Деклараційна кампанія - 2018

Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

На допомогу захисникам Батьківщини!Виконання районного бюджету Переяслав-Хмельницького району за I квартал 2014 року

До районного бюджету у звітному періоді 2014 року надійшло   власних    надходжень    4733,4  тис. грн.   при   плановому  завданні 3166,6 тис. грн. Якщо порівняти з відповідним періодом минулого року, то власних надходжень надійшло більше на 993,7 тис. грн. Основним джерелом наповнення районного бюджету є податок на доходи фізичних осіб. Надійшла дотація з Державного бюджету в сумі 14492,7 тис. грн., при плані 15397,5 тис.грн. На виконання делегованих повноважень поступило субвенцій з бюджетів сільських рад в сумі 53,0 тис. грн. при  планових завданнях 143,2 тис. грн.
       Надійшло субвенції з Державного бюджету на виконання державних програм соціального захисту в сумі 10245,9 тис. грн.
       До спеціального фонду районного бюджету надійшло              587,5 тис. грн., з них власних надходжень бюджетних установ       476,9 тис. грн., субвенцій з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт доріг в сумі   110,6 тис. грн.
Касові видатки районного бюджету за загальним та спеціальним фондами за звітний період 2014 року склали 31666,8 тис. грн.
За загальним фондом бюджету виділено бюджетних асигнувань на проведення видатків в сумі 31141,1 тис. грн. в тому числі на заробітну плату 16063,4 тис. грн. та енергоносії 3026,0 тис. грн.
        Найбільшу питому вагу в загальному обсязі фінансування на соціально-культурну сферу займають видатки на освіту.
Заклади освіти, що фінансуються з районного бюджету, профінансовані на суму 11178,9 тис. грн. в тому числі на заробітну плату з нарахуванням  8593,1 тис. грн. і енергоносії     1959,3 тис. грн.
            Закуплено продуктів харчування для дітей дошкільного та шкільного віку на суму 414,5 тис. грн. Використано бюджетних коштів на поточні витрати по закладах освіти 195,2 тис. грн.
       Заклади охорони здоров'я  профінансовані на 6903,9 тис. грн. На заробітну плату з нарахуванням направлено 5615,8 тис. грн., на проплату за спожиті енергоносії 911,9 тис. грн.
На медикаменти виділено 124,3 тис. грн.
Профінансовані видатки на придбання продуктів харчування в сумі  74,9 тис. грн.
На проведення поточних витрат виділено 176,0 тис. грн.
       Профінансовано територіальний центр по обслуговуванню одиноких і непрацездатних громадян в сумі 415,6 тис. грн., з них на заробітну плату з нарахуванням 399,6 тис. грн.
             Придбано продуктів харчування за рахунок спеціального фонду        районного    бюджету на 31,8 тис. грн.
На утримання центру соціально-психологічної реабілітації дітей "Мрія Переяславщини" виділено з обласного бюджету 328,8 тис. грн. в тому числі на заробітну плату з нарахуванням  198,3 тис. грн., на продукти харчування        40,0 тис. грн.
 З обласного бюджету виділена субвенція на утримання соціального гуртожитку в сумі 74,3 тис. грн. з них на заробітну плату з нарахуванням      58,0 тис. грн., на енергоносії 15,9 тис. грн.
 На утримання центру соціальних служб для молоді та проведення заходів соціальними службами виділено коштів в сумі 187,6 тис. грн.
Установи культури профінансовані на 846,9 тис. грн. Найбільшу питому вагу займають видатки на заробітну плату з нарахуванням. На вказані цілі направлено 792,4 тис. грн.
      На підтримку засобів масової інформації направлено                109,3 тис. грн. в тому числі :
     -   телерадіокомпанія "Альта" - 90,0 тис. грн.,
     -   радіомовлення – 10,9 тис. грн.,
     -   редакції газети – 8,4 тис. грн.
     На утримання трудового архіву виділено 5,5 тис. грн.
      Для надання одноразової грошової допомог  малозабезпеченим громадянам на лікування та у зв’язку з тяжким матеріальним станом виділено 9,2 тис. грн.
         Виплачено 38,4 тис. грн. компенсаційних виплат 101 особі, які доглядають інвалідів I, II груп та осіб , які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.
    Відшкодовано пільги інвалідам зору, загального захворювання, сім'ям загиблих в Афганістані 21,0 тис. грн.
    За рахунок субвенції, яка надійшла з Державного бюджету за звітний період районним бюджетом здійснено виплат:
-         допомог сім'ям з дітьми , малозабезпеченим сім'ям в сумі                5507,2 тис. грн.
-         пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на оплату електроенергії, природного газу послуг теплопостачання і водопостачання в сумі 2789,7  тис. грн.
-  субсидії населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг теплопостачання, твердого палива в сумі                   1369,7 тис. грн.
-  пільги громадянам, передбачених законодавством про охорону
здоров'я, про культуру, про освіту на оплату електроенергії,  природного газу, послуг теплопостачання і водопостачання в сумі 328,2 тис. грн.
- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним          транспортом  71,2 тис. грн.
- компенсаційні виплати на пільговий проїзд на залізничному         транспорті 9,0 тис. грн. 
         Спеціальний фонд розпорядниками  коштів районного бюджету використаний в сумі 525,7 тис. грн. в тому числі відділом освіти в сумі 180,1    тис. грн., центральною районною лікарнею в сумі 220,2 тис. грн., територіальним центром по обслуговуванню одиноких і непрацездатних громадян в сумі 39,4 тис. грн.

