Деклараційна кампанія - 2018

Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

Федерація футболу

На допомогу захисникам Батьківщини!Заява СЕО ПП "Євросем"

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

ПРОЄКТА ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ  

МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

«Детальний план території щодо нового будівництва молочно-тваринної ферми місткістю 980 голів дійного стада, яка розташована за адресою: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, в адміністративних межах Ташанської об’єднаної територіальної громади

(за межами с. Мала Каратуль), на земельній ділянці площею 12,8 га,

що перебуває в оренді ПП «ЄВРОСЕМ»

 

 

 1. 1.                Інформація про замовника.

Переяслав-Хмельницька районна державна адміністрація Київської області.

Адреса: Україна, 08400, м. Переяслав, вул. Б. Хмельницького, буд. 53.

Контактні дані: тел.: +38(04567)-5-18-00. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Офіційний веб-сайт: https://pereyaslav-rda.gov.ua/.

 

 1. 2.                Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Склад та зміст детального плану визначає ДБН Б.1.1.-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

Детальний план території після його затвердження є основним документом, який регламентує розміщення об’єктів містобудування, відведення земельних ділянок для будівництва, благоустрій території, прокладку інженерних мереж тощо, котрий розробляється на виконання вимог статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», а також розробляється та затверджується з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Мета розроблення детального плану території полягає у визначенні планувальної організації, функціонального призначення, містобудівних умов і обмежень та параметрів забудови згідно зі статтею 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».       

Цілі документа державного планування детального плану території:

ü    визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території;

ü    урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій;

ü    визначення меж функціональних зон, пріоритетних та допустимих видів використання і забудови територій;

ü    формування планувальної структури та просторової композиції забудови населеного пункту;

ü    визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання;

ü    належна та ефективна функціонально-планувальна організація території проектування з урахуванням існуючих та перспективних планувальних обмежень, а також визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території.

Детальний план території пов’язаний з іншими документами державного планування, а саме:

 • Схемою планування території Київської області;
 • Генеральним планом села Мала Каратуль Переяслав-Хмельницького району Київської області.
 • Стратегією регіонального розвитку Київської області на період 2021- 2027 роки;
 • Національною стратегією управління відходами до 2030 року (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р).

 

 

 1. 3.                Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

На подальших стадіях проектування (стадія «Робочий проект») відповідно до вимог статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» необхідно визначити доцільність здійснення оцінки впливу на довкілля у процесі прийняття рішень про впровадження планової діяльності, що визначена частиною другою та третьою статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» обов’язково до прийняття рішення про провадження діяльності відповідно до переліку категорій планової діяльності, що підлягають проведенню процедури ОВД.

 

 1. 4.                Виконання СЕО передбачає розгляд наступних імовірних наслідків реалізації проєкту детального плану території:

Виконання СЕО ДДП передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проєктних рішень детального плану території, як на окремі компоненти довкілля, так і на загальний баланс екосистем і, відповідно, на безпеку життєдіяльності та праці населення, а також його здоров’я, матеріальних активів, об’єктів культурної спадщини та взаємодії цих факторів.

1)                наслідки реалізації проєктних рішень містобудівної документації для довкілля, у тому числі і для здоров’я населення:

-                     лабільний стан якості атмосферного повітря, який залежить від емісії забруднюючих речовин джерелами забруднення, а, найперше, від забезпечення безперебійної та ефективної роботи та підтримання у справному стані споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів і зменшення рівнів впливу фізичних та біологічних факторів;

-                     утворення, відведення та очищення зворотніх стічних вод господарсько-побутової та виробничої каналізацій;

-                     утворення відходів різного класу шкідливості, їх належна екологічна утилізація;

-                     акустичний вплив (шумове забруднення) при виконанні підготовчих та будівельних робіт.

2)                імовірні наслідки для території з природоохоронним статусом:

- земельна ділянка, що проєктується, не відноситься до прибережно-захисних смуг, лісогосподарських зон, територій історико-культурного, природо-заповідного, рекреаційного чи оздоровчого призначення. Територія проектування також не межує з територіями, що мають природоохоронний статус. Ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних рослин в межах проектування та в безпосередній близькості відсутні, відповідно, - імовірні наслідки для територій з природоохоронним статусом не передбачаються; 

3)                імовірні транскордонні наслідки для компонентів навколишнього середовища та здоров’я населення:

-                     транскордонні наслідки відсутні, що першочергово пов’язано із далекою дислокацією ділянки проєктування від державних кордонів та відсутністю проектування потужних матеріальних об’єктів виробничого призначення.

