття, місця для паління);
- зовнішнє освітлення: встановити опори зовнішнього освітлення, які б забезпечили нормативний рівень освітленості території;
- розташування реклами відповідно до Порядку розміщення зовнішньої реклами Ташанської сільської ради;
- забезпечення умов для комфортного перебування та безперешкодного пересування маломобільних груп населення (відповідно до вимог ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп працівників підприємства», та розділу 12 ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»;
- забезпечення технічних заходів цивільного захисту в частині систем оповіщення населення відповідно до ДСТУ Б А.2.2-7:2010 «Проектування. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту  (цивільної оборони) у складі проектної документації об’єктів. Основні положення».
6.4. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку транспортно-пішохідний зв’язок території будівництва адміністративно-виробничого комплексу ПП «ЄВРОСЕМ» виконати відповідно до розробленого Детального плану території з урахуванням безпеки дорожнього та пішохідного рухів.
6.5. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту – передбачити місця для паркування та зберігання автотранспорту обслуговуючого персоналу.
6.6. Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту - відповідно до статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту» звернутись до виконавчого комітету Ташанської сільської ради із заявою про укладання договору про пайову участь у розвиток інфраструктури та надати документи, що підтверджують вартість будівництва об'єкта, з техніко-економічними показниками, не пізніше 15 днів до введення об’єкта в експлуатацію.
 
ІІ. Графічна частина:
 
  1. Викопіювання з «Детального плану території щодо будівництва адміністративно-виробничого комплексу ПП «ЄВРОСЕМ» на частині земельної ділянки площею 20 га сільськогосподарського призначення, що знаходиться в адміністративних межах Ташанської сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської області (за межами населеного пункту)», М 1:500 — 1 аркуш.
____________________________________________________________________________________________
 (планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони
регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару,
в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду,
прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)
 
Начальник відділу містобудування,архітектури,
житлово-комунального господарства та розвитку
інфраструктури управління економічного,
агропромислового розвитку, архітектури та
житлово-комунального господарства
                                                  О. ГИЧ
 
 

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва «Реконструкція навісу з добудовою складських приміщень» на території виробничого комплексу ВКФ «Укрпромпостач-95» ЛТД у с. Пристроми Переяслав-Хмельницького району

Розглянувши звернення ВКФ «Укрпромпостач-95» ЛТД в особі директора Доброскока С.Г. від 20.02.2019, керуючись матеріалами «Детального плану території на реконструкцію виробничого комплексу ВКФ «Укрпромпостач-95»ЛТД на земельних ділянках загальною площею 3,1195 га, які знаходиться по вул. 30-річчя Перемоги, 8/1 в адміністративних межах Пристромської сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської області» (за межами населеного пункту), затвердженого розпорядженням голови Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації від 27.05.2019 № 137 «Про затвердження детального плану території на реконструкцію виробничого комплексу ВКФ «Укрпромпостач-95»ЛТД в адміністративних межах Пристромської сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської області», відповідно до порядку ведення реєстру містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва житлово-комунального господарства України від 31.05.2017 № 135 НАКАЗУЮ:
 
            1. Затвердити містобудівні умови та обмеження на проектування об`єкту будівництва «Реконструкція навісу з добудовою складських приміщень»на території виробничого комплексу ВКФ «Укрпромпостач-95» ЛТД по вул. 30-річчя Перемоги, 8/1 у селі Пристроми Переяслав-Хмельницького району Київської області на земельних ділянках загальною площею 3,1195 га, кадастрові номери земельних ділянок: 3223386400:04:008:0028, 3223386400:04:008:0002, 3223386400:04:008:0001, цільове призначення – під м`ясопереробним цехом.
 
2. ВКФ «Укрпромпостач-95» ЛТД:
2.1. За участю фахівців, що мають відповідний кваліфікаційний сертифікат на виконання проектних робіт розробити робочий проект та затвердити його в установленому порядку.
2.2. Звернутися до департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області для отримання дозвільних документів, які дають право на виконання будівельних робіт та прийняття об`єкта в експлуатацію.
 
3. Містобудівні умови та обмеження на проектування об`єкта будівництва «Реконструкція навісу з добудовою складських приміщень»на території виробничого комплексу ВКФ «Укрпромпостач-95» ЛТД по вул. 30-річчя Перемоги, 8/1 у селі Пристроми Переяслав-Хмельницького району Київської області, на земельних ділянках загальною площею 3,1195 га внести до відповідного реєстру та висвітлити на веб-сайті Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації на сторінці відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури управління економічного, агропромислового розвитку, архітектури та житлово-комунального господарства.
 
4. Контроль за виконанням вище зазначених містобудівних умов та обмежень покласти на начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури управління економічного, агропромислового розвитку, архітектури та житлово-комунального господарства Гича О.Г.
 