           

ВСЕ ПРО КОМПЕНСАЦІЇ ЗА НАДАНІ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», який набрав чинності з 1 січня 2004 року, та на його виконання було ухвалено Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 р. №558, що сприяло започаткуванню в Україні процесу удосконалення існуючої системи соціального обслуговування громадян.

Згідно з цим Порядком, непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), призначається щомісячна компенсаційна виплата.

Пунктом 2 цього Порядку визначено, що компенсація призначається, виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у розмірі:

15 % - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам І групи;

10 % - фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам ІІ групи та дітям-інвалідам;

7 % - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам ІІІ групи та хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують постійної допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ.

Компенсація фізичним особам пенсійного віку призначається в таких же розмірах, виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Відповідно до п.5 Порядку, компенсація призначається і виплачується органом праці та соціального захисту населення за місцем проживання особи, якій надаються соціальні послуги, з дня подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, яка їх потребує, відповідних документів.

Непрацююча фізична особа, яка надає соціальні послуги, має подати такі документи:

-         заяву про згоду надавати соціальні послуги,

-         паспорт або інший документ, що посвідчує особу,

-         висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоровя дозволяє постійно надавати соціальні послуги,

-         копію трудової книжки.

Особа, яка потребує надання соціальних послуг, надає наступні документи:

-         заяву про потребу надання соціальних послуг,

-         паспорт або інший документ, що посвідчує особу,

-         копію довідки медико-соціально експертної комісії про групу інвалідності (надається інвалідом),

-         висновок лікарсько-консультаційної комісії про потребу постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування.

Фізична особа, яка надає соціальні послуги, має право одержувати тільки одну компенсацію незалежно від кількості обслуговуваних осіб, видів та обсягу послуг.

 

Надія Ясинчук,

начальник управління

праці та соцзахисту

населення РДА

Колегія Переяслав-Хмельницької РДА

30 грудня 2014 року відбулося останнє у 2014 році засідання колегії Переяслав-Хмельницької районної держадміністрації. Засідання провів голова районної держадміністрації Григорій Дубина взяли участь в.о. голови районної ради Іван Бугаєнко, керівники структурних підрозділів адміністрації, організацій та установ району,  сільські голови, засоби масової інформації.
На колегії було розглянуто ряд важливих питань.
Начальник управління фінансів адміністрації Віра Куделя доповіла про  виконання районного бюджету та бюджетів сільських рад  Переяслав-Хмельницького району за 2014 рік. Управлінням фінансів щоденно проводився контроль за реєстрацією бюджетних зобов’язань розпорядниками коштів бюджету району з метою недопущення кредиторської заборгованості. Завдячуючи плідній співпраці райдержадміністрації та податкової інспекції з платниками податків збережено виконання власних доходів на 31 млн. 456,8 тис. грн. при завданні 27 млн. 754,6 тис. грн. У порівнянні з 2013 роком у 2014 році надійшло власних надходжень на 3 мільйони 134,7 тисяч гривень більше. Станом на 29.12.2014 року стовідсотково профінансовано заробітну плату та енергоносії. Заборгованість по захищених статтях бюджету відсутня.
Також начальник управління фінансів адміністрації доповіла про формування районного бюджету та бюджетів сільських рад  Переяслав-Хмельницького району на 2015 рік.
Про підведення підсумків роботи Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації у 2014 році доповів керівник апарату адміністрації Валерій Перчук. У доповіді керівника апарату звучала інформація щодо роботи за 2014 рік управління агропромислового розвитку, управління соціального захисту населення, інформація про роботу відділів освіти, молоді та спорту, житлово-комунального господарства та інфраструктури, сектора містобудування та архітектури, відділу економічного розвитку, торгівлі та з питань власності, аналіз діяльності відділу культури, а також інформація про основні напрямки роботи архівного відділу до документів колегії РДА та інформацію служби у справах дітей та сім’ї Переяслав-Хмельницької райдержадміністрації.
 