 

 1. 5.                Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено.

У процесі розробки стратегічної екологічної оцінки, а головним чином у звіті про стратегічну екологічну оцінку проєкту документу державного планування детального плану території будуть розглянуті та деталізовані наступні альтернативи:

Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» – опис, оцінка та прогнозування ситуації у випадку не затвердження та не реалізації проєктних рішень детального плану території.

Альтернатива 2:

«Максимально сприятливий сценарій» – опис, оцінка та прогнозування ситуації, а саме впливу проєктних рішень на стан компонентів навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки та гарантування здоров’я громадян, у випадку успішної реалізації запропонованих заходів із використанням інноваційних технологій на засадах сталого розвитку.

 

 

 

Альтернатива 3:

Технічні та/або територіальні альтернативні рішення проєктування певних територій/об’єктів, розвиток яких передбачений проєктними рішеннями містобудівної документації.

Зрештою, кінцевим продуктом аналізу виправданих альтернатив стане формування найбільш екологічно та економічно вигідного сценарію реалізації проєкту даної містобудівної документації з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів та, головне, - забезпечення екологічної безпеки території проєктування та навколишніх територій.

 

 

 1. 6.                Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що будуть використані під час проведення стратегічної екологічної оцінки.

Проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту детального плану території відбувається відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з використанням Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018р.).

У процесі проходження стратегічної екологічної оцінки здійснюється:

ü збір та аналіз інформації про поточний стан компонентів навколишнього природного середовища при використанні даних, зазначених у Регіональній доповіді про стан навколишнього природного середовища в Київській області, Екологічному паспорті Київської області, Екологічних бюлетенях, даних Головного управління статистики в Київській області тощо;

ü враховуючи рекомендації щодо проведення консультацій зі спеціалістами, науковцями, профільними інститутами, експертними організаціями тощо з метою отримання актуальної інформації стосовно стану та використання території проєктування подається запит до Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського для отримання кліматичної характеристики, у тому числі рози вітрів для належного екологічного проєктування території проектування;

ü проведення аналізу слабких та сильних сторін проєкту детального плану з точки зору екологічної ситуації;

ü врахування пропозицій та зауважень уході розробки СЕО, що були надані органами виконавчої влади, котрі реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я населення;

ü  проведення консультацій з громадськістю – громадських обговорень та слухань для більш чіткого та конкретного виявлення поточних екологічних проблемних питань території проєктування, що вивчається, та, водночас, попередження можливих негативних впливів реалізації проєктних рішень детального плану території.

 

 

При цьому будуть використані такі методи:

 • історичний метод – вивчення та аналіз формування й розвитку об’єктів території проєктування у хронологічній послідовності;
 • таксономічні методи – оцінка та ранжування ризиків впливу екологічних чинників на стан здоров’я населення та навколишнього середовища;
 • метод ведення екологічного моніторингу – запровадження постійних у часі спостережень за лабільним станом компонентів НПС.

Вищевказані методи та підходи базуються на ключових принципах прийняття екологічно безпечних рішень – попередження та запобігання шкодочинному антропогенного впливу.

 

 1. 7.       Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків реалізації документу державного планування.

При визначенні сфер охоплення стратегічної екологічної оцінки, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі охорони здоров’я населення, що мають відношення до проєкту детального плану території, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем та їх вирішення, представлені в Таблиці 7.1.

Таблиця 7.1.

Цілі охорони довкілля відносно виявлених проблем території проектування

Сфери охорони довкілля

Заходи, які передбачається запровадити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на стан довкілля, життя та здоров’я населення

(працівників, відвідувачів)

Якість атмосферного повітря

 
-обов’язкове встановлення якісного модернізованого пилогазоочисного обладнання (ПГОУ) у виробничих приміщеннях із здійсненням постійно-періодичної перевірки ефективності роботи даного обладнання керуючись вимогами “Правил технічної експлуатації установок очистки газу”, затверджених наказом Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 06.02.2009р. №52;
 
-забезпечення належної системи виробничої вентиляції технологічних приміщень на автоматизованому управлінні; 
 
- розробка еколого-дозвільної документації у сфері охорони атмосферного повітря, а саме: отримання дозволів на викиди, проведення щорічного контролю за дотриманням нормативів ГДВ, відповідно до діючого дозволу відповідно до вимог ЗУ «Про охорону атмосферного повітря»;