 
Виконуюча обов’язки начальника
управління економічного, агропромислового
розвитку, архітектури та житлово -
комунального господарства                                 
                  Ю.НИЖНИК
 
 
 
 
 

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва «Будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги на 1 – 2 лікаря з житлом» по вул. Черняховського, 113 у селі Пристроми Переяслав-Хмельницького району Київської

Розглянувши звернення Пристромської сільської ради в особі сільського голови Бобровника І.І. від 07.06.2019, вих. № 102, керуючись матеріалами Детального плану території щодо розміщення амбулаторії первинної медичної допомоги по вул. Черняховського, 113 у селі Пристроми Переяслав-Хмельницького району Київської області», затвердженого рішенням Пристромської сільської ради від 05.06.2019 року № 242 (30 сесія VІІ скликання) НАКАЗУЮ:
 
1. Затвердити містобудівні умови та обмеження на проектування об`єкта будівництва «Будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги на 1 – 2 лікаря з житлом» по вул. Черняховського, 113 у селі Пристроми Переяслав-Хмельницького району Київської області на земельній ділянці площею 0,2000 га, кадастровий номер: 3223386401:01:021:0061, цільове призначення – для будівництва та обслуговування закладів охорони здоров`я та соціальної допомоги.
 
2. Виконкому Пристромської сільської ради спільно із замовником будівництва – департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації:
2.1 забезпечити розробку робочого проекту та затвердити його в установленому порядку.
2.2. Звернутися до департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області для отримання дозвільних документів, які дають право на виконання будівельних робіт та прийняття об`єкта в експлуатацію.
 
            3. Містобудівні умови та обмеження на проектування об`єкта будівництва «Будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги на 1 – 2 лікаря з житлом» по вул. Черняховського, 113 у селі Пристроми Переяслав-Хмельницького району Київської області на земельній ділянці площею 0,2000 га внести до відповідного реєстру та висвітлити на веб-сайті Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації на сторінці відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури управління економічного, агропромислового розвитку, архітектури та житлово-комунального господарства.
 
4. Контроль за виконанням вищезазначених містобудівних умов та обмежень покласти на начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури управління економічного, агропромислового розвитку, архітектури та житлово-комунального господарства Гича О.Г.
 
Виконуюча обов’язки начальника
управління економічного, агропромислового
розвитку, архітектури та житлово -
комунального господарства                                 
                  Ю.НИЖНИК
 

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва «Реконструкція цеху по виготовленню м`ясних напівфабрикатів. Прибудова морозильної камери» на території виробничого комплексу ВКФ «Укрпромпостач-95» ЛТД у с. Пристром

Розглянувши звернення ВКФ «Укрпромпостач-95» ЛТД в особі директора Доброскока С.Г. від 20.02.2019, керуючись матеріалами «Детального плану території на реконструкцію виробничого комплексу ВКФ «Укрпромпостач-95»ЛТД на земельних ділянках загальною площею 3,1195 га, які знаходиться по вул. 30-річчя Перемоги, 8/1 в адміністративних межах Пристромської сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської області» (за межами населеного пункту), затвердженого розпорядженням голови Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації від 27.05.2019 № 137 «Про затвердження детального плану території на реконструкцію виробничого комплексу ВКФ «Укрпромпостач-95»ЛТД в адміністративних межах Пристромської сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської області» відповідно до порядку ведення реєстру містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва житлово-комунального господарства України від 31.05.2017 № 135 НАКАЗУЮ:
 
            1. Затвердити містобудівні умови та обмеження на проектування об`єкта будівництва «Реконструкція цеху по виготовленню м`ясних напівфабрикатів. Прибудова морозильної камери» на території виробничого комплексу ВКФ «Укрпромпостач-95» ЛТД по вул. 30-річчя Перемоги, 8/1 у селі Пристроми Переяслав-Хмельницького району Київської області на земельних ділянках загальною площею 3,1195 га, кадастрові номери земельних ділянок: 3223386400:04:008:0028, 3223386400:04:008:0002, 3223386400:04:008:0001, цільове призначення – під м`ясопереробним цехом.
 
2. ВКФ «Укрпромпостач-95» ЛТД:
2.1. За участю фахівців, що мають відповідний кваліфікаційний сертифікат на виконання проектних робіт розробити робочий проект та затвердити його в установленому порядку.
2.2. Звернутися до департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області для отримання дозвільних документів, які дають право на виконання будівельних робіт та прийняття об`єкта в експлуатацію.
 
            3. Містобудівні умови та обмеження на проектування об`єкта будівництва «Реконструкція цеху по виготовленню м`ясних напівфабрикатів. Прибудова морозильної камери» на території виробничого комплексу ВКФ «Укрпромпостач-95» ЛТД по вул. 30-річчя Перемоги, 8/1 у селі Пристроми Переяслав-Хмельницького району Київської області, на земельних ділянках загальною площею 3,1195 га внести до відповідного реєстру та висвітлити на веб-сайті Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації на сторінці відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури управління економічного, агропромислового розвитку, архітектури та житлово-комунального господарства.
 
4. Контроль за виконанням вище зазначених містобудівних умов та обмежень покласти на начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури управління економічного, агропромислового розвитку, архітектури та житлово-комунального господарства Гича О.Г.
 
Виконуюча обов’язки начальника
управління економічного, агропромислового
розвитку, архітектури та житлово -
комунального господарства                                 
                                Ю.НИЖНИК