Начальник управління Пенсійного фонду України в м. Переяславі-Хмельницькому та Переяслав-Хмельницькому районі  Тетяна Бугай 
доповіла про стан пенсійного забезпечення у Переяслав-Хмельницькому районі.
Учасники засідання колегії заслухали та обговорили інформацію доповідачів. За результатами розгляду усіх питань порядку денного колегії прийнято відповідні рішення.

  

Р І Ш Е Н Н Я
колегії Переяслав-Хмельницькоїрайонної державної адміністрації
від 30 грудня 2014 року«Про стан пенсійного забезпечення у
Переяслав-Хмельницькому районі»

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління Пенсійного фонду України в м. Переяславі-Хмельницькому та Переяслав-Хмельницькому районі Бугай Т.О. про стан пенсійного забезпечення у Переяслав-Хмельницькому районі, колегія Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації В И Р І Ш И Л А:
 
1. Інформацію начальника управління Пенсійного фонду України в м. Переяславі-Хмельницькому та Переяслав-Хмельницькому районі                   Бугай Т.О. про стан пенсійного забезпечення у Переяслав-Хмельницькому районі взяти до відома.
 2. Управлінню Пенсійного фонду в м. Переяславі-Хмельницькому та Переяслав-Хмельницькому районі:
1)       зважаючи на зміни у пенсійному законодавстві постійно проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу через місцеві засоби  масової  інформації та на офіційному веб-сайті Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації;
2)     забезпечити співпрацю з Переяслав-Хмельницькою районною державною адміністрацією, соціальними партнерами, податковою інспекцією, відділом державної виконавчої служби Переяслав-Хмельницького міськрайонного управління юстиції щодо погашення заборгованості з платежів до Пенсійного фонду та забезпечення прав застрахованих осіб;
3)       спільно з Переяслав-Хмельницькою районною державною адміністрації, податковою інспекцією та іншими контролюючими органами продовжити практику залучення до сплати соціального внеску підприємств, виробничі потужності яких знаходяться на території району, а сплата єдиного внеску здійснюється в інші регіони.
 3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
  
Голова адміністрації,
голова колегії                                (підпис)                                                             Г.І.ДубинаР І Ш Е Н Н Я
колегії Переяслав-Хмельницької
райдержадміністрації від 30 грудня 2014 року
„Про  виконання районного бюджету та бюджетів сільських рад  Переяслав-Хмельницького району за  2014 рік”

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління фінансів Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації                 Куделі В.В. про виконання районного бюджету та бюджетів сільських рад Переяслав-Хмельницького району за 2014 рік, колегія Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації В И Р І Ш И Л А:

 1. Інформацію начальника управління фінансів Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації Куделі В.В. про виконання районного бюджету та бюджетів сільських рад Переяслав-Хмельницького району за  2014 рік взяти до відома.

 2. Головним розпорядникам коштів районного бюджету, керівникам бюджетних установ Переяслав-Хмельницького району, виконкомам сільських рад Переяслав-Хмельницького району не допускати виникнення кредиторської заборгованості за 2014 рік по захищених видатках місцевих бюджетів.

 3. Начальнику управління фінансів Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації, сільським головам сіл Переяслав-Хмельницького району у визначені законодавством терміни подати до місцевих рад на затвердження звіт про виконання районного бюджету та бюджетів сільських рад.

 4.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Голова колегії,
голова адміністрації                                    (підпис)                                            Г.І.Дубина
  

Р І Ш Е Н Н Я
колегії Переяслав-Хмельницької
райдержадміністрації від 30 грудня 2014 року
„Про формування районного бюджету та бюджетів сільських рад Переяслав-Хмельницького району на 2015 рік”

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління фінансів Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації                 Куделі В.В. про формування районного бюджету та бюджетів сільських рад Переяслав-Хмельницького району на 2015 рік, колегія Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації В И Р І Ш И Л А:

 1. Інформацію начальника управління фінансів Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації Куделі В.В. про формування районного бюджету та бюджетів сільських рад Переяслав-Хмельницького району на  2015 рік взяти до відома.