 

-використання якісних паливно-мастильних матеріалів при експлуатації автомобільного транспорту, с/г техніки, машинної техніки тощо;

-встановлення та подальше дотримання санітарно-захисних зон всіх об’єктів, приміщень та ділянок (згідно з ДСП 173-96);

-підвищення енергоефективності технологічних об'єктів шляхом використання відновлюваних джерел енергії (СЕС тощо);

-комплексне озеленення території проектування із подальшим дотриманням оздоровлення зелених насаджень;

-обов'язкове дотримання санітарних вимог щодо запобігання забрудненню атмосферного повітря при проектуванні, будівництві, реконструкції, розширення, технічного переозброєння чи перепрофілювання об'єктів;

-забезпечити максимальне використання безвідходних і маловідходних технологічних процесів з обґрунтуванням досяжності рішень, що приймаються.

Стан водних ресурсів  (підземних)

-організація екологічно безпечного водовідведення стоків дощових і талих вод системою зливової каналізації із використанням сучасних очисних споруд;

-вирішення питання збору фекальних стоків, недопущення ним нітратного та бактеріологічного забруднення земельних ресурсів, ґрунтів та водоносних горизонтів;

-зменшення обсягів утворення стоків шляхом раціонального водоспоживання;

- постійний моніторинг кількісного та якісного складу зворотних вод;

-вирішення основних проблем, пов’язаних з екологічно безпечним збором, зберіганням, утилізацією, переробкою рідких і твердих відходів.

Стан земельних ресурсів, ґрунтів

 

-при виявленні в ґрунті хімічних речовин в кількості, що перевищує гранично допустимі рівні (ГДК, ОДК), а також при віднесенні ґрунту до категорії забрудненого за бактеріологічними, гельмінтологічними та ентомологічними показниками, забороняється використання таких земельних ділянок під забудову без попередніх заходів щодо оздоровлення ґрунту і ліквідації джерел забруднення;
 
-забороняється влаштування неорганізованих звалищ відходів;

 

-забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони та раціонального використання земель, запобігання порушенням законодавства України у сфері використання та охорони земель, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів щодо їх усунення із попутнім забезпеченням дотримання землевласниками та землекористувачами стандартів і нормативів у сфері охорони та використання земель, запобігання забрудненню земель та зниженню родючості ґрунтів;
 

-запровадження моніторингу за об’єктами інженерної інфраструктури, їх герметичності та справності і т.д.;

 

-вирішення основних проблем, пов’язаних з екологічно безпечним збором, зберіганням, утилізацією, переробкою відходів для запобігання подальшої міграції полютантів (створення ефективної системи управління у сфері поводження з відходами –запровадження системи роздільного збирання відходів із подальшою їх переробкою чи відповідною утилізацією, запровадження системи компостування органічних відходів тощо;

 

-комплексне озеленення територій із подальшим дотриманням оздоровлення зелених насаджень.

Санітарне очищення території проектування, управління відходами

-для забезпечення виконання вимог ЗУ «Про відходи», Національної стратегії управління відходами до 2030 року (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р) передбачається організація роздільного збору ресурсоцінних компонентів відходів з подальшою передачею спеціалізованим підприємствам, які мають відповідні ліцензії на поводження з відходами та виробничі потужності після укладання відповідного договору на утилізацію чи захоронення.

Акустичний режим

 

-забезпечення дотримання нормативних рівнів шуму на стадіях проектування, будівництва та експлуатації об’єктів;

 

-розміщення джерел акустичного забруднення на відстані від сельбищної території, обґрунтованими МОЗ України (ДСП 173-96, п.8.44) із встановленням та подальшим дотриманням санітарно-захисних зон;

 

-комплексне озеленення територій із подальшим дотриманням оздоровлення зелених насаджень.

 

 1. 8.                Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Пропонується структурувати звіт про стратегічну екологічну оцінку відповідно до ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» таким чином, враховуючи таку інформацію:

1)                зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2)                характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено;

3)                характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу;

4)                екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом;

5)                зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6)                опис наслідків, для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

          7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

          8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

          9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

         10) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання:

         Переяслав-Хмельницька районна державна адміністрація Київської області.

Поштова адреса: 08400, Київська область, м. Переяслав, вул. Б. Хмельницького, буд. 53.