 2. Управлінню фінансів Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації, сільським головам сіл Переяслав-Хмельницького району забезпечити у визначені законодавством строки складання проектів місцевих бюджетів на 2015 рік та подати їх на затвердження місцевим радам.

 3. Головним розпорядникам коштів районного бюджету, керівникам бюджетних установ Переяслав-Хмельницького району, виконкомам сільських рад Переяслав-Хмельницького району при підготовці проекту бюджету           на 2015 рік вжити заходів щодо забезпечення у повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ та розрахунки за енергоносії, що споживаються цими установами.

 4.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Голова колегії,
голова адміністрації                        (підпис)                                            Г.І.Дубин


Р І Ш Е Н Н Я

колегії Переяслав-Хмельницької
районної державної адміністрації від 30 грудня 2014 року
«Про підведення підсумків роботи Переяслав-Хмельницької районної 
державної адміністрації у 2014 році»

Заслухавши інформацію керівника апарату Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації Перчука В.М. про підведення підсумків роботи Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації                        у 2014 році, колегія Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації В И Р І Ш И Л А:

 1.   Інформацію керівника апарату Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації Перчука В.М. про підведення підсумків роботи Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації у 2014 році взяти до відома.

 2.   Роботу Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації у 2014 році визнати задовільною.

Голова колегії
Голова адміністрації                            (підпис)                                     Г.І.Дубина

 

 

 

Голова РДА провів останню в цьому році апаратну нараду

29 грудня 2014 року в залі засідань Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації голова райдержадміністрації Григорій Дубина провів чергову апаратну нараду за участі в.о. голови районної ради Івана Бугаєнка, керівників місцевих органів виконавчої влади, установ, підприємств, організацій та структурних підрозділів райдержадміністрації.
Головний лікар комунального закладу Переяслав-Хмельницької районної ради «Переяслав-Хмельницької ЦРЛ» Володимир Якименко та головний лікар комунального закладу Переяслав-Хмельницької районної ради «Центр первинної медико-санітарної роботи» Валентина Філоненко проінформували, що в новорічні свята заклади будуть працювати в звичному режимі.
Олександр Бутенко, спеціаліст Переяслав-Хмельницького районного сектору Головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України в Київській області, доповів, що з наближенням Новорічних та Різдвяних свят громадяни все частіше починають закуповувати феєрверки, петарди, салюти та інші піротехнічні вироби. З метою запобігання виникнення травматичних випадків, термічних опіків, каліцтва, інших нещасних випадків та пожеж від піротехніки співробітниками сектору проведена профілактична робота
Начальник Переяслав-Хмельницької МВ ГУМВС України в Київській області Валентин Токарський повідомив, що з наближенням Новорічних свят почастішали крадіжки з магазинів, ведуться слідчі дії. Начальник міліції звернувся до всіх присутніх з проханням бути пильними та вчасно повідомляти про підозрілих людей у населених пунктах.
Про готовність до опадів на дорогах доповів начальник філії «Переяслав-Хмельницьке РайДУ» Олександр Слюсар та старший виконроб філії Київського дорожнього експлуатаційного управління Михайло Ковальський.
Заступник військового комісара, начальник відділення комплектування та призову  Переяслав-Хмельницького об’єднаного військового комісаріату Євгеній Філоненко повідомив про готовність посиленого наряду у новорічні свята.
Про призупинення робочого процесу внаслідок вимкнення світла проінформували керівники кількох установ району. Голова адміністрації порадив у цьому випадку керівникам звернутися у письмовому вигляді до начальника районного підрозділу ПАТ «АЕС Київобленерго» Петра Богуша, щоб по можливості внести зміни у графік відключення світла.
Закриваючи нараду та коротко підсумовуючи 2014 рік, голова адміністрації Григорій Дубина подякував за роботу, а також привітав з Новим 2015 Роком та Різдвом Христовим.

Влада Київщини долучиться до ремонту бойової техніки для 11 батальйону «Київська Русь»

 Заступник голови обласної державної адміністрації Дмитро Христюк та голови райдержадміністрацій Київщини відвідали навчально-тренувальний центр «Десна» з метою огляду та аналізу стану техніки, виділеної Міноборони для 11 батальйону територіальної оборони «Київська Русь». Нині особовий склад батальйону після бойового злагодження та доукомплектації вже зараз здійснює бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції.

  До підтримки 11 батальйону долучилися голови: Києво-Святошинської РДА Мирослава Смірнова, Баришівської РДА Дмитро Загуменний, Бородянської РДА Сергій Федорченко, Яготинської РДА Андрій Давиденко, Обухівськогої РДА Сергій Неділько, Сквирськогої РДА Руслан Лінда, Згурівськогої РДА Степан Кузьмич, Рокитнянськогої РДА Юрій Дідик, Переяслав-Хмельницької РДА Григорій Дубина, Миронівської РДА Ігор Черногод, міські голови Василькова Сергій Сабов та Переяслав-Хмельницького Тарас Костін.

  Майже вся потребує негайного ремонту. Деякі авто можна відремонтувати на місці, закупивши необхідні запчастини, проте більшість потребує капітального ремонту. Наразі відбувається опис та формування кошторисів. Авто будуть розподілені між районами та містами, щоб мати можливість оперативно їх відремонтувати. Також визначать місце поблизу «Десни», аби доставити ту техніку, яка не «на ходу».

 - Добре, що місцева влада готова допомагати у вирішенні проблеми з ремонту бойової техніки для спецбатальйонів. Так, цим має займатися Міністерство оборони. Та залишатися осторонь ми не можемо. Адже саме від стану бойових машин напряму залежить якість виконання завдань, покладених на батальйон, а головне – життя хлопців, наших земляків, - наголосив заступник голови КОДА Дмитро Христюк.

  Також цього дня передали подарунки військовим від найменших мешканців Київщини. Діти підготували для захисників солодощі, обереги, малюнки та український прапор з побажаннями швидкого повернення з перемогою.

Голова РДА провів чергову апаратну нараду

22 грудня 2014 року в залі засідань голова Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації Григорій Дубина провів чергову апаратну нараду за участі в.о. голови районної ради Івана Бугаєнка, міського голови Тараса Костіна, керівників місцевих органів виконавчої влади, установ, підприємств, організацій та структурних підрозділів райдержадміністрації, сільських голів.
На апаратній в.о. голови районної ради Іван Бугаєнко проінформував, що 17 грудня 2014 року відбулося спільне засідання президії Переяслав-Хмельницької районної ради, представників холдингу енергозберігаючих компаній «УкрСпецТепло» та адміністрації комунального закладу «Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня». На засіданні обговорювалися питання оплати комунальним закладом «Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня» послуг з теплопостачання та  укладення договору про теплопостачання.  На засіданні вирішено наступне: до 22 грудня 2014 року холдингу енергозберігаючих компаній «УкрСпецТепло» надати всі розрахунки по котельнях районного відділу освіти та підготувати договір про постачання тепла комунальному закладу «Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня», договір сторонам підписати 22 грудня 2014 року. В ході апаратної наради договір про теплопостачання лікарні у 2014 році було підписано в залі засідань райдержадміністрації.
Начальник Переяслав-Хмельницької МВ ГУМВС України в Київській області В. Токарський  повідомив, що протягом минулого тижня зафіксовано хуліганський напад на водіїв маршруток, під час якого постраждали також пасажири, ведуться слідчі дії. Начальник міліції звернувся до всіх присутніх з проханням бути пильними та вчасно повідомляти про підозрілих людей у населених пунктах.
Голова адміністрації Г.Дубина наголосив на необхідності посилення охорони громадського порядку та співпраці  у цьому питанні правоохоронців і громадських патріотичних об`єднань.
Про роботу філії Київського дорожнього експлуатаційного управління з проведення аварійно-ямкового ремонту доповів старший виконроб філії М. Ковальський.
В.о. комісара Переяслав-Хмельницького об’єднаного військового комісаріату В.Лазоренко повідомив про хід обліку військовозабов′язаних віком до 60-ти років та готовність до четвертої хвилі мобілізації.
М. Мостовий, начальник Переяслав-Хмельницького районного сектору Головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України в Київській області, повідомив, що минулого тижня сталася трагедія в селі Жовтневе (Переяслав-Хмельницького району): внаслідок отруєння чадним газом померла 13-річна дівчинка, мати  дівчинки перебуває в лікарні у тяжкому стані.
Голова адміністрації дав доручення начальнику служби у справах дітей та сім’ї С.Бутник оперативно підготувати інформацію про соціальну роботу, що проводиться в районі із сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах. Про подання такої інформації на запит прокуратури наголосив заступник прокурора Переяслав-Хмельницької міжрайонної прокуратури Денис Радійчук.
По закінченню наради голова адміністрації подякував за роботу, а також надав термінові доручення.