Контактні дані: тел.: +38(04567)-5-18-00. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Повідомлення про оприлюднення

Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

проєкта документа державного планування містобудівної документації

«Детальний план території щодо нового будівництва молочно-тваринної ферми місткістю 980 голів дійного стада, яка розташована за адресою: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, в адміністративних межах Ташанської об’єднаної територіальної громади (за межами с. Мала Каратуль), на земельній ділянці
площею 12,8 га, що перебуває в оренді ПП «ЄВРОСЕМ»

 

1)                 Беручи до уваги розпорядження Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації Київської області № 259 від 03 грудня 2020 р. «Про розроблення документа державного планування «Детальний план території щодо нового будівництва молочно-тваринної ферми місткістю 980 голів дійного стада, яка розташована за адресою: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, в адміністративних межах Ташанської об’єднаної територіальної громади (за межами с. Мала Каратуль), на земельній ділянці площею 12,8 га, що перебуває в оренді ПП «ЄВРОСЕМ»»та керуючись вимогами Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»триває розробка детального плану території, а також стратегічної екологічної оцінки до нього у порядку, встановленому Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку».

2)                 Орган, що приймає розпорядження про затвердження документу державного планування детального плану територі ї– Переяслав-Хмельницька  районна державна адміністрація Київської області.

3)                 Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури: від 29 січня 2021 року і триває до 12 лютого 2021 року включно (15 календарних днів протягом яких приймаються зауваження та пропозиції до Заяви про визначення обсягу СЕО у друкованому та електронному вигляді).

б) способи участі громадськості: надання пропозицій і зауважень у письмовому вигляді, а саме на поштову адресу: 08400, м. Переяслав, вул. Б. Хмельницького, буд. 53 та в електронному вигляді на електронну скриньку Переяслав-Хмельницької РДА: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адреса, за якою можна ознайомитися з проектом детального плану території, заявою про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування – Переяслав-Хмельницька РДА, м. Переяслав, вул. Б. Хмельницького, буд. 53. Також із Заявою про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки можливо ознайомитись на офіційному сайті Переяслав-Хмельницької РДА.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреса та строки подання зауважень та пропозицій – Переяслав-Хмельницька  районна державна адміністрація;поштова адреса: 08400, м. Переяслав, вул. Б. Хмельницького, буд. 53; електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; строки подання зауважень і пропозицій: від 29 січня 2021 року та триває до 12 лютого 2021 року включно.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: Переяслав-Хмельницька РДА.

4) необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкта документа державного планування: відсутня.

 

 Голова адміністрації                    (підпис)                       Сергій ДЯЧЕНКО

 

Матеріали щодо плану території розміщення об’єкту

Інформуємо про затвердження документа державного планування проєкт містобудівної документації  «Детальний план території розміщення об’єкту виробничо-демонстраційного центру переробки сільськогосподарської продукції з зонами відпочинку та дегустації готової продукції в межах земельної ділянки загальною площею 3,0  га за адресою: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, село Циблі, вул. Шевченка Т. Г., буд. 2ж»  (Розпорядження Переяслав-Хмельницької РДА № 275 від 30 грудня 2020 року) 
На виконання статті 16 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" оприлюднюємо затверджений документ державного планування, заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування, довідки про консультації та про громадське обговорення. 


Записка_ДПТ_Віскі_Циблі

ДОВІДКА ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

 ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ

Післяпроектний моніторинг  

Інформація про розгляд та врахування пропозицій громадськості до проекту детального плану території

27 листопада 2020 року о 10:00 годині у приміщенні Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації за адресою: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, м. Переяслав, вул. Богдана Хмельницького 53. відбулися громадські слухання щодо розроблення «Детального плану території розміщення об’єкту виробничо-демонстраційного центру переробки сільськогосподарської продукції з зонами відпочинку та дегустації готової продукції в межах земельної ділянки загальною площею 3,0 га.». Розробником проекту містобудівної документації є ТОВ «УКРГРУППРОЕКТ ПЛЮС». При розгляді містобудівної документації були присутні перший заступник голови Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації Коркач А.Г. ,начальник відділу житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля  Пурденко П.Л., депутати та посадові особи виконачого комітету Циблівської сільської ради та представники ТОВ «УКРГРУППРОЕКТ ПЛЮС». Додатково подання пропозицій громадськості до проекту детального плану та їх розгляд буде здійснюється до 12 грудня 2020 року, відповідно вимого чинного законодавства України.

 

Інформація відділу ЖКГ,містобудування,

архітектури , інфраструктури та захисту

довкілля