головний спеціаліст відділу розгляду звернень громадян,
доступу до публічної діяльності, інформаційної діяльності та
комунікації з громадськістю апарату райдержадміністрації
Мисюра Юлія

Найспортивніші сім’ї зібралися в Пологах – Вергунах

21 грудня в спортивному залі школи с. Пологи - Вергуни відбулися традиційні районні змагання під девізом «Тато, мама, я – європейська спортивна сім’я».
Учасників змагань привітали керівник апарату Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації Валерій Перчук, та начальник відділу молоді та спорту Борис Сонько.
Участь у змаганнях прийняли сім’я Олега і Тетяни Чайки та їхній син Ростислав з села Мала Каратуль, сім’я Олександра і Світлани Антонових та їхній син Сергій з села Велика Каратуль, сім’я Миколи і Ірини Романенків з сином Богданом та сім’я Михайла і Людмили Глоби з дочкою Дариною з села Пологи- Вергуни, а також сім’я Олександра і Наталії Копаниці та сина Антона з села Жовтневого. Змагання проводились в семи конкурсах. В загальнокомандному заліку перемогла сім’я Антонових:
Батько – Олександр Петрович,
Мама – Світлана Михайлівна,
Син – Сергій Олександрович.
Три сім’ї – Чайки, Романенка та Копаниці набрали однакову кількість очок, а тому згідно положення про проведення змагань проводився додатковий конкурс, який визначив призерів. Друге місце посіла сім’я Романенків, а бронзовими призерами стала сім’я Чайки.
Переможці та призери нагороджені  медалями, грамотами, Кубком, новорічними подарунками та м’якими іграшками від районної державної адміністрації.
Організатори змагань вдячні дирекції Полого - Вергунівської ЗОШ I-III ступенів за надану допомогу в проведенні заходу.

 

Валентина Курило,

головний спеціаліст

відділу молоді та спорту


Кубок пам’яті ветерана фізкультурного руху Переяславщини Віктора Костіна

20 грудня 2014 року у спортивній залі педагогічного університету відбулися баскетбольні змагання на кубок ветерана фізкультурного руху Переяславщини Віктора Костіна. З вітальним словом до учасників змагань звернувся начальник відділу молоді та спорту Переяслав-Хмельницької РДА Борис Сонько. Перед спортсменами виступив син Віктора Федоровича – Тарас Костін, нинішній Переяслав-Хмельницький міський голова, а також друзі Віктора Костіна – Микола Шульга, заслужений працівник фізичної культури та спорту, Сергій Радчук, майстер спорту з академічної греблі, який прибув на турнір з Києва.
Варто зазначити, що цей турнір проходить на Переяславщині уже в дванадцяте.
Віктор Костін усе своє життя присвятив фізичній культурі та спорту. Завдяки стараннями Віктора Костіна майже у кожному господарстві почали працювати інструктори зі спорту. Спортивні досягнення Переяславщини значно зросли в порівнянні з іншими районами Київщини та України. В селах займалися спортом від тракториста до голови колгоспу. Постійно проводились різноманітні спартакіади, турніри із футболу, волейболу, баскетболу, легкої атлетики. Коли у 2002 році Віктора Федоровича не стало, його друзі започаткували баскетбольний турнір пам’яті Віктора Костіна.
Цього року помірятись силами приїхало три команди із Гайшина, Цибель та Поліг-Вергунів. Баскетболісти із Поліг-Вергунів, вигравши обидві зустрічі, стали переможцями турніру і заволоділи перехідним кубком та золотими медалями.

Друге місце посіла команда із Цибель, третіми стали баскетболісти із Гайшина. Звання кращого гравця турніру здобув баскетболіст із Поліг-Вергунів Сергій Годунко. Кращим розігруючим визнано гайшинця Вадима Винограднього, а кращим нападником став Володимир Руденко із Цибель. Грамоти, медалі та кубки кращим гравцям вручили міський голова Тарас Костін та голова Переяслав-Хмельницької РДА Григорій Дубина.

 

Юрій Бурдонос,
головний спеціаліст
відділу молоді та спорту